mart. 11

Model de plangere impotriva amenzilor aplicate de Politia Locala la regimul circulatiei rutiere

Tags: , , , , , ,
Model de plangere impotriva amenzilor aplicate de Politia Locala la regimul circulatiei rutiere

Potrivit art. 7 literele h, i, j și k din  Legea nr. 155 /2010 rep. a Poliției Locale, în domeniul circulației pe drumurile publice personalul poliției locale este abilitat să constate și să aplice sancțiuni pentru o serie de fapte cum ar fi spre exemplu oprirea, staționarea, parcarea, etc. efectuate cu încălcarea normelor legale.

Normele legale ce reglementează circulația rutieră la nivel național pot fi întâlnite în legea cadru, respectiv O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (cunoscuta și sub numele de Codul rutier) și Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 (H.G. nr. 1391 / 2006).

În plus, la nivelul local, prin hotărâri de consiliu, administrațiile pot stabili o serie de reguli particulare cu privire la desfășurarea circulației rutiere (parcare, oprire, staționare), la ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar, la circulația pietonilor, a bicicliștilor sau a vehiculelor cu tracțiune animală, la circulația în zone pietonale, în zonele rezidențiale, în parcuri și locuri de agrement, ș.a.m.d.

În opinia noastră, personalul poliției locale este abilitat să constate și să aplice sancțiuni contravenționale numai în situația în care faptele sancționabile  respective sunt prevăzute în hotărâri de consiliu local, neavând aptitudinea de a constata contravenții la regimul circulației rutiere așa cum acesta a fost stabilit prin O.U.G. 195/2002.

În sprijinul acestei opinii aducem ca argument dispozițiile art. 15 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, respectiv contravenția se constată printr-un proces verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite generic agenți constatatori precum și dispozițiile art. 109 pct. 1 din O.U.G. 195/2002 potrivit cu care, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițiștii rutieri iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Pentru clarificarea noțiunii de polițist rutier trebuie să observăm dispozițiile art. 177 pct. 2 din H.G. nr. 1391/2006 (Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002) care prevede explicit că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

În concluzie pentru a putea constata contravenții și a aplica amenzi la regimul circulației rutiere astfel cum acesta este reglementat de Codul rutier, agentul constatator trebuie să îndeplinească două condiții :

 1. să fie ofițer sau agent de poliție specializat;
 2. să fie desemnat ca polițist rutier prin dispoziție a inspectorului general al I.G.P.R.

Observând că polițiștii locali nu îndeplinesc aceste condiții minimale dar că procedează la constatarea contravențiilor potrivit O.U.G. nr. 195/2002 și că aplică și sancțiuni pentru aceste fapte, venim în sprijinul conducătorilor auto cu un model de plângere ce pune sub semnul întrebării calitatea de agent constatator al personalului poliției locale și, implicit, legalitatea procesului verbal de contravenție.

În mod evident, acest model poate fi completat și îmbunătățit iar simpla lui utilizare nu garantează în mod automat câștigarea unui proces.

Nu în ultimul rând, precizăm că suntem adepții ordinii, ai disciplinei și ai comportamentului decent în ceea ce privește respectarea regulilor de circulație rutieră dar, în aceeași măsură, milităm pentru legalitatea incriminării .

De aceea, celor care nu știu cum să se apere în cazul în care se găsesc în situații precum cele descrise de noi, le punem la dispoziție pro bono un model de plângere împotriva proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor rutiere, întocmite de personalul poliție locale.

Trebuie arătat și faptul că în cele mai multe dintre situații interesele PL în justiție sunt apărate de proprii consilieri juridici. Există însă și situații în care PL angajează avocați pentru reprezentare în instante. În situația în care PL beneficiază de serviciile unor avocați exista riscul pentru cei care pierd astfel de procese sa fie obligați și la plata onorariilor avocaților iar aceste onorarii depășesc uneori cuantumul amenzii contravenționale. În prezent, nu se poate trage o concluzie certă despre soarta unor astfel de plângeri în justiție deoarece există instanțe care le-au respins în sensul că au apreciat ca PL poate sancționa contravențional la OUG 195/2002 dar exista și destule alte instanțe care au admis plângerile contravenționale motivat de împrejurarea agenții PL nu au competența necesară să constate contravenții la regimul circulației rutiere astfel cum acesta este stabilit prin OUG 195/2002.

 

Așadar:

                    Domnule Președinte,

          Subsemnatul …….., domiciliat în ………, strada ………..nr. ………., județul …………………, CNP ………….., în calitate de petent, în termen legal, formulez prezenta

    P l â n g e r e

 împotriva Procesului Verbal de Constatare a Contravenției seria … nr. ……., întocmit de către agentul constatator ……………., din cadrul instituției Primarului Municipiului/Orașului ……… – Direcția Poliția Locală, cu sediul în ………., strada ……………, nr. ….., județul …………, solicitându-vă, în principal, anularea procesului verbal cu consecința exonerării de la plata amenzii contravenționale și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii contravenționale cu sancțiunea avertismentului, cu cheltuieli de judecată.

Motivele plângerii :

 În fapt, în ziua de …., aflându-mă în ….., pe strada……. nr. …. am fost sancționat contravențional cu suma de ………., potrivit art.  ….. din OUG 195 /2002 privind circulația pe drumurile publice, deoarece aș fi ………..

Învederez instanței că starea de fapt reținută prin procesul verbal nu este conformă cu realitatea deoarece …………..

Mai mult, potrivit art. 15 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, contravenția se constată printr-un proces verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite generic agenți constatatori.

Rog a se observa că subsemnatul am fost sancționat pentru săvârșirea unei contravenții prevăzute de OUG nr. 195 / 2002, respectiv ….

Calitatea de agenți constatatori în cazul contravențiilor prevăzute și sancționate de OUG 195 / 2002 revine polițiștilor rutieri, astfel cum rezultă din art. 109 al. 1 , potrivit cu care, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac direct de către polițiștii rutieri iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către polițiștii de frontieră.

Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, prevede în art. 177 al. 2 că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.

Din acest motiv, pentru a putea aplica sancțiuni contravenționale la regimul circulației rutiere conform OUG 195 / 2002, trebuie să existe o dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului general al Poliției Române prin care agentul constatator în cauză să fie desemnat ca polițist rutier.

Or, în cauză, agentul constatator ………… nu a fost desemnat polițist rutier printr-o astfel de dispoziție.

Este adevărat că Legea nr. 155 / 2010 a Poliției Locale prevede posibilitatea pentru polițiștii locali de a constata contravenții și de a aplica sancțiuni pentru încălcarea unor norme legale în domeniul circulației pe drumurile publice însă, atâta timp cât o persoană este sancționată pentru săvârșirea unei contravenții prevăzute de OUG 195 / 2002, doar persoanele prevăzute în acest act normativ vor putea încheia procese verbale și aplica sancțiuni contravenționale.

Dacă respectiva contravenție ar fi fost prevăzută, spre exemplu, printr-o hotărâre a Consiliului Local …………… iar prin aceeași hotărâre s-ar fi stabilit și calitatea polițiștilor locali de a constata sancțiunile și de a întocmi procese verbale de constatare, atunci, în mod evident, agentul constatator …………… ar fi acționat cu respectarea legii.

Trebuie observat și faptul că Legea nr. 155/2010 nu derogă de la dispozițiile speciale ale OUG 195 / 2002 în ceea ce privește dispozițiile speciale privitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor  deoarece, potrivit art. 63 din Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative pentru instituirea unei norme derogatorii se va folosi formula „prin derogare de la …” urmată de menționarea reglementării de la care se derogă.

 Pentru toate aceste motive și având în vedere neîndeplinirea de către agentul constatator a condițiilor legale pentru a avea aptitudinea de a constata contravenții la OUG 195 / 2002 privind regimul circulației rutiere și de a aplica sancțiuni contravenționale, solicit anularea Procesului verbal de contravenție seria … nr… din data de ….., cu consecința exonerării de la plata amenzii contravenționale.

 Solicit judecarea prezentei plângeri și în lipsa mea.

În drept, îmi întemeiez plângerea pe dispozițiile OG nr. 2 /2001, OUG 195/ 2002, Legea nr. 155/ 2010.

În probațiune solicit încuviințarea probei cu înscrisuri pe aspectul dovedirii stării de fapt, proba testimoniala cu un martor in persoana dlui./dnei (nume, prenume, adresa domiciliu), precum si a probei cu…

Anexez în original și în copii certificate :

 • Proces verbal de contravenție seria … nr…
 • ….
 • taxa judiciara de timbru în cuantum de 20 lei;

Depun prezenta plângere în două exemplare dintre care unul pentru instanță și celălalt pentru comunicare.

Numele Prenumele, semnătura

 

Domnului Președinte al Judecătoriei ……………..

 

 1. Florin Răican 20 nov. 2023 |

  Trebuie precizat faptul că modelul de plângere împotriva procesului verbal de contravenție oferit în articol datează din anul 2015 și că, între timp, legislația s-a modificat astfel încât acest model nu mai poate fi folosit cu succes în unele situații.

 2. Sorin Grecu 16 nov. 2023 |

  Bună ziua!
  Mergând la DITL Sector 1 pentru a achita o taxa judiciara de timbru în cuantum de 20 lei, am fost atenționat că figureze în evidentele DITL cu o amenda de 1305 lei aplicata de Poliția Locala a Sectorului 1, în luna aprilie 2023.
  Cum trebuie să procedez pentru a contesta amenda aplicata de Poliția Locală, mai ales ca eu nu știu ce contravenție am săvârșit și pentru ce am fost sancționat?

  • Florin Răican 19 nov. 2023 |

   Solicitați o copie de pe PV de contravenție de la DITL. Depuneți apoi plângere împotriva PV la Judecătoria Sector 1 solicitând și repunerea în termenul de formulare a plângerii arătând că nu vi s-a comunicat PV și că ați luat cunoștință despre acesta de la DITL.

 3. Ionut 13 nov. 2023 |

  Buna seara,
  Am parcat masina pe un loc de parcare pentru persoane cu handicap, am pus pe bord cardul meu de persoana cu handicap, dar am fost amendat pentru ca acel loc era rezervat de o alta persoana cu handicap. Am sanse sa mi se anuleze amenda ?

  • Florin Răican 19 nov. 2023 |

   Eu zic că aveți șanse fie să se anuleze PV, fie să se transforme amenda în avertisment dacă permite respectivul act normativ.

 4. Cristian 13 nov. 2023 |

  Buna ziua. Am primit o nota de constatare de la politia locala, pentru stationare necorespunzatoare 143/a. In Nota de constatare la marca scrie VW, iar la nr. de inmatriculare scrie DOAR B 92, fara ultimile 3 litere aferente numarului de inmatriculare. Mai scrie ca am refuzat legitimarea, lucru care nu este adevarat, deoarece pe filmare, dansi spun ca am abuzat de legitimatia de serviciu, legitimandu-ma cu ea. Mentionez ca era singurul act cu poza si CNP pe care il aveam la mine. Ce as putea sa fac in acest caz?

  • Florin Răican 19 nov. 2023 |

   Legea permite doar plângerea împotriva PV (pentru diverse motive). Nu aveți altă modalitate de a anula un PV de contravenție.

 5. Maria 11 nov. 2023 |

  Buna ziua,Din cauza unei urgente medicale,am parcat 15 min pe singurul loc liber,un loc pentru masini electrice,semnalizat corespunzator,insa aproape invizibil din cauza intunericului,eu avand totusi legitimatie ptr pers cu handicap.Precizez ca cei de la primarie au marcat un loc ptr masini electrice,insa au ignorat complet pers cu handicap.Am primit PV ,in care exista o modificare facuta cu pixul,fiind modificat de catre politist cu pixul articolul.In acest caz,acel PV mai este valabil,cum trebuie sa procedez ptr a anula sau macar a primi doar atentionare.

  • Florin Răican 19 nov. 2023 |

   Formulați plângere împotriva PV arătând circumstanțele în care ați parcat pe acel loc.

 6. Tudor 8 nov. 2023 |

  Buna ziua,am parcat neregulamrntar,la 4-5 m de stalpul pe care era semnul cu parcare interzisa si se ridica masina!inainte nu era semn pe stalp si nu mai parcasem de mult,noaptea nu l-am vazut!ideea e ca masina a fost ridicata fara sa stiu de asta,am platit 500 de lei taxa ca sa iau masina si probabil ca o sa platesc si amenda(jumate:290).Pot contesta ceva in situatia asta?in ce conditii pot cotensta ceva?in functie de rangul persoanei care a aplicat sanctiunea?sau?

  • Florin Răican 19 nov. 2023 |

   Puteți formula plângere împotriva PV și solicita anularea acestuia.

 7. Marius 20 oct. 2023 |

  Bună seara!
  Modelul de plângere nu mai este valabil – art. 109 pct. 1 din O.U.G. 195/2002 a fost completat și în prezent sunt menționați și polițiștii locali

 8. vuap sever 16 oct. 2023 |

  Multumesc. Asta voiam sa aud 😉

 9. Vuap Sever 12 oct. 2023 |

  Buna ziua. Speta: auto ridicat de catre Politia Locala Constanta desi nu eram parcata neregulamentar conform art 143 precizat in PV/30.08.2023, ora 10:07. Am depus contestatia pe data de 15.09.2023 la ora 10:59, fiind plecata in concediu intre timp….Mi-au raspuns scurt ca am depasit termenul de 15 zile….Sa insist? Oare am depus dupa termen sau chiar in ultima zi? pot aduce alte justificari datei de 15.09? Multumesc

  • Florin Răican 15 oct. 2023 |

   Nu vă pot da un răspuns complet dat fiind faptul că nu precizați data la care v-a fost comunicat PV și nici către cine ați formulat contestație. Presupunând însă că PV v-a fost comunicat în aceeași zi cu data ridicării autoturismului (data presupusei contravenții), adică pe data de 30 august, atunci depunerea unei plângeri împotriva PV la Judecătoria Constanța pe data de 15 septembrie va fi considerată ca fiind în termen deoarece prima și ultima zi nu intră în calculul termenului de 15 zile.

 10. Gagea 7 oct. 2023 |

  Buna ziua, am primit recent o amenda de 1600 ron pentru ca am avut,,nesimtirea,, sa ai spun unui politist local din sectorul 4 ca nu este parcat regulamentar si obstructioneaza circulatia ! Sa suparat si cu toate ca ma identificasem verbal acesta a purces la un proces-verbal pentru niste fapte nereale ! Mai mult acesta a folosit body-camul si chiar mentioneaza acest lucru in procesul verbal. A scris in procesul verbal ca martorii care au fost de fata nu sunt cooperanti inclusiv subsemnatul ca am refuzat sa semnez procesul verbal ! Arat ca eu nu am parasit masina si doar am vorbit din masina cu acesta ! Am obtinut filmari de la persoanele de fata care atesta acest lucru ! La un moment dat acesta chiar a dorit sa ma incatuseze dar a observat ca sunt camere de luat vederi si sa calmat ! A consemnat o ora in procesul verbal nereala cand in acel moment eu vorbeam la 112 cerand sprijin politiei nationale deoarece acesta a ,,navalit,, in masina peste pasagerul din dreapta sa smulga cheile din contact dar masina este prevazuta cu functia star-stop ! Acest moment sa petrecut cand am coborat sa fac poza cum masina politiei locale era parcata si ingreuna circulatia pe doua strazi si un bulevard ! Am cerut audienta la superiorul acestuia dar sunt plimbat ! Am depus si pe mail o audienta dar fara rezultat ! Ce este de facut ca prin instanta …..

  • Florin Răican 7 oct. 2023 |

   Singurul lucru (bun) pe care îl puteți face este să depuneți o plângere împotriva procesului verbal de contravenție și să folosiți dovezile pe care le aveți (martori, fotografii, înregistrări). Nu vă ajută cu nimic să mergeți la sediul poliției locale la superiorul agentului de poliție deoarece superiorul (oricine ar fi el) nu poate anula procesul verbal.

 11. J 6 oct. 2023 |

  In cazul in care la rubrica mentiuni spatiu de pe PV nu este suficient, exista vreo posibilitate ca agentul sa scrie toate detaliile pe spate sau in alt proces care sa.l completeze pe primul?

  • Florin Răican 7 oct. 2023 |

   Da, există. Dacă spațiul din PV este insuficient pentru menționarea tuturor detaliilor / obiecțiunilor atunci agentul constatator poate folosi una sau mai multe coli de hârtie pentru a consemna tot ceea ce este necesar.

 12. Gabriel 28 sept. 2023 |

  Buna ziua,
  Sotia mea a parcat masina in o zona nepermisa, in septembrie 2022 si am primit o invitatie la politia locala sector 1 pentru a da informatii. Ea nu s-a prezentat.
  Am primit la inceputul lunii ianuarie PV de afisare dar eu am fost plecat in delegatie pentru aproximativ o luna si cand m-am intors termenul de 15 zile a fost depasit.
  In momentul de fata, septembrie 2023 am primit amenda 1000 lei la impozite locale pe PJ, masina fiind pe firma.
  Credeti ca pot contesta amenda sau trebuie platita?

  Multumesc,
  Spor in toate!

  • Florin Răican 7 oct. 2023 |

   Nu ați precizat cine a fost amendat, dvs. sau societatea comercială. Dacă amenda este aplicată dvs. nu prea mai aveți ce face pentru că vi s-a comunicat PV încă din ianuarie (prin afișare). Dacă amenda a fost aplicată firmei atunci puteți depune o plângere împotriva PV (și o cerere de repunere în termenul de formulare a plângerii).

 13. Daniel 3 iul. 2023 |

  Bună ziua! Soția mea a fost surprinsa în timp ce arunca chistocul de țigară pe trotuar în timp ce aștepta autobuzul. A primit amenda de la Politia locală în cuantum de 2000 lei. Nu a mai fost niciodată surprinsă pentru asa ceva. Pot contesta amenda cerând înlocuirea cu un avertisment având în vedere suma exagerata și lipsa de antecedente similare pe numele ei? Sunt șanse sa îmi fie acceptată contestația? Cu stimă!

 14. Andreea 24 apr. 2023 |

  Buna seara!Contestatia pentru o amenda se poate face și online?Sector2?multumesc

  • Florin Răican 1 mai 2023 |

   Da, puteți depune plângerea și online.

 15. Adelina 7 apr. 2023 |

  Buna ziua,
  Am primit prin posta un proces verbal prin care sunt sancționată conform art. 28, al. 1, lit. O, HCL 371/2007 in municipiul Timisoara. După consultarea HCL am constatat ca nu exista litera O. Cum as putea sa contest aceasta contravenție ?
  Unde ar trebui sa trimit contestația ?
  Va mulțumesc

  • Florin Răican 11 apr. 2023 |

   Plângerea împotriva PV se depune la Judecătoria Timișoara.

 16. CURELEA ADRIAN 6 apr. 2023 |

  Buna ziua
  Excelent demers in ajutorul soferilor.
  Cum am putea amana sau anula ridicarea masinii de catre “ hingherii “ de masini ?
  Unde sa facem o intampinare prin care cei ce ridica masini sa fie OBLIGATI sa apeleze telefonic conducatorul auto DACA acesta a avut bunul simt sa-si lase nr de tel in parbriz la vedere ?

  Ca abia apoi , daca soferul masinii in cupla nu se prezinta in maxim … sa zicem …5 minute sa-i fie ridicata masina;
  Desigur, sa fie amendat soferul care a parcat incalcand orice lege, norma in vigoare; dar vorba proverbului …” ajunge o bata la un car de oale…” bata= amenda data de politie. De ce sa nu fim intai politicosi , chiar cu cel ce greseste , si abia apoi sa-i luam masina si sa-l usuram de niste bani motivand cu detalii : taxa de ridicare/coborare, taxa transport, taxa de parcare…. Ca si cu parcarea e o exagerare . Sa-ti ia bani pe ora nu pe ziua intreaga . Ca doar esti interesat sa-ti iei inapoi masina cat mai repede ,nu?
  Deci repet , unde sa facem intampinarea ? De fapt dubla intampinare, a doua sa taxeze parcarea
  per ora, nu pe zi.

  Adrian CURELEA

  • Florin Răican 11 apr. 2023 |

   De obicei, normele privind ridicarea mașinilor se găsesc în HCL-uri (Hotărâri de Consiliu Local). Prin urmare, astfel de propuneri ar trebui adresate Consiliilor Locale.

 17. anda 28 ian. 2023 |

  buna ziua am o intrebare am parcat ilegal pe semnul X lasandu mi nr de telefon ,dar in momentul cand am ajuns la masina era politia comunitara si imi ridicau masina . intrebarea mea este e voie sa iti ridice masina daca tu ajungi la locul faptei

 18. Adriana 25 ian. 2023 |

  Incercand sa platesc impozitul am constatat ca am o amenda care apare ca neplatita. Nestiind despre ce este vorba, cei de la ghiseul de taxe si impozite mi-au spus ca a fost emisa de politia locala Breaza pe data de 13.05.2022, deci acum 8 luni. Nu am primit nimic prin posta si nu aveam cunostinta de aceasta amenda. Pot contesta. Cum pot contesta?
  Multumesc

  • Florin Răican 26 ian. 2023 |

   Solicitați celor de la impozite o copie de pe procesul verbal de contravenție. Apoi depuneți plângere împotriva PV în termen de cel mult 15 zile de la data la care ați primit copia PV. În cuprinsul plângerii solicitați și repunerea în termenul de depunere a plângerii arătând că nu vi s-a comunicat PV și că ați luat cunoștință despre sancțiunea contravențională de la serviciul de impozite și taxe.

 19. Mihai 18 oct. 2022 |

  Buna ziua,
  Am primit o somatie de la primaria sector 3 pentru parcare neregulamentara pentru 4-5 puncte de amenda pe o foaie printata a4. Am parcat pe partea dreapta pe trotuar intre trecerea de pietoni si bulevardul principal. Pe strada respectiva, pana la intersectie nu specifica daca este parcarea interzisa( nu exista semnul de circulatie care sa interzica acest lucru). Intrebarea este? Daca nu furnizez datele pentru PV exista posibilitatea sa -mi anuleze amenda? Mentionez ca masina nu este pe numele meu si este pe persoana fizica cu numere de BV. Persoana care detine masina va primi un proces verbal? Pot sa contest in instanta Multumesc.

  • Florin Răican 18 oct. 2022 |

   Bineînțeles că puteți depune o plângere împotriva PV în care să arătați că starea de fapt reținută în procesul-verbal (sau procesele-verbale) nu corespunde realității însă vă va reveni sarcina să demonstrați acest lucru.

 20. raluca 17 oct. 2022 |

  Buna ziua, dl avocat!
  Saptamana trecuta, pe data de 11.10, mergand spre gradinita copilului, virand la dreapta la o straduta, tel pe care il aveam in bord, a cazut, oprind pe partea dreapta a carosabilului, mentionez ca nu am incurcat circulatia am oprit practic imediat ce am intrat pe acea straduta, pentru a ridica telefonul, de teama sa nu mi intre sub pedale. In acel moment un politist local m-a pozat din spatele masinii, moment in care am coborat la dansul,l-am intrabat de ce m-a pozat, ca am oprit doar pt cateva secunde ca am avut o problema, dansul s-a simtit tare ofensat ca l-am deranjat amenntandu-ma ca ma v-a amenda maxim ptr ca mi-am permis sa-l abordez. in acel moment eu am mers la Politia locala din orasul in care locuiesc, am reclamat comportamentul dansului, am mers si la dl Primar din localitate si degeaba…astazi m-am trezit cu doua amenzi acasa, ambele in aceeasi zi, la distanta de 2 minute, si cu distanta de un proces verbal intre nr lor. ( deci intre aceste doua procese verbale, dansul a mai emis un proces altei persoane) in 2 minute dansul a dat 3 amenzi. Amenzile sunt una ptr oprire neregulamentara, iar alta ptr ca am refuzat sa ma legitimez. Toata treaba este cusuta cu ata alba ptr ca autoturismul pe care il conduceam apartine mamei mele, este pe numele ei, atunci ei de unde au stiut sa scrie pv pe numele meu??? procesul verbal in dreptul martorului dl politist, scrie ca a refuzat sa semneze. Pot face contestatie sau plangere la aceste PV si ce ma sfatuiti?? va multumesc.

 21. Popa S 12 oct. 2022 |

  Buna ziua,am si eu o problema. Am avut neplacerea de a gasi in parbrizul masinii o invitatie la PL Ludus,pentru neplata parcarii. Nefiind din zona,neavind telefonul la mine,nu am stiut cum pot plati parcarea in afara de sms….nu existau aparate de taxare,nici agenti de parcare,nici afise de unde pot cumpara tichet de parcare…(dupa am aflat de la agent ca se cumparau de la primarie,fapt care apare doar in HCL Ludus…nu aveam de unde sa stiu). I am spus ca ce au facut este un abuz ca nu am avut alternative sa platesc parcarea,neavand telefonul la mine….neexistand informatii legat de unde se pot cumpara tichete si nu existau aparate de taxat langa locurile de parcare. Pe nota de constatare agentul nu si a trecut numele complet,doar un nume si o initiala,nici numarul strazii,doar strada….As dori sa stiu daca pot ataca nota de constatare si ce sanse am de castig. Mulțumesc

  • Florin Răican 18 oct. 2022 |

   Nota de constatare nu prea aveți cum să o contestați. În schimb, dacă veți primi un PV de constatare și sancționare a contravenției aveți deschisă calea unei Plângeri împotriva PV. Arătați că nu locuiți în Luduș, nu cunoașteți prevederile HCL-ului, acesta nu se află pe pagina de internet a Primăriei, că ați vrut să achitați dar în mod abuziv vi s-au restrâns posibilitățile de plată a parcării doar prin SMS, ș.a.m.d.

 22. Maria 8 oct. 2022 |

  Buna ziua! Am făcut contestație pentru un proces verbal primit pentru staționare in fata porții mele. Ulterior am constatat că indicatorul oprirea interzisa se afla de fapt pe partea cealaltă a drumului fara nici un semn adițional, ar mașina era parcată pe partea unde nu exista indicatoare, mașina nu era nici parcată cu fata spre indicator. Și am mai constatat că agentul nu a descris poziția mașini și nici fapta in detaliu. Decât că mașina cu Nr a staționat neregulamentar in zona indicatorului oprirea interzisa.Strada este aproape necirculata, aproape de camp. Problema este că acum trebuie să răspund la întâmpinare sau să fac cerere de modificare/ completare. Întrebarea mea este pot menționa în răspunsul la intâmpinare pozitia autovehiculului și a indicatorului și lipsa descrierii insuficiente a faptei, potrivit dispoziţiilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 in răspunsul la intâmpinare? Sau trebuie făcută neapărat cerere de completare pentru aceasta? Va rog mult daca mă puteți lămuri. Va mulțumesc!

  • Florin Răican 18 oct. 2022 |

   În răspunsul la întâmpinare puteți adăuga completări la starea de fapt, puteți adăuga alte teze probatorii, puteți depune ori solicita alte probe.

 23. Daniela 27 sept. 2022 |

  Bună seara. Pe 31 iulie am parcat mașina neregulamentar în Brasov. Am găsit pe parbriz o invitație la Poliția Locală. Ne-am dus la ei imediat. Soțul meu care fusese la volan a recunoscut fapta si a fost sancționat cu 290 lei. Am plătit amenda (jumatate) în termen de 15. zile. Astăzi, 27 septembrie, am primit prin poștă alt proces verbal, pe numele meu pentru ca masina e inmatriculata pe numele meu , pentru aceeasi fapta, întocmit în lipsa și cu amenda de 500 lei. Nu pot sa inteleg. Aceeasi fapta, din aceeași zi, aceeasi ora, același agent constatate, sancționată de 2 ori?????

  • Florin Răican 30 sept. 2022 |

   Puteți depune plângere împotriva PV arătând că soțul dvs. a condus autoturismul și că a fost deja sancționat pentru că a condus la aceeași oră și în același loc aceeași mașină.

 24. ilie Cristian 26 sept. 2022 |

  Va salut cu stima D le Avocat.PL sect 6 imi lasa o fitzuica in geam cum ca am fost imortalizat foto in 25.09 2022 ca as fi stationat in zona v cascadelor intersectie cu timisoara,intr un sir de masini parcate unde nu exista nici un indicator care sa interzica acest lucru.dar chipurile ar fi intersectie.in hartzoaga respectiva se mentioneaza ca pozele vor fi transmise la politia rutiera pt a fi amendat si evident identificat.in cazul in care primesc un pv il pot contesta la judecatorie?

  • Florin Răican 30 sept. 2022 |

   Sigur, orice PV poate fi atacat prin plângere (contestație cum i se spune popular). În fotografie ar putea să apară autoturismul staționat nu dvs. Diferența este enormă și unele instanțe au admis astfel de plângeri motivat de împrejurarea că din fotografiile prezentate de PL nu rezultă cine ar fi comis contravenția (cine a staționat în locul nepermis).

 25. Aurel 25 aug. 2022 |

  Bună ziua, o întrebare vă rog, am abonament plătit pentru parcare de 12 luni la o primărie pentru care am pŕimit un carton cu numărul mașinii și perioada pentru care pot parca ori unde doresc, dar într o zi m am trezit cu un plic și cu o amendă deoarece acel carton nu se află pe bordul mașinii, cred că folosind aerul condiționat fiind caniculă, acel carton a căzut de pe bordul mașinii. De precizat că lucrătorii de la poliția locală înainte de a întocmi procesul verbal de contravenție oare nu avea obligația profesională de a se informa din registrul respectiv unde au fost trecute aceste date ale mele ? Sau văzând că am abonament pentru 12 luni putea să mi aplice un avertisment pentru lipsa capitolului de pe parbriz nu ? Am șanse de câștig în instanță ?, vă mulțumesc anticipat.

  • Florin Răican 31 aug. 2022 |

   Sancțiunea contravențională pare exagerată în această situație… Nu știu cum este prevăzută fapta (lipsa cartonului de pe bordul mașinii) în hotărârea de consiliu local dar merită să încercați în instanță. Dacă nu obțineți anularea procesului verbal măcar transformarea sancțiunii amenzii contravenționale în avertisment.

 26. Cristian 24 aug. 2022 |

  Buna ziua,
  Am primit in geamul masinii o instiintare de plata pt parcare neregulamentara ( asa am facut) in care scrie ca trebuie sa ma duc la politia locala sa le spun cine este conducatorul masinii. Masina este in Leasing pe persoana juridica.
  Daca nu ma duc la politie sa imi faca PV ce se poate intampla??
  Amenda as plati o dar vine la pachet cu 3 puncte

  • Florin Răican 31 aug. 2022 |

   Din experiențele descrise de cei care au postat anterior rezultă că oricum se va întocmi un PV pe care îl veți primi acasă / la sediu. Acum rămâne de văzut dacă vor amenda persoana juridică (deținătorul autoturismului) sau persoana fizică (șoferul). Au exista cazuri în practică în care cei care s-au prezentat la PL au spus că au împrumutat mașina unui cetățean străin (spre exemplu unui ucrainean) dar nu mai știu cum se numește și nu pot furniza datele necesare completării PV.

 27. Stefan 24 aug. 2022 |

  Bună ziua,
  Am fost invitatie la un sediu al politiek locale pentru ca am parcat pe trotuat lasand loc pentru eventuali pietoni,carucioare ,etc..mentionez ca pe aceasta strada se parcheaza pe carosabil pe ambele sensuri de mersi și dacă trece o masina mai mare nu are loc,eu am procedat astfel ca să poată avea ușor acces orice masina de orice fel de gabarit,am fost amenda cu 400 lei din aceasta cauza spunandumi politistul local ca nu știu reguliere,mentionez ca strada nu este una centrala ,nu este cu regim de plata și nici vreun indicator ca ar trebui sa parcheze lumea pe carosabil nefiind nici un marcaj,este o strada cu case .ce as putea sa fac? Multumesc

  • Florin Răican 31 aug. 2022 |

   Singura „armă juridică” împotriva PV este plângerea la judecătoria pe raza căreia s-a petrecut presupusa faptă de natură contravențională (parcarea).

 28. Catalin 22 aug. 2022 |

  Buna ziua,
  Mi-a fost ridicata masina in Cluj intrucat am parcat din neatentie intre alte masini care erau la momentul respectiv, intr-o zona unde actiona semnul de oprire interzisa – se ridica masini. Am fost si am recuperat masina platind aprox 500 de lei; In urma cu 2 zile am primit in posta (eu fiind din jud HD) PV de la Politia Locala, pentru fapta savarsita prevazuta de art 108/1/5/7 din OUG 195/0212 (?? nu sunt sigur daca e 0212) si sanctionata de art 100/2 din OUG 195/0212, in urma careia primesc 4 Puncte Amenda si 3 Puncte Penalizare.
  Asadar domnule avocat, credeti ca as avea sanse de castig in cazul in care contest acest PV?

  • Florin Răican 23 aug. 2022 |

   La prima vedere se pare că șansele dvs de a câștiga sunt reduse.

 29. Bogdan Juganaru 17 aug. 2022 |

  Stimate domnule avocat, azi dimineata am avut neplacuta surpriza sa constat ca pe parbrizul masinii era prinsa o nota de constatare si instiintare de plata pentru parcare neregulamentara. Este invocata parcarea autoturismului meu pe un loc cu plata. Problema este ca pe toata partea dreapta a strazii Vasile Conta (in sensul de mers al masinilor) nu este amplasat niciun indicator care sa arate ca acolo sunt parcari cu plata. Vis-a-vis se afla mai multe indicatoare prin care se informeaza soferii despre faptul ca e parcare cu plata. Din ce stiu, indicatoarele rutiere, mai ales cele cu referire la parcare, se aplica pentru partea de strada, sosea…etc. unde sunt amplasate. Pot contesta cu succes amenda, invocand acest aspect? Mentionez si faptul ca masina era parcata in limitele trasate cu alb (linie continua) si albastru (intre limitele fata-spate). Va multumesc mult!

 30. Vitalii 13 aug. 2022 |

  Buna ziua!
  Sunt cetățean al Ucrainei, șofer de tractor greu.
  08/11/22 ora 23.04 Am condus pana la trecerea vamala din Oancea pentru a merge in Moldova. Era o linie de camioane. A stat la coadă peste o oră. Am fost la vamă la 00.25 pe 12.08.22. Mi-am dat documentele polițistului și i-am arătat Rovenet-ul pe 22.11.08 și i-am explicat că stăm la coadă de mai bine de o oră și nu aveam ocazia să cumpărăm Rovenet-ul. A eliberat un shiraf de 1500 de lei. Am întrebat: pot cumpăra roveneta de la tine? El a răspuns: Nu. Colegul meu a întrebat: de unde pot cumpăra roveneta? Polițistul, cu zâmbetul pe buze, a răspuns: la benzinărie!
  Au vrut să dea amendă și unui alt șofer, dar au spus că nu va fi amendă dacă dă 100 de euro.
  Am refuzat să plătim 100 de euro.
  Pot contesta cumva amenda mea?

  • Florin Răican 18 aug. 2022 |

   Da, puteți depune plângere împotriva procesului verbal de contravenție.

 31. Ramona 10 aug. 2022 |

  buna ziua ,
  Am gasit pe parbrizul masinii o ‘nota de constatare’ de la politia locala in care sunt invitata la sediul politiei ‘pentru clarificarea imprejurarilor in care a fost savarsita fapta de parcare a autoturismului pe zona proiectata ca spatii verzi’ in conditiile in care o roata a masinii a atins zona delimitata pentru un copac , zona care este ultrabatatorita si pe care nu o poti evita daca parchezi in zona respectiva. Problema e ca in zona in care locuiesc sunt foarte putine locuri de parcare si frecvent se atinge zona respectiva. Am fost la politie dar acolo nu poti vorbi decat cu ‘relatii clienti’ unde ti se cer datele pentru intocmirea PV. Nu le-am dat nicio informatie despre mine. Ce e de facut si ce se va intampla pe viitor? Ar ajuta o audienta? Chiar daca nu le dat date despre proprietar imi vor trimite PV ? Multumesc de ajuor

  • Florin Răican 12 aug. 2022 |

   Probabil veți primi PV prin poștă. O audiență ar ajuta puțin spre deloc. Din cele postate anterior de alte persoane a rezultată că vizitele la PL pentru lămurirea situației sunt consumatoare de timp și de nervi. PL vă invită la sediu pentru că nu pot amenda mașina. Au nevoie de datele unei persoane pentru întocmirea PV. Faptul că mașina vă aparține nu este echivalent cu faptul că dvs sunteți persoana care a săvârșit presupusa contravenție.

 32. Miron Laurentiu 28 iul. 2022 |

  Bună ziua. Am primit prin posta în data de 25.07.2022 un proces verbal cu amenda ptr parcarea în zona de coasta (aproape de plaja) în localitatea Tuzla. Vrea sa fac contestație deoarece in prima zi de plaja (12.07.2022) am discutat cu agentul de la politia locala venit în zona mai sus amintita explicând – i ca am parcat acolo ptr ca am băiatul bolnav cu epilepsie și în caz de probleme sa pot acționa mai repede. Replica agentului a fost ok, spunând ca nu-i nici o problena, nu suntem absurzi înțelegem problema și se mai pot face excepții. În concluzie pot lasa mașina mașina acolo cerându-i nr mașinii ptr al lasă pe birou la înștiințarea colegilor ptr următoarele zile. Ulterior pe data de 15.07 s-a întocmit PV de contravenție pentru fapta de mai sus. Deci as putea anula PV în contextul enunțat mai sus. Mulțumesc!

  • Florin Răican 28 iul. 2022 |

   Puteți încerca, arătând tot ceea ce s-a întâmplat, indicând polițistul care a fost de serviciu pe data de 12 iulie, prezentând înscrisuri medicale, propunând 1-2 martori. Cred că instanța ar trebui să dea dovadă de înțelegere într-o astfel de situație.

 33. Gheorghe 26 iul. 2022 |

  Bună ziua! Mi-a fost ridicată mașina pentru parcare neregulamentară. As dori sa fac contestație întrucât numele de familie al agentului constatator nu este identic scris pe dispoziția de ridicare și fisa vehicul staționat neregulamentar ( este scris cu î și apoi cu â), semnăturile sunt diferite, lipsește semnătura martorului și Nr autospecialei care s-a folosit pentru ridicarea mașinii. Considerați că are rost sa incerc sa anulez decizia de ridicare a mașinii și astfel să îmi primesc banii înapoi?

