mai 6

Caz solutionat – Divort in Romania al cetatenilor italieni. Minori. Regulamentul C.E. 2201/2003

Caz solutionat – Divort in Romania al cetatenilor italieni. Minori. Regulamentul C.E. 2201/2003

Prin Sentința civilă nr. 1157/07.05.2013, Judecătoria Mangalia a admis cererea formulată de petenții C.D.D și D.I., cetățeni italieni cu reședința în Mangalia, strada Rozelor nr. 15 și a dispus desfacerea căsătoriei încheiate la data de –.–.2005 și înregistrată la oficiul stării civile al localității Matera (Italia), în baza acordului părților. A dispus ca petenta D.I. să își păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. A luat act de învoiala părților cu privire la exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului C.D.E.. A dispus exercitarea de către ambii părinți a autorității părintești cu privire la minorul C.D.E., născut la data de –.–.2006. A stabilit locuința minorului la mamă. A obligat petentul C.D.D. la plata unei pensii lunare de întreținere în favoarea minorului în cuantum de 300 euro, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii și până la împlinirea de către minor a vârstei de 18 ani. A obligat petentul C.D.D. la plata unei pensii lunare de întreținere în favoarea petentei D.I. în cuantum de 100 euro, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii și până în momentul în care aceasta se va căsători. A luat act de învoiala părților cu privire la stabilirea legăturilor personale cu minorul. A obligat petenta să-i permită tatălui să aibă legături personale cu minorul după următorul program de vizită : în fiecare din zilele de marți și joi, între orele 16.00 și 18.00; în prima și a treia săptămână din lună, sâmbătă între orele 15.00 și 20.00; o săptămână în perioada vacanței de vară, în intervalul iunie- august, cu obligativitatea comunicării perioadei cu cel puțin 30 de zile înainte; țn anii impari în perioada de iarnă, la alegere, în intervalul 24 decembrie ora 10.00 – 31 decembrie ora 10.00 sau în intervalul 31 decembrie ora 10.00 – 06 ianuarie ora 10.00; în anii impari, în săptămâna dinaintea sărbătorii de Paști, de joi ora 10.00 până sâmbătă ora 20.00, iar în anii pari, din duminica Paștelui de la ora 10.00 până a doua zi la ora 20.00, în toate situațiile cu posibilitatea luării minorului la locuința tatălui.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța a stabilit că părțile s-au căsătorit la data de –.–.2005 la Primăria orașului Matera, provincia Basilicata (Italia) iar certificatul de căsătorie eliberat a fost înscris în Registrul actelor matrimoniale ale anului 2005, cu numărul 692. În timpul căsătoriei fiecare dintre soți a purtat numele de familie avut anterior încheierii căsătoriei. Din căsătoria părților a rezultat minorul C.D.E., născut la data de –.–.2006. În luna noiembrie 2012 petenții și-au stabilit reședința în Mangalia (România).
Din referatul de anchetă socială întocmit de Primăria Mangalia a rezultat că părțile se ocupă în mod corespunzător de creșterea și educarea minorului C.D.E.
Minorul C.D.E. a fost ascultat în Camera de Consiliu, în prezența traducătorului autorizat de Ministrul Justiției M.R., cu privire la măsura exercitării autorității părintești, prilej cu care s-a încheiat procesul verbal anexat la dosarul cauzei.
De comun acord, având în vedere educația și statutul social, principiile și realitățile din România, respectiv Italia petenții au hotărât desfacerea căsătoriei prin divorț consensual.
La termenul din data de 07.05.2013, în prezența apărătorului ales al ambelor părți, avocat R.F., petenții și-au manifestat în fața instanței consimțământul liber și neviciat la desfacerea căsătoriei motiv pentru care instanța a admis cererea acestora și a dispus desfacerea căsătoriei prin acord.
Totodată instanța a luat act de învoiala petenților cu privire la copii minori și văzând dispozițiile Regulamentului CE nr. 2201/2003 precum și ale Codului civil (art. 259, art. 274, art. 373, art. 383, art. 397, art. 400, art. 503) și ale Codului de procedură civilă (art. 930) a încuviințat-o.
Hotărârea este definitivă.

No comments yet.

Adăugați un comentariu

reset all fields