martie 21

Caz soluționat – stingerea datoriilor din contractul de credit ulterior valorificării de către Bancă, prin executare silită, a imobilului ipotecat

Caz soluționat – stingerea datoriilor din contractul de credit ulterior valorificării de către Bancă, prin executare silită, a imobilului ipotecat

Prin notificarea din data de 13.07.2016 debitorii O.V.M. și G.A.N. au solicitat ERB NEW FUNDING II B.V. să constate stingerea datoriilor izvorâte din Contractul de credit nr HL19393 /2008 având în vedere că bunul ipotecat în favoarea băncii a fost valorificat în cadrul procedurii de executare silită, conform actului de adjudecare nr. 50/2013 emis de.

octombrie 3

Caz solutionat – Divort cu minori, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, program vizita minor la domiciliul mamei, pensie de intretinere din strainatate

Caz solutionat – Divort cu minori, exercitarea autoritatii parintesti de catre un singur parinte, program vizita minor la domiciliul mamei, pensie de intretinere din strainatate

Prin Sentința civilă nr. 480/14.03.2014 Judecătoria Mangalia a admis în parte cererea introductivă formulată de reclamantul pârât A.C.C. și a admis în parte cererea reconvențională formulată de pârâta reconvenientă A.A.E. în sensul că a dispus desfacerea căsătoriei prin divort din culpă comună fără motivare, exercitarea autorității părintești asupra minorului A.A.C. în mod exclusiv de către.

mai 6

Caz solutionat – Constatare nulitate absoluta clauze abuzive conventie de credit Volksbank

Caz solutionat – Constatare nulitate absoluta clauze abuzive conventie de credit Volksbank

Prin Sentința civilă nr. 6814/03.06.2014 Judecătoria Sectorul 2 București a admis în parte cererea introdusă de reclamanții R.V. și R.S.S. av]nd ca obiect constatare clauze abuzive și a constatat caracterul abuziv a clauzei stipulate în convenția de credit nr. 0133609/08.07.2007 art. 3 lit. d din condițiile speciale a le convenției încheiate între reclamanți și Volksbank.

mai 6

Caz solutionat – Divort in Romania al cetatenilor italieni. Minori. Regulamentul C.E. 2201/2003

Caz solutionat – Divort in Romania al cetatenilor italieni. Minori. Regulamentul C.E. 2201/2003

Prin Sentința civilă nr. 1157/07.05.2013, Judecătoria Mangalia a admis cererea formulată de petenții C.D.D și D.I., cetățeni italieni cu reședința în Mangalia, strada Rozelor nr. 15 și a dispus desfacerea căsătoriei încheiate la data de –.–.2005 și înregistrată la oficiul stării civile al localității Matera (Italia), în baza acordului părților. A dispus ca petenta D.I..