  • Florin Răican 26 iul. 2022 |

   Doar pentru această eroare materială nu are rost să atacați PV în instanță deoarece soluția pe care o veți obține este una previzibilă.

 34. Alex 22 iul. 2022 |

  Salut, am primit o amenda pentru oprire interzisa de la un polițist local de la biroul ordine publica neavând ca atribuții sancționarea pe legea rutiera. As avea șanse de câștig în instanta invocând acest temei?

 35. Popa Elena 22 iul. 2022 |

  Bună ziua ,
  Am primit un proces verbal efectuat în lipsa mea pe 27.06 că nu am taxa de parcare plătită deși este plătită din luna februarie .pot depunere plângere pentru anularea procesului cât și de asemeaca au avut acces la datele mele fara consimțământul meu conform gdpr. As dori sa ii acționez in judecată .Se poate ?

  • Florin Răican 22 iul. 2022 |

   După părerea mea, da. Depuneți dovada plății parcării.

 36. Otto Brekner 20 iul. 2022 |

  Am primit amendă (PV) de la PL Bușteni pentru oprire în loc interzis, chiar înainte de indicatorul aferent (am parcat pe stânga, indicatorul e in fața mașinii, iar venind din spatele lui nu l-am văzut). Articolul din HCL invocată (214/2021, art.15, lit. a) face referire la contravenția de oprire: „este interzis (…) oprirea (…) împiedicând astfel desfășurarea normală a traficului pietonal și rutier (…)” (HCL originală e ușor agramată și nu are diacritice). Problema este că pe Google Street View indicatorul nu exista în iunie 2019 și nu există nicio HCL de introducere a lui. Există alte HCL de introducere a altor indicatoare rutiere în zonă, dar nu și acesta pentru care am fost amendat. Pot contesta?

  • Florin Răican 22 iul. 2022 |

   Da, puteți. Arătați și faptul că fiind o HCL nu aveți de unde să cunoașteți textul și prevederile ei.

 37. Adrian George 17 iul. 2022 |

  Bună ziua. Am primit amenda de la Politia Locala sector 6 deoarece am parcat pe spațiul verde al unii bloc din vecinătate. Întrucât era noapte când am parcat ,iar spațiul verde respectiv este plin cu noroi deoarece au fost lucrări în zona, nu am știut ca nu este voie sa parchez acolo. Țin sa precizez ca și alte mașini parchează acolo frecvent. Întâmplarea s-a petrecut în noaptea dintre sâmbătă și duminică și nu am obstrucționat în niciun fel circulația și nu am încurcat pe nimeni. Ce as putea face astfel încât sa mi se anuleze amenda sau sa primesc măcar un avertisment?

  • Florin Răican 22 iul. 2022 |

   Unica posibilitate este să depuneți o plângere împotriva PV și să arătați acolo toate aceste circumstanțe.

 38. Cristian 16 iul. 2022 |

  Bună ziua!

  În articolul dumneavoastră nu găsesc nici o referire la Decizia 11/2017 a ICCJ, care tocmai acest aspect îl lămurește. Nu mai e valabilă, nu am înțeles eu ceva?

  • Florin Răican 22 iul. 2022 |

   Articolul a fost postat aici în martie 2015 și avea la acel timp caracter de noutate… Decizia ICCJ este așadar ulterioară publicării articolului dar referiri la decizie găsiți în comentariile la articol.

 39. Zamfiroiu Doina 23 iun. 2022 |

  Bună ziua
  Am primit un proces verbal de parcare neregulamentare și ne respectare a marcajelor, problema este ca nu am fost în zona și nici nu cunosc parcarea respectiva ,am fost sa întreb la politia locala ce probe au și au spus ca se vede nr de înmatriculare al mașini mele oare cum este posibil ? Am fost informata o data un proces verbal emis cu amenda trebuie plătit. Ce pot face eu sa îmi recuperez banii și sa îmi arat nevinovăția . Va mulțumesc!

  • Florin Răican 23 iun. 2022 |

   Singura care vă poate ajuta este instanța de judecată. Pentru PL nu există temei legal pentru anularea PV. Puteți depune plângere împotriva PV în termen de 15 zile de la data la care vi s-a comunicat. În plângere arătați că este imposibil ca mașina dvs să fi fost în acea parcare și solicitați PL să facă această dovadă (a prezenței mașinii dvs. în parcarea respectivă).

 40. Robert 18 iun. 2022 |

  Buna ziua.
  Poliția locală Sector 6 m-a sancționat pentru parcarea pe oprirea interzisă cu un bilet in geam. La 10 zile din nou iar bilet in geam. La nici 24 de ore din nou. Am 3 amenzi in geam. Am lăsat și bilet prin care am explicat ca nu am găsit loc de parcare. In fiecare zi pierd 1-2 ore sa ma învârt pe raza de 1km și nu găsesc nimic. Precizez faptul ca nu am obturat circulația și ca in acel loc parchează un rând întreg de 6-7 mașini. De doua ori am fost sancționat doar eu și restul nu. Sunt chiriaș și nu îmi permit sa cumpăr un loc de parcare la prețul de 14000€ sau sa parchez in Plaza Mall cu 100-150 RON/zi. Am căutat și sa închiriez și nu am găsit. Se considera un abuz al Poliției Locale împotriva mea ? Pot contesta ? Multumesc

  • Florin Răican 23 iun. 2022 |

   Evident, puteți depune plângere împotriva PV dar trebuie să găsiți motive mai solide decât lipsa parcărilor.

 41. Gustescu 13 iun. 2022 |

  Bună ziua
  Aș dori să știu dacă PL are dreptul să mi ridice talonul și cert de înmatriculare, precum și nr mașinii, după ce într o noapte m au așteptat xu farurile stinse în apropierea casei, m au oprit și mi au cerut asigurarea.Am prezentat o și era expirată de 3 zile din neglijența mea.Vreau numai sa știu dacă PL are dreptul acesta!

  • Florin Răican 14 iun. 2022 |

   Din câte știu eu, nu. Legea Poliției Locale nu prevede astfel de atribuțiuni.

 42. Ana 8 iun. 2022 |

  Buna ziua ! Deranjez cu o intrebare… in data de 25.05 am primit o amenda de parcare in Sibiu ( eu aveam platita parcarea printr-o aplicatie online ) . In data de 2.06 am primit acasa procesul verbal prin posta….am contestat amenda la politia locala din Sibiu insotita de dovada platii si procesul verbal, insa amenda nu a fost anulata. Ma redirectioneaza care judecatorie. Ce as putea face mai departe? Multumesc !

  • Florin Răican 14 iun. 2022 |

   Plângerea împotriva PV se poate face doar la judecătorie. Încă mai aveți posibilitatea să depuneți plângere (termenul este de 15 zile de la data primirii PV, în cazul dvs. 2 iunie).

 43. Morar Cosmin 5 iun. 2022 |

  Buna ziua.
  Am oprit la un colt de strada (la mai putin de 25 de metri) dar fara sa fie vreun indicator de oprirea dau stationarea interzisa si fara a incurca circulatia.A aparut domnul politist local si a inceput sa faca poze .Atunci eu politicos l-am intrebat daca e problema cu masina mea si daca da o mut fara probleme.Evident ca a spus sa o mut dar “sa ii aduc actele “ exact asa fara a se prezenta si a-mi cere asta regulamentar.Eu am plecat cu masina fara sa ma mai intorc dar m-am trezit cu proces-verbal in posta (cica si refuz de legitimare).Ce trebuie sa fac in acest caz?

  • Florin Răican 5 iun. 2022 |

   Multe lucruri nu prea aveți de făcut! Puteți totuși formula o plângere împotriva PV.

 44. Popescu 2 iun. 2022 |

  Bună dimineața, am aflat de la taxe si impozite ca am o amendă de 1000ron, de la PL, pt parcarea pe un loc plătit, dar eu nu am semnat acel pv. si nici nu am vazut acel pv. Identificarea mea s-a facut stricat după nr. mașinii. Pv a fost datat în 17 feb2022, pt parcare in nov.2021.
  Ce soluție am?
  Mulțumesc

  • Florin Răican 5 iun. 2022 |

   Singura soluție este aceea de a depune o plângere împotriva PV și de a formula apărări.

 45. matei 31 mai 2022 |

  buna dimineata , am parcat asina in Buc str berceni fara sa blochez cv si mi.a fost ridicata masina …acolo sunt masini parcate mereu ..am platit sa o iau de la cei ce au ridicato si acum am primit alt proces verbl cu o alta amenda . este aceeasi amenda sau trebuie sa o platesc ? multumesc

  • Florin Răican 5 iun. 2022 |

   În principiu ar trebui să fie vorba despre aceeași amendă pentru că nu puteți fi sancționat de două ori pentru aceeași faptă.

 46. Marian 30 mai 2022 |

  Buna ziua,
  am oprit pe un trotouar mai lat de 5 m in fata unei farmacii din Busteni, fara sa ingradesc traficul pietonal. In zona respectiva este un indicator cu oprirea interzisa pe trotuar, pe care nu l-am vazut, dar este si o HCL din 2021, care prevede ca este contraventie.
  Am vreo sansa de contestare? Multumesc

  • Florin Răican 30 mai 2022 |

   Aveți șanse dacă arătați că nu sunteți din Bușteni și nu cunoașteți conținutul HCL-ului iar acesta nu se află nici pe pagina de internet a Primăriei. Ați parcat cu respectarea normelor generale, din Codul rutier (OUG 195/2002) fără să cunoașteți că HCL este mai restrictiv.

 47. Sorica Ionut 27 mai 2022 |

  Buna seara,mi-am luat amenda de parcare pe trotuar de la poliția locală Craiova deoarece mi-am parcat mașina în fața porții mele și am avut o singura roata pe trotuar,din câte am înțeles cineva mi-a făcut sesizare,credeți că dacă aș contesta amenda așa avea vreo șansă? Și aș putea să aflu cine mi-a făcut sesizare?in instanță? Mulțumesc anticipat

  • Florin Răican 29 mai 2022 |

   Nu pot să evaluez șansele dar puteți formula plângere împotriva PV. În ceea ce privește autorul sesizării cred că puteți afla doar de la PL. Acestă informație nu are de ce și nici cum să apară în instanță.

 48. Ionut 27 mai 2022 |

  Buna ziua ,

  Am primit is eu azi 27.05.2022 un Proces verbal ( o amenda de parcare ) din data de 07.12.2021.

  Este posibil sa primesc o amenda de parcare in loc nepermis dupa atata timp? Adica este normal sa primesc acum amenda cu noile asa zise ” costuri ” decat cele de anul trecut?
  Eram parcat pe un spatiu neamenajat langa un trotuar ( nici de cum pe trotuar ) adica vreau sa zic ca este o rusine sa nu poti sa mergi la cineva in vizita pentru ca nu sunt locuri de parcare destule … in fine
  Se poate contesta?
  Multumesc.

  • Florin Răican 29 mai 2022 |

   Bineînțeles. Puteți depune plângere împotriva PV în termen de 15 zile de la primirea acestuia.

 49. Bogdan 26 mai 2022 |

  Multumesc pentru raspunsul dat ieri(observ ca nu pot da reply)
  revin cu o alta intrebare in completare ,procesul verbal primit de mine ieri a fost intocmit in baza HCL 222/2016 sa inteleg ca nu pot folosi oug 195/2002 , in pv polititstul local mentioneaza ca am fost identificat in baza scrisorii de informare , unde vad ca practic incalca pe fata decizia nr. 11/2017,data de ÎCCJ prin care s-a stabilit ca doar Politia Rutiera are dreptul sa solicite comunicarea identitatii persoanei care a condus un vehicul .Considerati ca e deajuns sa stipulez in plangere aceasta decizie , faptul ca am primind amenda cand se putea da un avertisment macar prin faptul ca am fost de buna credinta si m-am prezentat recunoscand vina care a fost influentata de faptul ca efectiv nu sunt locuri de parcare legale.

  • Florin Răican 29 mai 2022 |

   Da, faceți trimitere și la Decizia 17/20017 ÎCCJ și la orice alt text de lege care poate aduce lumină în speța dvs.

 50. Bogdan 25 mai 2022 |

  BUna ziua domnul Florin Raican ,

  Am citit cu atentie ce ati raspuns , cazul meu-parcat masina pe un teren cu buruieni undeva pe 10.2022 , neamenajat,zona podul grant giulesti ca reper .peste doua zile proprietarul masinii primeste recomandata sa se prezinte la sediul politiei locale sector 6 .Eu fiind cel care a condus ma prezint . mi se arata o poza alb negru doar cu masina .fiind la prima abatere cica o sa primesc avertisment , eu am completat o scrisoare de informare .fast forward in prezent aflu cu stupoare ca am de platit 1000 ron pentru ca eu nu am primit pv si puteam primi lejer avertisment . Am mers la ditl la sectorul de care apartin si nu a vrut sa-mi dea o dovada ca azi 25.05.2022 luat la cunostinta, in schimb am primit o copie dupa pv si documentul de livrare din noiembrie 2022 am aflat de amenda .Prolema mea e urmatoarea, de ce ma cheama la 2 zile da asteapta 1 luna sa-mi dea pv practic fortandu-ma sa nu pot face plangere sau sa mentionez ceva la obiectiuni.din ce am mai cittit pe internet aceasta practica e ilegala cu scrisoarea de informare si doar un politist rutier poate amenda daca nu te gaseste direct in fapt .In timisoara in septembrie 2021 instanta a dat castig de cauza unui caz similar unui sofer pe motiv ca nu era spatiu verde . Ce mai pot face in acest caz, doar pe civil ?

  • Florin Răican 25 mai 2022 |

   Nu știu de ce aleg să procedeze în acest fel, cu atâta dispreț! Puteți totuși încerca să depuneți o plângere împotriva PV arătând că, de fapt, ați luat cunoștință despre conținutul PV pe data de 25 mai și că termenul de 15 zile în care legea permite atacarea PV încă nu a trecut.

 51. Dilavet 3 mai 2022 |

  Camerele de supraveghere ale politiei locale sau primăriei pot constitui probă? Poate redacta polițistul local procesul verbal de contravenție la 1,5 luni după comiterea faptei? Am primit un pv redactat pe 29.04.2022 pentru o parcare neregulamentara comisă pe 16.03.2022 pe baza imaginilor unor camere de supraveghere. Se poate contesta?

  • Florin Răican 22 mai 2022 |

   Da. Da. Da, se poate contesta. Probabil că acele camere surprind un autoturism parcat undeva dar nu surprind și persoana care l-a parcat acolo. Sau dacă o surprind nu poate fi indentificată.

 52. Neacsu Laurentiu 27 apr. 2022 |

  Fotografiile efectuate cu telefonul mobil de catre politisti locali, in ceea ce privesc oprirea, staționarea, parcarea, etc. autoturismului, constituie proba in instanta sau acel mijloc de fotografiere trebuie sa respecte anumite standarde legale pentru a putea fi acceptate de catre instanta ?

  • Florin Răican 29 apr. 2022 |

   Pot fi avute în vedere de către instanță dar au fost situații în care mai mult au încurcat PL. În fotografii instanța a observat doar un autoturism însă nu și pe cel care l-a parcat acolo, pe contravenient.

 53. Fabian 22 apr. 2022 |

  Buna ziua,

  Am o intrebare, am primit o amenda pentru intrare intr-o parcare pe printr-un punct de intrare unde era semnul interzis. Dupa ce am semnat PV, agentul s-a intors la masina si a zis ca revine cu PV. Dupa 1 min a venit mi-a inmanat PV. Cand am vrut sa platesc, am observat ca PV este rupt in asa fel incat nu se vede seria si numarul din partea dreapta sus. Pot contesta PV pe acest motiv?

 54. Radu 20 apr. 2022 |

  Buna. Intr-o zi m-am trezit cu o Înștiințare in parbriz sa ma prezint la sediul PL din Timisoara pentru a-mi aduce la cunoștința faptul ca am parcat într-un loc interzis și sa semnez PV. Ideea este ca agentul constatator a greșit nr mașinii și in loc de B 108 a trecut TM 108 pe bonul lăsat. Face sens sa ma prezint la sediul PL sau PV devine nul?
  Mulțumesc.

  • Florin Răican 29 apr. 2022 |

   Nulitatea PV se poate constata doar de instanță dar, în această situație, pare mai degrabă o nulitate relativă.

 55. lupescu dan 31 mart. 2022 |

  Buna ziua.Dvs spuneti sa nu stipulam in contestatie ca am achitat jumatate din minim .Dar instantei cred ca ii trebuie un cadru legal prin care impune restituirea plati amenzi.In baza la ce act cer eu bani inapoi?

  • Florin Răican 31 mart. 2022 |

   Restituirea plății amenzii nu o solicitați instanței. Pentru a primi acești bani va trebui să adresați o cerere însoțită de hotărârea judecătorească (legalizată și cu mențiunea că este definitivă) către serviciul de impozite și taxe al primăriei unde ați plătit amenda.

 56. lupescu dan 31 mart. 2022 |

  Buna ziua.Dvs sugerati sa nu stipulam in plangere ca am achitat jumatate din minim .Dar instantei cred ca ii trebuie un cadru legal prin care impune restituirea plati amenzi.In baza la ce act cer eu bani inapoi?

 57. CALIN 22 mart. 2022 |

  buna ziua…am depus o plangere la parchet pentru anularea unui proces verbal emis de politia locala targu mures. Anularea am cerut-o pentru ca in ziua respectiva eram la munca intr-un alt oras….si nici macar nu am fost vreodata in orasul respectiv.Al doilea motiv fiind ca poza cu masina respectiva nu este a mea….iar politistul local mi-a identificat gresit numele. ma intereseaza daca trebuie sa ma prezint personal la tribunal sau nu.

  • Florin Răican 31 mart. 2022 |

   Plângerea împotriva PV nu se depune la Parchet ci la instanța de judecată (Judecătoria) pe raza căreia ați fost sancționat contravențional.

 58. Tibi Cristea 26 feb. 2022 |

  Sunt persoana cu handicap locomotor . Am avut o discuție cu un participant la trafic , care vroia sa parcheze într-un loc special amenajat persoanelor cu dezabilitati . In timpul acesta a apărut un polițist local , i-a explicat celuilalt participant la trafic ca am handicap si ecuson ce dovedește aceasta in parbriz si ne-a cerut CI pentru a își nota activitatea in caietul de serviciu . La câteva zile după aceasta întâmplare , ma trezesc cu proces verbal cum ca as fi staționat pe trecerea de pietoni si sunt sancționat cu amenda si puncte . Deasemenea era scris la mențiuni ca refuz sa semnez . Eu am martori care au asistat la aceasta întâmplare .

  • Florin Răican 31 mart. 2022 |

   Este regretabil tot ceea ce s-a întâmplat. Depuneți plângere împotriva PV, arătați că ceea ce conține pV nu corespunde cu ceea ce s-a întâmplat în realitate și propuneți proba cu martori(indicați martorii care au asista la acele discuții)

 59. Creanga Loredana Elena 17 apr. 2021 |

  Multumesc pentru timpul acordat si pentru raspuns.

 60. Marculescu 11 apr. 2021 |

  Pot contesta un proces verbal dat de un agent de la Pol Locala daca acesta nu si-a scris pe procesul verbal intregul nume asa cum este el in actul sau de identitate? mai precis si-a scris un singur prenume desi are doua. Citind legea acest lucru ar duce la nulitate absoluta

  • Florin Răican 12 apr. 2021 |

   În opinia mea este o nulitate relativă (pentru a conduce la anularea PV va trebui să dovediți atigerea ce vi se aduce drepturilor dvs. prin omisiunea scrierii celui de al doilea prenume)

 61. Radulescu Gigi 10 apr. 2021 |

  Buna ziua ! In data de 25.02.2021 am gasit pe parbrizul masinii , proprietate personala o instiintare prin care mi se aducea la cunostinta faptul ca sunt invitat la sediul politiei locale din Targoviste deoarece am stationat cu autovehiculul intr-un loc interzis si prin care conform art.7 din, lit. h) din legea 155/2010 voi fi sanctionat contraventional conform legislatiei in vigoare cu respectarea prevederilor O.G. nr.2/2001 actualizata. Deasemenea in aceeasi instiintare mi s-a transmis faptul ca contraventia a fost fotografiata cu aparatul foto certificat conform art.109, alin (2) din O.U.G. 195/2002. Mai jos era completat cu pixul numele agentului constatator din cadrul serviciului circulatie pe drumurile publice si semnatura acestuia. Nu m-am prezentat la politia locala. Pe data de 09.04.2021, in lipsa mea eu nefiind acasa, s-a prezentat la adresa unde locuiesc cu familia, doi domni de la politia locala si i-au inmanat fiului meu in varsta de 18 ani care la acel moment se afla acasa, o comunicare inregistrata cu nr. 556220/69/09.03.2021 avand la antet min. afacerilor interne, inspectoratul gen. al pol. romane, inspectoratul de pol. judetean D-vta, pol. municipiului Tgv., biroul rutier. I-au cerut CI, au completat datele de pe acesta si l-au pus sa semneze un P.V. pentru primirea comunicarii mai sus mentionate. In comunicare mi se solicita cf. art.39 din O.U.G. nr.195/2002 ca in termen de 5 zile de la primirea prezentei, sa comunic datele de identificare ale persoanei care a condus si oprit neregulamentar, in data de 25.02.2021, orele 15.58-16.00, locul – str. Iancu Jianu. Deasemenea mi se face cunoscut faptul ca necomunicarea datelor solicitate ori eronata a acestora constituie contraventie, cf. art. 102, alin. (1), pct. 14 din O.U.G. nr. 195/200 2, republicata, cu 9 – 20 puncte-amenda (pentru persoane fizice). Aceasta comunicare este semnata si parafata de seful pol. mun. Tgv. si seful biroului rutier. Alaturi de comunicare am primit o declaratie tipizata, precompletata la antet ,, Catre : Pol. Mun. Tgv., in atentia sefului biroului rutier, adresa nr. 556220/69,, pe care trebuie sa o completez cu datele personale din C.I. si prin care declar ca ,, potrivit art. 39 din O.U.G. nr.195/2002, in data de 25.02.2021, intre orele 15.58-16.00, autoturismul marca Renault cu nr. de inmatriculare al masinii mele a fost condus si oprit/stationat/parcat neregulamentar pe drumurile publice de catre ––, se completeaza datele din CI ale conducatorului auto, la care trebuiesc atasate copia dupa certificatul de inmatriculare, permisul de conducere si C.I. Deasemenea am mai primit anexat la comunicare pe o coala A4, doua fotografii color din fata si spatele masinii, de unde se observa oprirea masinii langa o trecere de pietoni, avind inscriptionate in partea de jos a fotografiei data si ora. Mentionez faptul ca in fotografie se mai vad si alte masini stationate, care nu respecta distanta minima pana la trecerea de pietoni si tot din fotografie nu reiese numele strazii. Ce credeti ca se mai poate face ? Ceea ce am expus mai sus este perfect legal? Pot fi fortat sa ma autodenunt prin comunicarea primita si pe baza acelei fotografii, in urma careia recunosc fapta si mi se va intocmi procesul verbal de contraventie ? Cine este agentul costatator care va intocmi P.V. de contraventie daca dosarul meu este acum la pol. rutiera dar nu a fost de fata?

  • Florin Răican 12 apr. 2021 |

   Deocamdată există niște fotografii care surprind un autoturism oprit/staționat într-un loc anume. Nu se cunoaște însă cine este persoana care a oprit autoturismul acolo. Poate fi orice persoană. Dacă vă amintiți și dacă cunoașteți acea persoană puteți preciza datele de identificare ale acesteia. Dacă nu vă mai amintiți, asta e.

 62. Adrian Biru 8 apr. 2021 |

  Astazi am oprit pentru cateva minute in capatul statie de autobuz fara sa periclitez traficul de nici un fel, cand o masina de la locala a oprit in dreptul masinii mele si unul din agenti ma intrebat daca masina este a mea, am zis da si acesta mia zis sa ii prezint actele masinii. Am adus la cunostinta agentului ca nu este de competenta lor sa ceara actele masinii si atunci a cerut sa ma legitimez. Initial am crezut ca isi asteapta colegul deoarece statea in dreptul portierei de la sofer a masinii mele si am asteptat si eu cu acest agent. Deoarece mi se parea penibil sa ne uitam unu la altul in tacere, am intrebat din nou cu ce il pot ajuta si acesta a zis sa ma legitimez. M-am legitimat si mia adus la cunostinta ca au trecut 7 minute, motiv pentru care am incalcat legea prin stationare si au efectuat un P.V. prin care am fost sactionat cu suma de 725 lei. Tactica lor noua (sau veche) nu sunt familiar cu aceste practici deoarece nu am primit niciodata amenzi de la politie, a fost sa ma retina pe motiv de legitimare facand astfel sa treaca timpul si sa poata incadra contraventia din oprire in stationare in loc interzis. Am sa contest in instanta PV, dar totusi acest fapt nu este cumva o incalcare a legii?
  Am incercat sa tratez cu agentul in cauza si am adus la cunostinta ca un avertisment nu ar fi de ajuns? la care acesta mia transmis sa ma fac politist si apoi sa incep sa dau avertismente, intre timp el da amenzi.

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Da, se pare că PL își instruiește agenții cu practici nelegale, abuzive în care cetățeanul este considerat dușman sau inamic. NU cunosc să fii existat astfel de practici la Poliție si nu am auzit de așa ceva nici la Miliție. Puteți depune plângere împotriva PV, invocați necompetența PL la o presupusă contravenție reglementată de Codul rutier și adăugați maniera abuzivă în care a fost întocmit PV.

 63. Mihaela Lemnariu 8 apr. 2021 |

  Bună seara! Soțul meu a primit o amendă prin poștă dar nu este el persoana sancționată. Un vecin s-a folosit de datele lui,cunoscand numele și data nașterii, este a treia oară când se întâmplă asta.Individul nu se legitimează iar agenții de la poliția locală nu recurg la identificare pentru că nu au o baza de date să le apară și fotografia persoanei ci doar datele din cartea de identitate, așa au spus când am fost la ei la sediu. Ce putem face după ce contestam procesul verbal, să nu se mai întâmple asa ceva? Mulțumesc!

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Puteți depune o plângere pentru fals privind identitatea (art. 327 Cod penal).

 64. Sebastian 7 apr. 2021 |

  Nu sunt din Bucuresti, am venit intr-o problema medicala si am oprit la piata Obor pt ceva de mancare pentru drum. Nu am stat nici 30 minute pe un spatiu. Nu am realizat ca este al cuiva.. si m.am trezit cu o hartie in geam. Nota de constatare a fost intocmita la 14.40 si eu am fost la masina la 14.50.
  Dl. Politist a fost foarte nepoliticos cand i.am explicat situatia si mi.a spus ca aici sunt la capitala ( eu sunt din Dolj, deci practic m.a facut taran pe fata ). Mi.a luat datele si a completat un proces verbal pe care nu mi l.a dat sa semnez.
  Ce pot face in acest sens? Pot contesta nota de constatare? Nu mi.a fost dat niciun proces verbal.
  Multumesc.

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Nu puteți contesta nota de constatare pentru că nu există vreo modalitate juridică pentru asta dar puteți depune plângere împotriva PV dacă acesta vă va fi comunicat.

 65. Nicusor 1 apr. 2021 |

  Buns Zia am primit o amenda de parcare in Oradea de la politia locala in posta dupa 3 luni de la presupusa parcare 16/12/2020 in procesul verbal scrie numarul de inmatriculare corect tipul de Masina gresit dar eu am inmatriculat autoturismul la politie in data de 23/12/2020 iar numerele le-am primit pe 28/12/2020 ce parere aveti dv ? Mentionez ca au trecut 15 zile de cand puteam sa contest

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Dacă au trecut cele 15 zile în care ați fi putut depune plângere orice alt demers este tardiv și inutil.

 66. Alexandra 31 mart. 2021 |

  Buna ziua. Am si eu o intrebare si sper sa ma puteti ajuta. Am parcat masina pe trotuar un trotuar oval, insa nu am obstructionat circulatia pietonilor. Dimpotriva, am asteptat sa treaca mai multa lume sa fiu sigura. De regula, sunt foarte multe masini parcate acolo, insa doar a mea a fost ridicata din cauza unei sesizari! Credeti ca as putea contest in instanta PV-ul primit taxa de 500 de lei pentru ridicarea masinii?

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Se poate depune o plângere împotriva PV dar trebuie bine și corect motivată în fapt. Apărarea că au mai fost și alte mașini parcate acolo nu prea vă ajută.

 67. Alex 31 mart. 2021 |

  Buna ziua,
  Am primit ieri in parbriz un flyer de la politia rutiera cred, prin care mi se aduce la cunostinta ca am fost sanctionat cu 4 puncte de amenda si 3 de penalizare conf art 143 litera D din OUG 195/2002, adica am blocat o cale de acces si ca pentru a mi se intocmi procesesul verbal, trebuie sa ma prezint la sediul politiei rutiere in Bucuresti, strada Logofat Udriste. Mentionez ca eram parcat pe carosabil, langa trotuar, paralel cu acesta, in dreptul unei porti prin care nu are loc sa intre o masina si este folosita doar pentru accesul pietonal in curtea respectiva. Autoturismul apartine unei persoane juridice, nu stiu daca este important, dar mentionez si acest lucru. Pot sa fac ceva in aceasta privinta? Va multumesc anticipat.

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Ar trebui să dați curs invitației primite. Acolo puteți prezenta punctul dvs. de vedere. Dacă veți în continuare nemulțumit puteți depune o plângere împotriva PV.

 68. Adamache Ioan 29 mart. 2021 |

  Buna ziua, am fost sunat azi de acasă cum că am primit o amenda de parcare deoarece am parcat pe bordura unei școli unde era semn de parcare interzisă, am fost sancționat cu suma de 900 de lei, cel puțin așa am înțeles și jumătate din ea daca achit in 15 zile. Problema este că eu ajung foarte târziu acasă și nu găsesc absolut niciodată loc de parcare pe o raza de 10-15 blocuri… Țin să menționez că am luat amenda in municipiul Iași. Și mai țin să menționez că am întotdeauna Nr de telefon in parbriz pt a fi contactat în caz că există o problemă cu mașina. Nu am fost sunat. Nu nimic, pur și simplu am primit amenda in posta fara nici un fel de avertisment . Presupun că a fost făcută o plângere la adresa mea și de aceea am fost amendat, cu toate că eu parcam acolo în intervalul orar 22-09 .. și practic nu încurcam pe absolut nimeni

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Da, este cam ciudată optica agentului constatator și modul de aplicare a legii.

 69. Sava Lauentiu 28 mart. 2021 |

  Buna ziua eram staționat în parcare la Piață în Buzău eu având un taxi am coborât sa îmi cumpăr o cafea, am ajuns la mașină în 2 min a venit Politia Locala cerându mi actele, i am prezentat actele văzând ca nu găsește nimic eu având perdelute pe geamurile din spate mi a spus ca obstrucționează vizibilitatea dar vizibilitatea cui ca eu nu eram în timpul serviciului, staționat poate sa îmi de a amenda 1000de lei, e legal? Va multumesc

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   PL nu poate aplica astfel de amenzi (obiecte din interiorul autoturismului care obstrucționează vederea) pentru că nu au competența necesară.

 70. Marius 25 mart. 2021 |

  Buna ziua,
  Astazi mi-a venit acasa o adresa, cu o invitatie la sediul pol. locale a sect 3, pentru parcare neregulamentara, dupa ce in urma cu aproape o luna si jumatate (13.02.2021), m-a sunat un politist local(eu avand numarul in geam) si mi-a spus ca am blocat locul cuiva si ca mi-a facut poza la masina si mi-a lasat in geam PV si sa ma prezint in termen de 2 zile.
  Nu m-am dus si acum a venit aceasta adresa de invitatie in 5 zile, in care sa confirm cred ca eu sunt soferul si cf art. 21 lit.e a HCGMB 124/2008, modificata si completata prin nr.231/2017, amenda de la 500 la 1000 lei. Iar daca nu ma voi prezenta ori nu voi sune cine este soferul in ziua aia, amenda de la 500 la 1500 cf legi 61/1991, art.2 pct 31. Tot in acest mesaj amintesc si de legea 155/2010.
  Daca ma voi duce, imi vor face PV pentru neprezentare si automat amenda aia de la 500 la 1500??
  Sau daca ma voi duce si voi explica (mai exact intrat cu 10 cm pe locui unuia care putea ff bn sa intre in parcarea lui invers si asa ma putea lasa in pace, fapt confirmat si de politisul local chemat acolo, dupa cum mi-a spus la telefon a 2 zi), sunt sigur ca tot va face PV pt amenda de la 500 la 1000.
  Ce ma sfatuiti?

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Mersul la PL este, în general, generator de stres – absurdul și lipsa de înțelegere sunt la ele acasă. Însă, în situația dvs. poate că nu ar fi rău să mergeți la PL să încercați să discutați.

 71. Petrisor 23 mart. 2021 |

  Buna,
  Intr-o zi de Duminica am parcat pe locul platit al unui vecin(proprietar, dar 0 locuitori trecuti la asociatie din 2019). Avand fetita bolnava, am fugit in jurul orei 12 la farmacie sa iau medicamente, moment in care am vazut vecinul ca venise si parca 3 locuri distanta. M-am cautat repede de chei, am constatat ca nu le am, am presupus ca vecinul nu va crea probleme cateva minute pana ajung la farmacia din fata blocului. Intorcandu-ma acasa dupa mai putin de 10 min, la usa mea gasesc politia locala. Mentionez ca masina este inmatriculata pe societate, politia se afla la usa la mine in mai putin de 10 minute. M-au invitat la masina, mi-au cerut buletinul si pur si simplu m-au amendat. Nu m-au intrebat daca eu sunt soferul, daca am permis, sau sa prezint un document al masinii. Pentru a avea calitatea de chirias al locului de parcare vecinul trebuie sa aiba calitatea de locatar in drept si in fapt(ceea ce nu mai este de mai bine de 18 luni, cu toate ca a reusit in continuare sa isi pastreze locul). Pot contesta PV pe acest motiv? PL are dreptul sa ma caute la usa la indrumarea vecinului chiar daca masina nu este pe PF?

  • Florin Răican 10 apr. 2021 |

   Este mai puțin relevant motivul cu calitatea de locatar. Într-o eventuală plângere împotriva PV aș insista asupra necesității de a parca acolo (farmacie, medicamente, fetiță bolnavă).

 72. Aurel 10 mart. 2021 |

  Bună ! Am gasit in parbriz invitatie la sediul politiei locale pe motivul „parcat nerwgulamentar, ingreunând parcarea altor autovehicule in parcare”. Parcarea este in fata blocului cu plată iar masina era parcată in fata celeilalte masini ale mele, pe acelasi loc de parcare doar că de-a latul, neîncurcând pe nimeni altcineva, dat fiind ca locul este ultimul în fundul parcării iar distanta intre locul meu pana la cel de langa este mult mai mare fiind cam 1 metru intre, iar cel de langa poate sa parcheze fara nici o problema. Să mă prezintla sediu in data de 12.03 ? Dacă nu mă prezint se mai poate lua amenda ? Multumesc.

  • Florin Răican 14 mart. 2021 |

   Ați putea să le explicați situația și să evitați amenda. Poate aveți șansa ca PL să priceapă că nu ați blocat/încurcat/obstrucționat pe nimeni.

 73. Sergiu 9 mart. 2021 |

  BUna ziua,
  Am si eu o intrebare, dupa cum urmeaza:
  Astazi am primit o amenda emisa de Politia Locala Constanta, pentru ca, pe data de 24.02.2021 am „stationat” pe pavajul pietonal de pe Bd. Mamaia.
  In realitate, am oprit 2 minute pe pavaj, unde nu incurcam traficul, pentru a cumpara o sticla de apa sotiei. Mentionez ca sotia era insarcinata in 7 luni la data faptei si ii se facuse rau. Motiv pentru care am oprit cat de repede am putut in conditii de siguranta. Cand ma intorceam de la magazin cu sticla de apa, am observat politia locala Constanta, oprita in paralel cu masina noastra. Au dat cu stapele 3 metri au facut o poza dupa care efectiv au fugit. In timp ce ei faceau poza cu mana scoasa pe geam, sotia s-a dat din jos din masina. Dat fiind faptul ca nu se simtea prea bine, pana s-a dat jos din masina politia deja plecase.
  In PV-ul primit mentioneaza ca este intocmit in lipsa(total fals). In poza se vad stopurile aprinse, deoarece motorul era pornit si cu frana de mana trasa. Nu am vazut efectiv poza facuta de ei, dar am fost martor la acel moment, este pozibil in poza sa apara silueta sotiei in masina si portiera pasagerului din dreapta deschisa.
  Tot in PV mentioneaza ca masina stationa. Conform legii a stationa inseamna sa depaseasca 5 minute. Toata faza nu a durat mai mult de 2 minute.
  Si punctul 3 din PV mentioneaza ca nu sunt martori, desi si eu si sotia eram de fata.
  Subliniez faptul ca nu s-au dat jos din masina sa discute cu noi ci pur si simplu au facut o poza pe fuga si au plecat.
  PV-ul este intocmit pe numele societatii care detine autoturismul, fara sa solicite aceastea numele persoanei care se afla la volan in acel moment.
  Acum sigur ca voi face o contestatie la acest PV, intrebarea mea este daca pot sa deschid un dosar penal pentru abuz in serviciu si fals in PV?
  Ne-am saturat sa fim mereu victimele acestor „agenti”, trebuie sa luam atitudine!

  • Florin Răican 14 mart. 2021 |

   Da, neplăcută situația iar (și) de aici putem trage încă o dată concluzia că PL este departe de nivelul unei poliții europeni, civilizate. În ceea ce privește întrebarea dvs. pot răspunde că da, puteți iniția orice fel de demersuri însă veți da piept cu sistemul judiciar (o rudă mai mare a PL cu aceleași apucături) veți consuma timp și bani inutil. Asta e doar părerea mea.

