iul. 24

Cum pot obtine parintii ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului?

Tags: , , ,
Cum pot obtine parintii ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului?

La data de 21 iulie 2015 au fost publicate în Monitorul Oficial Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătății copilului.
Scopul legii este acela de a asigura posibilitatea părinților sau reprezentanților legali ai copiilor de a verifica anual starea de sănătate a acestora.
Pot uza de prevederile acestei legi părinții sau reprezentanții legali ai copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. În categoria reprezentanților legali sunt incluse persoanele desemnate, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil.
Părinții sau reprezentanții legali ai copiilor pot beneficia de ziua lucrătoare liberă numai în situația în care sunt asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, indiferent dacă angajatorul este public sau privat.
Trebuie precizat că angajatorul nu este obligat să plătească drepturile salariale aferente pentru ziua lucrătoare liberă acordată dar nici nu este interzisă plata acestora. Altfel spus, legea lasă la aprecierea fiecărui angajator posibilitatea efectuării plății drepturilor salariale pentru zilele lucrătoare libere.

Pentru familiile sau persoanele cu 1- 2 copii se acordă o singură zi lucrătoare liberă pe an pentru îngrijirea sănătății copiilor.
Pentru familiile cu trei sau mai mulți copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, funcție de decizia angajatorului.

Vizita la medic poate fi efectuată în sistemul public de sănătate sau în sistemul privat.

Zilele libere lucrătoare nesolicitate de către părinți sau de către reprezentanții legali nu se reportează în viitorul an calendaristic.

Solicitarea acordării zilei lucrătoare libere se analizează de către angajator după depunerea de către părinte sau reprezentantul legal al copilului a următoarelor înscrisuri:
1. cerere scrisă, formulată cu cel puțin 15 zile înainte de ziua prezentării la medic;
2. un document din care să rezulte calitatea de părinte / reprezentant legal;
3. declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte sau, eventual, alt reprezentant legal al copilului nu a mai solicitat ziua liberă lucrătoare și nici nu o va mai solicita în anul respectiv.

După efectuarea controlului medical, părintele sau reprezentantul legal al copilului are obligaţia de a prezenta medicului de familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical.
Pe baza documentelor prezentate de părinte sau, după caz, de reprezentantul legal al copilului, medicul de familie al copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical. Acest serviciu medical se efectuează fără perceperea de taxe.
În situaţia în care ziua liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.
În termen de cinci zile de la eliberare, părinții sau reprezentanții legali sunt obligați să prezinte angajatorului documentele justificative eliberate de medicul de familie al copilului.

Angajatorii sunt obligați sa acorde ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului. În caz contrar, aceștia pot fi sancționați contravențional de către Inspecția Muncii.

Dacă un angajator primește mai multe cereri de acordare a liberului iar aceste cereri depășesc pragul de 5% din numărul total de angajați, angajatorul are posibilitatea programării zilelor lucrătoare libere, prin rotație, astfel încât activitatea sa să nu fie afectată de lipsa angajaților de la serviciu.

Pentru ipoteza în care, în același an calendaristic, angajatorul constată că ambii părinți sau fiecare dintre reprezentanții legali ai copilului au solicitat zi lucrătoare liberă, legea prevede o sancțiune extrem de drastică, respectiv anularea posibilității ulterioare de a mai beneficia vreodată de zi lucrătoare liberă pentru a verifica anual starea de sănătate a copilului.

Model de cerere de acordare a zilei lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătății copilului

CERERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………., angajat/ă în cadrul ………, în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……, născut/născuţi la …….., vă adresez rugămintea de a-mi aproba acordarea unei zile libere/două zile libere, în data de ………., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.
Ataşez prezentei cereri declaraţia pe propria răspundere cu privire la faptul că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……….. (se completează cu numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.
Data
Semnătura

Model de declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte nu a mai solicitat ziua liberă lucrătoare și nici nu o va mai solicita în anul respectiv

DECLARAȚIE

Subsemnatul/Subsemnata, ………., angajat/ă în cadrul ………, în calitate de părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……, născut/născuţi la …….., declar pe propria răspundere, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului, că celălalt părinte/reprezentant legal al copilului/copiilor ……….. (se completează cu numele şi prenumele părintelui/reprezentantului legal) nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita în cursul acestui an calendaristic.
Data
Semnătura

 1. Rusu Angelica 29 iul. 2015 | reply

  Am divortat de curand. In hotarare se specifica faptul ca autoritatea parintesca asupra minorului R.I. se exercita in comun de catre ambii parinti. As dori sa stiu care dintre parinti este indreptatit sa ceara si sa obtina ziua libera pentru a merge cu copilul la control medical.