 74. Flavia 8 mart. 2021 |

  Buna ziua,
  M-am trezit intr-o dimineata cu un apel de pe numar necunoscut in care mi se zicea ca e de la politia locala si sa vin sa mut masina ca am blocat o cale de acces, in sectorul 3, Bucuresti si ca am luat amenda de 1500.
  Am coborit imediat la masina, era undeva in spatele blocului, erau stergatorile ridicate, dar nu era nicio masina care nu avea loc sa iasa de mine sau niciun politist in zona.
  Am cautat putin pe net si din cate am vazut, politia locala nu poate da amenzi pentru parcari neregulamentare conform deciziei11/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Este adevarat?
  Si pe langa asta, nu trebuia sa-mi lase un aviz si in parbriz?
  Inteleg ca P.V. se trimite acasa, dar nu trebuie lasat si un aviz?
  Mai ales ca am coborit imediat dupa, nu exista sansa sa fi disparut in 5 minute.
  Multumesc!

  • Florin Răican 14 mart. 2021 |

   Nu știu de unde aveau nr. dvs. de telefon și nici datele dvs. personale. În fine, cel mult PL ar putea avea o fotografie cu un autoturism parcat undeva, cumva dar nu cu dvs. Așadar nu ar putea face legătura între dvs. și cel care ar fi parcat astfel încât a blocat calea de acces.

 75. Paul 8 mart. 2021 |

  Buna ziua,

  8 martie 2021, ora 08:30. Impreuna cu colegii am pus cate un ban si am cumparat sefei noastre o floare pentru aceasta zi. Eu am fost curierul. Din strada principala, am intrat pe o strada secundara, am oprit dupa aproximativ 70-80 m pe partea dreapta a carosabilului . Mentionez ca la intrarea pe aceasta strada este amplasat un semn de oprire interzisa amplasat pe un talp de electricitate, semn care nu este vizibil din cauza unui indicator cu numele strazii care este pus fix in fata lui.
  Mentionez ca am intrat pentru aproximativ 2 minute in casa doamnei, doar pentru a lasa floarea si cutia de bomboane, iar masina am lasat-o „pe avarii”.
  AM primit din partea PL 2 puncte amenda, 290 lei. Nu se putea da un avertisment?
  Multumesc!

  • Florin Răican 14 mart. 2021 |

   Ba da, ar fi putut să dea și un avertisment dar…

 76. FLORINA 5 mart. 2021 |

  Buna ziua,In data de 01.03.2021 mi s-a preluat masina de catre P.Locala din Cluj-Napoca deoarece am parcat intr-o intersectie, neobstructionand accesul masinilor.In zona in care locuiesc nu sunt locuri suficiente de parcare si am 2 cereri pt obtinere parcare de la primarie care nu au primit un curs favorabil.Am achitat 550 lei pentru transportul masinii si 290 lei amenda pt parcare .Intentionez sa fac o plangere la Judecatoria Cluj ,insa am platit amenda pentru a evita marirea acesteia.Exista vreo sansa sa mi se restituie suma achitata?
  Multumesc anticipat!

  • Florin Răican 14 mart. 2021 |

   Da există, în situația în care plângerea dvs. va fi admisă.

 77. Valentin 19 feb. 2021 |

  Bună ziua am și eu o întrebare.
  Am primit un PV din data 12 11 2020 in data de 19 02 2021 după o perioadă așa de mare cu o faptă pe care nu am săvârșit . In data aceia eram la serviciu in jurul Galați în orașul Galați
  Mașina nu am înstrăinat la nimeni nici o dată .
  E ceva care nu am cuvinte și nu am fost nici o dată în viața mea pe strada scrisă pe PV.
  Va mulțumesc anticipat pentru răspuns.

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   Probabil că este o eroare materială. Chiar și așa unica posibilitate de a anula PV este depunerea unei plângeri împotriva PV în instanță.

 78. Luca 18 feb. 2021 |

  Buna zeara,

  Am gasit astazi de la PL Sector 1 o invitatie la sediu pentru intocmirea unui proces verbal (am parcat in rondul de la Lahovari – spitalul de urgenta oftamologica, alaturi de alte zeci de masini). Amenda mentionata in „comunicare” este de 725 lei + 3 puncte penalizare. Masina este apartine unei persoane juridice. Ce se poate intampla daca nu ma prezint? Poate fi amendata firma care detine autoturismul?
  Multumesc anticipat.
  Cu stima, Luca M.G.

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   Pretinsa contravenție nu a fost săvârșită de persoana juridică – proprietarul autoturismului ci de un conducător auto adică de o persoană fizică. Care o fi acea persoană, nu se știe, nu există nici o probă. Tot ceea ce are PL este o fotografie parcată undeva și la volan nu se află nici o persoană. Nu ați precizat însă cum a ajuns comunicarea la dvs.

 79. Dachin Cristian 18 feb. 2021 |

  Bună ziua! Am fost să plătesc jumătate din impozit în luna ianuarie iar în luna februarie diferența pentru impozit auto. Când am intrat să plătesc m-am trezit ca nu pot plăti impozitul mașinii decât dacă plătesc cu totul și amenzile primite de la poliția locală sect 4 de care habar nu am de ele. Care sunt pașii pe care trebuie să-i urmez. Vă mulțumesc.

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   1. solicitați copiile proceselor verbale de la biroul de taxe și impozite;
   2. depuneți plângere împotriva PV în termen de maxim 15 zile de la intrarea în posesia PV;
   3. solicitați instanței (în cuprinsul aceleiași plângeri) repunerea în termenul de depunerea a plângerii și arătați cum ați intrat în posesia PV și la ce dată;
   4. identificați motive de anulare a PV și prezentați-le în plângere(termene depășite, vicii ale PV, netemeinicia PV, etc.)

 80. Florentin 16 feb. 2021 |

  Buna , as dori sa stiu daca este corect sa fiu sanctionat pentru chemarea politiei locale pe motiv ca am chemat nefondat un echipaj al politiei locale sa constateze ca un autoturism a parcat pe domeniu public ( in acte figurand ca spatiu verde din jurul blocului dar vecinii au turnat piatra si resturi ramase din amenajari interioare, cu alte cuvinte nu este o parcare amenajata de catre primarie ) in dreptul geamului meu aflat la parterul blocului.

 81. Adi 15 feb. 2021 |

  Buna ziua,
  In data de 12.02.2021 am gasit in parbrizul masinii o comunicare din partea politiei locale sector 1 ( amenda 725 lei) cum ca as fi parcat in mod incorect, nu am parcat paralel cu bordura ci am parcat in spic, avand in vedere ca toate masinile erau parcate in spic. Trebuie sa ma prezint sa mi intocmeasca PV.
  Cum as putea proceda in aceasta situatie?

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   Așteptați acasă PV. Din postările anterioare puteți trage concluzia că deplasările la PL sunt generatoare de indispoziții.
   După ce primiți PV puteți depune o plângere în instanță.

 82. Munteanu 11 feb. 2021 |

  Bună ziua, în data de 12 03 2020 am primit un proces verbal de contravenție precum ca am ocupat un loc de parcare plătit în data de 30 11 2019. În procesul verbal se menționează numele și prenumele meu, CNP meu nr mașinii dar marca este total alta în loc de kia au trecut Mercedes. Astăzi am fost sa vad locul în care am parcat, nu am ajuns pe strada aceea niciodată darămite sa parchez acolo, menționez ca nu am deținut niciodată o mașină Mercedes. Într-adevăr ma m trezit târziu acum în 2021 dar a fost din cauza pandemiei. Ieri am aflat ca nu pot plati impozitul fără plata amenzii. Ce pot face în acest caz. Mulțumesc

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   Nu mai puteți face nimic dat fiind faptul că termenul de 15 zile de la primirea PV în care puteați depune o plângere a trecut de mult.

 83. Rox 11 feb. 2021 |

  Buna ziua ! As dori sa stiu cum as putea proceda cu o amenda de parcare primita in 23.10.2019 ! Am intentionat sa achitam impozitul pe 2021 si a aparut aceasta amenda, care nu a ajuns niciodata la noi ,habar nu aveam de ea , am apelat la Politia Locala , mi au spus ca ei au trimis o prin posta , s a intors , au trimis o pentru nu stiu ce afisare la Politie , s a intors iar acum au pretentia dupa atata timp sa o platesc integral … ideea e ca s a mai achitat un impozit in 2020 si aceasta minunata amenda nu a aparut nicaieri … cum pot proceda in aceasta situatie ? Macar sa o pot plati la termenul de 15 zile , nu integral , ca sa pot plati impozitul … va multumesc

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   1. solicitați copiile proceselor verbale de la biroul de taxe și impozite;
   2. depuneți plângere împotriva PV în termen de maxim 15 zile de la intrarea în posesia PV;
   3. solicitați instanței (în cuprinsul aceleiași plângeri) repunerea în termenul de depunerea a plângerii și arătați cum ați intrat în posesia PV și la ce dată;
   4. identificați motive de anulare a PV și prezentați-le în plângere(termene depășite, vicii ale PV, netemeinicia PV, etc.)

 84. Șorici Mariana 6 feb. 2021 |

  Bună ziua. Am primit o amende de la Politia locala Pitești, pentru că am fost in vizita la părinți și am staționat o ora si jumătate si am lăsat mașina in parcarea blocului, neștiind ca sunt locuri plătite, menționez ca aproape toate locurile de parcare erau goale si nu aveam pe cine sa deranjez. Ma puteți ajuta

  • Florin Răican 22 feb. 2021 |

   Regulamentul de parcare apare într-o hotărâre a Consiliului Local. Puteți invoca necunoașterea acelei HCL dacă nu locuiți în Pitești. În rest, nu știu ce ați putea invoca în apărarea dvs..

 85. an 4 feb. 2021 |

  Buna ziia! In data de 03.02 am parcat un autoturism chiar la inceputul marcajului „BUS”, (mentionez ca au spatiu pt intrare in statia STB minim 2 autobuze), ridicarea masinii a fost la ora 03.57 cu acordul unui agent din POLITIA LOCALA. Masina a fost ridicata de mine dupa ce am platit taxa de 500RON, in schimb titularul masinii este tatal meu, care a decedat! Multumesc anticipat pt raspunsuri!
  1 . Se poate sa stiu daca am vreo sansa sa atac in instanta acest PV?
  2. Am sanse sa ma trezesc si cu amenda la acest PV?

  • Florin Răican 4 feb. 2021 |

   2) da, 1) da, puteți încerca. Puteți invoca o mulțime de lucruri care să vă ajute să anulați un eventual PV.

 86. mirany 29 ian. 2021 |

  Buna ziua!
  Luna acesta, vrand sa platesc impozitul pe site-ul ghiseul.ro am descoperit existenta unei amenzi emisa de Politia Locala Bacau.
  M-am interesat la taxe si impozite si am aflat ca amenda (parcare neregulamentara ) e din data de 20.05.2020 si ca e pe masina ce o conduce sotul, masina fiind pe numele meu.
  Am facut o solicitare la Politia Locala sa-mi dea copie a PV si mi-au atasat si acte cum ca au trimis prin Posta Romana si li s-a returnat plicul si ca m-au cautat sa-mi inmaneze PV in luna iunie la domiciliu, numai ca in loc de strada Bujorilor au ajuns la strada Bujorului, adica in alta parte a orasului si ca bineinteles nu am fost gasita si ca au lasat in cutia postala.
  Cum pot proceda in anularea acestui PV? Ce lege as putea invoca?

  • Florin Răican 4 feb. 2021 |

   1. Cereți instanței repunerea în termenul de formulare a plângerii contravenționale (15 zile de la data luării la primirea copiei PV) 2. Depuneți plângere împotriva PV și arătați că nu dvs. ați săvârșit pretinsa contravenție ci o altă persoană (soțul).

 87. Florin 28 ian. 2021 |

  Buna seara!
  am si eu o intrebare.
  Lucrez ca livrator si am parcat neregulamentar blocand iesirea unui autovehicul din parcare.nu aveam numar pe bord.a venit politia locala,ma anuntat un coleg si am venit repede la masina.ma rugat sa ii prezint actul de identitate,mi-a luat datele si am primit actul inapoi.de curand am primit o scrisoare in care este intocmit un process verbal pe acest motiv cu amenda de 500 de lei cu posibilitatea de achitare pe jumatate.dar scrie in process ca sa intocmit in lipsa desi eram la fata locului si nu am primit nimic.doar acesta scrisoare.ce recomandati sa fac? va multumesc

  • Florin Răican 4 feb. 2021 |

   Singurul lucru pe care îl puteți face este să depuneți o plângere împotriva PV.

 88. Petrica St. 20 ian. 2021 |

  este legal sa se intocmeasca un p.v.c. cu amenda pentru o parcare neregulamentara daca in ziua respectia nu am condus eu masina. Eu fiind proprietarul.

  • Florin Răican 21 ian. 2021 |

   Depuneți plângere și faceți dovada că pretinsa contravenție a fost săvârșită de o altă nicidecum de dvs.

 89. ANA MARIA 20 ian. 2021 |

  Buna ziua
  As dori sa va intreb ce as putea face in situatia mea….am primit acasa un proces verbal, o amenda pentru parcare pe trotuar, ei spun ca au ca si proba o poza, insa eu nu am parcat in viata mea acolo(cred ca nici nu te poti urca pe acel trotuar)si mai ales la aproape 12 noaptea, ora la care sigur dormeam.Spun ei ca in ziua de 12.06.2020 as fi parcat dar am primit procesul luna aceasta pe 15.
  Multumesc

  • Florin Răican 21 ian. 2021 |

   În fotografie apare un autoturism nu o persoană. Persoana este cea care săvârșește o contravenție nu autoturismul. Așadar, dovada nu prea este dovadă… Depuneți plângere împotriva PV.

 90. anonim 11 ian. 2021 |

  Buna ziua,
  Am primit 2 amenzi de la politia locala Brasov, pentru oprire in loc interzis, in baza HCL 152 din 2006.
  PV-urile au atasate si poze cu masina in care se vede nr de inmatriculare si indicatorul „oprire interzisa” (dar nu se vede soferul).

  Din comentariile citite la aici pe site, deduc urmatoarele:
  1) HCL anuleaza decizia ICCJ nr 11 din 2017, prin urmare politia locala poate aplica amenzi, sau poate afla numele proprietarului masinii, in colaborare cu politia rutiere. Este corect? Daca da, inseamna ca PV este intocmit ok si nu pot face contestatie pentru acest lucru.
  2) PV a fost intocmit pe numele proprietarului masinii si nu e in regula. Ei trebuie sa afle numele soferului care a parcat, iar aici se nasc mai multe intrebari:
  2.a) pot face contestatie sa anuleze PV avand in vedere ca nu au dovada ca eu, proprietarul masinii am parcat ilegal?
  2.b) am termen 15 zile sa platest amenda in cuantum de 50%. Daca vreau sa fac contestatie, platesc si cer in plangere recuperarea sumei? Daca nu platesc, se prelungeste termenul in cazul in care pierd procesul, sau o sa fiu nevoit sa achit valoarea intreaga?
  2.c) In cadrul procesului, politia locala nu poate aduce dovezi precum ca eu, proprietarul masinii am parcat acolo. Exista vreo baza legala prin care sa fiu obligat sa spun cine a condus masina si in caz contrar, daca sa spunem ca nu imi aduc aminte, amenda se aplica proprietarului?

  Va rog mult raspunsuri la fiecare punct.

  Cu respect,

  • Florin Răican 21 ian. 2021 |

   1) O HCL nu poate niciodată să anuleze vreo decizie ICCJ; 2) exact, interesează numele contravenientului nu al proprietarului; 2a) da, plângere împotriva PV; 2b) plătiți în termen de 15 zile dar nu solicitați în plângere restituirea banilor. Banii îi puteți recupera/compensa prin cerere la primărie (serv. taxe și impozite) după ce hotărârea va rămâne definitivă; 2c) Nu există vreo astfel de prevedere legală. Dacă nu vă amintiți, asta e…

 91. Carmen 28 dec. 2020 |

  Buna ziua, in data de 24 dec am parcat masina pe un loc pe un loc de parcare numerotat, eu lucrand in zona, cand sa plec masina nu a mai pornit si a ramas acolo, fiind craciunul nu am gasit un mecanic sau oe cinevs sa o tracteze, si am primit amenda de 1000 ron, mi se pare prea mult, si cum as putea sa fac contestatie si unde multumesc..

  • Florin Răican 31 dec. 2020 |

   Plângerea împotriva PV trebuie depusă la judecătoria pe raza căreia a fost săvârșită presupusa faptă de natură contravențională. Cum? arătați instanței ce s-a întâmplat și solicitați anularea PV pentru caz fortuit.

 92. Buchila Toader 21 dec. 2020 |

  Buna ziua ,am luat amenda de la poliția locală fiindcă am parcat 2-5 minute pe unul din locurile cu dezabilitati menționez faptul că în procesul verbal agentul constatator nu și-a scris numele și funcția și nu a dorit să scrie in el obiecțiile mele .Aș putea contesta în instanță procesul verbal?

  • Florin Răican 31 dec. 2020 |

   Împotriva oricărui PV se poate depune plângere la judecătoria competentă.

 93. Andrei 18 dec. 2020 |

  Bună ziua, am fost sancționat pe Politia Locala Rutiera pt ca am staționat într-un loc cu OPRIREA INTERZISA.(ei au zis ca am oprit acolo presupun)
  Polițistul respectiv ma întrebat dacă semnez procesul, eu am zis ca am mențiuni, am zis sa îmi citească pv el a zis sa mi-l citesc eu, eu am refuzat, după a fugit în masina(văzând ca o filmez) a zis ca nu am voie (fata ei avea caracter personal :)) în fine… După am mutat mașina de acolo și m-am întors la polițist sa îmi dea pv, a zis ca mi-l tr prin posta, precizez era în mașină de politie fără masca cu colegul ei ( el avea masca) Pot contesta amenda și sa ii fac plângere penala pt ca nu cunoaște legea.

 94. ANDRADA 8 dec. 2020 |

  Buna ziua
  Am primit amenda pentru neplata parcarii prin SMS de la politia locala Targu Mures
  Am transmis pe mail la politia locala sesizarea cu dovada platii prin SMS si sa anuleze in consecinta PV, dar am primit raspuns ca doar prin instanta se va putea da curs favorabil in baza dovezilor aduse de mine.
  Nu inteleg de ce tot eu trebuie sa alerg sa fac aceasta contestatie din moment ce eu am procedat corect cf legii.
  De ce politia locala nu este sanctionata de nimeni pentru aceste abuzuri?
  Modelul de contestatie de mai sus este valabil si in cazul meu?
  Va multumesc!

  • Florin Răican 17 dec. 2020 |

   Modelul de mai sus este doar orientativ și nu prea vă ajută în situația dvs. (anulare PV, plata parcare SMS). Dar asta nu înseamnă că dvs. nu puteți redacta o plângere în care să arătați ce și cum s-a întâmplat și să solicitați anularea PV.

 95. Laur 23 apr. 2020 |

  Buna ziua domnule avocat . Ma numesc Laurentiu si locuiesc in Constanta . As dori sa ma indrumati si pe mine pentru contesta o amenda de parcare .In anul 2019 in zona sali sporturilor am incercat sa parchez masina pe loc desemnat pentru persoane cu dezabilitati . Acestea fiind ocupate am parcat pe un loc normal de parcare . La coborarea din auto am intrebat un echipaj de la locala daca este ok sa stau cu masina acolo pentru cateva minute prezentandule si situatia ca am libera parcare pt locurile persoane cu dizabilitati dar aunt ocupate , acestia au spus ca e ok . (Mentionez ca masina detine libera parcare pentru locurile desemnate persoanelor cu dizabilitati )Anul acesta cand m am prezentat la ghiseul de taxe si impozite am fost instiintat ca am o amenda de platit pentru parcare . De asemenea mi au inmanat si o copie a procesului verbal dumnealor sustinand ca a fost trimis acasa si acceptat de catre mine la o data cand eu practit nici nu eram in tara . Am platit amenda pentru ca altfel nu puteam plati celalate taxe . Acum am inteles ca a fost anulata definitiv modalitatea de plata a parcarilor prin sms pe motiv ca nu exista alternativa . Intrebarea mea este daca am sanse de castig pentru anulare amenzi si care este procedura. Va multumesc anticipat .

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Din păcate, nu văd ce ați mai putea face acum. Dacă ați fi atacat acel PV și instanța v-ar fi respins plângerea atunci ați fi putut folosi acest argument anume că a fost anulat HCL-ul care prevedea sancțiunea contravențională. Poate va exista o procedură administrativă de restituire a acestor sume colectate din amenzi…

 96. Airini Constantin 7 apr. 2020 |

  Bună ziua. Văzând comentariile de mai jos, țin să menționez în legătură cu amenda din 29 03 2020 făcută de poliția locală Brașov, nici mie nu mi sa făcut procesul verbal pe loc. Având declarația pe proprie răspundere (făcută de mână) mi sa cerut buletinul și mi sa spus că o să primesc amendă! Am zis că este o glumă! Din păcate nu a fost așa! M-am ales cu amenda! Cum se poate proceda? Mulțumesc.

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Singura modalitate în care vă puteți apăra este plângerea împotriva PV, plângere care trebuie depusă la judecătoriei în termen de 15 zile de la data primirii PV.

 97. Airini Constantin 6 apr. 2020 |

  Bună ziua. Am fost oprit de poliția locală Brașov în data de 29 03 2020. . Cu toate că aveam declarația pe proprie răspundere, ieșind la cumpărături, am fost amendat cu suma de 800 de lei pentru încălcarea art 117 /118 LA hcl 149 din 2017. Este normal așa ceva? Mulțumesc!

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Nu vă pot ajuta pentru că nu cunosc conținutul HCL (Hotărârii de Consiliu Local) nr. 149/2017.

 98. Traian 28 mart. 2020 |

  Am fost amendat de PL Medias pt.parcare nereg. Am platit in termen,dar am trimis chitanta mult mai tarziu. Dupa aprox.30 zile primesc acasa PV amenda, aceasi fapta, data,
  ora. Am crezut ca-i atentionare primul PV, dar avea alt nr. Inca o amenda pt.aceasi fapta. Cum procedaz pt.anularea ultmului PV? Ms.

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Singura variantă este plângerea împotriva PV arătând că defapt ați plătit.

 99. ioan 26 mart. 2020 |

  am primit o amenda pentru semnalizare fata ca mio ars becul la peco mai ales ca era si seara si este in plina criza de corona virus si servisurile sunt inchise si nici nu aveam becul la mine sa schimb si nici nu aveam timp ca numa pan la ora zece am avut voie sa fiu pe afara si eu stau mai departe si la mine in zona nu este peco cum am alimentat si pentru luminile de ceata , in valoare de 435 de lei ,pot sa contest la instanta

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Da, puteți. Depuneți plângere împotriva PV și arătați toate aceste aspecte.

 100. Alex 26 mart. 2020 |

  Buna ziua, am parcat vineri seara pe un loc privat nemarcat si am primit 3 amenzi date in urmatoarele zile, inclusiv vineri. Masina a stationat de vineri seara pana luni dimineata pe acel loc fara sa plec si sa fac revenire. Este normal sa primesc 3 amenzi pentru o singura fapta?

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Nu, nu este normal. În doctrină se numește contravenție continuă. Va trebui să depuneți plângere împotriva ultimelor două PV.

 101. Chitiboi Razvan 24 mart. 2020 |

  Am fost in parcul din Craiova intr o seara cu prietena ,am intrat cei dtept intr un loc nepermis legat cu banda rosie doar am dat pasul am facut poza nu mai mult de doua minute a durat dupa care am plecat la jumatatea drumului ne am intalnit cu politia locala ne au intrebat daca am fost in acel loc am recunoscut direct amenda ca exisya camera am fost inregistrati na am ce sa va fac amenda minima ,astazi primiram procesul minim 500lei este normal am sansa la tribunal

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Aveți șanse. pentru asta trebuie să depuneți o plângere împotriva PV.

 102. Silviu 19 mart. 2020 |

  Buna ziua, in data de 08.03.2020,am fost amendat de PL S3 București, ca m-au vazut pe camere de supraveghere ca ma jucam cu catelul intr-un loc de joaca destinat copiilor. Menționez faptul ca ei cand au venit eu eram pe domeniul public, ma plimbam cu catelul… In pv au mentionat ca m-au surprins, ceea ce nu este adevarat… ar fi cum mi-ar da o amenda retroactiv ???… In sect 3 este pornira o prigona impotriva stapanilor de catei, nu ai cu cine sa te intelegi… Pot sa contest amenda in instanță…??? Agentul nu a vut cu ce sa-mi dovedeasca ca ma surprins,…

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Dacă nu există vreo dovadă cu atât mai mult ar trebui să încercați să anulați PV în instanță.

 103. Vasile 13 mart. 2020 |

  Bună ziua. Am fost amendat de către poliția locală Cluj pentru oprirea interzisă, dar în PV am fost sancționat contravențional cu suma de 250, potrivit art. 68, aln. 1, lit. B din HCL 737 /2019, hotărâre a Consiliului Local care se referă la o cu totul altă speță și anume: aprobarea studiului de specialitate în ceea ce privește stabilirea numărului maxim de autorizații de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca și nici decum la sancțiunea “oprirea interzisă”. Nu am semnat PV dar mi-a fost trimis acasă, pentru că agentul de la poliția locală a fost foarte obraznic pe lângă CI mi-a cerut și permisul de conducere, am stat doar un minut dar mi-a blocat pur și simplu mașina să nu pot pleca și eu cred că și-a depășit atribuțiile, credeți că am vreo șansă să-l contest în instanță? Vă mulțumesc frumos pentru atenție.

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Da, aveți șanse pentru că nu ați săvârșit dvs. contravenția descrisă în PV.

 104. Irina 6 mart. 2020 |

  Buna ziua ,

  Sotul meu ,a fost surprins conducand pe o strada cu sens unic,din orasul Galati , de catre Politia Locala Galati si a fost penalizat cu 2 puncte si o amenda in valoare 290 lei.Agentul de la Politia Locala , care a intocmit pv, invoca ca baza legala OUG 195/2002.Intrebarea mea este urmatoarea, poate uza de aceasta OUG ,politistii locali ?In OUG 195/2002, scrie clar ca pot aplica sanctiuni doar angajatii MAI!

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Nu, PL nu are competența de a aplica sancțiuni la OUG 195/2002 (Codul rutier).

 105. Trifu Catalin 4 mart. 2020 |

  Buna seara,
  mulțumesc pentru formularul de contestare a PV întocmit de PL, as dori sa va întreb cum contest o amenda din partea PL deranjate de faptul ca după aplicarea sancțiunii ii filmam pe domeniul public pt a documenta ilegalitatea activității dânșilor.

  • Florin Răican 23 apr. 2020 |

   Singurul mijloc prevăzut de lege este plângerea împotriva PV.

 106. Stefan 12 feb. 2020 |

  Buna ziua,
  Am parcat pe un loc de parcare de resedinta, fara ca locul sa fie semnalat cu un semn de circulatie ca fiind pacare de resedinta sau cu plata fiind doar delimitat cu vopsea si numerotat. Am primit somatie cum ca am comis o contraventie conform HCL si ca se solicita datele soferului. Am luat legatura cu anetul constatator, am scris si pe e-mail specific politiei locale ca nu am observat niciun semn de parcare cu plata sau parcare interzisa si drept urmare nu aveam de unde sa stiu ca este parcare cu plata. Mi s-a spus ca pe baza HCL trebuia sa imi fac abonament, parcand pe un loc deja dat, chiriasul a apelat la politia locala. Dupa aproximativ o luna imi vine si amenda acasa. E acest lucru legal? Au dreptul sa ma amendeze daca nu pun semne de circulatie aferente pt a atetiona soferii? Inteleg ca e hotarare de consiliu local, dar ar trebui sa stie si cei care vin din afara localitatii ca nu au dreptul sa parcheze. Un de pot face plangere? La politia locala se pare ca nu, ca ei o sustin pe a lor si gata. Multumesc!

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   La judecătoria în a cărei rază funcționează PL.

 107. Birsanu Bogdan 11 feb. 2020 |

  Bună ziua, este normal ca agenții de la politia locala sa bifeze ca nu am fost de acord cu semnarea PV, în condițiile în care nici măcar nu l-au completat atunci și nici nu m-au întrebat dacă vreau sau nu sa semnez.amenda am luat-o pentru ca am oprit în raza indicatorului Oprirea Înterzisa. Mulțumesc.

 108. Alexandru 11 feb. 2020 |

  Buna ziua,
  In data de 17 ianuarie 2020 am parcat, in sectorul 3, pe unul din locurile proaspat amenajate in fata blocului. Stiind ca procedura de atribuire a locurilor de parcare nu se finalizase (aveam si eu o solicitare depusa, pentru care am primit raspuns in data de 23 ianuarie) am parcat pe unul din locurile nemarcate ca fiind deja atribuite. Am primit o somatie in geam, drept pentru care m-am prezentat la Politia Locala S3 pentru a explica cele intamplate. Cu toate acestea, azi am primit o amenda de 500 lei pentru incalcarea prevederilor HCGMB124/2008, art 21, lit 2.
  Tinand cont de cele prezentate si de faptul ca am poze si film cu locul pe care am parcat si care nu era in niciun fel semnalizat ca fiind atribuit cuiva (era doar trasat si avea un nr), am sanse reale de a anula acest PV?
  Va multumesc

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   V-am răspuns deja, în particular, printr-o discuție telefonică.

 109. Gabriel 4 feb. 2020 |

  Excelent articolul, am invatat cate ceva din modelul acesta de contestație, m-ar interesa sa stiu daca este câștigata vreo hotarare definitiva pentru faptul ca politistul local nu este prevăzut in O.G. 195/2002.

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Da, există multe hotărâri definitive prin care a fost anulat PV întocmit de PL la Codul rutier (OUG 195/2002) pentru necompetența agentului constatator.

 110. Ivan victorita 3 feb. 2020 |

  Bună seara,am primit un proces verbal de la poliția locală că am parcat pe spațiul verde dar nu e verde e pămînt și în seara aceia mai erau mașini parcate eu am lăsat mașina 4_5 zile și am primit 2 amenzi fiecare de 700 Ron ce pot face in această situație? Dacă plătesc în 15 zile la jumătate prima a venit în cutia poștală la data de 20 01 2020 și a doua pe 21 01 2020 ce pot face ?

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Din modul în care descrieți starea de fapt rezultă că suntem în prezența unei contravenții continuate (mașina a fost parcată 4-5 zile) motiv pentru care se impune o singură amendă. Este o singură faptă. După aceea ar trebui văzut dacă acea contravenție este temeinică sau nu.

 111. Turchian saban 30 ian. 2020 |

  Buna seara.
  Am primit amenda pentru neplata parcarii prin SMS de la politia locala Constanta.
  Problema e, ca eu am vandut masina in luna August 2019 si evenimentul s a produs in Ianuarie 2020.
  Am fost la politia locala si m au trimis sa o contest, pentru ca ei refuza anularea PV in baza dovezilor aduse de mine.
  Nu inteleg de ce tot eu trebuie sa alerg sa fac aceasta contestatie din moment ce eu la vanzarea masinii am procedat corect cf legii.
  De ce politia locala nu este sanctionata de nimeni pentru aceste abuzuri?
  Modelul de contestatie de mai sus este valabil si in cazul meu?
  Va multumesc!

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Obligația radierii/înscrierii în evidențe aparține cumpărătorului. Acesta ar fi trebui să continue procedura vânzării până la înmatricularea autoturismului pe numele său. Depuneți o plângere împotriva PV pentru că aici nu este culpa PL.

 112. Mihail 30 ian. 2020 |

  Buna ziua ! Vreau sa spun in primul rand ca am citit multe din comentariile de pe acest site si vreau sa va spun ca va apreciez foarte mult pentru sfaturile pe care le oferiti.
  Pe aceasta cale vin si eu cu o situatie si mi-ar prinde bine un sfat.

  Pe 9 Ianurie 2020, stateam de vorba cu alti 3 colegi de munca parcarea din fata blocului. La un moment dat, am stins tigarea pe jos dar nu am aruncat-o insa, mucul de tigara ramanand in mana mea, urmand sa caut un cos de gunoi in apropriere. La randul lui, colegul meu o aruncase. Dupa cateva clipe, politia imbracata in civil ne abordeaza, ne spun initial ca e un control de rutina si ne cer buletinele doar mie si celuilalt coleg care a fumat. Ne pun in mana o foaie laminata in care scria cat este valoarea amenzii, doar unul din agenti s-a legitimat.. Eu i-am specificat ca nu am aruncat deoarece mucul era inca in posesia mea in momentul in care am fost abordat de ei. Vazand ca am argumente la mine, acesta a mentionat ca putea sa aranjeze in alt mod, sa ne ofere o amenda pentru alta infractiune, amenda fiind mai mica ” ca sa ne ajute”. In acel moment am refuzat deoarece eu inca imi sustineam nevinovatia si mi se pare o nesimtire sa ” se negocieze amenda curenta cu o alta pentru alta infractiune necomisa” Vazand ca am refuzat iar a pomenit de o alta de doar 100 Ron pe care evident, am refuzat-o. Datele noastre fusese scrise pe o foaie cat palma, nicidecum un carnetel sau altceva. Apoi am fost pusi sa semnam niste procese verbale goale fara a avea datele noastre puse in ele , descrierea situatiei. Mai ales ca agentul nu mentionase contestatia mea. In acel moment am decis sa plec pentru ca mi se parea nedreapta toata situatia. Am urcat in bloc, la jumatate de ora cobor inapoi in parcare, ma opreste paznicul blocului care nu a fost de fata in timpul ” flagrantului” sa imi spuna ca a fost pus sa semneze ca martor pentru situatia mea, iar el a refuzat deoarece nu a fost prezent , ci era in bloc, in camera de garda. Am primit un PV completat acasa, la 2 saptamani dupa incident, unde se mentioneaza un martor ( in afara de eu cu prietenii mei si cei 2 de la locala, nu mai era nimeni in zona cat sa observe ce se intamplase ) , totodata in PV e mentionat ca am recunoscut vina, dar am refuzat sa semnez. Urmeaza sa fac contestatie si as dori sa stiu pe baza martorilor ce sanse de castig am, deoarece simt ca s-a facut si un abuz in serviciu. Va multumesc anticipat !

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Dacă lucrurile s-au petrecut așa cum spuneți aveți mari șanse să obțineți anularea acelui PV. Martorii propuși ar trebui să susțină starea de fapt arătată de dvs și nu ceea ce s-a consemnat în PV. Succes!

 113. Barbu Ionel 30 ian. 2020 |

  Din păcate soția mea în timp ce aștepta copilul să iasă de la școală a fumat o țigară și restul l-a aruncat pe trotuar(stiu este ingrozitor si recunosc acest lucru).A primit amenda de la pol locala sector 3 suma de 2000 de lei platibila la jumătate în15 zile!Pot contesta pv-ul pentru disproporționalitatea amenzii în raport cu fapta comisă.În al doilea rind la art ce sanctioneaza fapta este trecut HCGMB 120/2010 ,art.42 lit e,ceea ce nu este corect întrucît trebuia sa scrie HCGMB 181/2017 art.42 lit e unde apar aceste sume imense.În vechiul 120 art 42 lit e, se sanctioneaza o cu totul alta faptă!!!
  Cu stimă,

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Depuneți o plângere împotriva PV și invocați: 1. încadrarea greșită a faptei contravenționale (nedescrierea faptei) 2. disproporționalitatea sancțiunii contravenționale.

 114. Anca 27 ian. 2020 |

  Buna ziua. Am primit o amenda pt viteza in jud BC in dec 2019. Avand in vedere faptul ca ma aflam la iesire din localitate cand am fost surprins de rdar(apratul fiind montat in dreptul indicatorului de parasire a localitatii), am depus o contestatie la amenda. Am primit ulterior, de la judecatoria BC o comunicare prin care mi se cer o serie de acte: cererea de chemare in judecata, inscrisuri doveditoare si un martor. Nu stiu cum se formuleaza sau cui sa adresez aceasta cerere de chemare in judecata. Mentionez ca la contestatie am atasat toate actele necesare, inclusiv copie dupa procesul verbal de constatare. Multumesc!

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   În cuprinsul articolului de mai sus aveți un model orientativ de plângere împotriva PV (cererea de chemare în judecată). Dacă nu vă este suficient atunci ar trebui să angajați un avocat.

 115. Loredana Nicoleta 27 ian. 2020 |

  Buna ziua, in data de 27. 01.2020, am stationat masina punand o pe avarii timp de 3 min in spatele altei masini. Mentionez ca am avut in bordul masinii un o avarie de la lumini. In acest timp au venit doi politisti locali, unul care ma filma iar celalat politist local vb cu mine, si mi a cerut buletinul spunandu mi sa astept la masina. Am ast si am coborat sa intreb cat mai dureaza, acesta spunandu mi ca am oprit neregulamentar si i am explicat ca nu am oprit, am stationat ca am o defectiune la masina si ca am stat 3 min pe ceas! Acesta a scris la alte mentiuni in numele meu, si nu a vrut sa scrie ce am zis eu. A scris doar o parte din ce i am zis! Am zis ca am stationat timp de 3 min, si ca agentul x a scris in („numele meu”) refuzand sa mai scrie si nu ma lasa sa semnez procesul verbal. Intr un final am scos tel sa filmez si vazand acest aspect m a lasat sa semnez. Mi a dat o amenta de 145 de lei si 2 puncte! Este posibil asa ceva, sa ma filmeze fara acordul meu si sa imi dea amenda pt un timp de 3 min cat am stationat (ca mi se stricase luminile si imi arata in bord)?

  • Florin Răican 13 feb. 2020 |

   Dacă lucrurile stau așa cum ați arătat se pare că este posibil. NU este legal și nici nu este în spiritul legii dar… este posibil.

 116. Daniel Marian 27 ian. 2020 |

  Nu, în mașină cu mine nu era nimeni, dar colegul meu de apartament și în același timp și de muncă a trecut pe acolo după aproximativ 10-15 minute. Eu mergeam spre muncă și el a plecat pe același drum spre casă când am ajuns eu în locul lui. Ideea este că nu știu dacă are importanță fapta atât timp cât nu a fost constatată de un polițist rutier ci de un polițist local și lipsa oricărui martor pe procesul verbal. Oprindu-ma în trafic au făcut abuz în serviciu având în vedere că ei nu au aceste atribuții și nu pot nici să aprecieze ei o infracțiune rutieră de fiind specializați în acest domeniu. Doar din astea ar trebui ca procesul verbal să nu fie valabil. Credeți că este necesară și dovedirea nevinovăției mele? Pe lângă asta, intersecția respectiva este dotată cu camere video.

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Nu strică să aveți pregătite mai multe variante de apărare. Una ar fi cea despre care vorbiți anume necompetența agentului constatator al PL. A doua ar fi cea de a dovedi că starea de fapt reținută în cuprinsul PV nu este conformă cu realitatea. Pentru cea de a doua variantă este nevoie de martor.

 117. Elena Radu 26 ian. 2020 |

  Bună seara!
  Tocmai am primit o somație pentru ocuparea unui loc de parcare de reședință, faptă sancționată cu amendă de la 500 la 1000 de lei.
  Menționez că în somație mi-au scris greșit nr. de înmatriculare al mașinii și că este prima abatere de când am permisul (aproape 3 ani).
  Chiar este necesar să mă prezint cu buletinul și permisul la sediul Poliției Locale sau pot scăpa de contravenție, ignorând somația?
  Voi primi amenda la domiciliu?

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Din postările anterioare se poate trage concluzia că indiferent dacă vă prezentați sau nu la sediul PL amenda vă va veni acasă.

 118. Daniel Marian 25 ian. 2020 |

  În data de 23.01.2019 la ora 19:57 am virat la dreapta într-o intersecție și fiind (-3 grade celsius) polei pe jos și în același timp și vopseaua de la trecerea de pietoni, mi-a derapat spatele mașini. Am redresat mașina și mi-am văzut de drum. După aproximativ 400m m-am trezit cu girofare în spate și blițuri. Am tras pe dreapta și a venit un agent al poliției locale la mine cu întrebarea „Te simți bine? Ce este cu cascadoriile astea pe drum?” am rămas surprins neștiind la ce se refera. Mi-a zis că făceam derapaje controlate. În acel moment am încercat să îi explic ce s-a întâmplat defapt și i-am cerut să vină să vedem dacă el poate să stea în picioare pe acea porțiune de drum. Răspuns lui a fost „Nu ma interesează pe mine starea drumului”, apoi domnul agent m-a luat la „11 metri” că știe el că fac intenționat că așa suntem noi tineretul și a vorbit foarte arogant. Mi-a cerut actele și mi-a scris un proces verbal în care scrie că am efectuat manevre de derapaj prin accelerarea motorului. Pe proces nu se afla menționat nici un martor și nici motivul pentru care nu este martor.
  Deci în primul rând a încălcat legea urmărindu-mă și oprindu-mă ne având acest drept, apoi a scris o fapta falsă fără a avea un martor și comportamentul dânsului deja sunt detalii. Pe lângă asta eu sunt și pilot profesionist de curse licențiat de federația romana de automobilism sportiv, deci este greu să fiu acuzat de derapaje când eu doar am redresat mașina exact cum scrie la carte.
  Bănuiesc că sunt destule motive pentru a câștiga procesul fără probleme.
  Îmi puteți spune o părere va rog frumos?

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Nu ați precizat dacă în mașină cu dvs. mai era vreo persoană. Un martor ar face ca o plângere împotriva PV să fie câștigată în proporție de 100%. Fără martor ar trebui să prezentați în instanță un buletin meteorologic sau date despre starea drumului. V-ar ajuta și un martor care a trecut pe acolo în aceeași zi, să zicem câteva minute mai devreme sau mai târziu și care să poată să susțină cele arătate de dvs. respectiv că era polei și că mașinile derapau cu ușurință în acea zonă.

 119. Corina 25 ian. 2020 |

  Fiind seara am mers in vizită la frate si am parcat mașina…stând maxim 30 min in vizită cobor spre mașină apare o mașină de poliție locala spunând că am parcat pe loc de handicap si omul chemare respectivului loc chemase poliția.. menționez ca doar ce ajunseseră…am spus ca eliberez locul dar nu am fost lăsată până nu au făcut poze…vecinul care a chemat poliția a spus că nu vor sa mi de-a amendă pt ca am eliberat locul…având un copil de 2 ani care plângea încontinuu pentru ca era târziu si domnu in loc sa scrie amenda vorbea la telefon…i am spus sa completeze mai repede pt ca am un copil mic care imi plânge…si mi a dat buletinul spunandu mi ca mi va trimite acasă amenda cu 1000lei pt ca m am grăbit…dar nu era vorba de grăbit ci nu mi mai stătea fata decât plângea… indicatorul e pus pe un stâlp in dreptul altui loc….pe proces scrie ca martorii nu au vrut sa se implice pt ca au înțeles ca a fost o greșeală… pot face ceva in anularea amenzii??

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Orice demers care să aibă ca rezultat anularea PV începe cu o plângere împotriva PV. Depuneți plângere și descrieți situația (lipsă indicator, timp scurt, eliberare imediată, înțelegerea proprietarului, copilul mic, etc.). Solicitați transformarea sancțiunii amenzii contravenționale în avertisment.

 120. Laura 23 ian. 2020 |

  Buna ziua,
  Se poate face o contestatie pt o amenda de la politia locala luata in parcare la locul de munca (parcarea e a primariei) avand pe abtibildul respectiv culoarea gresita a masinii, numele locului contraventiei incomplet (doar strada, fara nr) si numele prescurtat la politistului: „Ionescu L.”?
  Multumesc frumos!

 121. Lepadat Florian 22 ian. 2020 |

  Bună dimineaţa sunt din Tg Jiu şi am fost în Sibiu cu treabă neavånd unde să parchez am parcat printre blocuri pe un trotuar pe care nu la<m blocat în totalitate la întoarcere am găsit o invitaţie de la Pol Loc unde mia cerut copie după CI şi permis întrebare mai pot face ceva în cazul că voi fi sacționat .O zi bună vă doresc

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Sigur, puteți depune plângere împotriva PV în termen de 15 zile de la data primirii PV.

 122. Dan 21 ian. 2020 |

  Buna ziua. Pe 20.01.2020 sotia a parcat masina in Constanta, pe b-dul Tomis (zona Sala Sporturilor) si a uitat sa trimita SMS pentru plata parcarii. S-a intors la masina dupa aprox. 20 min si nu a gasit vreo instiintare de amenda din partea Politiei Locale Constanta. Este posibil ca totusi sa primeasca amenda (chiar daca nu a fost instiintata) pentru neplata parcarii?

 123. Veronica 17 ian. 2020 |

  Buna. Stimate domn,avem și noi o neclaritate cu un agent al poliției. Am fost sancționata la manevra de depășire a autovehiculului x incalcind linia continuă simplă, domnul confirmand că era și trecere de pietoni (ceea ce în procesul verbal nu este menționat). Avind camera de bord,ajungand acasă am vizualizat din nou momentul și am făcut concluzia că am mers la depășire după trecerea de pietoni unde linia era deja întreruptă și indicatorul stradal arată că depășirea se permite. Mi s-a luat permisul și mi s-a aplicat 4 puncte amenda cu valoarea 145 fiecare. Menționez că mă deplasam cu 81km/h. Nu îmi este clar de ce mi s-a confiscat permisul , deoarece în regulament este specificat că reținerea permisului se face la încălcarea normei vizelei de circulație cu 50 km/h. Și mă deranjează ca domnul in cauză a mai lipit și depășirea pe care eu nu am făcut-o. Rog sa îmi dați un sfat, ce as putea face in cazul dat.

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Sfatul este să depuneți o plângere împotriva PV. Când spuneți că „noi avem o neclaritate” mă gândesc că în mașină ați fost două sau mai multe persoane. Adică aveți unul sau mai mulți martori la cele întâmplate. În plus aveți imaginile de pe cameră. Toate aceste probe ar putea să vă ajute să anulați PV.

 124. Valeriu 16 ian. 2020 |

  Buna seara, in dimineata zilei de 29:112019 am gasit in geamul masinii o invitaotie la politia locala …am fost la ei si mi-au zis ca am parcat neregulamentar si ca o sa primesc amenda…. astazi 16.01.2020 mi-a adus un vecin amenda (politia locala nu m-au gasit acasa si au lasat amenda la un vecin)…suprinderea mea a fost sa vad ca am de plata 2000 ron sau 1000 in 15 zile.
  In amneda scrie ca in 29.11.2019 la ora 0:45 am parcat pe domeniul public incalecand bordura.
  Faptele savarsite sunt prevazute in art 2 alin1… 224/2019… sacnctionate de art3 alin1 din HEZS4 224/2019 cu amenda 2000 pana la 2500ron
  La martor scrie ca nu au fost prezenti deoarece…ora tarzie..
  Am cautat legea respectiva si scrie ca am bocat ghena de gunoi….la ora 0:45 pe cine am blocat daca ei nu au avut martori?
  Mentionez ca eu am plecat in acea dimineata la ora 4…am martor pe prietena mea.
  Credeti ca se poate anula aceasta amenda?
  Multumesc anticipat

  • Florin Răican 27 ian. 2020 |

   Da, cred. Este însă necesar să depuneți o plângere împotriva PV bine întocmită.

 125. Andrei Bîrleanu 14 ian. 2020 |

  Bună dimineața,

  Mă numesc Andrei-Ionuț Bîrleanu și as dori să vă cer părererea cu privire la următoarea speță:

  În data de 11.11.2019, am parcat pe un loc de parcare rezervat, care însă nu era marcat decât cu un număr (nu de înmatriculare) scris pe asfalt. Când m-am întors la mașină, am găsit în parbriz somația de la Poliția Locală Sector 3 prin care mi se carea să mă prezint la secția de poliție locală in termen de 48 de ore pentru a declara că eu sunt conducătorul auto al mașinii.

  Ne având cunoștință de Hotărârea ICCJ 11/2017 și temându-mă de a fi sancționat pentru nedeclarare, m-am prezentat a doua zi la secție pentru a depune respectiva declarație.

  În data de 06.12.2019 am primit în căsuța poștală, fără ca să fie împachetat în vreun plic, procesul verbal încheiat în data de 26.11.2019 în lipsa mea.

  Întrebarea mea este: Mai este vreo șansă ca amenda să fie anulată în urma contestării acesteia pe formă pe baza documentelor de care dispun (Proces verbal și fotografie somație) având în vedere că în procesul verbal scrie clar că acesta a fost încheiat în lipsa mea sau a altor martori, pe baza datelor furnizate de către mine prin declarația depusă? Dacă ajută cu ceva, vă pot trimite și documentele.
  Vă mulțumesc anticipat!

  Cu considerație,
  Andrei-Ionuț Bîrleanu

  • Florin Răican 14 ian. 2020 |

   Cred că va fi destul de greu. Pentru a vă aprecia mai bine șansele de reușită ar trebui studiată hotărârea de consiliu local prin care a fost stabilită această contravenție.

 126. Nicoleta 13 ian. 2020 |

  Buna seara.
  In aceasta seara am parcat in la intrarea unui bloc cu parcare privata, am blocat parcarea, fara voia mea, nu am stiut ca acolo este bloc, am stat maxim jumatate de ora. Ca m-am intors la masina un locatar al blocului voia sa plece, si eu il blocasem. Mama domnului a inceput sa tipe ca am blocat parcarea, ca domnul a intarziat la munca, m-a facut proasta, incompetenta. Eu mi-am cerut scuze poloticos si am spus ca nu am vazut ca este o intrare in parcare. Mama domnului tot tipa si ma jignea, eu am vrut sa ss deschid usa la masina, am deschis usa dar mama domnului a inchis usa, si s-a impins in usa, si mi-a prins degetul la usa,s-a invinetit si umflat. I-am zis doamnei sa se dea ca mi-a eprin degetul la usa, numai puteam de durere. Ea a zis ce sa deschizi usa, unde sa pleci ca am sunat politia, am facut poze la masina si vine acum. Domnul de care am zis ca voia sa plece, incerca sa o liniștească pe mama lui, dar ea tot ma jignea, tipa la mine ca sunt proasta, chioara, într-un final am plecat.
  Recunosc ca am parcat neregulamentar si am blocat ieșirea, dar mi-am cerut scuze de la domnul acela, chiar nu am vazut.
  Întrebarea mea este, daca domnul chiar sunase la politie, si eu am plecat inainte sa vina politia, si politia a ajuns la fata locului, pe baza la pozele făcute de ei poate sa imi dea amenda?
  Mulțumesc frumos

 127. Marius Nestian 9 ian. 2020 |

  Vă salut cu respect Dl.. Raica. Sunt in proces cu Primarul Constanţa, am pierdut fondul ptr o contraventie ptr oprire neregulamentara alin. 5 din OUG 195/2002, nu exista indicator de oprire stationare, probat in instanta, dar oprirea vehicului s-a efectuat in dreptul altor autoturisme parcate in spic intr-o parcare alveola! Asteptam un prieten sa vina la maşina sa plecam mai departe, s-a probat si s-a inteles ca era vorba despre 1-2 minute! Nu m-am facut inteles asupra faptului ca alveola respectiva nu reprezinta carosabil, ca nu stinjeneam traficul deoarece segmentul de drum este foarte lat (5 benzi pe sens inainte de semafor) Alveola respectivă care nu reprezinta parte din carosabil este dispusa paralel cu prima bandă, exista si pomi care ingreuneaza vizibilitatea locurilor de parcare goala! Am cautat in codul rutier ceva de gen asemanator cazului meu dar nu am gasit „portita”! Parerea mea este ca nu am încălcat nici o norma stabilita de codul rutier pentru fapta descrisă! Poate ma ajutati cu o informaţie, trimitere la un link sa ma documentez ptr a invedera instantei nevinovatia mea in acest caz in apel! Am reținut si sfatul dumneavoastră pro buono legat de agentul constatator, pe care o voi folosi ca punctul 1 in apel! Va multumesc anticipat! Am inceput anul cu stingul dar trecem si peste asta! Va multumesc inca o data ai va doresc multa sanatate! Pot mentiona in formularea mea catre instanta ca am un handicap de gradul 2 care imi interzice eforturi fizice prelungite? Nu am dorit clementa prin induiosarea curții datorita handicapului! Sanatate inca o data!

  • Florin Răican 12 ian. 2020 |

   Ați pierdut fondul pentru că, probabil, așa cum spuneți, nu ați reușit să vă faceți înțeles bine. Asta nu vă împiedică să depuneți apel și să corectați ceea ce apreciați că nu a fost bine înțeles. Nu vă sfiiți să arătați că aveți un anumit handicap. Din păcate, nu cunosc și nu vă pot direcționa către un site/ link care să vă ajute.

 128. Paul 28 dec. 2019 |

  Buna ziua! In data de 28.12.20019 am oprit pe o strada cu oprirea interzisa insa nu se vedea semnul de oprire interzisa ! A aparut dintr-o masina civa un domn politist de la locala si mi-a cerut buletinul ca ma sanctioneaza pentru oprirea interzisa! Mi-a luat datele de pe buletin insa nu mi sa dat nici un pv nimic ! Poate sa imi trimita acasa un pv cu amenda sau ?…

 129. Stan Marioara 27 dec. 2019 |

  Bună ziua. Am si eu o problema. Aseara am parcat pe trotuar in fata unei curți, iar dimineata m-am trezit cu poliția ca am amendă ca am blocat poarta.Mentionez ca eu stau la blocul din fata curții si nu sunt locuri de parcare, fiecare parchează pe unde apucă. Ce șanse am sa nu plătesc amenda?

  • Florin Răican 12 ian. 2020 |

   Șansele cresc dacă dovediți că nu ați blocat poarta sau că nu ați încălcat regula de circulație pentru care ați fost amendată.

 130. Sisi 26 nov. 2019 |

  Buna ziua,
  Locuiesc in judetul Hunedoara si am aplicata o amenda de Politia Locala Timisoara. Plangerea o pot face doar la Judecatoria Timisoara?
  In PV e trecuta GRESIT culoarea masinii. E neagra si ei au facut-o rosie. Este motiv de anulare a PV?

 131. Tatiana 16 nov. 2019 |

  In aceasta seara am primit o somatie in geamul masinii pt ca am blocat accesul si ca conf art 21litadin ax HCGMB124/2008 Privind regimul spatiilor de parcare din Buc fapta sanctionata cu amenda de la 1000-2500 si sa ma prezint in termen de 48 de ore la pol sec 3 buc cu permis si buletin.Ce ma sfatuiti sa fac?

  • Florin Răican 17 nov. 2019 |

   Dacă vă prezentați, vă amendează. Dacă nu vă prezentați, cel mai probabil vă amendează. Spun asta după ce am prezentat aici alte experiențe asemănătoare.

 132. Somle Daniela 15 nov. 2019 |

  Sunt cetatean Austriac din 2003 . Detin impreuna cu sotul un apartament in orasul Negresti Oas . Pe timpuri se putea parca langa bloc de un an sau pus indicatoare cu interzis parcarea . Bun toata lumea … parceaza … cei cu firmele zi de zi . Totul ok pana acum . In August am parcat si eu pt ca nu exista locuri in apropiere ( vara e o aglomeratie ..) Strada noastra e in spatele blocurilor de pe bulevardul principal . In ultima zi de concediu am primit o avertizare pt a ma prezenta la sectie . Am fost seara pe la ora 18 . Acolo am explicat situatia doi ofiteri au ras mi au spus sa trimit pe cineva luni sa rezolve dar sigur e numai avertizare . Luni l am trimis pe unchiul sotului si dumnealui a zis ca nu trebuie nimic platit si el a clarificat problema , a dat copie dupa pasaportul Ausriac deoarece eu am renuntat la cetatenia romana . Totul roz pana Azi !! Noul propritar al fotului meu apartament din Arad mia trimis o fotorafie cu o amenda din Orasul Negresti Oas . As dorii sa va intreb cum e posibil daca eu nu mai sunt cetatean roman si nu mai am un domiciliu in Arad din 1994 sa mi se trimita acolo o amenda ?? Eu cred ca o amenda se trimite la domiciliu ? Nu ma deranjaza amenda fiindca stiu am gresit am parcat pe o portiune interzisa fara sa incurc circulatia dar ma deranjaza fiindca nu sunt informata acolo unde stau !!! Ce vor de la mine sa ma aresteze cu prima ocazie fiindca am datori ?? Eu nu inteleg de nu mi trimit acolo unde stau ? Daca noul proprietar nu ramanea cu nr meu de telefon ce se intampla ??? Apartamentul e de 2 ani oficial vandut ? Acum daca pute ti va rog lamuritima si pe mine ce sa fac . ??? Unde pot chestia sesiza si ce am de facut . Acum platesc dar daca se mai intampla ??

  • Florin Răican 17 nov. 2019 |

   Sesizarea o puteți face organului ierarhic superior celui din care face parte agentul constatator (poliției județene sau Ministerului de Interne).

 133. Gheorghe 17 oct. 2019 |

  Cum pot fi aplicate amenzi sau/Si ridicări de mașini dacă Primaria spre exemplu nu are nici o parcare amenajată în zonă, practic nu ai unde să oprești sau să parchezi pana cumperi ceva de la farmacie sau te duci la medicul de familie sau chiar la Spital?

 134. Diana 17 oct. 2019 |

  Ieri am avut un incident in trafic, bunica mea se simtea rau si m-am oprit pe pista de biciclisti unde era si indicativul de oprire interzisa, mentionez ca nu aveam unde sa opresc in alta parte, nu erau locuri libere in parcarile de langa si am oprit pt cateva minute sa bea apa si sa-si revina (mai erau alte 2 masini parcate la fel, in fata mea, care parcasera tot ilegal). A trecut pe acolo o masina de la PL si evident ca m-a intrebat de ce am oprit si daca stiu ce am facut, le-am comunicat ca da, am incercat sa le explic ca sunt cu bunica mea si ca se simte rau, dar nu am avut cu cine sa ma inteleg. Mi-a cerut actele masinii, i le-am dat, mi-a comunicat sa stau in masina pana imi intocmeste procesul verbal si dupa 2 minute se intoarce cu actele si-mi comunica, sa am grija pe viitor unde parchez si ca imi vine amenda in 15 zile acasa. S-a urcat in masina si a plecat. Nu am semnat nimic, nu am primit proces verbal. Acum ce sa inteleg? Este posibil sa primesc amenda acasa, fara sa fi primit procesul verbal? Multumesc anticipat!

  • Florin Răican 19 oct. 2019 |

   Probabil „cazul” dvs. va fi analizat de PL iar în ipoteza în care nu au fost impresionați de suferința unui om veți primi acasă PV.

 135. Ionut 15 oct. 2019 |

  Am si eu o nedumerire.am primit amenda de la politia locala sector 4 pt ca am scris nr de inmatriculare pe locul meu de parcare,pt a nu mai fi ocupat de altii. Este legal sa primesc amenda pt asa ceva? Ei spun ca nu am voie ca asa scrie in contract,ceea ce nu se specifica nimic in contract.

  • Florin Răican 16 oct. 2019 |

   Poate că o persoană necunoscută care dorește să vă facă rău (sau care nu cunoaște prevederile HCL) a scris numărul mașinii dvs. acolo. Dvs. nu ați fost de acord și ați încercat să ștergeți ceea ce a fost scris dar nu ați reușit pentru că, până să faceți asta, a venit PL și a constatat că există acea inscripție.

 136. Lazarescu Mircea 12 oct. 2019 |

  Buna seara, va rog sa-mi oferiti un model de cerere de chemare in judecata a Politiei sector 4 in vederea anularii unui PV de contraventie (seria DGPLS4 nr.102776/29.09.2019), pentru ”parcare pe trotuar si as fi incomodat pietonii” Amenda din PV este de 450 lei (145 lei in 15 zile). Consider ca este o masura abuziva, deoarece am parcat ptr. cateva minute in acel loc, cu un trotuar de peste 7 metri unde sunt sunt in permanenta parcate masini si vor fi in continuare; am poze care dovedesc ca in acel moment treceau fara vreo jena mame cu copii in carucior, batrani tinindu-se de mana, etc. Termenul de introducere a actiunii in justitie este 18 oct. a.c. Am trimis saptamana trecuta un mesaj catre Comandantul Politiei sector 4, ptr. o audienta dar nu am primit inca nici un raspuns. Va intreb : ce sanse am in instanta ?, daca trebuie sa platesc inainte (de chemare in judecata) amenda de 145 de lei ? si daca imi puteti oferi un model de chemare in judecata ? Urmaresc cu interes comentariul Dvs. pe e-mail. Va multumesc

 137. Soare Daniela 10 oct. 2019 |

  Buna seara…am parcat in zona Mamaia…plata am făcut-o prin sms…cu toate astea primesc amenda prin posta…am toate dovezile pt plata parcarii(confirmare de la cei care administrează parcarea,sms Vodafone ca an fost taxată)…Va rog dati-mi un sfat,cum pot anula amenda…poliția locală mi-a spus ca doar in instanța…ce pot trimite prin posta?eu nu-mi permit sa mai ajung acolo…sunt la 400km distanță…multumesc

  • Florin Răican 16 oct. 2019 |

   Doar în instanță, adică la Judecătoria Constanța. Puteți trimite plângerea, dovezile și taxa prin poștă sau curier. Nu trebuie să vă deplasați personal acolo.

 138. Florin 4 oct. 2019 |

  Buna ziua! Am gasit in parbriz o comunicare din partea Politiei Locale Sector 1, in care mi se face cunoscut ca am fost depistat stationand neregulamentar in dreptul statiei de autobuz. Este drept ca eram in dreptul indicatorului dreptunghiular albastru statie de autobuz. Dupa masina mea fiind parcate catre statia de autobuz inca, cel putin 3 masini.

  1. La ce judecatorie trebuie depusa plangerea mea? La Judecatoria Sectorului 1 unde s-a constatat de catre Politia Locala sector 1, la Judecatoria sectorul meu de domiciliu sau in alta parte?
  2. Ar trebui sa platesc amenda in termenul indicat pentru a plati doar jumatate sau nu ar trebui sa o platesc?
  3. Ce ar trebui completat in cazul meu aici … „În probațiune solicit încuviințarea probei cu înscrisuri pe aspectul dovedirii stării de fapt, proba testimoniala cu un martor in persoana dlui./dnei (nume, prenume, adresa domiciliu), precum si a probei cu…” ?
  Va multumesc.
  O zi frumoasa!

 139. Razvan 3 oct. 2019 |

  Buna ziua, am primit si eu o citatie de ridicare a procesului verbal la politia locala timisoara dar masina era parcata complet pe trotuar si distanta pentru pietoni era mai mult de un metru,are rost sa merg la ei la sediu pentru amenda sau nu voi primi nimic pentru ca nu am mers la ei?

 140. Pandele Margareta 30 sept. 2019 |

  Buna ziua, am parcat la Piata Sudului intr un scuar care (cica !!) e destinat taxi-urilor . Vineri, 27 septembrie 2019 gasesc in parbriz o Nota de constatare cum ca sunt invitata la sectia de Politie locala sector 4. In dreptul acestui scuar nu cred ca exista vreun indicator cu oprirea si stationarea interzisa (ca altfel, ar lua amenda toti taximetristrii !!) doar pe sol exista inscrisuri cu TAXI. De ani de zile, foarte multe masini parcheaza acolo , in ideea ca lasa masina acolo ca sa mearga cu metroul . Vineri, cica, in urma unei sesizari au venit la fata locului si au fotografiat si m au chemat la sectie pentru lamuriri. …..unde mi s a si intocmit Proces verbal de contraventie si mi au dat amenda 145 lei de platit in 15 zile. Intrebare : as avea dreptul sa fac contestatie ? va multumesc,

 141. Radu 25 sept. 2019 |

  Buna-ziua! Am si eu o intrebare. Am parcat, la metrou masina pe o straduta (ca toata lumea), pe trotuar. Nu am lasta minim 1 metru pana la gard. Ideea e ca am gasit, pe parbriz, o somatie sa merg sa se intocmeasca procesul verbal. Toata problema e ca nu e pe numarul masinii mele (e pentru un volvo de bucuresti, eu am un mitsubishi de ilfov). Are sens sa bat drumul pana acolo? Daca da si se gaseste in sistem si masina mea, pot sa atac in vreun fel? Adica, daca nu mergeam acolo nu stiam ca am fost fotografiat si urmeaza a fi amendat, fiind alt numar si masina in biletul lasat de ei. Multumesc!

  • Florin Răican 26 sept. 2019 |

   Din relatările celor care s-au deplasat la sediul PL am tras concluzia că nu are sens să vă deplasați până acolo. Pe lângă timpul pierdut, discuția cu PL este generatoare de stres. Dacă veți primi PV atunci vom vedea ce este de făcut.

 142. Mihai 8 sept. 2019 |

  Buna ziua, vin si eu cu o intrebare in cautarea unei posibile solutii. Am fost amendat de PL pentru parcarea pe un loc de resedinta. Ideea este ca eu am achizitionat o masina noua, iar vecinul nu a stiut a cui este si a sunat la politie. Eu am luat legatura cu el si este de acord sa mearga cu mine la politie. Cand am sunat sediul politiei mi-au spus ca odata scris procesul verbal singura cale de atac este in instanta. Mentionez ca am doar instiintarea, inca nu am fost sa ridic si sa semnez procesul. Am sansa sa il anulez cumva? sa nu il atac in instanta?

  • Florin Răican 11 sept. 2019 |

   Ceea ce au spus cei de la PL este corect: anularea unui PV se poate decide doar de către instanță. Dacă vi se va comunica un astfel de PV puteți depune plângere și aduce ca martor chiar pe deținătorul locului de parcare.

 143. Badea Selena 4 sept. 2019 |

  Buna seara,
  Va rog frumos daca se poate sa ma lămuriți in legatura cu parcarea prin sms a unui autovehicul . Precizez ca auto a fost parcat intr o parcare cu sms însă sms ul a fost trimis la 13 minute dupa parcare deoarece sotul meu pentru ca el este in cauza nu a știut că este o astfel de parcare însă a fost anunțat de colegi si a trimis sms asa cum am spus cu 13 min întârziere. În momentul când a plecat de acolo a găsit în parbriz o înștiințare cum ca nu a plătit parcarea. Aproximativ după o lună am primit acasă un proces verbal cu amendă pentru parcarea aceea cu sms. Avem confirmarea sms -ului trimis de sotul meu care arată data si ora 09:31 iar în procesul verbal al poliției locale este ora 09:18. Pot sa va mai spun ca sotul meu nu a plecat imediat de acolo chiar a stat vreo 3 ore ( era la un examen) deci nu se pune problema ca nu a vrut să plătească si apoi sa plece imediat.mai ales ca dupa vreo 2 ore si ceva a mai trimis un sms deoarece exista posibilitatea sa mai intarzie.Daca facem contestație ce șanse avem tinînd cont ca avem dovada plății sms ului dar totuși asa cum v am spus este o diferenta de câteva minute. Multumesc frumos

  • Florin Răican 5 sept. 2019 |

   Eu cred că judecătorul va înțelege situația și va admite o eventuală plângere împotriva PV. Expuneți situația în cuprinsul plângerii. Cele 13 minute întârziere sunt nesemnificative. Poate că nu a văzut imediat indicatorul, poate nu a avut telefonul la el, etc.

 144. Cristi 4 sept. 2019 |

  Buna ziua,
  Azi 04.09.2019 am primit prin posta un proces verbal potrivit caruia in data de 23.08.2019 ora 9.55 am parcat in MAMAIA, JUD. CONSTANTA fara sa platesc taxa necesara pentru intervalul orar.

  Menstionez ca eu sunt din Pitesti, Judetul Arges. si nu am mai fost in Jud. Constanta din vara anului trecut (20.08.2018) – nici eu, nici masina.

  Intre 19.08.2019 si 24.08.2019 masina a fost parcata in fata blocului (in Pitesti)… am camere video in fata blocului care pot demostra asta, dar studiind cu atentie am observat ca pe filmare nu se poate identifica nr. de inmatriculare al masinii.

  In PV este specificat faptul ca s-au facut poze cu masina cu nr. AG ** ### (nr. masinii mele) parcata in Mamaia.

  Cum pot contesta aceast PV? Si ce scriu in contestatie?

  Multumesc!

  • Florin Răican 5 sept. 2019 |

   Probabil este o eroare sau… mai există o mașină cu același număr de înmatriculare. Depuneți plângere. Folosiți toate mijloacele de probă pentru a arăta că mașina dvs. nu a părăsit Piteștiul (înregistrări, martori, etc.). O altă problemă ar fi aceea că plângerea este de competența Judecătoriei Constanța. Păstrați dovezile eventualelor cheltuieli pentru a solicita obligarea PL la plata contravalorii acestora.

 145. Loredana Margineanu 20 aug. 2019 |

  Buna ziua! Azi am parcat in Craiova , in locuri in care plata parcarii se face prin SMS. Din graba, am bagat doar primele 2 litere din numarul masinii. Mi-a fost ridicata masina , pentru ca normal, aparea ca giin neachitat parcarea. Am platit taxa pentru ridicare, 300 ron , dar domnii de la Politia Locala au inteles situatia si nu mi-au dat decat avertisment. Intrebarea mea este : pot recupera banii de la firma de reidicari care este o firma privata?

  • Florin Răican 5 sept. 2019 |

   Puteți încerca dar sunt sceptic. Eroarea se pare că este a dvs. iar pentru firma care efectuează serviciile a fost suficient pentru a vă considera în culpă.

 146. Denisa 15 aug. 2019 |

  Buna ziua, am o nelamurire. Am stationat pe loc interzis, drept este ca nu am vazut semnul deoarece ma grabeam si am vazut acel loc liber de parcare. Cand m-am intors la masina, aprox. in 7 minute, am gasit pe parbrizul masinii o instiintare standard autoconalta lipita. Pe ea scrie ca am stationat pe loc interzis, ca voi fi sanctionata contraventional si ca trebuie sa ma prezint la PL pentru a ridica procesul verbal de contraventie iar in 15 zile am posibilitatea sa platesc 1/2 din contravaloarea sanctiunii. Pe aceasta instiintare nu este scrisa suma amenzii doar datele masinii , ora si locul si numele politistului local. Mai este scris cu pix ceva de genul 0.1. (nu stiu ce inseamna).
  Nelamurirea mea: cateva persoane mi-au spus ca nu trebuie sa merg niciunde deoarece politia nu mai are voie sa dea amenzi de genul conform noua lege (va trebui sa o citesc) si ca de asemenea au mai primit si ei dar au aruncat-o si ca fiind prima data nu o sa patesc nimic. Trebuie sa ma prezint la PL? Nu vreau sa am probleme mai tarziu si sa primesc scrisori acasa, nu stiu daca au luat nr. de la masina sau doar mi-au facut instiintare.
  Multumesc.

  • Florin Răican 5 sept. 2019 |

   Dacă vă prezentați sau nu la sediul PL rămâne la aprecierea dvs. Din experiența celor care au mai povestit pe aici a rezultat că ar fi de evitat.

 147. Voicu Onuț 14 aug. 2019 |

  Bună ziua. Am fost sancționat azi de cei de la PL la OUG195/02 pentru STAȚIONARE. CE zice-ți am vre-o șansă dacă contest procesul verbal?

 148. Claudiu 13 aug. 2019 |

  Va multumesc frumos pentru ajutorul dumneavoastra.
  O zi bună in continuare.

  • Florin Răican 14 aug. 2019 |

   În mod categoric, da. dacă vă este de folos, găsiți un model de proces verbal mai sus.

 149. Florin Răican 12 aug. 2019 |

  Răspunsurile la întrebările formulate de dvs. nu sunt condiționate în nici un fel. Cu toate acestea, înțeleg să răspund cu prioritate celor care depun recomandări favorabile pe pagina mea de Facebook (https://www.facebook.com/AvocatRaicanFlorin/) sau recenzii pozitive pe Google (CABINET AVOCAT RAICAN FLORIN)

 150. Carajeleascov 11 aug. 2019 |

  Aș îndrăzni să întreb: in cazul in care am fost amendată de poliția locală Nădlac, pentru depășirea vitezei in localitatea Nădlac, (venind de pe autostrăzile Europei nu reușești imediat sa redresezi viteza,) de agenți ai poliției locale, stand cu radarul după colț, procesul verbal fiind scris dinainte de fi oprită, s-au adăugat doar numele contravenientului și datele mașinii, (cam repede a iesit cu procesul verbal din mașină de politie),duduia care ne-a oprit era echipata că pentru secție.

 151. Claudiu 9 aug. 2019 |

  Buna seara
  Am fost si eu amendat de către PL deoarece am staționare pe banda de mers.Precizez ca nu sunt amplasate semne de circulație cu parcarea sau oprirea interzisă , nu este linie continuă și semn cu depășirea interzisă.Sunt sanse sa se anuleze procesul verbal. O seara buna

 152. Ana 9 aug. 2019 |

  Buna ziua,
  O situatie imi este neclara si sper sa ma puteti ajuta. In perioada 03.06 – 05.06 ma aflam in Craiova. Am parcat regulamentar intr-o zona cu parcare cu plata prin SMS sau aplicatie. In data de 04 am trimis SMS la ora 9:45 cu mentiunile specificate pe panoul de informare, respectiv nr. ore (8 ore), nr. inmatriculare si cod zona. In aceasi zi am constatat ca masina mea a fost ridicata deoarece SMS-ul nu a fost inregistrat de sistem. Am achitat plata ridicarii si am recuperat masina. La 01.07 primesc in orasul de domiciliu, jud. Sibiu, PV cu contraventie din 28.06 ora 15 pe numele sotului (proprietarul masinii), eu nefiind la fata locului in mometul prezenntarii celor de la PL. De buna credinta am achitat acea amenda, am trimis actele catre PL Craiova, iar acum primesc notificare pentru neplata in termen pentru aceasi contraventie, in aceasi zi 04.06 , PV intocmit in 14.06 de catre alt constatator la ora 11, care a fost intocmit pe numele meu. Mentionez faptul ca nu am intrat in posesia acelui PV, confirmarea de primire fiind semnata de catre o alta persoana (cu nume/prenume). Se poate sa primesc amenda pentru aceasi contraventie de doua ori? Se poate contesta? Politia Locala mentioneaza faptul ca in Craiova plata prin SMS se face din ora in ora???, desi nu am vazut nicaieri mentionat acest lucru, chiar nici in HCL , citez” Art.29. Utilizatorul trimite un SMS la un număr scurt format din 4 cifre (ex.1234), numărul de înmatriculare al autovehiculului şi corespondentul timpului, (ex. DJ01ABC 1 oră), iar acesta va primi pe telefon un mesaj de confirmare a plătii, precum şi timpul alocat parcării.”.
  Multumesc si imi cer scuze ptr. romanul scris.

  • Florin Răican 12 aug. 2019 |

   1. Nu, nu se pot aplica două sancțiuni pentru aceeași faptă (contravenție continuă);
   2. Da, puteți ataca PV cu plângere.

 153. Elena 7 aug. 2019 |

  Vă mulțumesc pentru răspuns.

  Cele bune,
  Elena

 154. Elena 6 aug. 2019 |

  Buna ziua,
  Am primit o contraventie pentru parcarea pe un loc rezervat. Situatia este in felul urmator: parcarea s-a reamenajat si nu s-au distribuit locurile. Acest aspect mi-a fost comunicat de la primarie. De asemenea, in PV nu se identifica locul pe care l-am blocat (numarul lui) ci doar ca era al altcuiva cu autorizatia xyz. As dori sa contest pentru ca nu sunt distribuite locurile si nu este marcat conform. In PV spun ca avea pilon metalic cu nr. de inmatriculare, dar acela este blocat (nu se poate ridica) si nu are nici un nr. de inmatriculare scris. Considerati ca sunt sanse de castig in cazul unei contestatii?
  Multumesc.

  • Florin Răican 7 aug. 2019 |

   În modul în care descrieți starea de fapt (nu se poate identifica ce loc ar fi fost blocat) cred că aveți șanse să obțineți anularea PV în instanță.

 155. Codrin 6 aug. 2019 |

  Buna ziua.
  Recent am fost am fost amendat pentru ca am parcat pe spatiu verde, acea zona avand pavaj (pietris). Fapta savarsita este prevazuta de art.5 al.8 HCL 305/3018, sanctionata de art 22, lit. K, HCL 305/2018. In Procesul verbal, la rubrica „mentiuni” este specificat ca „au fost afectate plașe față”. Mentrionez faptul ca amenda am primit-o pe baza de instiintare, iar in procesul verbal nu este mentionat nicio persoana ca martor si nu contine semnatura martorului si a proprietarului automobilului.
  Cum as putea formula in contestatie, conform bazei legale, astfel incat acel document sa fie acceptat si validat in instanta?
  Va multumesc!