  • Florin Răican 29 iul. 2015 | reply

   Normele de aplicare a legii nu clarifica acest aspect. Ambii părinți pot solicita și obține ziua lucrătoare liberă pentru îngrijirea sănătății copilului. Cel mai bine ar fi să solicite acest lucru părintele care locuiește cu copilul deoarece acesta este primul care poate sesiza eventualele schimbări semnificative privitoare la sănătatea copilului. În orice caz, părinții trebuie să comunice și să se informeze reciproc despre tot ceea ce ține de creșterea și educarea copilului astfel încât să păstreze acest drept în interesul minorului și să evite solicitarea zilei lucrătoare libere în același an calendaristic de către fiecare dintre ei. O posibilă soluție ar fi ca părinții să solicite alternativ ziua lucrătoare liberă, spre exemplu în anii pari mama și în anii impari tatăl copilului. Însă o astfel de soluție ține exclusiv de disponibilitatea părinților de a rezolva în mod elegant această problemă. O altă rezolvare ar fi ca în programul de vizită încuviințat de instanță șă se precizeze care dintre părinți poate solicita această zi și în ce condiții.

 2. Negru D. 27 iul. 2015 | reply

  Sunt si parinte dar si angajator. Am 21 de angajati si majoritatea au copii. Sa presupunem ca actionand cu rea credinta doi parinti angajati la firme diferite si cu un singur copil au beneficiat de doua zile lucratoare libere. Legea spune ca ei pierd dreptul de a mai solicita vreodata zile lucratoare libere pentru ingrijirea copilului. Cum pot eu ca angajator stabili acest lucru, adica cum pot stabili ca ambii parinti au beneficiat in cursul aceluiasi an calandaristic de zile libere pentru a merge cu copilul la doctor ? Sanctiunea o aplica ambii angajatori ? Cum ?

  • Florin Răican 27 iul. 2015 | reply

   Normele de aplicare a legii nu explica modalitatea in care trebuie sa procedeze angajatorii in aceste situatii. Incalcarea legii (accesarea a cate unei zile libere de catre fiecare dintre parintii angajati la firme diferite pentru controlul medical al aceluiasi copil) ar putea rezulta din adeverintele eliberate de medicul de familie ai copilului sau, eventual, din corespondenta cu angajatorul celuilalt sot. Avand in vedere faptul ca ziua libera se acorda dupa un interval de 15 zile calculat din momentul depunerii cererii nimic nu va impiedica sa contactati celalalt angajator si sa verificati situatia acordarii zilelor lucratoare libere pentru ingrijirea copilului in cauza.

 3. Anișoara Ștefănescu 26 iul. 2015 | reply

  Legea nu este chiar asa de buna deoarece, spre exemplu, eu nu pot stii cu 15 zile inainte ca fetita mea va avea nevoie sa mearga la medic. Legea nu este buna decat pentru bolile cronice sau pentru investigatiile de rutina. Pentru situații de boala acuta nu se poate aplica!!!

  • Florin Răican 26 iul. 2015 | reply

   Scopul acestei legi, așa cum este prevăzut în art. 1, este de a asigura posibilitatea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sănătate a acestuia. Așadar observația dvs. este corectă deoarece legea pleacă de la premisa oferirii părinților a posibilităților de descoperire și de prevenire a eventualelor boli. Practic, legea oferă posibilitatea monitorizării anuale a stării de sănătate a copiilor.

 4. Miclos Emilia 26 iul. 2015 | reply

  Legea pare a fi buna, a fi în folosul copiilor dar dacă angajatorul nu plătește ziua în care mergi cu copilul la medic atunci aceasta zi nu este cu nimic deosebita de o zi în care îți iei liber fără plată.

  • Florin Răican 26 iul. 2015 | reply

   Potrivit art. 1 al. 3 din Legea nr. 91/2014 liberul se acordă fără obligația angajatorului de a plăti drepturile salariale aferente. Cu toate acestea, nimic nu împiedică angajatorul să plătescă aceste zile libere. Probabil, în viitorul apropiat, plata zilelor lucrătoare libere pentru îngrijirea sănătății copiilor vor fi reglementate prin Regulamentul intern, Contractul individual/ colectiv de muncă.

Adăugați un comentariu

reset all fields