  • Florin Răican 6 aug. 2019 |

   Contestația pe care o aveți în vedere este, de fapt, o plângere împotriva procesului verbal de contravenție. Baza legală o constituie OG nr. 2/2001 și acel HCL 305/2018. Instanța nu validează nimic. Este doar obligată să o primească. Dacă sesizează anumite neregularități vă înștiințează în scris pentru remedierea lor. Ceea ce trebuie să faceți este să motivați plângerea în fapt (să arătați că nu era spațiu verde ci doar pietriș, că nu există indicatoare în zonă, eventual că nu dvs. ați parcat în acel loc, etc.) și în drept (OG 2 și HCL 305).

 156. Bogdan 6 aug. 2019 |

  Bună ziua,

  Îmi puteți da, ca exemplu, un caz ( Nr de proces sau nume ) în care cineva și-a recuperat certificatul de înmatriculare reținut de un polițist local ?

  Mulțumesc.

  • Florin Răican 6 aug. 2019 |

   Nu cunosc dar faptul că nu cunosc eu nu înseamnă că nu există.

 157. Cristian Aurelia 1 aug. 2019 |

  Buna ziua!Lucrez in Piata Ovidiu,zona a fst închisă, am parcat intr un loc recunosc neregulamntar,iar masina mi a fst ridicata fara sa fiu instiintataAm facut contestație,am primit citatie.Nu s au dat alte alternative,daca tot s a inchis piata.Ce sanse am in acest proces?Va multumesc.

  • Florin Răican 1 aug. 2019 |

   Nu putem aproxima șansele de reușită din moment ce nu avem nici o informație despre ce anume ați scris în acea plângere (contestație).

 158. Bogdan 30 iul. 2019 |

  Bună ziua,

  Aș dori să știu cum trebuie formulat apelul și dacă trebuie făcută dovada achitării vreunei taxe ( ce sumă ) ?

  • Florin Răican 1 aug. 2019 |

   Taxa de timbru pentru apel (cu obiect plângere contravențională) este de 20 lei.

 159. Bogdan 30 iul. 2019 |

  Are dreptul polițistul local să rețină certificatul de înmatriculare ?

 160. Eftimie Elena 29 iul. 2019 |

  Buna ziua, societatea pe care o reprezint a fost amendata de catre politia locala pentru parcarea fara plata a autoturismului pe care il detine in proprietate fara sa se solicite in prealabil identificarea conducatorului auto in mod legal. Care este baza legala pentru o plangere impotriva procesului verbal, avand in vedere raspunderea persoanei fizice nu a persoanei juridice in acest caz.
  Va multumesc

  • Florin Răican 29 iul. 2019 |

   În sens larg, OG 2/2001. Poate constitui bază lagală și HCL-ul la care a fost sancționată societatea.

 161. Maria Andronescu 26 iul. 2019 |

  Buna ziua,
  Stimate Domnule avocat,
  Multumumesc foarte mult pentru aceasta oportunitate de a ma ajuta in aceasta speta.
  Parchez in sectorul 6, Bucuresti in acelasi loc de 12 ani. Unde parchez nu incomodez pe nimeni, este un spatiu in jurul blocului, doar pamant. A fost un parc care inconjura blocul, cu anii in urma cativa locatari mai vechi am mutat gardul si asa am obtinut 6 locuri de parcare. Sunt cetatean model cu taxele platite la zi. Solicit loc de parcare cu numere de inregistrare de 15 ani si nimic. Am primit, de fapt gasit in usa un proces verbal de afisare a scrisorii de infomare, in care imi apare numele meu si numele unui vecin ca a fost pus acest proces in usa alaturi de o scrisoare de informare privind incalcarea unor norme referitoare la protectia mediului. In care imi spun ca am incalcat stationarea pe terenul destinat spatiului verde apartind domeniului public din Bucuresti. Si apoi am pe pagina doi un formulat de raspuns. Intrbarile sunt: cum fac dovada ca am primit eu aceasta informare? Ce ar trebui sa fac? Si daca pot face contestatie si cum sa fac? Mi se pare domnule avocat un abuz si o hartuire fara margine. Multumesc foarte mult pentru amabilitate.

  • Florin Răican 30 iul. 2019 |

   – prin afișarea la locuința dvs. și prin martorul (vecinul) care a fost de față la efectuarea procedurii;
   – asta doar dvs. hotărâți;
   – dacă nu puteți întocmi dvs o plângere împotriva unui PV mergeți și solicitați o consultație unui avocat. Ceea ce îmi solicitați depășește rolul și rostul acestui blog.

 162. Radovici M 26 iul. 2019 |

  Buna ziua, sotul meu a fost sanctionat in data de 23.07.2019, in Constanta in zona Casei de Cultura, in parcarea Garanti Bank pentru 2 minute de stationare in baza articolului 142 lit A si aliniatul 99 din OUG 195/2002. Mentionez ca pe procesul verbal este trecuta ora 15:52 iar sotul meu la ora 15:50 are emis extrasul de cont pentru care a facut stationarea, stationare facuta pe avarii, cu motorul pornit si eu, ca si conducatoare auto, de asemenea, cand am vrut sa mut masina, politistul de la locala mi-a interzis acest lucru. Va rog sa ma sfatuiti, este vreo sansa sa atacam acest proces verbal si sa avem sanse de castig? Daca da, care ar fi pasii de urmat? Multumesc anticipat.

  • Florin Răican 30 iul. 2019 |

   Se pare că soțul dvs. a fost sancționat contravențional pentru o oprire interzisă. Nu vă ajută extrasul de cont (nu cred că vă ajuta nici în cazul staționării interzise). Dacă citiți articolul de mai sus veți înțelege de ce este posibil să obțineți anularea PV în instanță. Tot acolo găsiți un model de plângere și instrucțiunile necesare. Nu le mai repet și aici.

 163. Alex 25 iul. 2019 |

  Un proces verbal de contraventie care nu este semnat de PL din cate stiu poate fi atacat cu succes in instanta, si alta speta se aude ca HCL 235/2018 a fost anulata in instanta mai au dreptul sa aplice amenzi PL CT

  • Florin Răican 30 iul. 2019 |

   1. așa este;
   2. nu cunosc să fi fost anulată în instanță.

 164. Florin Răican 24 iul. 2019 |

  Pot să vă ofer un punct de vedere numai în măsura în care precizați actul normativ în virtutea căruia a fost sancționat soțul dvs.

 165. Cristina 24 iul. 2019 |

  Buna ziua!
  Dacă sunt plecată în concediu când vine înștiințarea de la posta pentru procesul verbal ,trec cele 5 zile de ridicare, ce se întâmplă cu procesul verbal? De unde il mai i-au?
  Multumesc!

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   Factorul poștal îl poate afișa la domiciliul dvs. și PV se consideră comunicat. Îl puteți lua de la primărie în măsura în care veți dată în debit sau de la organul care l-a emis (mai rar, dar cu puțină bunăvoință…)

 166. Mare Valentin 24 iul. 2019 |

  Astazi am fost amendat de un PL precum am parcat duba intrun scoar ne util u ui sens geratoriu ne semnalizat cu vreun semn. Am cateva întrebări.
  PL au voie sa te amendeze pentru astfel de fapte?
  Cum pot contesta amenda?

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   Ca să vă pot răspunde la întrebare este necesar să indicați actul normativ la care ați fost amendat.

 167. Cristina 23 iul. 2019 |

  Buna seara!
  În data de 19 iunie am parcat mașina în parcarea Aqua Magic Constanta stiind de anul trecut ca este gratuită dar la plecare am gasit o înștiințare de neplata parcarii prin sms ,eu nu l-am văzut. Astazi este 23 iulie si nu am primit proces verbal . Care este termenul pt.trimiterea procesului verbal?

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   Două luni. Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii. (art. 14 O.G. 2/2001)

 168. Ioan 23 iul. 2019 |

  Buna ziua,

  1. In procesul verbal pe care mi l-a intocmit politia locala pentru parcare pe spatiul verde (din cauza lipsei locurilor de parcare langa blocul in care locuiesc), la nume, agentul mi-a completat ” Dl. PAPIȚA DRAGOSTIN”, numele meu fiind PAPIȚĂ DRAGOSIN iar prenumele IOAN. Celelalte date din procesul verbal sun completate corect. Daca depun contestatie, exista sanse ca procesul verbal sa fie anulat din aceasta cauza?

  2. Daca depun contestatie si este respinsa, va trebui sa platesc amenda intreaga, sau la cele 15 zile in care se poate plati jumatate se adauga perioada solutionarii contestatiei?

  Multumesc!

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   1. Doar pentru aceste erori materiale, nu.
   2. Cele 15 zile se calculează din momentul primirii PV. Perioada soluționării plângerii nu influențează a cest termen.

 169. Alis Stanciu 22 iul. 2019 |

  Buna ziua!
  Va rog sa ma lamuriti si pe mine ca nu stiu ce sa fac.
  Am fost in vacanta la Mamaia si din lipsa de locuri de parcare am parcat pe o bucata de pamant din fata hotelului Majestic. Am gasit in geam un anunt ca am fost sanctionata pentru parcare pe spatiu verde, dar nu era mentionata o suma sau un termen de plata si paznicul parcarii a zis ca e un avertismentpentru ca altii care au mai primit astfel de anunturi aveau mentionata si suma si termenul.
  Am ajuns acasa si dupa o saptamana am primit prin posta 2 plicuri. erau doua procese verbale cu 2 amenzi practic pentru acelasi lucru,una la 9 am, alta la 6 pm, in aceeasi zi, semnate de 2 agenti diferiti. am sunat la pPolitia locala Constanta si nu au stiut ce sa-mi raspunda. Va intreb si pe dumneavoastra Cum e posibil sa primesti doua amenzi pentru aceeasi fapta in mai putin de 12 ore.? Mentionez ca masina a fost parcata in acelasi loc, eu gasind in geam anuntul seara la 7.
  Va rog frumos sa ma lamuriti ce am de facut in continuare ,pentru ca eu consider ca politistii aplica amenzi in mod abuziv.
  Multumesc.

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   Răspunsul la întrebarea „cum este posibil să…” îl oferiți chiar dvs. – au fost doi agenți ai PL, probabil în ture diferite (unul dimineața și altul după-amiaza), care au constatat aceeași presupusă faptă de natură contravențională. Puteți depune plângere cu succes împotriva celui de al doilea PV, cel de la ora 6 pm arătând că se referă la una și aceeași faptă (contravenție continuă). Pentru primul PV, cel de la ora 9 am puteți depune plângere și invoca apărări de genul că locuiți în alt județ, că nu cunoașteți reglementările locale și că nici nu aveați de unde, că acel loc nu este vreun spațiu verde ci doar un loc neamenajat acoperit cu pământ. De asemenea, vă puteți apăra că nu dvs. ați parcat în acel loc – nu există nici o dovadă ( nici o fotografie sau probă video) din care să rezulte că dvs. ați parcat în acel loc.

 170. Viorica 22 iul. 2019 |

  Scuze pentru mesajul incomplet de mai înainte, dar este necesar să precizez referitor la PV primite de la Poliția Locală Alba Iulia, că cel emis pentru oprire pe pista pentru bicicliști este corect emis deoarece este o piață în zonă pe care o frecventez și da cred că așa am și procedat atunci, adică neregulamentar, nu-mi amintesc exact deoarece până astăzi când am ridicat plicul recomandat au trecut 2 săpt. iar în PV este menționat faptul că există foto, dar referitor la PV-ul prin care mă amendează pentru refuzul meu de a prezenta documentele în același loc la același oră, nu este real pentru că eu nu am văzut și nici nu m-a interpelat nici un polițist de nici un fel, nici nu poate exista nici o dovadă pentru că nu să întâmplat acest lucru, nici nu este menționat vreun martor în PV și nici vre-o notificare nu mi-a veni (peste noapte), ținând cont de datele menționate în PV și cele de emitere a PV-urilor, cum contest?

  • Florin Răican 24 iul. 2019 |

   Primul PV poate că a fost emis corect din punct de vedere contravențional dar nu există nici o dovadă că dvs. ați săvârșit o contravenție ci doar o doavadă că mașina dvs. era parcată pe pista de biciclete. Or, prin PV se sancționează conduita unei persoane nicidecum a unui autoturism. Dacă exista vreo fotografie sau vreo înregistrare video în care dvs. parcați mașina pe acea pistă de biciclete atunci am fi putut spune că presupusa contravenție este și dovedită. În ceea ce privește cel de al doilea PV situația este clară – ar trebui atacat cu plângere pentru lipsa temeiniciei )nimic din ceea ce este menționat acolo nu corespunde realității).

 171. Viorica 22 iul. 2019 |

  Bună ziua, astăzi în urma unui aviz poștal care mă înștința de existența unei recomandate pe numele meu, nepredată din cauza lipsei mele de la domiciliu, mi-am luat liber de la muncă, suprapunândumise programul cu cel al agenției poștale de unde trebuia să ridic recomandata în termen de 5 zile de la înștiințare, am primit un plic cu 2 PV întocmite de la Poliția Locală Alba Iulia, la data de 10.07.2019 ambele, pentru:-1. pentru oprirea voluntară pe pista pentru biciclete, a unei străzi a municipiului în data de 09.07.2019 la ora 17:54 și al 2-lea pentru că în data de 09.07.2019 la același oră aflândumă în locul menționat mai sus, am refuzat să mă legitimez și să prezin documentele autorismului la cererea îndreptățită a polițistului local din cadrul biroului Circulația pe Drumurile Publice tot la ora 17:54

  • Florin Răican 22 iul. 2019 |

   Doriți să ne întrebați ceva sau doar ne povestiți întâmplările dvs. cu PL?

 172. Andreea Tabacioiu 22 iul. 2019 |

  Buna ziua! Am primit acasa amenda pentru faptul ca am parcat si nu am trimis sms pentru a platii parcarea. In ziua respectivaa trimis 4 sms-uri pentru a platii parcarea dar cred ca a fost o problema la reteaua telefonica, imi scria sms nelivrat. De asemenea in procesul verbal la seria de buletin dl politist a uitat sa treaca prima cifra, deci datele personale sunt incorecte. Am sanse sa pot primii inapoi valoarea amenzii?

  • Florin Răican 22 iul. 2019 |

   Menționarea greșită a seriei de buletin/ carte de identitate nu constituie un motiv de anulare a PV. Este doar o eroare materială. Puteți însă să atacați PV cu o plângere și să depuneți în instanță dovada faptului că ați încercat să plătiți parcarea și că sistemul nu a funcționat.

 173. Iulian T 19 iul. 2019 |

  Buna ziua,
  Mi s a ridicat masina parcata pe un trotuar din sectorul 3 la ora 23:00! Precizez ca am lasat un spatiu de aproximativ 3 m pt a permite accesul pietonilor.
  Stiu ca s a modificat legea dar nu cunosc foarte multe detalii in privinta asta.
  Ma puteti, va rog, ajuta cu niste detalii legate despre chestia asta?

 174. Gabriel 18 iul. 2019 |

  Am avut neplacuta surpriza de a primi prin posta o amenda acordata de Politia Locala Constanta in baza HCLM 184/2013 pentru parcare pe spatiul verde in Statiunea Mamaia, zona Hotelului Astoria. Interesant este ca eu personal nu am fost in Judetul Constanta in acest an. Si mai interesant este ca numarul de inmatriculare mentionat in motivarea agentului de la Politia Locala imi este total strain, nu am condus si nici nu am avut in proprietate un astfel de autoturism. Pe langa aceste erori consider ca mi-au fost utilizate datele cu caracter personal in mod abuziv, neavand acordul meu pentru a le folosi. Procesul verbal a fost incheiat in lipsa fara martori. Cum pot proceda pentru a ataca in instanta acest PV? Taxa judiciara se plateste oriunde sau trebuie platita in contul Judecatioriei Constanta? Se pot recupera cheltuielile efectuate pentru atacarea acestui PV, tinand cont ca eu locuiesc in Bucuresti doresc sa se judece in lipsa mea. Multumesc!

  • Florin Răican 18 iul. 2019 |

   1. singura posibilitate este să depuneți plângere împotriva PV, 2. se plătește la primăria de la domiciliul dvs., 3. da.

 175. Alis Stanciu 17 iul. 2019 |

  Am parcat in Mamaia in apropierea hotelului Majestic in afara carosabilului, pe o bucta de pamant aflata langa parcare. Am gasit in geam seara la 0ra 19.30 o instiintare ca am fost sanctionata in conformitate cu prevederile art. 10 alin 1 din hotararea HCLM deoarece am stationat pe un spatiu verde,dar repet masina mea era pe pamant. In Aceasta instiintare nu este mentionat cuantumul amenzii sau alte detalii legate de sediul politiei locale. Vazand instiintarea am crezut ca este doar un avertisment si asa ne-a asigurat si paznicul parcarii , acesta fiind martor cand altii au primit instiintari si cu cuantumul amenzii.
  Astazi SURPRIZA am primit prin posta 2 plicuri cu 2 amenzi, date in aceeasi zi, la ore diferite, pentru acelasi lucru.Intr-unul din procesele verbale marca masinii este trecuta gresit. Ce pot sa mai fac? Mentionez ca locuiesc in Dambovita, iar cineva mi-a zis ca nu pot sa contest decat la tribunalul Constanta. Este strigator la cer! A mai fost cineva in aceasta situatie?

  • Florin Răican 17 iul. 2019 |

   În primul rând nu se pot aplica două sancțiuni pentru aceeași faptă. Din această perspectivă ar trebui depusă plângere (cel puțin) împotriva celui de al doilea PV. Asta pentru că nu ați mișcat mașina din loc. În plus, sancțiunile fiind aplicate la o HCLM vă puteți apăra arătând că locuiți în alt județ, că nu cunoașteți reglementările locale și că nici nu aveați de unde, că acel loc nu este vreun spațiu verde ci doar un loc neamenajat acoperit cu pământ. De asemenea, vă puteți apăra că nu dvs. ați parcat în acel loc – nu există nici o dovadă ( nici o fotografie sau probă video) din care să rezulte că dvs. ați parcat în acel loc.

 176. Raluca 9 iul. 2019 |

  Buna ziua!
  As vrea si eu sa ma ajutati putin intr-o problema. Eu stau in caminul universitatii, iar in aceeasi curte sunt 3 cladiri de 5 etaje, toate ale univesitatii. Parcarea are un nr limitat de locuri de parcare si nu sunt suficiente pentru toate masinile. Se obisnuiestesa se parcheze in curtea caminelor, pe o bordura laterala, fara a incurca circulatia, iar de pietoni in acea portiune nu se pune problema.. Dimineata am gasit instiinta de amenda in geam de la politia locala, unde imi subliniau „blocarea casetelor florale si aleile acestora”… Mentionez ca nu e nici un parc, rond cu flori si implicit nu exista alei pt acestea.. In spatele meu parcate inca 6 masini, amenda doar la mine. Am facut poze inainte sa misc masina, atat cu a mea, cat si cu celelalte. Pot depune plangere impotriva atata timp cat ei nu mi-au inmanat procesul verbal?
  Multumesc anticipat!

  • Florin Răican 12 iul. 2019 |

   Ceea ce ați primit este doar o înștiințare. Plângerea o veți putea depune în termen de 15 zile de la data primirii PV.

 177. criss 9 iul. 2019 |

  buna ziua, am parcat masina pe un loc de handicapati, PL mi a dat amenda dar in procesul verbal nu este trecut marca de masina si numar , poate fi contestat acest proces verbal? pentru acest aspect?

  • Florin Răican 12 iul. 2019 |

   Da, este un motiv întemeiat pentru a depune o plângere împotriva PV.

 178. Alex Baitu 4 iul. 2019 |

  Buna ziua,
  Zilele trecuta am parcat undeva in Mamaia nord într-o parcare amenajată, cum de altfel fac de 2 ani incoace. Suntem din Tulcea si venisem pe seara cu copiii la plaja. Încărcat cu genți scaune saltele galetuse etc . sub nici o forma nu am observat ca intre timp parcarea a devint cu plata. Micul semn de parcare cu plata prin sms l am vazut abia cand am gasit tichetul sub stergator. Se poate face ceva? Pot obtine clementa in fata judecatorului sau e pierdere de timp? Si iar mi se pare aiurea ca dupa ora 19 sa se plateasca taxa de parcare. Dar asta e alta discuție

  • Florin Răican 12 iul. 2019 |

   Încercați. Aduceți drept argument faptul că nu locuiți în Constanța, că nu cunoașteți prevederile hotărârilor de consiliu local, că panoul respectiv este foarte mic și nu se observă decât cu mare greutate, etc.

 179. Dan m 24 iun. 2019 |

  Am parcat teoretic neregulamentar pe o strada sens unic, în care doar pe o parte apare semnul de oprire interzisa. Pe partea care am parcat eu, nu apare acest semn, dar parțial am parcat pe trotuar. Am primit la stergatoare o invitație de a ma prezenta la sediul politiei locale pentru reglementarea situației. Nu este PV și este semnată polițist local cu stampila POL. LOC. 1 SUPERIOR.
  Cum procedez în această situație pentru a evita amenda?

  • Florin Răican 12 iul. 2019 |

   Nu prea aveți ce face. Dacă veți primi PV, asta e. Dacă nu veți primi, tot așa,

 180. Robert 23 iun. 2019 |

  buna ziua.
  Domnuke avicat,fiti amabil as dori sa va intreb,politistul local are dreptup de a trece puncte de penalizare pe procesul verbal care vor fi puse pe permisul de conducere ?
  In mod normal ridicarea unui autovehicul poate fi dat de catre un politist local,dar nu trebuie sa fie insotit si de catre un politist rutierist ? Va multumesc frumos

 181. Septimiu Pop 13 iun. 2019 |

  Buna ziua! OUG 43/1997 face parte din legislatia rutiera? Acum 3 zile am parcat pe un drum cu sens unic cu rotile din dreapta exact peste bordura unui trotuar, ca sa las loc si masinilor sa treaca, dar si pietonilor. In zona nu exista semne sau marcaje „parcare intrerzisa”. Am gasit in parbriz o Nota de Constatare emisa de un agent al PL, referitoare la incalcarea OUG 43/1997 , art 43, alineat „e”, in care scrie TEXTUAL: „ati ocupat partea CAROSABILA a… TROTUARELOR”. Nota de constatare este eliberata la ora 18:02 si mi se cere sa ma prezint la sediul PL la ora 19:45 in acceasi zi (10.06.2019)! Pot contesta in instanta o eventuala amenda? Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  • Florin Răican 18 iun. 2019 |

   De ce nu? PL face dovada săvârșirii pretinsei contravenții cu una sau mai multe fotografii. Dar… în fotografie apare, de obicei, doar mașina nu și persoana. Unele instanțe au înțeles acest raționament și au admis plângerile pentru că nu a fost identificat contravenientul.

  • Florin Răican 18 iun. 2019 |

   De ce nu? PL face dovada săvârșirii pretinsei contravenții cu una sau mai multe fotografii. Dar… în fotografie apare, de obicei, doar mașina nu și persoana. Unele instanțe au înțeles acest raționament și au admis plângerile pentru că nu a fost identificat contravenientul.

 182. Iulian 11 iun. 2019 |

  Buna ziua
  Acum câteva zile în urmă am parcat mașina pe contrasens și din cauza vegetației si a crengile de copaci nu am văzut semnul de oprirea interzisă, mi-a fost ridicată masina de către o firmă de ridicari auto la cererea poliției locale,după ce am fost si mi am recuperat masina contra sumei de 300lei am.primit prin posta proces verbal întocmit în lipsa pt oprirea interzisă în valoare de 580 lei sau 290 lei în 15 zile
  Am șansa de castig a cauzei dacă fac contestatie
  1 lipsă vizibilității a semnului cu oprirea interzisă
  2in procesul verbal este specificat ca am stationat între 9:10-9:24 pe bonul de casa de unde am ridicat masina de la firma de ridicari auto este trecută ora 8:40 pe bonul fiscal de casa
  Multumesc

  • Florin Răican 18 iun. 2019 |

   Depuneți plângere și anexați și fotografii. Arătați că era imposibil ca un șofer diligent să poată observa indicatoarele rutiere. Vina este a administratorului drumului.

 183. adriana 5 iun. 2019 |

  Buna ziua . Am primit in posta un proces verbal cu amenda de 600 ron ca am parcat neregulamentar. nu mi se pare normal ca politia locala sa dea amenzi daca nu este proprietarul masinii . Nu am luat nici o masura pina in prezent. Am vb cu un ofiter de la politia locala si mi-a zis cind merg sa platesc impozitul acolo o sa apara amenda si sa fac contestatie. sa spun ca nu am primit nimic acasa ptr ca nu am semnat ptr acele documente de primire. CE MA SFATUITI SA FAC?

  • Florin Răican 18 iun. 2019 |

   Depuneți plângere. (eventual solicitați și repunerea în termenul legal) PL face dovada săvârșirii pretinsei contravenții cu una sau mai multe fotografii. Dar… în fotografie apare, de obicei, doar mașina nu și persoana. Unele instanțe au înțeles acest raționament și au admis plângerile pentru că nu a fost identificat contravenientul.

 184. Lucian 3 iun. 2019 |

  Buna ziua!
  In sambata Pastelui Catolic a fost sarbatorita concomitent Timfloralis, iar in zona de centru a orasului fiind supra aglomerata, nu am reusit sa gasesc un loc de parcare liber. Cu abonament de parcare facut pe un an, am fost nevoit sa parchez pe trotuar, fara sa incurc circulatia pietonilor insa. Am primit o amenda de 580 RON si am achitat 50% din contravaloarea amenzii imediat dupa ce am primit acasa PV . Mi s-a spus sa depun o contestatie, deoarece as avea mari sanse pentru un castig de cauza. Ce parere aveti despre acest caz? Merita facuta contestatia? Sau mai e posibil sa contest amenda dupa ce am achitaat-o?

  • Florin Răican 18 iun. 2019 |

   De obicei merită. Ați procedat corect deoarece se poate depune plângere împotriva PV și după ce ați achitat amenda contravențională.

 185. Marian 26 apr. 2019 |

  Politia din localitate comunala poate da amenzi de circulație.?

 186. Iulia 24 apr. 2019 |

  Buna ziua, ieri mi-a fost ridicata masina, care era parcata pe marcajul hasurat al strazii pe care am abonament de parcare. Azi mi s-a emis un PV contraventional.
  Ma puteti sfatui daca o contestatie ar anula amenda si punctele?

  • Florin Răican 1 mai 2019 |

   Mijlocul juridic prin care puteți anula amenda și sancțiunea complementară este plângerea.

 187. Gheorgheosu georgeta 10 apr. 2019 |

  Am cumpărat o mașină acum 10 zile și vânzătorul mi-a parcat-o în laterala blocului lângă alte mașini. Azi am primit amenda deoarece spun ei că era parcată pe spațiul verde. Menționez ca mașina este radiata de vânzător iar eu șanț programata pentru schimbarea numerelor peste 2 zile. Vă rog să-mi spuneți cine plătește amenda?

  • Florin Răican 11 apr. 2019 |

   Contravenția se pare că a fost săvârșită de către vânzător. El este cel care a parcat mașina în acel loc. Depuneți o plângere împotriva PV și arătați toate aceste aspecte.

 188. Dan 10 apr. 2019 |

  Buna ziua,
  Am primit o notificare in parbriz pt parcare pe loc platit (era in decembrie 2018, seara, nu se vedeau marcaje). Nu m-am prezentat la ei si nici nu le-am comunicat datele. Am primit in luna martie o alta notificare, prin posta, cu aceleasi cerinte.
  Eu as vrea sa ma prezint si sa le comunic datele (pt a evita amenda pt necomunicare date) si apoi sa contest la judecatorie amenda pt parcare pe loc platit.
  Este corecta abordarea sau ma sfatuiti sa fac altfel?
  Multumesc!

 189. Ion Ionel 9 apr. 2019 |

  Buna ziua,
  Am primit o amenda de la Politia locala pentru parcare …am vazut ca pe procesul verbal nu mi-a scris numele complet (doar un prenume) , am trei .
  Mai mult l-am inregistrat cum nu vroia sa scrie ce doream eu la mentiuni …
  Vreau sa fac contestatie . Am vre-o sansa sau imi pierd vremea ?

  • Florin Răican 11 apr. 2019 |

   Doar pentru aceste două probleme (lipsa celorlalte prenume și refuzul de a consemna obiecțiunile) nu se anulează PV. Va trebui să mai identificați și alte aspecte favorabile dvs.

 190. Radu 8 apr. 2019 |

  Buna ziua. Am primit un PV de contravantie pentru parcare in zona cu acces interzis fara a avea permis de libera trecere sau autorizatie. Masina este inmatriculta pe firma. Agentul nu a facut PV pe persoana fizica deoarece nu a discutat cu nimeni. Nu stiu cine a condus masina si a parcat-o acolo. Trebuie platita amenda de firma sau ce se poate face? NU are martori si pe PV este trecut ca are proba foto. Amenda nu trebuie sa fie pe persoana fizica? Multumesc!

  • Florin Răican 11 apr. 2019 |

   Cred că trebuia sancționat conducătorul auto (cel care a parcat mașina) și nu firma. Fotografiile pot arăta cel mult că mașina a fost parcată în acel loc dar nu și de către cine.

 191. Cristina 6 apr. 2019 |

  Bună ziua! Soțul meu a parcat mașina proprietatea mea pe bd Tomis din mun Constanța, fără a da sms pt parcare. Am primit prin poștă procesul verbal de contravenție, dar în lipsa, pe numele meu. Pot face contestație pt faptul că nu eu am comis contraventia? In HCLM 235/2018 este prevăzut faptul că achitarea parcarii se poate face prin sms sau la tonomate. În Constanța nu exista tonomate și nu toată lumea are abonament la telefonul mobil, ci și cartele prepay (fără credit) sau poate nu mai am baterie la telefon sau persoanele mai in vârstă poate nu știu să trimită sms. Trebuie să existe și alte metode de plată. După finalizarea contestației, dacă nu se aproba anularea procesului verbal, amendă se plătește în întregime? Multumesc frumos.

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Da, puteți depune o plângere în acest sens. Arătați că nu dvs. ați săvârșit presupusa contravenție.
   Jumătate din minimul amenzii se poate achita doar în termen de 15 zile de la data comunicării sau primirii PV. După acest termen amenda se plătește ân întregime.

 192. Carmen 5 apr. 2019 |

  Bună seara! Mi s-a întocmit pv de contravenție de către un agent din cadrul poliției locale dintr-o comună pentru că aș fi folosit pe timp de noapte faza lungă și luminile de ceață deși nu era necesar. Amenda este consistentă. Nu a putut proba așa zisa faptă.
  Intrebari: Poate agentul de post local să dea alte amenzi în afara celor stabilite? Poate un pv să fie valabil dacă unul din prenumele contravenientului este scris greșit, dacă foloseste un nume de martor si cnp are numai cateva cifre,nefiind practic identificabil,poate fi valabil pv daca intre data intocmirii lui si data la care a ajuns la destinatie prin poștă au trecut mai mult de 60 de zile (data poștei) ? Sau se ia în calcul dată la care a expediat poliția plicul? Eu cred ca valabil este data la care eu am intrat in posesia plicului. Am refuzat semnarea pv pentru că era întuneric,nu puteam să îl citesc,polițistul mi l.a înmânat spre semnare.

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Valabil sau nu, legal sau nelegal, corect sau nu, acestea sunt aspecte pe care le poate stabili doar instanța de judecată. Depuneți plângere și araătați toate aceste aspecte.

 193. Decebal 4 apr. 2019 |

  Domnule avocat, va rog mult de tot, sa-mi comunicati, datele catorva hotarari ale unor instante de judecata, prin care au fost admise contestatiile impotriva unor procese-vrbale incheiate de politisti locali, in baza O.U.G.195/2002R.In speta, am fost sanctionat in conformitate cu art.111 din O.U.G.195/2002R IS JUD,SECT.4, a respins plangerea mea.Vreau sa solicit, in baza art.520 din NCPC, ca, I.C.C.J., sa se pronunte, astfel trebuie sa dovedesc ca, exista o practica neunitara.

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Încerc să vă trimit pe adresa de e-mail indicată câteva astfel de hotărâri. Succes!

 194. Teo 27 mart. 2019 |

  Azi am fost oprit in trafic si amendat de PL Cluj pentru ca am intrat pe acces interzis. Nu a fost intentionat, nu am vazut semnul. Intreb daca PL are aceasta atributie sau sa contest amenda ? Va multumesc.

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Nu ați precizat actul normativ în temeiul căruia ați fost sancționat contravențional. Dacă este vorba de Codul rutier (OUG 195/2002) depuneți plângere.
   Aveți un model mai sus. Nu trebuie decât să îl adaptați.

 195. Octav 27 mart. 2019 |

  Buna ziua,

  De curand mi-a fost ridicata masina dintr-un loc public, de la strada, dintr-un loc in care nu exista locuri de parcare privata si in care toata lumea parcheaza liber.
  Nu exista marcaje cu oprirea interzisa, este la o distanta de circa 50+ metri de intersectie, cum am mai spus, este loc ‘public’ si la comun in care parcheaza toata lumea din zona.

  La ridicarea masinii nu am semnat decat acel proces verbal pentru ridicarea masinii in care nu se mentiona nimic despre amenda, politistii de acolo nestiind nici ei daca exista amenda sau nu.
  Saptamana trecuta am primit prin posta un PV in care am fost sanctionat cu 3 puncte de penalizare si 4 de amenda in baza OUG 195/2002, articolele prevedere 143/a si 142/f, articolele sanctionate 100/2 si 108/1, lit. b, pct 7.

  Procesul a fost intocmit in lipsa si motivul sanctiunii il reprezinta „stationare voluntara neregulamentara la mai putin de 25 de metri de coltul intersectiei”.

  Cum am mai spus, intersectia este la aproximativ 50 de metri, in raza de 25m fiind doar un drum care iese dintre blocuri – distanta de acel drum fiind de 10-15m.

  Fiind prima oara cand ma confrunt cu o situatie de genul, imi puteti spune va rog ce ar fi bine sa fac? Pentru ca de facut contestatie voi face oricum, este strigator la cer sa ajung sa platesc 1000 de lei pt asemenea lucruri.

  Multmumesc,
  Octavian

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Depuneți plângere. Arătați că mașina era parcată la mai mult de 25 m de acel colț de stradă.

 196. Alexandru 12 mart. 2019 |

  Buna seara, am parcat neregulamentar masina si mi-a fost ridicata de politia locala sector 3. Am platit 500 lei sa recuperez masina, iar dupa 20 zile imi vine prin posta un proces perbal precum am de plata in max 15 zile 290 lei pentru ca am parcat neregulamentar.
  Problema este ca in proces apare alta strada unde imi zice ca am parcat neregulamentar si alt tip si numar de inmatriculare al masinii – una inmatriculata in Constanta. Pot sa depun plangere la judecatorie dupa modelul dat? Am sansa sa anuleze P-V? Sanatae,

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Depuneți plângere. Adaptați modelul la cazul dvs.

 197. Grigoraș MIhaela 8 mart. 2019 |

  Bună ziua,
  Am primit amendă de la PL pentru că am parcat mașina pe ,spatiu verde ‘ din Focșani. Mentionez ca locul unde am parcat e undeva intre blocuri, (pe laterală unui bloc ) si e in permanenta ocupat de masinile locatarilor.Nu e spatiu verde, nu are nimic plantat, e doar pământ bătătorit. Am parcat noaptea, nu aveam cum sa observ ca e spatiu verde, nu e semnalizat, sunt in permanenta masini parcate acolo.Pot contesta amenda ? Mulțumesc.

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Depuneți plângere împotriva PV. Precizați starea de fapt (nu este spațiu verde, nu este semnalizat în vreun fel, zona este folosită ca parcare de riverani, etc.)

 198. Dorian 2 mart. 2019 |

  Buna ziua,

  Am parcat masina pe un trotuar lat de aproximativ 7 metri in Bucuresti si m-am trezit cu o comunicare pe parbriz, emisa de politia locala sector 1, sa ma prezint pentru procesul verbal de contraventie la Seviciul Circulatie pe Drumurile publice. In comunicare este invocat art.142/n si 143/a. In zona respectiva nu este semn de oprirea interzisa sau interzisa parcarea pe trotuar.

  Trebuie sa astept sa imi trimita prin posta procesul verbal si apoi pot sa il contest pe baza modelului? sau care ar fi pasii?

  Multumesc anticipat

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   După ce primiți PV reveniți cu precizări.

 199. Maria 1 mart. 2019 |

  Buna ziua,
  In cursul zilei de ieri am primit o Amenda in valoare de 400 ron, care a fost trimisa recomandata din partea Municipiului S…, Politia Locala, pentru faptul ca, conform procesului verbal de contraventie atasat, nu m-am prezentat la sediul Politiei Locale cu actele de identitate conform invitatiei nr…..

  Vreau sa mentionez ca nu am primit/semnat nici o invitatie din partea PL.
  Inafara de acest aspect, se mentioneaza in Procesul -Verbal ca : „Nu a fost de fata nici un martor, deoarece PV a fost intocmit la sediul PL, dupa identificerea din baza de date ”

  Va rog sa ma informati, ce ste de facut in acest caz. Mie nu mi se pare legal…

  Pentru sprijin, va multumesc anticipat !

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Depuneți plângere împotriva PV. În mod categoric nu aveați de ce să vă prezentați la sediul PL dacă nu ați fi primit în prealabil o invitație.

 200. Bogdan Onofrei 21 feb. 2019 |

  Buna ziua,

  Astazi m-am trezit cu o amenda in parbriz din partea politiei locale sector 1 pentru oprire interzisa (confirm ca intr-adevar exista semn de oprire interzisa pe respectivul bulevard). Amenda este data in baza art. 142 A (presupun ca este litera A) si art. 143 A (aici presupun cu totul ca a fost scris 143 A) din OUG /195/2002. Din cateva verificari, inteleg ca pe baza acestei ordonante de guvern (unde nu este mentionata politia locala) si pe baza deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu nr. 11/2017, politistul local nu mai poate contacta proprietarul autoturismului pentru a afla identitatea soferului, ci doar politistul rutier. Legea 155/2010 a politiei locale stabileste ca agentii acestei institutii au anumite atributii, dar limitate, in privinta circulatiei rutiere. Dupa o mica analiza am inteles ca un politist local nu va putea da amenda pentru o parcare neregulamentara fara ca soferul sa fie macar prezent. Intrebarea mea este daca ceea ce am analizat in graba este corect si cum pot decurge pentru nulitatea acestei amenzi ?

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   Este corect. Depuneți plângere împotriva PV. Aveți mai sus un model de plângere pe care nu trebuie decât să îl adaptați la situația dvs.

 201. Ioana 20 feb. 2019 |

  Buna ziua,
  Am nevoie de un sfat, va rog frumos.
  In decembrie 2018 am parcat in fata blocului unei colege (in Bucuresti) la ora 19:00 pe un loc de parcare platit(nu era marcat pe asflat cu nr de inmatriculare, dar am observat la mult timp dupa indicatorul de Parcare de Resedinta).
  Astazi a primit mama acasa (proprietarul autovehiculului) notificare de la Politia Locala din Bucuresti (ea locuind in Constanta) ca trebuie sa se prezinte la sediul politiej locale din Bucuresti sau sa trimita prin posta datele mele.
  Am urmatoarele intrebari:
  -Este normal sa primeasca aceasta notificare la aproape 3 luni de la acel eveniment?
  – am inteles ca politia locala nu mai ate dreptul sa ceara proprietarului datele soferului vinovat, dar ce se intampla in acest caz? Primeste ea amenda?
  -are sens sa merg eu personal la sediul politiei sa le explic situatia si poate scap de amenda sau este doar timp pierdut?
  Multumesc pt ajutor!

  • Florin Răican 6 apr. 2019 |

   – nu este normal dar nici nelegal (aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei);
   – nu au dreptul să întrebe proprietarul cine a condus/staționat/oprit masina la data respectivă;
   – nu, este timp pierdut.

 202. Coman Nicolae 20 feb. 2019 |

  Se poate contesta un pv de amendă din amendă în avertisment dacă persoana resp ectivă nu are niciun venit . Vă mulțumesc .

 203. Dinescu Raducu Marius 9 feb. 2019 |

  Buna seara!
  In cursul zilei de ieri m-am presenta la PL pentru ca am primit in gamut masinii unde am parcat un fel de proces verbal, in care soria sa ma prezint acolo (PL Cluj). Locul pe care eram parcas nu era marcas cu niciun fel de dunga alba (deci nu trebuia sa plates pichet) iar deasupra masinii nu aveam niciun fel de semn care sa imi interzica parcarea! Doamna care nu prea cunostea semnele de circulatie foarte bine, mi-a intocmit procesul verbal, pe motiv ca nu am respectat marcajele (nu exista nici in momentul de fata niciun marcaj sa interzica parcarea)
  Initial am post cheat la polite pentru ca nu am avut tichet, iar dupa ce am facut putina gura ei mi-au notat pe proces alt motiv, mentionat mai sus)
  Formularul de sus este potrivit pentru a depune contestatia la judecatorie impreuna cu pozele doveditoare? La motivul plangerii pot specifica ceva legat de abuz?

  • Florin Răican 11 feb. 2019 |

   Da, puteți folosi acest model. Arătați (poate ați făcut fotografii) că nu exista în acel loc nici o interdicție privind parcarea.

 204. Camelia 9 feb. 2019 |

  Bună seara. Soțul meu a primit un proces verbal cu amenda de 400 de lei pentru parcare pe spațiul verde în Constanța în stațiunea Mamaia în data de 25 08 2018 problema este ca nu se afla nici soțul nici mașina în acel loc, ba mai mult nici măcar numărul din proces.nu corespunde cu cel al mașini noastre. Drept urmare am contactat politia locala din Constanța și le am adus la cunoștințe ca este o eroare dar ni s a spus sa facem contestație în instanta zis și făcut însă în dosar a lipsit taxa de e timbru judiciar pe care în final am reușit să o trimit însă se pare că a fost târziu deoarece am primit o comunicare de la judecătorie a fiind încheiată final(dezinvestire) întrebarea este se mai poate face ceva? Mulțumesc

  • Florin Răican 11 feb. 2019 |

   Puteți depune o cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prin care s-a dispus anularea cererii. Arătați că ați plătit taxa în termenul acordat de instanță (10 ziel) dar că ați uitat/ omis/ etc. să o depuneți.

 205. Petre Sorin 9 feb. 2019 |

  Bună ziua !
  Am contestat in instanță p.v. primit de la poliția locală Galati sub pretextul opririi necorespunzătoare a maşinii şi care nu era conform ă realitătii fiind trecută o adresă greşită (inexistentă) a locului respectiv
  Vineri am primit o somație din partea fiscului local care mă somează să plătesc amenda sub amenințare blocării conturilor.
  Este legal ce se intamplă sau trebuie săle fac dovada contestării?
  Amenda nu trebuie plătită după hotărârea definitivă şi irevocabilă?
  Vă mulțumesc pt atenție !

  • Florin Răican 11 feb. 2019 |

   Nu este legal dar ANAF-ul…Plângerea suspendă executarea. Mergeți la Judecătoria Galați și solicitați să vi se elibereze un Certificat de grefă din care să rezulte că plângerea împotriva PV a fost înregistrată pe rolul judecătoriei. Depuneți la ANAF și solicitați suspendarea executării. Dacă vă ignoră depuneți contestație la executare. Câștigați în proporție de 100% și vă recuperați și cheltuielile.

 206. Cristina Popa 7 feb. 2019 |

  Buna ziua ! va adresez o rugaminte, sunt destul de nelamurita de situatia in care ma aflu…locuiesc pe strada Gherghitei, strada care mai nou face legatura cu sos Petricani catre autostrada..Am parcat in fata locuintei (curte) un Logan cu care din anul trecut, din toamna, nu am mai circulat.M-am trezit cu un bilet de la politia locala a sectorului 2 prin care sunt anuntata ca am parcat ilegal, sa mut masina., in conditiile in care in sectorul 2 nu exista o parcare amenajata.Acelasi lucru au primit si vecinii mei care si-au dus masinile care pe unde au gasit pe strazile din cartier.Nu mi se pare normal, masinile noastre nu stanjenesc circulatia, soseau este destul de larga, ce pot face ? in primul rand nu dispun financiar de banii pentru reparatia masinii, care nu mai porneste, de abia in luna viitoare pot sa ma ocup.Ce pot face ?

 207. Bogdan 27 ian. 2019 |

  Unde se depune apelul împotriva sentinței Judecătoriei Urziceni ?
  la Tribunalul Ialomița ? Menționez că am aflat de soluționare de pe site-ul judecătoriei Urziceni unde zice că am dreptul să contest in 30 de zile, ( care au trecut deja ), dar mie încă nu mi-a venit acasă motivarea prin Poștă.

  • Florin Răican 11 feb. 2019 |

   Termenul de apel (30 zile) curge de la data la care veți primi hotărârea. Apelul îl veți depune tot la Judecătoria Urziceni. veți putea citi aceste informații în hotărârea pe care o veți primi.

 208. Gabriela 25 ian. 2019 |

  Azi, cand am ajuns acasa, am gasit sub stergatorul masinii o comunicare cu privire la stationarea neregulamentara, pe trotuar, a masinii personale si ma anunta ca sunt sanctionata cu 580 lei si 3 puncte penalizare. Ideea este ca, eu am parcat masina in coltul casei unde locuiesc, casa la curte. Deci, masina era parcata langa gardul casei mele. Binenteles ca ma invita sa ridic procesul verbal de la ei de la sediu, altfel il vor trimite prin posta. Acum intrebarea este cum sa procedez in continuare? Ma duc la ei sa incerc o discutie amiabila explicandu-le ca acolo e locuinta mea sau astept procesul verbal si-i dau in judecata folosindu-ma de modelul pe care l-ai prezentat? Multumesc mult!

  • Florin Răican 26 ian. 2019 |

   Din experiențele postate aici de alte persoane a rezultat că întâlnirile de la sediul PL sunt generatoare de situații conflictuale.

 209. Bogdan 25 ian. 2019 |

  Am făcut plângere cf. modelului dvs. împotriva PV întocmit de un polițist local pentru săvârșirea unei contravenții prevăzute de OUG nr. 195 / 2002, la judecătoria Urziceni,așa cum se specifica în PV și mi-a fost respinsă ca nefondată. Aveam dreptul să o contest la București, unde locuiesc ?

  • Florin Răican 26 ian. 2019 |

   Plângerea împotriva PV se depune la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit fapta contravențională. În cea ce vă privește puteți depune apel împotriva sentinței Judecătoriei Urziceni. Acesta se va judeca de către Tribunalul Ialomița.

 210. Diana Andronescu 21 ian. 2019 |

  La sfarsitul anului trecut, am gasit sub stergatorul masinii o „invitatie” sa ma prezint pe data de 4 ian 2019 la sediul Pol.Locale in vederea ridicarii proc verbal de contraventie pentru parcare pe un loc platit (in baza HCL…). Nu m-am putut prezenta la data respectiva si, zilele trecute, pe adresa firmei pe care este inmatriculat autoturismul , a sosit un aviz postal pt o scrisoare recomandata. Presupun, din ce am mai citit, ca scrisoarea ar putea contine fie o solicitare de a pune la dispozitie date despre conducatorul auto, fie chiar procesul-verbal.
  As vrea sa stiu, in primul rand daca, neavand datele conducatorului auto, poate fi amendata persoana juridica pentru parcare pe loc platit si, in caz afirmativ, ce legi prevad aceasta „minune”.
  In al doilea rand, daca peste 6 luni -sa zicem, cu ocazia platii unui impozit, constat ca societatea a fost amendata , mai am vreo posibilitate de a repune in termen o eventuala plangere contraventionala ?
  Multumesc anticipat si va doresc sa aveti un an bun din toate punctele de vedere, cel putin pe masura efortului pe care il faceti ajutandu-i pe cei care au nevoie de sfatul dv.

  • Florin Răican 23 ian. 2019 |

   1. Contraventia a fost savarsita de sofer, de o persoana fizica nicidecum de o persoana juridica. De aceea, sanctiunea contraventionala va fi aplicata contravenientului (soferului) nu proprietatrului masinii;
   2. Pentru repunerea in termenul de depunere a plangerii contraventionale trebuie sa invocati cu succes faptul ca nu vi s-a comunicat procesul verbal. Daca spre exemplu, ati fost avizat si nu v-ati prezentat la posta sa ridicati PV nu aveti prea mari sanse sa solicitati cu temei repunerea in termen.

 211. Ioana 21 ian. 2019 |

  Salut. In weekend am intrat pe o straduta cu sens unic, iar la ieșire, la ceva distanta, era PL în trecere. Eu am ieșit practic în calea lor. M-au ajuns, au pus semnalul sonor și m-au oprit în trafic. Mi-au cerut CI+permis+talon. Apoi au făcut PV și am primit amenda + 2 puncte. Temei legal invocat de ei e OUG 195/2002 art 99/2, att111 (ceva cu retinerea permisului – dar nu era vorba de reținere) și art108alin(1)litapct5. Este legal sa procedeze asa? Pot contesta PV?

  • Florin Răican 23 ian. 2019 |

   Sfatul meu este sa depuneti plangere impotriva PV. Aveti un model mail sus. Exista si practica judiciara favorabila si o Decizie a ICCJ.

 212. Calin 16 ian. 2019 |

  Salut, am luat o amenda ieri la Cluj de la Politia locala, pt ca am stationat cateva minute in fata garii in interiorul masinii , deci la mine nu a fost vorba de invitatie la PL ci direct PV scris de agent in fata mea. Totodata am luat si 2 puncte penalizare.
  Agentul nu a facut nici o poza, nu a avut martori, iar eu in obietiile din PV am mentionat ca nu mi s-au prezentat dovezi (foto-video) in sprijinul contraventiei mentionate in PV. Ce sanse de contestare am?

  • Florin Răican 16 ian. 2019 |

   Nu ati precizat actul normativ la care ati fost sanctionat. daca temeiul contraventiei il constituie OUG nr. 195/2002 (Codul rutier) atunci puteti folosi modelul de plangere de mai sus la care sa adaugati si faptul ca nu ati stationat ci doar ati oprit si ca acest lucru nu s-a intamplat in raza de actiune a vreunui indicator.Daca aveti vreun martor (persoana care sa fi fost in masina sau care sa se fi urcat ulterior in masina) ar fi si mai bine. Eu zic ca puteti face plangere cu sanse reale de a anula PV.

  • Calin 17 ian. 2019 |

   Da, este vb de OUG 135/2002 art 135/1/4/8, in PV scrie de oprire… in fine ma interesa daca Judecatoria va cere PL sa aduca probe (fotografia masinii) sau nu?

   • Florin Răican 23 ian. 2019 |

    Probatoriul si-l faca fiecare cum crede de cuviinta. Judecatoria nu poate cere PL anexarea unor fotografii.

 213. Morariu Marcela 16 ian. 2019 |

  Buna ziua!
  Am o intrebare, daca ma puteti sfătui, va multumesc anticipat. M-am deplasat într-un alt judet decat cel de domiciliu. Langa prima bandă de mers era un refugiu amenajat, pentru 2 locuri parcare persoane cu handicap, apoi vreo 10 locuri normale de parcare, o stație de autobuz, semnalizata cu marcaj oblic alb, pe asfalt, iar apoi alte locuri de parcare. Erau 4 masini parcate, si am parcat fiind a 5-a către statia de autobuz. Nu era indicator care sa sa semnalizează staționarea interzisă sau ca se ridică masini, din cate am inteles era marcaj pe asfalt, însă asfaltul era acoperit cu zăpadă. de asemenea, hotărârea în baza căreia am achitat 450 lei ridicarea mașinii este valabilă pentru anul 2018. Cum pot motiva cel mai corect contestația? Urmează să primesc prin posta si amenda

  • Florin Răican 16 ian. 2019 |

   1. aratati ca nu sunteti din zona si ca nu aveti cunostinta de hotararile consiliului local;
   2. aratati ca marcajul era acoperit de zapada si ca nu l-ati observat. daca Primaria (in subordinea careia se afla si PL) ar fi deszapezit ati fi putut observa marcajele si ati fi parcat corespunzator;
   3. aratati ca nu exista un alt indicator care sa interzica oprirea/stationarea

 214. Razvan 16 ian. 2019 |

  Va salut,

  Am si eu o situatie oarecum asemanatoare. Am parcat intr-un loc acoperit de zapada care era la marginea randului de masini parcate cu loc. Mentionez ca nu era nicaieri inscriptionat (sau era acoperit de zapada) nr locului sau sa aiba marcajul vizibil.

  Bineinteles, m-am trezit cu „informare” in parbriz de la PL peste cateva ore ca am parcat pe loc platit iar prin posta mi-a venit un formular pe care trebuie sa il completez cu datele mele si sa-l trimit inapoi.

  1. Asta este pentru completarea PV si ulterior pt amenda?
  2. Pot/are rost sa contest avand in vedere ca marcajele nu erau vizibile si nu aveam de unde sa stiu ca este sau nu loc platit?

  Multumesc

 215. Catalin 20 dec. 2018 |

  Salut,
  Astazi am primit o amenda din partea politiei locale pentru parcarea pe trotuar undeva in Timisoara. Mentionez ca in zona respectiva erau aproximativ 20 de masini parcate, iar spatiul disponibil pentru pietoni in dreptul masini mele era de aproximativ 1,5m.
  In plus agentul ma amendeaza cu 3 puncte de penalizare pentru ca nu i-am prezentat permisul de conducere – in contextul in care masina era parcata, Eu nu am fost la volan.
  Folosind modelul de contestatie de mai sus, pot contesta aceasta amenda dor la judecatorie sau o pot contesta si la politia locala. Mentionez ca agentul a vorbit urat si a refuzat sa imi ofere informatii de clarificare.

  • Florin Răican 20 dec. 2018 |

   Salut, după modelul de mai sus puteți întocmi o plângere împotriva PC pe care o veți depune la Judecătoria Timișoara.

 216. NICOLAE CATALIN 19 dec. 2018 |

  PE DATA DE 17 12 2018 AM PARCAT IN CRAIOVA PE B-DUL AI CUZA SI AM ACHITAT TAXA DE PARCARE PRIN SMS PE 2 ORE . AZI AM PRIMIT AMENDA PRIN POSTA 500 RON AM LUAT LEGATURA CU BIROUL CIRCULATIE SI CA RASPUS MI SA SPUS CA IN LOC SA TASTAM OT 13, AM TASTAT PE TELEFON IN LOC DE LITERA O CIFRA ZERO DE VINA FIIND SISTEMUL CA NU FACE SA ZIC ASA DIFERENTA INTRE CITRA 0 SI LITERA O DAR VERIFICAND DUPA NR DE TELEFON A CONSTATAT CA AM FOST DE BUNA CREDINTA DEOARECE AM PRIMIT SI EMAILUL DE CONFIRMARE CU PLATA FACUTA.MENTIONEZ CA SUNT DIN CARACAL .VA ROG AJUTATI-MA CU UN SFAT .MULTUMESC ANTICIPAT.

  • Florin Răican 19 dec. 2018 |

   Unicul sfat este acela de a depune o plângere împotriva PV prin care să arătați adevărata stare de fapt.

 217. Gabriela D 17 dec. 2018 |

  Buna seara,
  As avea nevoie de ajutorul dvs. pentru contestarea unei amenzi primita de la Politia Locala Sector 3 pentru parcare pe trotuar a autovehicului de servici pe baza HCL 229/2013.
  Pe scurt, sotul meu parcheaza masina de servici in fata imobilului in care locuim (la curte) in dreptul porților de acces. Intr-o dimineata, in cursul lunii Noiembrie a gasit in parbrizul masinii o invitatie la sediul PL sector 3 pentru parcare neregulamentara. A mers la sediul lor sa le explice faptul ca locuieste in imobilul in fata caruia este parcata masina, iar trotuarul din fata imobilului nu este un trotuar pietonal, fiind parcate masini pe toata lungimea starzii pe partea unde sunt numai casa.
  L-a pus sa dea o declaratie si sa faca o copie de buletin, dar acum 2 zile ne-am trezit cu un proces verbal trimis prin posta si o amenda de achitat in valoare de 500 ron in 15 zile.
  Va rugam sa ne spuneti daca avem sanse de castig daca, contestam aceasta amenda invocand faptul ca acel trotuar nu este pietonal (mai sunt parcate in permanenta cel putin 10 de masini pe lungimea lui), ca parcam masina in fata imobilului nostru si nu o parcam in curte deoarece in multe dimineti gaseam iesirea blocata de alte masini.
  De asemenea, am observat in PV ca politistul local a gresit numarul masinii si denumirea strazii.
  Mulțumesc.

  • Florin Răican 19 dec. 2018 |

   În primul rând ar trebui să vedeți ce scrie în HCL nr. 229/2013. Apoi trebuiesc exploatate greșelile PL respectiv indicarea greșită a denumirii străzii și a numărului de înmatriculare. Nu sunteți proprietarul acelei mașini și nici n-ați parcat pe acea stradă.

 218. Stelica 12 dec. 2018 |

  Pe 11-12-2018 am esit de pe carosabil si am oprit in fata unui magazin din loc.dabuleni,nu am apucat sa cobor di masina ca a venit masina politiei locale din care a coborat un politai local si fara sa se prezinte si fara sa spuna ce am gresit a facut fotografie la masina si a zis sa astept amenda acasa,fara a mai da alte explicatii a urcat in masina si a plecat.Ce trebuie sa fac sa stiu de ce a fost fotografata masina si cine este politaiul local care a fotografiat?

  • Florin Răican 15 dec. 2018 |

   În eventualitatea în care veți primi acasă un PV vom relua discuția. Până atunci nu are rost să pierdeți timpul încercând să identificați PL și motivul pentru care v-a fotografiat mașina.

 219. din Constanta 10 dec. 2018 |

  Buna seara,
  am parcat pe un loc taxabil in Constanta, in fata unei policlinici (am 55 ani si am probleme medicale).
  Intervalul de timp intre instiintarea agentului (ora 9.16) si sms-ul meu (ora 9.21) este de 5 minute, timpul in care, practic am scris sms-ul pentru taxarea parcarii.
  Sigur nu are importanta, am platit o ora si le-am ocupat parcarea putin peste jumatate de ora.

  Va rog frumos daca puteti sa-mi spuneti, daca fac contestatie, ce sanse am sa nu platesc amenda dar si ce costuri sunt?

  Va multumesc!

  • Florin Răican 15 dec. 2018 |

   Mijlocul legal prin care va puteți apăra se numește plângere (plângere împotriva PV). Eu cred că starea de fapt arătată vă este favorabilă și că o plângere împotriva PV va fi admisă de instanță. Taxa judiciară de timbru pentru astfel de plângeri este de 20 lei.

 220. Romeo 8 dec. 2018 |

  Bună ziua.Am făcut plângere penală împotriva procesului verbal de constatare pentru depăşirea vitezei legale şi am cerut judecarea in lipsă .A venit citația să mă prezint la judecată.trebuie să mă prezint sau nu?

  • Florin Răican 8 dec. 2018 |

   Cel mai probabil ați depus o plângere (contravențională) împotriva PV. Dacă ați cerut judecarea în lipsă nu este obligatorie prezența dvs.

 221. Lata Anisoara 28 nov. 2018 |

  Cum as putea intra in posesia unui DUPLICAT al unui Proces Verbal de Contraventie,nu detin mai multe date deoarece este din anul 2002,a fost intocmit de un agent de politie din orasul Targu-Mures.

  • Florin Răican 8 dec. 2018 |

   Încercați la serviciul taxe și impozite din cadrul primăriei locului dvs. de domiciliu. Cu siguranță PV a fost transmis către acest serviciu și ar putea să vă elibereze o copie.

 222. Gabriel 22 nov. 2018 |

  Buna ziua!Ma puteti ajuta cu o parere? Am parcat pentru 5-6 minute pe un loc de parcare in centrul orasului Constanta.Plata pentru parcare se poate face doar pe baza de SMS, insa nu am fost sigur de acest lucru,deoarece in trecut se achita unei persoane destinate acestei operatiuni de plata.Mentionez ca acea pancarta pe care sunt descrise modalitatile de plata a parcarii,era orientata la marginea trotuarului, la aproximativ 3-4 metri,orientata catre carosabil si nu catre trotuar,iar din acest motiv nu am observat-o.Credeti ca am sanse sa invoc acest motiv pentru evitarea achitarii amenzii?Va multumesc anticipat!

  • Florin Răican 8 dec. 2018 |

   Da, puteți invoca și acest motiv. Verificați dacă există vreo HCL care să prevadă cum trebuiesc montate indicatoarele de informare și cercetați dacă au fost respectate acele instrucțiuni.

 223. Alina 20 nov. 2018 |

  Buna ziua.
  In luna septembrie am gasit in parbrizul autoturismului o comunicare de la Politia Locala prin care ma sanctionau conform RAOUG 195/2002 art. 143A/142A, pentru ca, intr-adevar parcasem in dreptul indicatorului „oprirea interzisa”. Comunicarea este semnata de catre un politist local. M-am prezentat la sediul Politiei pentru intocmirea procesului verbal de contraventie, iar acesta mi-a fost completat de catre un alt agent, nu de catre agentul constatator, desi a semnat in rubrica „agent constatator”.
  Am contestat procesul verbal si, in urma documentelor transmise de catre Judecatorie, am observat ca numele agentului care a intocmit procesul verbal nu se regaseste nici pe procesul verbal de deplasare la eveniment. Totodata, Politia Locala sustine ca a actionat conform Legii nr. 155/2010. Mentionez faptul ca amenda am achitat-o.
  Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, prevede în art. 177 al. 2 că polițiști rutieri sunt ofițerii și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.
  Contestarea procesului verbal a avut la baza si faptul ca acesta nu a fost completat de catre agentul constatator, conform legii 203/2008. Totodata, am intemeiat plangerea pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001 (art. 15, al. 1), O.U.G. 195/2002 (art.109, al. 1; art. 177 al. 2), ale Legii 155/2010 si ale Legii nr. 24/2000 (art. 63).
  In momentul de fata nu stiu daca sa continui acest proces, in urma raspunsului primit de la Politia Locala.
  Imi spuneti, va rog, daca am eu dreptate sau Politia Locala are dreptul, pana la urma, sa sanctioneze in baza legii 155/2010, asa cum sustin ei?
  Va multumesc!

 224. Carmen Chirca 19 nov. 2018 |

  Buna ziua,
  In data de 24.10.2018 am primit de la politia locala un PV pentru parcare in luna iulie 2018 pe un loc platit. Cei de la politia locala m-au informat ca as mai fi primit un PV care a fost lipit pe usa. Din spusele lor nu se mai poate anula amenda decat in instanta, cum trebuie sa procedez? Va multumesc.

  • Florin Răican 8 dec. 2018 |

   Termenul pentru depunerea unei plângeri împotriva PV este de 15 zile calculat din momentul comunicării (primirii) PV. Se pare că ați depășit acest termen dar…puteți să încercați.

 225. Diana 19 nov. 2018 |

  Buna ziua, am fost amendata pentru parcare pe loc semnalizat interzisa parcarea de catre Politia Locala si avand abonament de parcare, in conditiile in care pe strada mea se executa lucrari de reamenajare trotuare (nu se poate parca acolo) iar in zona este foarte aglomerat si nu am gasit alt loc; pot sa contest amenda, desi am platit-o?

  • Florin Răican 8 dec. 2018 |

   Sigur ca da. Dezvoltați situația de fapt, arătați toate acele aspecte (abonament, lucrări, etc.)

 226. Z. Vasile 27 oct. 2018 |

  Buna ziua, am fost amendat de politia rutiera pentru faptul ca am oprit masina pe o stradă cu sens unic în dreptul casei unde sunt proprietar . Am oprit pentru a deschide porțile si a intra cu masina in garaj. Agentul de circulatie nu a specificat in procesul verbal de contravenție nr.de imobil ci doar strada. Mentionez ca strada este cu sens unic si au indicatoare de oprire interzisa pe partea dreaptă iar delimitarea trotuarului de carosabil este facuta de stâlpi din oțel doar in dreptul blocurilor nu si in fata proprietății unde am garajul. Pot contesta p.v si dacă am șanse? Vă mulțumesc!

  • Florin Răican 11 nov. 2018 |

   Puteți depune plângere împotriva PV în termen de 15 zile de la data la care v-a fost comunicat. Arătați aceste aspecte (locuiți pe o stradă cu sens unic și că la accesul pe proprietate trebuie să opriți pentru a deschide poarta) și cred că nici un judecător nu vă va respinge plângerea.

 227. Andreea 26 oct. 2018 |

  Bună seara! Azi am primit un p.v. pt parcare pe zona verde în București. Eu sunt din Brașov și am vândut masina unui domn din București de mai bine de 5 ani. Am tot primit scrisori de informare și le-am trimis de fiecare data contractul de vânzare-cumpărare, copie după c.i.ul cumpărătorului și scrisoarea completata, prin mail. Ca azi sa îmi trimită un p.v. cu amenda. Am mailul de confirmare ca au primit documentele. Totuși trebuie sa contest în instanță p.v.? Și ce trebuie sa fac ca să îl oblig cumva pe cumpărator sa își treacă masina pe nume, sa nu mai primesc în toată ziua scrisori. Culmea este ca aceste scrisori de primesc de la aceiași direcție generala de politie locala, sect. 6. Mulțumesc mult.

  • Florin Răican 11 nov. 2018 |

   Anularea PV se poate dispune numai prin admiterea unei plângeri contravenționale. Depuneți plângere, luați și un avocat și solicitați cheltuieli de judecată. După ce PL va fi obligată la plata cheltuielilor va evita să vă mai amendeze. Pe cumpărătorul mașinii îl puteți acționa în instanță pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate cu condiția că să nu fi vândut și el între timp autoturismul.

 228. stancu iuliana 25 oct. 2018 |

  buna seara, p.v de contraventie a fost intocmit in lipsa mea, fara martori si fara sa pecizeze de ce, fara obiectiuni din partea mea, cf art 16 alin. 7 din O.G. nr.2/2001, atrage nulitatea absoluta? va multumesc pentru promtitudine si profesionalism!

 229. stancu iuliana 24 oct. 2018 |

  buna seara, va rog sa mi spuneti daca pentru lipsa, termenului de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea, in p.v. de contraventie, se poate cere instantei nulitatea absoluta a p.v, multumesc pentru operativitatea raspunsului precedent!

  • Florin Răican 25 oct. 2018 |

   Potrivit OG nr. 2/2001 agentul constatator este obligat să precizeze în cuprinsul PV termenul de exercitare a plângerii și instanța la care se depune plângerea. Cu toate acestea, omisiunea menționării termenului și a instanței competente nu constituie motive de nulitate absolută a PV. În concluzie, instanței i se poate cere orice, inclusiv să constate nulitatea absolută a PV pentru faptul că ag. constatator nu a precizat termenul și instanța la care se poate introduce plângerea dar, potrivit legii, aceste omisiuni nu constituie motive de nulitate absolută a PV.

 230. Laur 24 oct. 2018 |

  Buna ziua!
  Astazi, 24.10.2018, aveam cateva probleme de rezolvat prin oras (Ploiesti).S-a intamplat sa vad un BRD in zona si am oprit pe trecerea de pietoni pe avarii.Totul andurat in jur de maximum 5-6 minute.
  Am scos nise banuti, m-am intors in masina, mi-am asezat niste documente si imi bate in geam domnul de la locala.Nu stiu ce inspector s-a dat agentul.Mi-a cerut toate documentele, i le-am dat, i-am zis ca stiu ce am facut, mi s-a comunicat ca voi primi 1 punct amenda sa astept.
  La venirea agentului am constatat ca mi-a dat 2 puncte amenda
  Se poate face ceva in acest caz?
  Multumesc!

  • Florin Răican 24 oct. 2018 |

   Nu exista nici o altă modalitate de anulare a PV decât în instanță, prin plângere împotriva PV.

 231. stancu iuliana 24 oct. 2018 |

  buna ziua, am fost amendata de politia locala Cornetu, pe motiv ca nu am facut contract de salubritate cu REBU din Cornetu, in baza unui regulament abuziv si ilegal, aprobat de cons local cornetu, in conditiile in care nu locuiesc decat sporadic la adresa, avand domiciliul in bucuresti. conf hg 2/2001, plangerea la art.ilegal din hotararea cons local se face in contencios iar la p.v de amenda la judecatoria sect 4 unde am domiciulul permanet. intrebare; pot sa cer judecatoriei de sector, sa anuleze atat p.v cat si art ilegal din regulamentul in baza caruia am fost amendata? va multumesc!

  • Florin Răican 24 oct. 2018 |

   Pentru plângere împotriva PV este competentă Judecătoria Cornetu. Pentru acțiunea în contencios administrativ este competent Tribunalul Ilfov.

 232. Sorin 24 oct. 2018 |

  Am luat amenda de 500 lei pt. parcare pe care am platit-o .Am dovada pe sms , am vorbit si cu un agent local si se pare ca a fost o geseala a agentului . Acum sunt pus pe drumuri pe la judecatorie , taxa de timbru ,plangere etc . Mentionez ca am si platit amenda 250 lei .Exista o modalitate mai simpla sa-mi fac dreptate ? Pt.o parcare de 1 ora , platita ,trb.sa mai platesc ……urata situatie.Si am inteles ca nu sunt caz singular.Va rog luati masuri pt verificarea platii parcarii

 233. Mary 23 oct. 2018 |

  Buna , am venit de la servici si mi-am gasit locul de parcare ocupat , fara a lasa un nr. de tel. Am parcat in spatele lui si pana a doua zi la ora 9 dimineata , nu a venit nimeni la masina in timp ce serveam micul dejun am auzit un claxon . M-am uitat pe geam si i-am spus soferitei , ca daca mi-a ocupat parcarea rezidentiala platita la zi ,pe tot parcursul noptii fara acceptul meu , poate sa mai astepte 15 minute sa termin de luat micul dejun . Dupa 10 minute cand am coborat am constatat ca sosise un echipaj de la politia locala , care mi-au cerut actele si totodata m-au informat ca v-oi primi amenda pentru oprire neregulamentara si blocarea autoturismului parcat regulamentar . Degeaba i-am explicat cum s-a intamplat in realitate , mi-au zis ca am devenit obositoare si mi-a dat sa semnez procesul – verbal pe care bine-nteles ca nu l-am semnat . acolo specifica ca as fi condus auto dupa care-as fi oprit voluntar , in spatele autoturismelor parcate regulamentar fara ca eu sa respect indicatoarele rutiere . mentionez ca in zona nu sunt indicatoare cu oprirea interzisa , ci doar cel din fata masinii mele , cu parcare rezidentiala , pe care eu l-am respectat , iar cealalta soferita , nu . Amenda mi-a fost data in baza OUG 195 , doua puncte de penalizare si 290 lei Spuneti-mi , va rog , ce am de facut in acest caz . Va multunesc . Astept un raspuns .

  • Florin Răican 23 oct. 2018 |

   Singura armă juridică în această situație este plângerea împotriva PV. Pe lângă apărările obișnuite (necompetenta agentului constatator al PL în a aplica sancțiuni la OUG 195/2002) arătați că locul de parcare era defapt al dvs., că nu ați avut posibilitatea să parcați în altă parte, că nu ați încălcat nici o regulă de circulație și că urma să permiteți celei ce a parcat abuziv să plece.

 234. Stanciuc Claudiu 21 oct. 2018 |

  buna seara, am avut nefericita placere sa primesc o amenda de la politia locala pentru ca am patruns pe interzis, ei au spus ca este indicator dar eu nu l-am vazut cind am trecut prima data. dupa ce am primit proc. verbal am mers ca sa vad indicatorul si constat ca era un indicator dar camuflat dupa o masina carosata asa ca sa nu se vada. l-am chemat pe domnul agent si i-am aratat, dinsul a zis ca nu intra in atributiile PL sa aibe grija ca aceste indicatoare sa fie vizibile apoi s-au urcat in masina si au plecat. Va rog sa ma indrumati ce sa fac

  • Florin Răican 23 oct. 2018 |

   Tot ceea ce puteți face este să depuneți plângere împotriva PV. Arătați că agentul constatator al PL nu este competent să constate contravenția și nici să aplice amenda precum și faptul că vizibilitatea semnului de circulație este obturată. Dl de la PL trebuia să facă tot posibilul pentru a face ca acel indicator să fie vizibil sau măcar să transmită acestă situație celor în drept. Dar…

 235. VINTILA MARIUS 16 oct. 2018 |

  Mi-a fost ridicata abuziv autoturismul. Am contestat decizia de ridicare si amenda in instanta. In intampinarea politiei locale se cere instantei sa-mi admita solicitarile, intrucat decizia de ridicare si amenda a fost eronat data de agentul constatator. Am platit 450 ron pentru recuperarea autoturismului acum 6 luni, procesul va avea loc in curând. Intrebare : pot cere dobanda pentru suma retinuta ilegal (450ron), mai bine de 6 uni ?

  • Florin Răican 23 oct. 2018 |

   Puteți cere însă mai întâi ar trebui să calculați dobânda legală și apoi să trageți concluzia dacă merită să faceți o astfel de cerere.

 236. Lucian 8 oct. 2018 |

  Buna ziua,
  Am primit o amenda de la P.L. Craiova, pentru neplata taxei de parcare. Atunci cand am parcat am trimis SMS cu valabilitate de o ora(nu se poate mai mult), iar apoi, urmatorul SMS l-am trimis la mai mult de o ora(o ora si 20 min). In acest interval, cf. PV, am fost sanctionat. Nu este in regula deloc.. platesti prin SMS, trebuie sa stai cu ochii pe telefon sa vezi cand se face o ora, sa il dai pe urmatorul.. Primul SMS a fost dat la 10:39(valabil pana la 11:39), urmatorul la 12:10(valabil pana la 13:10), si amenda a fost data in lipsa si fara martor, la 11:54..

 237. Gabi 8 oct. 2018 |

  Buna ziua,

  Am gasit in parbriz o comunicare din partea unui agent din Politia Locala sector 1 Bucuresti prin care eram informat ca in baza art 143 A si 142 N din OUG 195/2002 sunt sanctionat cu amenda 580 ron si 3 puncte penalizare pentru faptul ca masina stationa neregulamentar pe trotuar.
  Uitandu-ma la in lege la cele doua articole mentionate de catre agentul politiei locale, am vazut ca primul se refera la cazurile in care oprirea voluntara este interzisa iar al doilea la parcarea pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor. Ambele spete sunt invalidate de situatia in care se afla parcat autoturismul in cauza.
  Am primit termen de 5 zile de prezentare la Serviciul Circulatie pe Drumuri Publice… al Politiei Locale din Calea Grivitei.
  Ce fac?

  Multumesc,
  Gabii

  • Florin Răican 8 oct. 2018 |

   Nu cunosc nici un caz în care persoana invitată la sediul PL să fii scăpat fără amendă. probabil că, dacă veți merge la sediul PL veți primi personal un PV de amendă. Dacă nu mergeți îl veți primi acasă.

 238. Dimeny Bela Atila 4 oct. 2018 |

  Mi-a venit un proces verbal pentru parcare pe loc interzis,pe masina veche.Ideea este ca masina am vandut-o pe 1 august 2018 si radiata fiscat pe 2 august 2018,iar amenda era pe 6 sept 2018. Am sesizat politia locala ca am instrainat masina si am acte doveditoare dar ii cam doare la basca,asa ca m-au trimis la judecatorie. Ce e de facut???? Multumesc

  • Florin Răican 5 oct. 2018 |

   Singura armă juridică pe care o aveți la îndemână este Plângerea împotriva PV. Depuneți plângere în termen, arătați că la data constatării contravenției nu mai erați proprietarul autoturismului și anexați copii după actele doveditoare.

 239. Eu Alin 23 sept. 2018 |

  Buna seara
  In data de 19.09 am primit si eu acasa un Pv ,care dateaza din data de 21 .03,acesta fiind o amenda ca am parcat pe un loc in apropiere de trecere de pietoni,dar eu n am fost prezent in data aceea in locul acela iar numarul de inmatriculare notat pe Pv nu este al meu, am inteles ca trebuie sa platesc ceva taxa pentru a depune contestatie ,ceea ce nu mi se pare corect din moment ce e greseala lor, se pot cere daune pentru asa ceva?
  Multumesc

  • Florin Răican 24 sept. 2018 |

   Taxa de timbru pentru plângeri împotriva PV este de 20 lei. Daunele, fie că este vorba despre daune materiale sau morale trebuiesc dovedite. Dacă puteți face astfel de dovezi atunci puteți solicita și daune.

 240. Marin Daniel 22 sept. 2018 |

  Buna ziua, ieri m-am trezit cu o instiintare in parbriz de la politia locala cum ca sunt invitat la sectia de politie deoarece am stationat interzis. Din cate stiu politia locala nu mai are acest privilej de a fotografia si a da instiintari sau amenzi ci doar politia rutiera. Ce se poate intampla daca nu ma prezint la sectie sa-mi dau documentele? Sa ma astept a o amenda venita acasa?

  • Florin Răican 23 sept. 2018 |

   Probabil că veți primi acasă un proces verbal de contravenție.

 241. Marin Daniel 21 sept. 2018 |

  Buna ziua, astazi in urma unei vizite la spital care a durat aprox 3 ore, am primit in parbriz o instiintarea cum ca am fost sanctionat de catre politia locala pentru stationarea interzisa si invitandu-ma sa ma deplasez la sectia de politie din oras. Intrebarea mea este, exista vreo consecinta daca nu ma prezint? Se poate sa-mi trimita amenda acasa sau sama sanctioneze intr-un fel?Si daca da cam cat ar fii suma aproximativa pentru amenda? Multumesc!

  • Florin Răican 23 sept. 2018 |

   Foarte probabil veți primi acasă un proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor. Nu pot amnticipa ceea ce a constatat PL și cum a încadrat fapta.

 242. lazar marioara sebes alba 21 sept. 2018 |

  piata la noi la sebes alba joi 20 sept. 2018. aglomerati mare.masini multe. am parcatsi eu unde am gasit loc. 22 minute pana am luat gogosar si kapia pt. zacusca, la pecare……. instiintare pe parbriz .pol. locala sa ma prezint la sediul lor pt. explicatii. amenda art 99si 100 tot allin.2. oug.195 pe 2002. trbuie sa platesc 145 ron in 48 ore. am dat 99 ron pe legume si urmeaza 145 ron pt. amena. mentionez ca masina era parcata in zona be actiune a indicatorului oprirea interzisa ,intre 8-14 …numai joia cind e piata . ce sa fac sa evit amena ? mam certat si cu sota ca nus atent . eu fiind sotul 69 ani.

  • Florin Răican 23 sept. 2018 |

   Din experiențele altor conducători auto nu ajută cu nimic să vă prezentați la sediul PL. Din momentul în care veți primi PV aveți la dispoziție 15 zile pentru a depune plângere. Aceasta ar fi soluția prin care puteți evita amenda contravențională.

 243. George V. 18 sept. 2018 |

  Buna seara Dl avocat, am fost amendat de catre PL Constanta pentru oprire interzisa OUG 195/2002, vreau sa va precizez ca eram in masina pe avarii cu motorul pornit langa un loc de parcare lipit de masinile parcate, nu incomodam traficul, mi s-a facut poza cu telefonul agentului (din cate stiu pe poza trebuie sa scrie data si ora ) iar telefonul mobil nu cred ca are functia aceasta.
  Am scris si mentiuni in PV (ma aflam oprit/stationat asteptand sa se elibereze un loc de parcare , langa banda de circulatie ).
  Consider ca putea sa ma avertizeze sa ma pun in miscare si ca a facut un abuz si as vrea sa fac contestatie la PV.
  Ce sanse as avea si cum sa procedez in acest caz.
  Va multumesc.

 244. iosif 14 sept. 2018 |

  Salutari…recent am stationat dupa trecerea de pietoni 4 metri mai in fata…am fost sa.mi verific cardul la banca…dup 5 /6 minute ma intorc si aflu de la o doamna din zona ca politia mi.a scris numarul masini in carnetul lor….stiti cumva consecintele…ar trebui sa ma astept la o sanctiune?.mentioneza ca domnii politisti nici nu au asteptat 2 minute sa ma intorc s.au si facut nevazuti…

  • Florin Răican 15 sept. 2018 |

   N-aș putea să anticipez… Dacă veți primi un PV atunci vom relua discuția și vom stabili ce se poate face.

 245. valentin 12 sept. 2018 |

  Bună ziua!Soția mea a primit o amendă de la poliția locală Cluj,motivul invocat find acela că a parcat pe trotuar,desi acel loc are locuri de parcare!Aceasta a contestat amendă datorită faptului că parcarea ce deserve parcul acela unde ea a parcat nu mai avea locuri libere,mentionez ca era cu copil de 6 luni și acel loc nu are locuri pt parcarea „mamei cu copil”!Vă rog să îmi spuneți cum ar fi mai bine să procedez.Nu am depus încă contestație la o instanță de judecată!

  • Florin Răican 15 sept. 2018 |

   Instrumentul juridic prin care puteți lupta împotriva constatărilor dintr-un PV de contravenție este plângerea. Dacă v-a fost comunicat PV de către PL rog precizați actul normativ la care a fost sancționată soția dvs. (Codul rutier sau HCL) pentru a stabili cadrul juridic. Apoi vom verifica starea de fapt pentru a vedea ce apărări putem opune.

 246. Barsan Radu 5 sept. 2018 |

  Am primit si eu o invitație la Poliția locală Sibiu, pentru parcare pe trotuar, undeva intre blocuri la ora 00.24. Ca un om responsabil m-am dus a doua zi la Poliție unde am dat datele personale, dupa doua saptamani am primit prin posta procesul verbal cu sancțiunea. Amenda plus puncte penalizare. Intrebarea este daca au voie să imi ia puncte de penalizare? Si daca au procedat corect?

  • Florin Răican 6 sept. 2018 |

   Nu ati precizat daca ati fost sanctionat la Codul rutier (OUG 195/2002) sau la un alt act normativ. Parerea general acceptata este acea ca PL nu poate da amenzi la Codul rutier si nu poate sanctiona cu puncte de penalizare. Chiar daca pe PV sunt mentionate astfel de puncte acestea nu vor putea fi contorizate de catre Politia Rutiera. Punctele de penalizare sunt introduse in sistemul de evidenta doar de catre politistii rutieri. Pentru a va lamuri pe deplin puteti depune o cerere la serviciile poli’iei rutiere si solicita cazierul auto.

 247. Gabriel 14 aug. 2018 |

  Buna ziua, in data de 14.08.2017, am fost oprit si sanctionat cu amenda contraventionala de catre un agent de la Politia Locala sector 4 pentru accesul pe o strada cu indicatorul interzis. Ca o paranteza, locul in care am fost oprit si sanctionat de catre politistul de la locala a fost cu 5 metri inainte de pozitia indicatorului interzis . I-am mentionat agentului respectiv ca semnul este pozitionat inainte ca eu sa il depasesc, acesta mentionand ca nu pt. depasirea acelui indicator de interzis am fost sanctionat, ci de alt indicator de interzis pozitionat circa 400 de m mai in spate. Dupa ce i-am inmanat toate documentele, acesta a venit cu procesul verbal completat; I-am spus ca il contest si acesta a inceput sa scrie ce ii dictez eu; In contestatie am mentionat ca semnul interzis invocat de agentul de politie locala nu este vizibil si ca dumnealui nu are atributii sa ma sanctioneze pt. aceasta contraventie. Intrebarea mea este daca nu eu sunt cel care trebuia sa scrie mentiunile in procesl verbal sis a semnez in dreptul lor? intrucat politisul nici nu mi-a inmat procesul verbal sa semnez mentiunile pe care le-am declarat.

  • Florin Răican 15 aug. 2018 |

   Dispozițiile art. 16 pct. 7 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede că în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal. Așadar exprimarea sunt consemnate ne poate duce cu gândul că mențiunile pot fi consemnate fie de agentul constatator fie de contravenient. Cred că ambele variante sunt legale.

 248. Costel Dinu 8 aug. 2018 |

  In perioda 26 07 2018-06 08 2018 am fost in vacanta.Cand m-am intors am gasit pe usa un pv de contraventie si unul de instintare cu data de 01 08 2018,deci nu mai pot sa-l platesc in 48 de ore.Ce pot face in situatia aceasta?

  • Florin Răican 8 aug. 2018 |

   Puteți doar să atacați PV în instanța solicitând anularea sa.

 249. anghenica vasile 2 aug. 2018 |

  in data de 23 07 2018 mi-a fost ridicata masina de linga hotel Ramada Sibiu de pe un scoar hasurat linga trotuar nefiind nici un semn de circulatie care sa ateste oprirea sau stationarea interzise M-am prezentat la centrul de depozitare a autovehicolelor ridicate de politia locala unde am achitat suma de 450 ron si mi-am recuperat masina Pe data de 2 08 2018 primesc acasa un proces verbal incheiat pe data de 27 08 2018 de acelasi politist local cu amenda in valoare de 725 ron fara semnatura mea precum am parcat autoturismul in loc nepermis va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac multumesc

  • Florin Răican 2 aug. 2018 |

   Arma juridică cu care vă puteți apăra împotriva unui proces verbal netemeinic sau nelegal este plângerea. Nu ați precizat actul normativ în baza căruia ați fost sancționat. Dacă este vorba de OUH nr. 195/2002 (Codul rutier) atunci puteți folosi cu succes modelul de mai sus.

 250. Dorin Rus 24 iul. 2018 |

  Buna ziua. Ieri am parcat mașina peste drum de spitalul la care am mers pentru a vizita pe cineva si mi-au ridicat-o. Am stat cam două ore și masina a ridicat-o inainte cu 15 minute sa ies din spital. Era parcat dupa stalpul cu indicatorul de ridicare deci imi recunosc fapta. Pot sa fac ceva contestație în privința asta pentru anularea procesului verbal si anularea amenzii? Ca bănuiesc că banii pentru taxa de ridicare nu am cum sa-i mai recuperez. Multumesc.

  • Florin Răican 2 aug. 2018 |

   Puteți face plângere împotriva procesului verbal în termenul de 15 zile prevăzut de lege. Nu arătați care este temeiul legal și de aceea nu vă pot face decât recomandări cu titlu de generalitate. Invocați eventual o stare de necesitate, arătați de ce a fost nevoie să parcați acolo și de ați întârziat. Solicitați transformarea amenzii contravenționale în avertisment.

 251. Lupu 21 iul. 2018 |

  Bună seara! Am parcat mașina în județul Sibiu pe un loc de parcare care era hasurat dar și marcat ca parcare! Am plătit parcarea și mașina mi-a fost ridicata! Am pălit ridicare și am primit de la politia locala Sibiu și amenda ca am parcat pe hasura acel loc fiind și marcat va loc de parcare care se vede foarte bine ca este din marmura decât hasura care este ștearsă. Am primit 4 puncte de penalizare im valoare 580lei în data de 14.07.2018 eu am găsit amendata în căsuța postala în data 18.07.2018 și am mers sa o plătesc dar nu mai pot sa plec ca au trecut 48h. Este normal nu trebuia sa primesc amenda recomandata sa o semnez când o primesc și atunci sa o plătesc jumătate adică 290lei? Pot sa o contest am șanse sa câștig?. Mulțumesc anticipat!

  • Florin Răican 2 aug. 2018 |

   Depuneți plângere. Fotografiați zona și anexați plângerii acele fotografii. Arătați că ați fost dus în eroare de către marcaje. Arătați că ați înțeles să respectați regulile, că ați plătit parcarea. Depuneți copii după tichetul de parcare. În mod normal trebuia să fiți avizat de către poștă cu privire la plicul care conține sancțiunea contravențională și să mergeți să îl ridicați personal de la poștă. Nu știu ce șanse aveți să câștigați pentru că nu oferiți informații cu privire la actul normativ dar știu că nu aveți nici o șansă dacă nu depuneți plângere.

 252. tim2018 17 iul. 2018 |

  Buna ziua, am primit o amenda de la un politist local in baza OUG195 , pentru oprire interzisa( am prins un pic din trecerea de pietoni), cu doua puncte penalizare, as avea vreo sansa de castig daca o contest , pt nici 5 min, am primt 290 de lei , eu avand si un handicap locomotor, dar nu am certificat de handicap

  • Florin Răican 17 iul. 2018 |

   Da, aveți șanse să obțineți anularea PV. Folosiți modelul de mai sus și arătați instanței și faptul că aveți un handicap locomotor.

 253. Cristian 12 iul. 2018 |

  Am primit o amenda de la politia locala in baza unui HCL din 2016, invocandu-se stationarea pe trotuar. HCL-ul are in vedere L155/2010, L61/1991, OUG195/2002, OG2/2001, HG1391/2006, OG27/2011 si L230/2007.
  Oprisem in fata unui magazin, unde mai erau stationate si alte autovehicule, cu 3 roti pe carosabil si una pe trotuar.
  Mentionez ca nu obstructionam trecerea pietonilor , trotuarul mai avand inca 2,5m latime liber. De asemenea as dori sa mentionez ca nu exista niciun indicator rutier care sa restrictioneze oprirea sau stationarea. Am facut si poze care sa clarifice pozitionarea.
  Am platit amenda in 48 ore si as dori sa va intreb daca este cazul sa contest PV-ul si implicit amenda. Mai mult pentru ca il consider un abuz.
  va multumesc.

 254. Nicu 10 iul. 2018 |

  Buna ziua ! Am primit o scrisoare de informare de la p.l. , pt stationare neregulamentara in dreptul indicatorului *oprire interzisa * si ma anunta ca incalcarea savarsita constituie contraventie la art,. 143 lit a coroborat cu art 142 lit a din OUG 195 din 2002 . Incalcarea este santionata de art.100 alin 2 coroborat cu art. 108 alin 1 lit b pct 7 , OUG 195 din 2002 . Politia locala imi cere sa le trimit intr-un formular de raspuns identitatea conducatorului auto .
  Conform deciziei nr. 11 din dosarul 3/2017 al I.C.C.J. , politia locala nu mai are dreptul sa trimita scrisori de informare , sa invite sau sa amendeze invocand OUG 195/2002 . Singurul mod in care ma puteau amenda era daca ma asteptau la masina . Intrebarea mea este ><daca mai are rost sa le trimit formularul de raspuns cu identitatea soferului ?

  • Florin Răican 11 iul. 2018 |

   Potrivit Deciziei nr. 11/2017 a ICCJ doar agentul constatator din cadrul poliției rutiere are competența de a solicita proprietarului sau deținătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identității persoanei căreia i-a încredințat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum și de a aplica sancțiunile contravenționale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relațiilor solicitat.

 255. Tocu 4 iul. 2018 |

  Buna seara.Am primit prin posta o amenda de 200 de lei din partea Politiei locale ca am refuzat sa ma legitimez.Le-am spus numele,dar nu le-am dat datele personale.Mentionez faptul ca veneam din parc cu copiii ,baiat 9 ani si fetita de 6 luni ,eram pe trecerea de pietoni si ni m-au lasat sa traversez.Nu aveam actele la mine si le-am spus doar cum ma cheama.Este posibil sa te abuzeze in acest fel si sa primesc amenda?Nu am vazut niciun proces verbal,nimic ….Ce e de facut?Multumesc

 256. iulian grigore 26 iun. 2018 |

  Conform noilor prevederi ale OUG 195/2002 se poate dispune din nou ridicarea autoturismelor parcate ilegal. Intrebarea mea este ca daca acestia ridica autoturismul si il depoziteaza intr-un spatiu special amenajat iar proprietarul se prezinta la acest spatiu si isi solicita bunul proprietatea sa respectiv autoturismul iar acestia refuza sa i-l predea care este baza legala pentru care acestia sechestreaza , imobilizeaza sau pun proprietarul in imposibilitatea de a mai avea posesia bunului , fara o hotarare judecatoreasca, obligand persoana in cauza la plata pe loc a costurilor de ridicare? Legal nu ar trebui daca persoana refuza sa achite contravaloarea ridicarii sa se adreseze instantei competente pentru recuperarea contravalorii serviciilor prestate fara a putea retine autoturismul pe termen indeterminat????

  • Florin Răican 27 iun. 2018 |

   1. este greu de presupus ca proprietarul care se prezinta sa plateasca si sa ridice autoturismul va fi refuzat de firma care efectueaza ridicarea autoturismelor,
   2. temeiul legal ar putea sa fie o hotarare de consiliu,
   3. probabil ca firma ce ridica autoturismul sau consiliul local sa se adreseze instantei pentru a putea recupera contravaloarea serviciului.

 257. Matei Ilie Daniel 26 iun. 2018 |

  Aveti cumva acest formular in pdf sa-l descarc si apoi sa-l scot la imprimanta?
  Multumesc

 258. Claudia fratila 7 iun. 2018 |

  Buna ziua ! Am primit o invitatie la politia locala precum ca am oprit neregulamentar ,conform OUG 95/2002, si imi cere ori sa ma prezint la sediul politiei , ori sa trimit prin posta datele de identitate a persoanei careia i am imprumutat autovehiculul. Este legal ca politia locala sa imi ceara asta ? Am vazut ca in decizia nr 11/2017 numai politia rutierea are dreptul sa imi ceara aceaste informatii. In cazul in care refuz sa comunic datele in baza legii61/1991 voi fi amendata pt ca se considera contraventie. Cum sa procedez?

  • Florin Răican 8 iun. 2018 |

   Ma intrebati cum sa procedati fata de un abuz al PL? Cei care s-au prezentat la chemarea PL au primit amenzi. Puteti merge la sediul PL si ridica procesul verbal. Apoi aveti la dispozitie 15 zile pentru a depune o plangere impotriva PV.

 259. Madalina 6 iun. 2018 |

  Buna ziua! Aseara mi-am parcat masina in fata blocului. Acolo este un loc rezervat persoanelor cu handicap, dupa acel loc, este un loc de parcare, iar abea dupa acel loc de parcare este pus semnul „statie taxi”.
  Masina mea fiind parcata in acel spatiu dintre locul pt pers cu handicap si statie taxi, de dimineata m-am trezit cu amenda in geam..
  Bun, am fost la politia locala si nenea de acolo mi-a dat amenda.. (eu explicandu-i toata situatia dar el nu a stat deloc pe ganduri).. Mi-a sugerat daca nu imi convine sa fac contestatie.
  As avea vre-o sansa? Care ar fi demersurile daca depun acea contestatie?
  Multumesc!

  • Florin Răican 6 iun. 2018 |

   Procesele verbale pot fi atacate prin plângeri. Asa se numeste actiunea in instanta – plângere. Nu ati precizat actul normativ la care ati fost amendat. Insă, în mod evident, puteți depune o plângere. Modelul, structura, taxa si alte elemente le gasiti citind articolul de mai sus. Aratați în plângere că nu ați incomodat nici pe cei cu nevoi speciale și nici pe taximetriști.

 260. CASIAN 6 iun. 2018 |

  Buna , ma numesc Carmen .Am si eu o nedumerire mare, aparte faptul ca initial pe parbrizul masinii am gasit un document prin care mi s-a cerut ca in maxim 5 zile lucratoare intr-un anume interval sa ma prezint la sediul pol.locale pentru clarificarea situatiei(stationare pe interzis)in zi de duminica ,fara a influenta desfasurarea traficului pe 2 benzi in sens opus , si la 100 m de intersectie , dar era prezent inaintea mea si dupa mine semnul de oprire si stationare interzisa;dupa toata tarasenia asta in care am fost implicati cel putin 10 persoane ,participam toti la desfasurarea unui eveniment in cadrul bisericii noastre si din cauza spatiului limitat pt. parcari si nefiind din localitate am fost anuntati la microfonul bisericii ca toti cei parcati neregulamentar sa ne prezentam la masini pt. ca ne asteapta politia locala.la intrebarea pe care am pus-o si anume aceea de a rezolva situatia altfel , pe loc, fara a ne mai prezenta la sediul pol locale. Am mentionat ca pe postul pe care lucrez nu am inlocuitor si numai in caz de forta majora sau interese de sanatate pot pleca. Au spus ca se poate. Asa m-am trezit(ne-am trezit toti) cu un PV .Din scrisul respectivului agent nu prea se intelege conform carui act normativ am fost sanctionata,se inetege doar anul 2002, iar sanctiunea esteprezenta in art. 99 al. 2din ….iar nu se intelege . Ce as putea face in situatia data ?Mentionez ca la primaria orasului nostru existao hotarare locala care recunoaste dreptul politiei locale de constata si sanctiona savarsirea acestei fapte. Am uitat sa mentionez ca valoarea amenzii e de 290 rn sau 145 in 48 ore si 2 puncte penalizare. In speranta ca-mi ve-ti da un raspuns va multumesc anticipat,Casian Carmen

  • Florin Răican 6 iun. 2018 |

   La prima vedere (act normativ din 2002, art. 99, 2 puncte penalizare) ati fost sanctionata potrivit Codului rutier. Folositi modelul de plangere de mai sus si aratati pe langa motivele precizate mai sus si motivele de fapt care v-au determinat sa parcati acolo (zi de duminica, trafic redus, neincomodarea traficului, participare eveniment biserica, etc.).

 261. FLORIN 1 iun. 2018 |

  Va salut cu respect intrebarea mea este apropo de plangerea formulata de dumneavoastra mai este legea 155|2010 art 7 care le da dreptul sa aplice O.U.G. cam acesta este legea cu care ataca.am primit si eu doua amenzi prin posta una de care stiam si una care mi au dat o abuziv avand actele la ei , chiar nu stiu cum sa procedez dar vreau sa fac contestatie amenzile sunt date cu O.U.G .nr155|2002 .daca ma puteti ajuta cumvam va multumesc

  • Florin Răican 3 iun. 2018 |

   Modelul de plangere de mai sus este aplicabil situatiei in care PL va amendeaza pentru fapte prevazute de Codul rutier. Pentru fapte prevazute de L 155 ar trebui sa modificati acel model in ceea ce priveste situatia de fapt si argumentatia insa elementele esentiale ale unei plangeri se mentin.

 262. Andreea 25 mai 2018 |

  Am fost amendata de Politia Locala sector 4 pentru ca am intrat pe o straduta dintre blocuri care avea interzis. Semnul de interzis se vedea abia DUPA ce faceai stanga, moment in care te si opreau… Am vreo sansa sa contest? Opreau masini pe banda rulanta pentru ca semnul nu era vizibil si toti treceau pe acolo… Multumesc!

  • Florin Răican 26 mai 2018 |

   Puteti depune o plangere impotriva PV de constatare. Daca ati fost amendata la OUG 195/2002 (Codul rutier) folositi modelul de mai sus si aratati si incorecta pozitionare a indicatorului.

 263. maria 22 mai 2018 |

  buna ziua, intr un pv emis de un anume IPJ AL UNUI ANUME oras AGENTUL RESPECTIV PE CARE NU L REGASESC SUB NICI O FORMA PE NICI UN PORTAL AL VREUNEI DECLARATII DE AVERE LA CARE SUN OBLIGATII FUNCYIONARII PUBLICI, A OMIS SA TREACA LEGEA SAU ACTUL NORMATIV IN BAZA CARUIA AM FOST SANCTIONATA CU AMENDA SI PUNCTE! CE este de facut?

  • Florin Răican 23 mai 2018 |

   Plangere impotriva PV si invocarea nulitatii absolute pentru lipsa mentionarii actului normativ in temeiul caruia ati fost sanctionata.

 264. stan maria 20 mai 2018 |

  Buna ziua,
  Sotul meu a primit a instiintare de la politia locala prin care este informat ca intr-o anumita zi a parcat pe un trotuar si pentru aceasta este chemat la sediul politiei.
  In adresa primita ei spun ca s-au incalcat prevederile art 142,lit n din HG 1332/2006 pt aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.
  Eu nu am gasit aceasta HG 1332,in schimb am gasit HG 1391/2006 ca fiind hotararea pt aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002.
  V-as ruga sa ma ajutati printr-un sfat:ce se intampla daca Politia a gresit baza legala in aceasta adresa,avem castig de cauza?Si daca imi puteti spune daca aceasta HG 1332/2006 exista.
  Multumesc!

  • Florin Răican 20 mai 2018 |

   HG 1332/2006 exista dar nu are nici o legatura cu circulatia rutiera sau PL. Este vorba despre o eroare materiala a agentului constatator. In loc de 1391 a scris 1332. Aceasta eroare apare insa in instiintare si nu in PV. Este posibil ca atunci cand procesul verbal va fi redactat agentul constatator sa mentioneze corect actul normativ.

 265. Anca 11 mai 2018 |

  Buna ziua,
  Am fost amendata azi, de catre politia locala, din cauza ca am parcat autoturismul in fata unei case, care dispune si de un trotuar de o latime foarte mica. Mentionez ca nu am parcat pe trotuar, ci paralel cu acesta. In zona nu exista nici o restrictie referitoare la oprirea interzisa. Proprietarul casei a chemat politia locala iar agentii m-au amendat pe motiv ca am obstructionat calea de acces. As dori sa ma lamuriti daca legal se considera obstructionarea accesului in cazul parcarii in paralel cu o proprietate marginita de trotuar (fara a parca pe trotuar). E vorba doar de o usa de intrare, nu de parcarea in fata unei curti, garaj, etc.
  De asemenea, va rog sa-mi spuneti, in cazul in care vreau sa contest amenda, ce pot face, in conditiile in care am refuzat sa semnez procesul verbal.
  Va multumesc!

  • Florin Răican 11 mai 2018 |

   Din moment ce ati stationat/oprit pe partea carosabilă și în zonă nu exista indicatoare care să restrictioneze stationarea/oprirea nu este tocmai legala aplicarea unei sanctiuni contraventionale. Daca ati refuzat semnarea PV urmeaza ca acesta sa va fie comunicat la domiciliu. Din momentul comunicarii avti la dispozitie 15 zile pentru a ataca PV cu plangere.

 266. Stefan 7 mai 2018 |

  Buna ziua,

  Acum cateva zile am primit si eu instiintare de la Politia Locala sector 3 sa ma prezint la ei pt amenda conform art 142 lit n din RAOUG195/2002R. Am fost urmatoarea zi la sediul lor si mi-am dat datele, iar ei au spus ca imi vor trimite procesul verbal cu amenda 3 puncte acasa.

  Cum este cel mai bine sa evit aceasta amenda ? (deoarece parcarea a fost pe trotuar, dar am lasat loc suficient – peste 1.5 m pietonilor, deci consider ca este un abuz al PL). Pot spune ca nu am parcat neregulamentar sau e mai bine sa ma leg de lipsa agentului constator (politist rutier) ?

  Are rost sa fac aceasta plangere sau voi plati amenda intreaga si e mai bine sa platesc jumatate in 48 de ore ca sa scap de ei ?

  Multumesc frumos !

  • Florin Răican 9 mai 2018 |

   Dvs apreciati daca are rost sau nu sa depuneti plangere. Opinia mea este ca da, are rost. In plangere puteti dezvolta aparari atat cu privire la necompetenta agentului constatator cat si cu privire la starea de fapt, respectiv ca exista suficient loc pentru trecerea pietonilor. Practica uzuala este aceea de a plati jumatate din minim in 48 de ore si apoi de a depune plangere.

 267. Matei Vintila 7 mai 2018 |

  Bună seara. Am primit copia pv de la poliția locală și sunt trecute următoarele: art. 142,lit. f din OUG 195/2002, art. 99, alin. 2, art. 108, alin. 1, lit. a, pct.8. Mi a dat3 puncte amenda *145 Ron si 2 pct penalizare. Desi totalul este 435, am posibilitatea să plătesc în 48 ore jumătate din minimul amenzii, adică 145 Ron. A mai menționat gardianul ca am părăsit locul faptei după ce am refuzat semnarea pv-ului. Carei instanțe de judecată mă adresez si daca ar trebui să plătesc amenda anterior plângerii la instanță? Mulțumesc

  • Florin Răican 7 mai 2018 |

   1. Instanta competenta sa solutioneze plangerea impotriva PV este, in cazul dvs, Judecatoria Sectorului 3, adica judecatoria in a carei raza e competenta a fost constatata fapta de natura contraventionala;
   2. Plata amenzii in termeul de 48 de ore este un fel de asigurara in caz ca lucrurile vor merge prost in proces.

 268. Matei vintila 26 apr. 2018 |

  Buna ziua, dl. avocat.
  Am fost oprit in trafic, de Politia locala sector 3 in intersecția de la Dristor, pe motiv ca incurc circulatia, desi eram paralel cu tramvaiul, intrat pana la jumatatea intersecției spre Calea Dudesti. Am comentat despre faptul ca nu au dreptul sa oprească si sa sancționeze soferii in trafic, insa m au amenintat cu legea 61. Nu am semnat procesul verbal, nici nu l am citit si voi contesta pv. Cum sa procedez mai departe? Multumesc

  • Florin Răican 26 apr. 2018 |

   Era bine sa fi citit procesul verbal pentru ca ati fi stiut la ce act normativ v-a sanctionat PL. Oricum, data PV a fost completat corect au datele dvs iar PV va v-a fi trimis acasa. Din momentul in care veti primi PV va incepe sa curga termenul de 15 zile in care puteti formula plangere. Daca ati fost sanctionat conform OUG 195/2002 (Codul rutier) atunci puteti folosi modelul de mai sus. In caz contra reveniti pentru precizari.

  • Matei vintila 26 apr. 2018 |

   Revin cu precizarea ca politistul local a solicitat pastrarea înregistrării video, care insa va dovedi ca 1. Eram in trafic si am fost oprit ilegal 2. Eram paralel cu tramvaiul si nu am blocat deloc intersectia.

  • Cosmin 7 mai 2018 |

   Cu respect, va salut și va mulțumesc pentru că încercați să ajutați pe cei fără cunoștințe juridice.
   Astăzi am primit un P.V. întocmit de către Agentul constatator X din Poliția Locală pentru, fiind înștiințat că am staționat voluntar și neregulamentar la mai puțin de 25m de marcajul TRECERE PENTRU PIETONI. Invocând art. 7 legea 155/2010, art.142 lit a din HG 1391/06 și sancționată de art. 100(2), 108(1) lit. b pct.7 din OUG 195/02 am fost sancționat cu amendă și puncte de penalizare.
   Întrebarea mea este daca pot sa contest acest P.V.
   Va mulțumesc!

   • Florin Răican 7 mai 2018 |

    Da, puteti depune plangere impotriva PV. As putea spune ca trebuie sa atacati acel PV cu plangere. Va puteti folosi de modelul de mai sus. Invocati si RIL 11/2017.

 269. Carmen 22 apr. 2018 |

  Buna ziua,
  Am gasit si eu o instiintare din partea PL pentru ca am parcat pe spatiul verde. Mentionez ca spatiul nu era verde deloc si avea amplasate tomberoane de gunoi pe el ( fapt ce contravine legii spatiilor verzi); deasemenea, langa mai era parcata o masina fara instiintare care , culmea, mai si bloca accesul intr-o curte. Am fost la intalnirea cu „agentul constatator” care a motivat lipsa instiintatii pt cealalta masina cu un:” A zis ca sta doar putin.” dupa care pus in incurcatura de starea spatiului verde( cu care am si fotografii din acea zi si coincid cu cele ale PL) m-a intrebat pe mine daca e in regula sa-mi dea 100 RON amenda. Nu am semnat nimic si am plecat. Acum am primit amenda in posta.
  Spuneti-mi, va rog, pot folosi formularul de pe site pentru aceasta situatie? Ar trebui sa mentionez si faptul ca nu aveam de unde sa stiu ca acela este un spatiu verde si sa atasez foto la dosar?
  Multumesc anticipat!

  • Florin Răican 23 apr. 2018 |

   Nu ati precizat actul normativ in baza caruia ati fost sanctionat. Probabil este o HCL. Modelul de pe site se refera la OUG 195/2002 (Codul rutier). Asadar acel model nu va ajuta prea mult. In schimb puteti depune o plangere impotriva PV in care sa aratati ca nu exista nici un fel de verdeata pe spatiul verde si ca asta va indus in eroare crezand ca este un teren viran, s.a.m.d.

   • Carmen 24 apr. 2018 |

    Multumesc mult pentru rasounsul prompt!
    Actul in baza caruia am fost sanctionata pt parcare pe spatiul verde este intradevar HCL61/2014. Apare mentionat in ea dreptul PL de a sanctiona fapte din domeniul protectiei spatiilor verzi.
    Ce e neclar este ca „Retine prevederile OG 2/2001 si OUG 195/2002. E posibil oare sa se contrazica?
    Multumesc!

 270. Cristina 4 apr. 2018 |

  Va multumesc,
  Deabia astept sa-mi dea PV-ul si categoric voi vrea sa vad cine a semnat, parerea mea este ca insusi domnul agent, din exces de zel. Oricum totul este o bataie de joc din toate punctele de vedere.

 271. Cristina 3 apr. 2018 |

  Buna ziua,
  Am fost astazi sa platesc impozitul pt. masinile inscrise pe societate si am avut surpriza sa fiu anuntata ca as avea o amenda pe societate, datata din mai 2017, pt parcare neregulamentara. mentionez ca nu am fost instiintata nicicum din mai 2017 si pana astazi 2018. Ciudat este ca se pare ca ar exista un pV semnat nu stiu de cine.
  Am facut cerere sa primesc o copie a pV. Intrebarea mea este daca o contest in instanta am sanse de reusita?
  mentionez ca valoarea este de 3.000 lei

  • Florin Răican 3 apr. 2018 |

   Valoarea mare a amenzii merita putin efort. Dupa ce intrati in posesia copiei PV puteti incerca sa depuneti plangere. Totodata ar trebui sa solicitati repunerea in termenul de depunere a plangerii (aratati ca nu vi s-a comunicat PV si ca ati aflat intamplator de amenda). Contestati semnatura de pe PV daca sunteti sigura ca nu este a dvs.

 272. Karla 30 mart. 2018 |

  Buna ziua domnule avocat!
  Am si eu o intrebare…
  Este legal ca lucrătorii Poliției Române sa afișeze procesele verbale întocmite de către politia locala?
  Spre exemplu politia locala sancționează un cetățean, care are domiciliul în altă localitate decât cea in care este competenta politia locala, acesta nu semnează procesul verbal si ulterior refuză ridicarea lui de la oficiul postal.
  În consecință politia locala solicită Poliției Române comunicarea procesului verbal la domiciliul contravenientului pt ca ei nu au cum.
  În OG 2 e specificat modul de comunicare dar politia locala nu face parte din IGPR.
  Nu ar trebui aceștia localii sa se adreseze Primăriei competente teritorial pentru a solicita îndeplinirea acestei proceduri?

  În speranța că m am făcut intealesa va multumesc anticipat!

  • Florin Răican 30 mart. 2018 |

   Mi-e greu sa cred ca personalul politiei romane s-a transformat in agenti procedurali ai PL. Faptul ca persoane sanctionata refuza sa ridice PV de la oficiul postal este echivalent cu comunicarea PV. Nu vad de ce ar trebui sa se mai apeleze la politisti sau la alte organe cum ar fi angajatii primariei.

 273. ivan isabella 29 mart. 2018 |

  Buna ziua,
  am parcat in loc nepremis destinat persoanelor cu handicap si am fost amendata de catre Politia locala.Va rog sa imi precizati daca Politia locala are aceasta compententa.
  Multumesc

  • Florin Răican 30 mart. 2018 |

   Ca sa va pot raspunde la intrebare trebuie sa precizati temeiul legal adica legea in temeiul careia ati fost amendata.

 274. Iulian Pintoiu 7 mart. 2018 |

  Bună ziua, tocmai am primit amenda pentru parcare neregulamentara, pe o strada nesemnalizata, pe aceasta nefiind niciun semn de oprire sau stationare interzisa. Mentionez ca autovehiculul nici nu afecta in vreun fel buna circulatie a traficului. In plangere nici nu este specificat cuantumul sanctiunii contraventionale.Am si fotografii din zona respectiva cu masina in acea zona sa justific lipsa semnelor de circulatie.Se poate face contestatie?Vă mulțumesc anticipat

  • Florin Răican 18 mart. 2018 |

   Plangere impotriva PV se poate face in orice situatie. Nu ati precizat cine v-a amendat si la ce lege. Aveti un motiv de anulare a PV in faptul ca nu este precizat cuantumul amenzii.

 275. B. Bogdan 2 mart. 2018 |

  Buna ziua,
  Am primit acum cateva zile o amenda de la politia locala Ploiesti, motivul fiind iesirea de pe un drum cu accesul interzis. Le-am explicat ca viscolea si ca nu se vedea indicatorul de sens unic nerezolvand nimic. Mentionez ca am semnat procesul verbal si la mentiuni a scris el ca „nu am”, eu vazand acasa ce scrisese el acolo. Se mai poate face contestatie in cazul asta?
  Va multumesc.

  • Florin Răican 2 mart. 2018 |

   Da, se poate depune plângere chiar și în aceste condiții. Dacă ați fost amendat la OUG 195 folosiți raționamentul din modelul de plângere de mai sus. Dezvoltați și apărările cu viscolul, zăpada, vizibilitatea scăzută, lipsa circulației etc.

 276. Ciolan Rocsana 23 ian. 2018 |

  Bună ziua . Am primit astăzi proces-verbal de contravenție de la poliția locală pentru o faptă săvârșită în luna septembrie a anului 2017 . Problema este că nu proprietarul mașinii a condus autoturismul iar procesul-verbal e pe numele dânsului .Comunicarea actului s-a făcut astăzi , iar perioada de 48 de ore în care puteam să plătesc jumatate din amenda a expirat deoarece nu am primit procesul-verbal care a fost trimis in data de 17.01.2018 . Am fost cu respectivul act la seful politiei locale iar el a spus ca e vina postei dar in data de 19.01 am primit un alt colet de la posta deci consider ca nu e vina postei . As putea face ceva in situatia data? Va multumesc .

  • Florin Răican 23 ian. 2018 |

   Depuneti o plangere impotriva PV. Aveti modelul mai sus. Daca identificati si un martor care sa sustina cele afirmate de dvs. (pretinsa contraventie a s fost savarsita de o alta persoana decat proprietarul amendat) atunci succesul este garantat.

 277. gimi 22 ian. 2018 |

  cu respect , am o intrebare pentru dvs. am castigat in instanta anularea unui proces verbal de contraventie, amenda data de politia locala , in acest caz pot sa fac plingere penala pentru fapta de abuz in serviciu si fals intelectual impotriva politistului astept raspuns la adresa de mail

  • Florin Răican 22 ian. 2018 |

   Din datele prezentate de dvs nu rezulta care este abuzul si care este falsul. Ramane la aprecierea dvs daca depuneti vreo plangere.

 278. Mihai 19 ian. 2018 |

  Buna seara,

  Am primit astazi in cutia postala un PV prin care sunt amendat de Politia Locala sector 6 pentru faptul ca nu m-am dus la sectie sa comunic datele de identificare ale conducatorului auto care a parcat neregulamentar pe spatiul verde. Desi nu am fost la sectie, am comunicat prin email si le-am spus ca nu eu am parcat. Este indreptatita Politia Locala sa-mi ceara sa vin sa le dau datele soferului?

  De asemenea, pe PV este taiata posibilitatea plati in 48 de ore a jumatate din amenda. Este reglementata legal aceasta chestiune sau aceasta facilitate o dispune Politia Locala dupa bunul plac? Va multumesc foarte mult.

 279. Visarion Vasiliu 16 ian. 2018 |

  Buna ziua!
  Am mai scris in data de 22.10.2017.
  Revin cu amanunte legate de PV intocmit si semnat de un reprezentant al PL Iasi prin care am fost sanctionat pentru nerespectarea art. 99 din OUG 195/2002(traversare prin loc nepermis).
  Am primit citatie de la Judecatoria Iasi, cu termen de 22.04.2018.;
  In plus am mai primit si intampinarea din partea PL Iasi unde sunt enumerate tot felul de justificari/interpretari pentru „corectitudinea” PV fiind insiruite toate HCL-urile si legile favorabile PL.
  Nicio o alta referire la OUG 195/2002.
  Nu mai pomenmesc de erori de redactare vis-a-vis de data intocmirii PV, respectiv 21.07.2017 si nu 21.10.2017.
  Banuiesc ca ma sfatuiti sa ma „lupt”.
  Intrebarea mea este: ma prezint la termenul mentionat in citatia emisa de Judecatoria Iasi?
  Multumesc anticipat.

 280. pop 30 nov. 2017 |

  buna ziua !
  domnule avocat as avea o intrebare,la care pana acum nu am reusit sa gasesc un raspuns de la alti avocati,dar nici intrebarea nu am vazut o pe undeva,asa ca as dori sa va intreb si pe dvs.
  cum se numeste fapta respectiva cand un p.local aplica cetatenilor amenzi contraventionale pentru parcare ilegala pe trotuar si stanjeneaza circulatia pietonilor,dar apoi este depistat tot acel p.local care a aplicat amenzile ca stationeaza voluntar pe trotuar si stanjeneaza circulatie pietonilor,maimult de atat permite si membrilor familiei si a vecinilor sai sa parcheze pe trotuar.
  as dori sa depun plangere politistului in acest sens,da nimeni nu poate spune exact unde anume,si unde se incadreaza,poate fi calomnie?sau exista abuz de functie? abuz in serviciu nu as crede.
  unii spun la Consiliul National de Combatere a Discriminarii,altii spun la parchet,altii la consiliu local sau Primarie (in ultimele doua locuri nu are rost) .
  va multumesc anticipat pentru eventuala atentie acordata,totodata va felicit si va doresc multe succese in tot ceea ce faceti.

  • Florin Răican 30 nov. 2017 |

   Atunci cand PL parcheaza pe trotuar fara a lasa un loc minim de trecere savarseste o contraventie. Puteti face un denunt la Politia rutiera.
   Atunci cand PL constata o contraventie dar nu ia masuri legale deoarece persoanele respective sunt membri de familie sau vecini isi incalca atributiunile de serviciu. Puteti face o sesizare la angajator, la PL.

 281. Dinu 28 nov. 2017 |

  Buna ziua domnule avocat,

  In urma parcarii autovehiculului (nu de catre mine) pe un asa zis spatiu verde nesemnalizat, nemarcat…. am primit prin posta de la Politia Locala Sector 6 un fel de sesizare cu un formular roz pe care ar fi trebuit sa il completez cu datele de identificare ale celui care a parcat masina acolo. Eu am raspuns pe email si cu respect le-am spus ca nu eu am parcat acolo. Am primit astazi pe e-mail un scan cu o alta solicitare prin care dansii reitereaza sa le comunic prin formularul roz cine a parcat acolo. Ideea este ca eu nu stiu cine a parcat acolo, fiindca mai multe persoane au condus masina, nu pot nici sa aflu. Ce sa fac? Va multumesc foarte mult!

 282. dorin 24 nov. 2017 |

  Buna seara,

  accident rutier, eu parte vatamata. Celalalt sofer si-a recunoscu vina. Incheiat proces verbal constatare. Eu am primit dovada de reparatie, copie dupa asigurarea vinovatului si a CI. Nu am primit copie dupa Procesul Verbal. Inspectorul de dauna mi-a facut poze dar nu poate deschide dosarul de dauna fara acel proces verbal. Accidentul – 14.11.2017. Vizita insp. dauna 20.11.2017. Inspectorul de dauna foarte ocupat. Primesc de la societatea de asigurari adresa de solicitare a documentelor, adresata politiei. Ma duc astazi la politie – nu imi elibereaza mie asa ceva, numai asiguratorului. Am studiat atat Legea 132 /2017 privind asigurarea de raspundere civila cat si Normele de aplicare 20/2017 ale ASAF. Raspunderea cade asiguratorului. Dar…este foarte ocupat. Cum imi sugerati sa procedez pentru a nu astepta minim 30 de zile o copie de pe un document. Cred ca exista o metodologie interna in cazul accidentelor soldate doar cu pagube materiale unde se precizeaza ca politie elibereaza o copie a acelui proces verbal.

  Va multumesc.
  Cu respect,
  Dorin

  • Florin Răican 26 nov. 2017 |

   Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, la rubrica contact exista o adresa de e-mail pentru petitii. Redactati o petitie aratati ce s-a intamplat, cand s-a intamplatm, cum s-a intamplat etc. si faptul ca agentul de politie nu va elibereaza copie dupa PV nici dvs si nu trimite nici catre societatea de asigurari. Cu siguranta in 2-3 zile problema va fi rezolvata!

 283. Catalin 23 nov. 2017 |

  In data de 23.11.2017 am primit la domiciliu in Slatina, un Proces Verbal intocmit in data de 17.11.2017 de catre Politia Locala Craiova pentru ca in data de 03.11.2017 fiind parcat cu auto personal in parcarea din zona garii Craiova nu am avut afisat la loc vizibil vigneta de parcare valabila pe anul 2017 pe raza municipiului Craiova. Sanctionarea s-a facut in baza HCL 31/2017 in care se prevede ca acea vignieta este obligatorie pentru persoanele fizice care au domiciliul/resedinta/sediul in Craiova. In cazul meu fiind vorba de o parcare ocazionala in HCL 31/2017 se prevede plata prin SMS la un numar pe care nici in HCL 31/2017 nu l-am gasit si nici nu era mentionat pe nicaieri. Intrebarea mea este daca am vreo sansa sa castig o eventuala contestatie in justitie a acestui PV. Va multumesc

  • Florin Răican 26 nov. 2017 |

   Conditia minima sa obtineti in instanta anularea PV (sa castigati) este sa depuneti o plngere contraventionala.

 284. cryswe 22 nov. 2017 |

  Buna ,
  Ma adresez la dumneaoastra si eu cu o ameda de constatare al AG. constatator PL / citat :OPRIT NEREGLAMENTAR( trotuar)
  fara sa asigure spatiu de cel putin 1 m circulatiei pietonilor( dist aprox. autoturism si imobil 2m) trotuar 4/4.5 m
  CONVOCAND :art142/h ,HG 1391/2006 si sanctionata conf. art. 99/2 din org195/2002 rezultand 2pct amenda si 2 pct penalizare .
  Antrebarea este ca agentul PL SATU MARE cum a stabilit distanta de mai putin de 1 m daca trotuaun este de cel putin 4 m( ochiometric sau la bascalie)

 285. Moca 21 nov. 2017 |

  Buna ziua in urma cu câteva luni mai bine zis chiar de 1 Iunie am primit o amenda pt parcare pt parcarea spațiilor verzi in Oradea… as putea face o plângere pt asta vreau sa va spun ca parcarea o aveam plătită pe luna respectiva doar ca acuma am parcat pe spațiu verde (era asa de multa lume ca nu aveai loc de parcare)

  • Florin Răican 22 nov. 2017 |

   Puteti depune o plangere insa nu prea aveti sanse ca instanta sa anululeve PV dat fiind faptul ca plangerea va fi apreciata ca tardiva adica introdusa peste termenul imperativ de 15 zile de la comunicarea PV.

 286. Andrei Radulescu 16 nov. 2017 |

  Buna seara. Ma adaug si eu celor multi si necajiti, solicitandu-va sfatul pt urmatoarea situatie.
  PRIMUL ACT: In urma cu cca. 40 de zile, am gasit pe parbriz invitatia de a ma prezenta la sediul Pol. Locale, cu Cartea de Identitate, pt a ridica un PV de contraventie. Descrierea faptei: blocaj, amenda 200-500lei cf. HCL…art… Intrucat termenul a fost prea scurt pt a-mi reprograma ziua, nu m-am prezentat.
  ACTUL DOI: Dupa cca. o luna, seara, am primit vizita a doi politisti locali care, pt ca nu aveam actele la mine, au afisat pe usa o invitatie adresata administratorului soc., ca „in baza art 20 alin.1 lit.b si g din Lg155/2010 rep.” sa participe la identificarea persoanei care incalcat HCL de mai sus. „Neprezentarea si refuzul de a da datele solicitate se sanctioneaza cf.art.3 al.1 lit.a din Lg61/1991 rep.”
  FAPTELE: Pretinsul blocaj s-a produs in parcarea de „domiciliu” a masinii, frecvent aglomerata. In ziua fatidica, am pozitionat masina temporar in mijlocul parcarii , avand grija sa las loc ca toata lumea sa poata intra si iesi. Ca de obicei in astfel de situatii, am lasat pe bord, la vedere, un carton mare cu nr. de telefon. De mentionat si ca parcarea este la 10 metri de biroul meu, motiv pt care imi este usor sa ies periodic sa verific daca s-au mai eliberat locuri, chiar daca nu ma suna nimeni. Stiu, asadar, cu siguranta, ca nu am blocat pe nimeni. Un posibil curs al evenimentelor ar fi ca altcineva sa fi parcat langa mine si astfel sa se fi produs un blocaj. Evident, acest lucru ar reiesi cel mai usor din fotografiile politiei locale dar, asa cum am citit in comentarii, si asa cum cred si eu, cel mai probabil vor folosi prilejul pt a ma amenda.
  INTREBARE: Date fiind art. de lege mentionate la ACTUL DOI, credeti ca ar trebui sa ma prezint pt a evita amenda pt neprezentare? Ce alte sfaturi imi puteti da?
  Va multumesc anticipat pt rabdarea si bunavointa cu care raspundeti tuturor celor ce va solicita sprijinul.

  • Florin Răican 17 nov. 2017 |

   Nici una dintre persoanele care au fost invitate la sediul PL nu a scăpat neamendată. În plus, discuțiile în contradictoriu, acuzațiile, reproșurile, atitudinea nepotrivită a PL, etc. au făcut ca persoanele respective să regrete că s-au deplasat la sediul PL. Poate că între timp lucrurile s-au mai schimbat și dvs. veți avea mai mult noroc… Sfatul meu ar fi sa depuneți plângere împotriva PV și să arătați că poziționarea autoturismului în mijlocul parcării nu reprezintă în mod neapărat un blocaj. Cu siguranță aveți cel puțin un martor care să confirme aceste aspecte.

   • Andrei Radulescu 18 nov. 2017 |

    De ce trebuie, de fiecare data, sa ne dovedim nevinovatia? PL are, cred, fotografiile care dovedesc ca nu am blocat pe nimeni. Nu este obligatia lor sa dovedeasca asta? Nu exista, in plus, obligatia sa aiba un aparat foto omologat si sa il mentioneze in PV? Daca folosesc acest curs al argumentarii in instanta, sunt cumva naiv ? Pe de alta parte, oricum inclinam sa nu merg la PL, dar eu v-am intrebat daca, in caz de neprezentare, credeti ca vor da o amenda pt aceasta fapta, nu pt blocaj ( cf cu lg. mentionate) ? In caz afirmativ, pe numele cui va fi PV daca ei nu au datele? V-as fi recunoscator daca imi puteti raspunde.

   • Florin Răican 18 nov. 2017 |

    Nu cred ca veti parea naiv in instanta invocand apararile despre care vorbiti. Insa, pentru a obține anularea unui PV trebui e sa dovediti ca faptele retinute in PV nu au corespondent in realitate. Acesta este mecanismul juridic pe care trebuie sa il folositi. In rest, habar nu am ce va face PL in cazul dvs..

 287. Gabi 15 nov. 2017 |

  Am fost sancționat de PL timișoara la oug 195/2002 mai au voie să sancționeze la acest act normativ, aș dori să fac contestație.

  • Florin Răican 17 nov. 2017 |

   Opinia exprimata in mod constant este aceea ca PL nu pot aplica sanctiuni contraventionale la Codul rutier (OUG 195/2002).

   • Marius Gabriel 21 nov. 2017 |

    A se vedea in acest sens si Decizia nr.11 din 2017pronuntata de ICCJ recurs in interesul legii

 288. Carmen Moisei 14 nov. 2017 |

  Buna ziua,am parcat masina pe trotuar peste drum de casa mea la 1,5metri distanta de un bloc zic eu legal,fiindca in fata casei in care locuiesc este parcare interzisa si in rest este parcare cu plata,deseori platesc si stau cu masina in parcare pe bani,cu toate ca aici locuiesc.
  Ieri am gasit invitatie de la politia locala in stergator precum ca astazi cand ma voi prezenta la ei voi fi sanctionata.
  Mentionez ca la nici o masina din parcare interzisa sau din masinile parcate foarte aproape de bloc,pe unde nu putea trece nici un pieton nu a mai avut invitatie in geamul masinii.
  Cu ce sunt eu vinovata ca locuiesc in zona de parcare cu plata…
  Galati

  • Florin Răican 17 nov. 2017 |

   Din experiențele împărtășite aici de alte persoane a rezultat că nu merită să vă deplasați la sediul PL (timp pierdut, nervi, etc.). Dacă veți fi sancționată contravențional depuneți plângere și arătați că înțelegeți să vă parcați mașina la locul prevăzut în talonul de înmatriculare, adică la adresa la care locuiți.

 289. Saracut Marcel 12 nov. 2017 |

  Voi face o plangere impotriva unui PV semnat de un PL din Cluj la (ma rog ,dupa 5 zile de la) ridicarea autovehiculului stationat „neregulamentar” pe carosabil conform Codului Rutier . Ce ar trebui sa fac pt a-mi recupera banii dati pe ridicare ?Sa cer cu aceasta ocazie si anularea Dispozitiei de ridicare si returnarea banilor sau asta ar trebui facut in alta sedinta ?

  • Florin Răican 13 nov. 2017 |

   Solicitati contravaloarea serviciului de ridicare a masinii odata cu plangerea impotriva PV.

 290. Dinescu 5 nov. 2017 |

  Buna ziua, am primit de la Pls3 o amenda pt.contraventie cf.art 1dinnH.c.G.Mb 114/2004. In pv se sustine ca am staționare în parcul Titan .complet neadevărat .Eu am parcat înainte de intrarea in acest parc, mai ales că era un indicator mare care interzicea intrarea în parc cu masina..se menționează amenda de 3000 ron (!!!)si se bifeaza ca nu pot plăti jumătate din minimul amenzii.Este normal? O să depunem contestație.Am făcut si fotografii ale locului dar nu stiu daca se iau in considerare.As vrea sa ma refer si la restrictionarea dreptului de a plăti amenda la jumatate. Oricum mi se pare abuziv de mare..o colega de a mea a primit o amenda pentru parcarea pe spatiul verde, in plina iarna , de care aceeasi politie locala sector 3.

  • Florin Răican 8 nov. 2017 |

   Nu cunoasc ce contine acea hotarare de consiliu. Depuneti plangere pe situatia de fapt, aratati ca locul savarsirii contraventiei a fost mutat din afara parcului in parc.

   • Dinescu 8 nov. 2017 |

    Multumesc.o sa solicit in subsidiar si schimbarea amenzii cu avertisment.

 291. Georgeta 3 nov. 2017 |

  Buna seara! In data de 22.10.3017 politia locala sector 1 a intcmit un pv pt „staționare voluntară in dreptul a alte două autovehicule aflate pe partea carosabila obstructionand circulația altor autovehicule”, fiind invocate art 100 (2) si 108 (1) ale OUG de 195/2002. Fac precizarea ca autoturismul meu nu bloca doar o alta masina si avea nr de telefon lasat intr-un loc vizibil pentru a nu crea un disconfort prea mare respectivului șofer si nu obatructiona circulația, fiind o porțiune de drum (aprox 200 m) cu sens unic pe care era asigurata o bandă de circulație fara obstacole. Considerati ca o eventuală contestare a acestui pv ar putea fi utila? Va multumesc!

  • Florin Răican 8 nov. 2017 |

   Orice plangere impotriva unui PV este utila mai ales daca exista aparenta posibilitatii de a dovedi ca situatia de fapt retinuta de agentul constatator in cuprinsul PV nu este conforma cu realitatea.

 292. nelu 3 nov. 2017 |

  instiintarea e semnata de un politist local din Bucuresti si eu in acel moment eram cu un Preot pt. o Sfestanie in casa , si dupa ce s-a terminat am coborat si am gasit in parbriz instiintarea ptr Oprire nu parcare sau stationare voluntara!va rog ajutati-ma , miercuri am audienta, exact in termenul de 5 zile in care trebuie sa instiintezi Politia Locala cu actele tale …acolo la PL mi-i s-a spus ca in functie de ce hotareste seful miercuri voi face…desi doar Politisul Local stie daca imi da amenda si puncte si cate in functie de ce a hotarat la fata locului. Am poze ca nu am fost pe trecere si ca alte masini erau parcate similar cu a mea….ale lor nu au primit instiintari doar a mea…de ce? ca nu am numar de Bucuresti?va multumesc respectuossi astept un raspuns !

  • Florin Răican 8 nov. 2017 |

   Daca va sanctioneaza potrivit OUG 195/2002 (Codul rutier) puteti depune cu succes plangere dupa modelul de mai sus.

 293. nelu 3 nov. 2017 |

  buna ziua D-le avocat,
  am primit o instiintare ptr oprire autovehicol inainte de trecere de pietoni, si scrie ca am incalcat art. 142 lit. E din HG nr.1391 /2006si zice ca se sanctioneaza conform OUG nr 195 / 2002 cu puncte de amenda si puncte de penalizare. Nu am avut unde efectiv sa opresc , trotuarul fiind ocupat de masini, celelalte locuri de parcare erau ocupate inainte cu 25 m de trecere, dar ceilalti nu au primit amenda , am fost dupa 1 ora la politie si dupa cateva zile am audienta la seful politiei . ce sa fac? sa aplez la instanta? sau pt oprire nu se da amenda? daca iau amenda imi trebuie avocat?am cumparat recent prima masina , nu am talon doar o dovada inlocuitoare de 15 zile cu care pot circula…In instiintare nu se specifica cate puncte si ce amenda!am vazut inainte cu 1 zi alta masina parcata in zona pe trecere de pietoni si care avea in parbriz un avertizment doar…va multumesc din suflet

 294. Lup Mihai 31 oct. 2017 |

  Buna ziua

  Ma confrunt cu o situatie in care nu stiu ce sa fac si am nevoie de un sfat competent. Acum trei zile am promit un proces verbal de constatare emis de catre Politia Locala Cluj-Napoca pentru ca la data de 09.08.2017 autoturismul meu a stationat neregulamentar pe trotuar si a incomodat pietonii care circulau pe trotuar. Problema e ca eu am vandut autoturismul la data de 31.07.2017 catre o alta persoana. Am facut o plangere pe site la primaria Cluj-Napoca cu toate documentele doveditoare scanate doar ca acestia m-au anuntat telefonic ca nu pot sa anuleze acest proces verbal iar pentru aceasta sa ma adresez instantei de judecata.
  Intrebarea mea este in acest caz ce sa fac si de ce documente am nevoie?

  Va multumesc

  • Saracut Marcel 10 nov. 2017 |

   Ceva asemanator am patit si eu dar eram intrebat cui am incredintat autovehiculul la data de… ora de..Am completat pe verso ce era de completat ,am facut o copie dupa actul de vanzare-cumparare ,le-am dus la registratura la primarie si gata ,am fost informat ca amenda se va duce la persoana respectiva
   Pentru a scapa de anumite probleme legate de masina vanduta (in special neplata rovinietei) , la Prefectura Cluj la Registratura completati un formular tipizat adresat Serviciului permise si inmatriculari ,adaugati o copie dupa CI a cumparatorului sau datele lui CNP + CI si o copie dupa actul de V-C iar politia rutiera va modifica in baza lor de date

 295. Alex 25 oct. 2017 |

  Buna seara ! As avea o intrebare in legatura cu o amenda primita pentru „ocuparea abuziva a locurilor de parcare”. Tin sa precizez ca locul de parcare ocupat de mine a fost pe o durata de aprox 20 de min(si a fost prima data cand am parcat in acel loc) , timp in care am primit amenda fara ca titularul locului de parcare sa imi faca reclamatie (aveam numarul de telefon in geam). Am parcat, dupa care exact cand am coborat din masina politia a trecut pe langa masina mea , a constatat ca numarul masinii mele nu corespunde cu numarul parcarii si mi-a dat amenda fara ca titularul sa ma reclame . Este posibil asa ceva ? Adica daca parcarea ar fi fost a unui prieten de al meu si il vizitam pentru jumatate de ora parcand pe locului lui politia ar avea voie sa imi dea amenda ? Sau in cazul in care sunt chirias si locul de parcare este trecut pe numele proprietarului meu ,eu daca parchez pe acel loc primesc amenda fara reclamatie din partea titularului ? Multumesc !

  • Florin Răican 26 oct. 2017 |

   Observațiile dvs sunt corecte. În lipsa unei plângeri a proprietarului locului de parcare nu cred că se impune o sancțiune contravențională. Imaginația PL pare sa fie limitată. Vă puteți apăra în instanță invocând aceste aspecte (vizita la proprietar, închirierea locuinței proprietarului, etc.)

 296. Iulia Muresan 25 oct. 2017 |

  Buna ziua domnule avocat,
  Doresc un sfat legat de cazul urmator: Am primit invitatie (lasata pe parbriz) de catre Pol. Locala Cluj-Napoca pentru a incheia PV de constatare a contraventiei de stationare pe trotuar potrivit prevederilor HCL nr 61/2014. Mentionez ca masina nu este inmatriculata pe numele meu, propietarul fiind din alt judet. Eu nu am semnat sau nu am dat nici un fel de date agentului constator. Pe aceasta invitatie scrie ca : „In caz de neprezentare, datele de idetificare ale utilizatorului vor fi comunicate conform formularului de pe VERSO(care nu e completat) iar PV de constatare si sanctionare va fi incheiat in lipsa, conform legislatiei in vigoare”
  ASADAR, proprietarul masinii se va trezi cu PV in posta si va trebui platita amenda ? Au voie sa trimita intocmeasca PV in lipsa, fara martori sau poze?
  Ma sfatuiti sa ma prezint la sediul Pol. Locale sau sa astept sa vedem daca proprietarul masinii va primi amenda in posta? Am inteles ca ar mai putea cere proprietarului datele persoanei care a condus masina in momentul respectiv si apoi sa ii dea amenda in cazul in care nu le comunica.
  Astept cu interes un raspuns. VA MULTUMESC !

  • Florin Răican 26 oct. 2017 |

   Nu vă pot sfătui nici să vă prezentați la Pl nici să nu vă prezentați. Din experiența altora se pare că prezența la sediul P este doar generatoare de stres și se finalizează invariabil cu primirea unui PV de contravenție. Dacă proprietarul mașinii va primi amenda se va putea apăra invocând faptul că mașina este închiriată unei alte persoane și că respectiva contravenție nu a fost săvârșită de acesta.

 297. Silviu 23 oct. 2017 |

  Buna ziua. Am primit o amenda ca nu am pus la loc vizibil tichetul de parcare, incalcarea art48 lit.d din HCL31/2017 :
  Art.48 Constituie contravenţie si se sancţionează cu amendă de la 500 – 1000 lei
  pentru persoanele fizice si cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru persoanele
  juridice, următoarele fapte:
  ..
  d. parcarea autovehiculelor fără a avea afisată vinietă, cu vizibilitate din exterior sau
  modul de expunere a acesteia nu a permis descifrarea elementelor de identificare;

  Am achitat contravaloarea PV online prin ghiseu.
  Urmatorul pas ar fi contestatie impotriva PV la Judecatoria Craiova.
  Exista vreo sansa de castig , trebuie vreun martor, se poate judeca in lipsa, pot cere daune (cheltuieli de drum, daca ma voi prezenta la proces).
  Parcarea si impozitul sunt obligatorii impreuna si au fost achitate. Am primit prin posta pv (abia la primire am aflat de amenda).

  • Florin Răican 26 oct. 2017 |

   Depuneți plângere deoarece HCL nu definește „vizibilitatea din exterior” . Locul vizibil poate să fie oriunde: pe bord, pe scaun, pe lunetă, etc. Arătați că tichetul nu a fost căutat corespunzător. Dacă aveți și un martor care să vă susțină afirmațiile cu atât mai bine. Solicitați judecarea plângerii în lipsa dvs.

   • Silviu 8 dec. 2017 |

    in raspunsul depus de primaria din Craiova la dosar, face referire la OG nr.2/2001 , prin care plangerea se depune la judec in a carei circumscriptie a fosty savarsita. Eu am domiciliu in Bucuresti. Am cautat si nu am gasit ca pot depune la circumscriptia de domiciliu. Exista vreo prevedere legala in acest sens ?!

   • Florin Răican 10 dec. 2017 |

    Puteti sa depuneti plangerea la orice instanta. La primul termen, instanta isi va verifica competenta din oficiu. Daca este competenta retine plangerea spre solutionare. In caz contrar trimite plangerea instantei competente.

  • Adina 24 nov. 2017 |

   Buna Silviu,
   In aceeasi situatie sunt si eu… adica societatea a primit amenda! Cum ai reusit tu sa rezolvi problema? ai reusit sa faci plangerea contraventionala? crezi ca ma poti ajuta cu un model? Multumesc mult!

   • Silviu 8 dec. 2017 |

    da, am depus o plangere contraventionala dar trebuie depusa in termenul legal de la primirea PV. acum am urmatorul termen.

 298. Vasiliu Visarion 22 oct. 2017 |

  Până la urmă PL prin agentii constatatori angajați pot sancționa contravențional vis-a-vis de oug 195/2002 republicata? …indiferent de calitatea celui „vinovat”=șofer sau pieton…și dacă răspunsul este afirmativ: o hotărâre Consiliu Local poate fi mai „puternica” fata de o Decizie ICCJ.
  Anticipat Mulțumesc!

  • Florin Răican 26 oct. 2017 |

   Părerea mea a fost expusă în mod constant în comentariile precedente în sensul că PL nu are competență să sancționeze contravențional la Codul rutier (OUG 195/2002)

 299. Marius C. 15 oct. 2017 |

  Buna seara! Se poate depune contestatie la tribunal doar pe baza dispozitiei de ridicare a vehiculului? , pv nu am primit inca. de pe 02.10.17 Multumesc! Tin sa precizez ca au ridicat masina din afara razei de actiune a indicatorului cu oprire interzisa.

  • Florin Răican 16 oct. 2017 |

   Nu puteti face plangere impotriva unui PV pe care inca nu l-ati primit. Exista alte mijloace juridice de a reintra in posesia masinii. Incercati cu o ordonanta presedintiala de restituire a bunului. Trebuie insa sa contactati un avocat din zona.

 300. Sorin 13 oct. 2017 |

  Buna ziua,

  As avea nevoie de o indrumare in legatura cu o amenda ce am primit-o recent.
  Am parcat zilele trecute in fata imobilului unde locuiesc pentru a descarca niste bagaje.
  In fata blocului sunt cateva locuri de parcare cu plata si 3 garaje.
  Am parcat in asemenea masura incat sa las loc de acces atat persoanelor care ies/intra in bloc cat si vecinului care are garaj imediat langa.Bineinteles ca nu am reusit sa las tot spatiul necesar pentru a face o intra directa in garaj pentru ca altfel as fi blocat intrarea/iesirea din imobil.
  Vecinul a chemat politia si pe cand am coborat politistul local deja imi scria amenda.
  As dori sa stiu daca pot face ceva in privinta asta mai ales ca locuiesc in acel imobil iar stationarea a fost temporara pentru a putea sa descarc.

  Deasemena as dori sa stiu daca se poate face contestatie pe faptul ca amenda nu a fost scrisa de un politist rutier sau asta deja e expirata.
  Multumesc!

  • Florin Răican 16 oct. 2017 |

   Impotriva oricarui PV se poate face plangere. Puteti contesta fie starea de fapt fie puteti invoca diverse nereguli procedurale. Pentru a va putea ajuta ar trebui sa precizati actul normativ incalcat (pentru ce fapta ati fost amendat si unde este prevazuta fapta respectiva, in ce lege, ordonata, hotarare)

 301. Catalina 9 oct. 2017 |

  Buna seara,

  ieri, in jurul pranzului am gasit in parbriz o hartie in care sunt atentionata de catre PL sector 1 ca am parcat neregulamentar. Mentionez ca este acelasi loc unde imi parchez masina de 3 ani, este un loc unde nu circula pietoni intrucat este unghi inchis al strazii. Strada pe care locuiesc este o strada retrasa unde nu sunt multe masini, toti ne parcam jumatate trotuar -jumatate strada. Celelalte masini nu au avut in parbriz acest bilet. Mi se comunica ca in cazul abaterii voi fi sanctionata cf OUGnr 195/2002 cu 4-5 puncte amenda si 3 penalizare. Mie mi se pare un abuz, intrucat ar fi trebuit si celelalte masini sa aiba atentionare in parbriz. Cred ca este vorba de un vecin „bun”. Intrebarea este :Pot sa ma amendeze? Multumesc.

  • Florin Răican 10 oct. 2017 |

   Vestea proastă este ca PL pare să amendeze pe oricine pentru orice. Sigur că va puteți aștepta să primiți o astfel de amendă oricând. Vestea bună este că puteți lupta cu succes împotriva unei astfel de injustiții, puteți depune plângere.

 302. Alex 9 oct. 2017 |

  Buna ziua,

  Am primit prin posta PV de la PL pe OUG 195. PV este pe numele proprietarului masinii, desi eu am condus-o la momentul savarsirii faptei. Am fost la PL sa le explic si au spus ca „dupa noile reguli” nu mai cauta ei persoana care a condus, ci emit direct PV pe numele proprietarului.
  Cum pot sa procedez pentru a depune plangere? Fapta s-a produs in 25.04.2017, PV a fost emis pe 28.08.2017, iar eu l-am gasit in cutia postala pe 06.10.2017, fiind datata scrisoarea de instiintare cu data de 05.10.2017.
  As vrea sa depun, in calitate de sofer la data respectiva, plangerea in numele meu.

  • Florin Răican 9 oct. 2017 |

   Corect ar fi sa depuna plangere persoana amendata adica proprietarul masinii. Dvs. nu puteti depune plangere in schimb puteti fi propus ca martor si astfel sa aratati instantei ca proprietarul masinii a fost amendat in mod eronat.

 303. Stoian George Lucian 8 oct. 2017 |

  Buna ziua,

  Am fost înștiințat pe data de 12.09.2017 de Pol. Loc. Sector 4 sa comunic datele șoferului ca urmare a faptului ca am staționat neregulamentar. Am mers la sediul Pol. Loc. Sector 4,
  am dat datele și am precizat în scris, ca odată cu înștiințarea pe care ei au promis ca o vor face înainte de a trimite PV sa atașeze și o copie a pozelor.
  Pe data de 03.10.2017 am primit doar PV-ul cu suma de 290RON, 2 puncte de amenda și 2 de penalizare pe:
  – art.142/N din RAOUG si sancționată de articolul 99/2 din OUG.
  – art. 195/02 si sanctionata de art 108/1/a/8 din 195/02.

  Tin sa precizez ca:
  – Eu am lăsat loc pt pietoni ținând cont ca am ieșit din mașina pe trotuar (nu știu dacă era 1m de asta am cerut si pozele sa ma lămuresc și eu)
  – Am plătit deja în 48ore 145RON
  – Pe PV ultimele 3 litere din numărul de înmatriculare sunt incorecte, sau eu cred ca a greșit și a scris peste, pentru ca sunt litere suprapuse (nu stiu daca acest lucru atrage anularea PV-ului),
  – Pe PV nu apare nici un martor.

  Am șanse de câștig dacă fac contestatie? daca da puteți sa-mi dați câteva precedente care au câștigat în instanta pe sect 4.

  Va multumesc.

  • Florin Răican 9 oct. 2017 |

   Eu zic ca daca depuneti o plangere corect intocmita aveti sanse mari sa castigati. Din pacate, nu am practica judiciara in acest sens de la Judecatoria sector 4.

 304. Florin 6 oct. 2017 |

  Directia generala sector 3. Faptele constate incalca prevederile art5 din hcls3 229/2013.Va multumesc!

 305. Florin 6 oct. 2017 |

  Buna ziua ! Sunt din Bucuresti,sector 3 si zilele trecute am primit amenda de la politia locala ,,pentru ocuparea abuziva a parti carosabile,,. Mentionez ca eu parchez duba de serviciu pe lateral la iesirea din parcare ,ca este mai lunga ,langa boscheti.Acum aproximativ o luna am gasit in stergator un bilet pe care scria sa ma prezint la politie ca altfel voi lua amenda, eu ca un cetatean corect m am dus …mi au luat datele…si acum m-am trezit cu amenda .Spatiul de parcare este concesionat,este proprietate privata.Azi am platit suma minima500ron. Va rog sfatuiti ma cum sa fac .Amenda am primit o pe data 4.10.2017.Va multumesc anticipat !

  • Florin Răican 6 oct. 2017 |

   Nu ati precizat daca amenda a fost data la Codul rutier (OUG 195/2002) sau la alt act normativ.

 306. Ovidiu 5 oct. 2017 |

  Buna ziua. Am facut contestatie impotriva unui amenzi aplicate de politia locala pentru ca am circulat pe interzis (fapta de oug), fiind apoi oprit la cateva strazi din masina politiei cu girofarele albastre (lucru care nu semnifica oprire). Contestatia mi-a fost respinsa, motivarea instantei fiind:
  „Astfel, referitor la criticile privind procesul verbal de contravenţie seria AX nr.
  337095/04.03.2017, în esenţă, petentul a susţinut că acesta este lovit de nulitate
  întrucât poliţistul local care l-a întocmit nu are competenţă să îl încheie, această
  competenţă revenind numai poliţiştilor rutieri.
  Această susţinere este nefondată, întrucât prin Legea nr. 155/2010, respectiv
  prin art. 7 lit. h din acest act normativ, i s-a atribuit în mod evident poliţistului local
  competenţa de a constata contravenţii şi de a aplica sancţiuni pentru încălcarea
  normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul
  interzis.
  Or, contravenţia săvârşită de petent este una care se încadrează în ipotezele
  prevăzute de art. 7 lit. h din Legea nr. 155/2010. Petentul a fost sancţionat pentru
  încălcarea normelor legale privind accesul interzis, aşa încât poliţistul local avea
  competenţa de a constata contravenţia şi de a aplica sancţiunea.
  Prin prisma Legii nr. 155/2010 nu există nicio dispoziţie care să prevadă că
  pentru a aplica sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţiei rutiere conform O.U.G.
  nr. 195/2002, ar trebui să existe o dispoziţie a Inspectoratului General al Poliţiei
  Române, prin care agentul constatator în cauză să fie desemnat ca poliţist rutier.
  Trebuie subliniat că potrivit art. 7 lit. h din Legea nr. 155/2010 poliţistul local nu
  are o competenţă generală cu privire la orice contravenţie prevăzută de O.U.G. nr.
  195/2002, ci are o competenţă specială numai cu privire la constatarea contravenţiilor
  şi aplicarea sancţiunilor pentru încălcarea normelor legale privind strict oprirea,
  staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.
  Nu este obligatoriu ca respectiva contravenţie să fie prevăzută printr-o hotărâre a
  Consiliului Local Timişoara, aşa cum în mod eronat susţine petentul, fiindcă legiuitorul
  foloseşte în art. 7 lit. h din Legea nr. 155/2010 sintagma „încălcarea normelor legale
  privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis.”
  Se poate observa că legiuitorul, prin folosirea sintagmei „încălcarea normelor
  legale” nu distinge între legi şi alte acte normative, ceea ce înseamnă că nici cel care o
  aplică nu trebuie să distingă. În acest sens, este evident că prin sintagma „încălcarea
  normelor legale” trebuie să avem în vedere şi dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2002 şi H.G. nr.
  1391/2006 , întrucât textul foloseşte o formulare generală.
  De asemenea, trebuie observat că art. 7 lit. h din Legea nr. 155/2010 nu este o
  normă generală raportat la dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2002, ci dimpotrivă, este o normă
  specială în raport cu O.U.G. nr. 195/2002, care acordă competenţă specială poliţistului
  local de a constata contravenţii şi aplica sancţiuni în materie rutieră, în ipotezele strict
  prevăzute de acest text de lege, respectiv art. 7 lit. h din Legea nr. 155/2010.’

  Mai pot face ceva in acest caz?

  • Florin Răican 5 oct. 2017 |

   Ar fi interesant de vazut la ce data a fost pronuntata hotararea respectiv daca a fost pronuntata inainte sau dupa Decizia ICCJ din iunie 2017.
   Puteti face apel. Platiti o taxa de 20 lei si faceti apel in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii. Decizia ICCJ este clara chiar daca vizeaza un alt aspect decat cel din speta dvs. : la codul rutier (OUG 195/2002) au competenta de a aplica sanctiuni contraventionale doar politistii rutieri!

   • Ovidiu 5 oct. 2017 |

    Data pronuntarii deciziei este de 15 septembrie 2017. In apel sa fac referire la decizia ICCJ chiar daca sentinta a fost pronuntata dupa?

   • Florin Răican 5 oct. 2017 |

    Scuzabil era ca sentinta sa fi fost pronuntata inainte de decizia ICCJ, adica instanta sa nu fi avut cunostinta de decizie.

   • Ovidiu 6 oct. 2017 |

    am inteles..dat fiind faptul ca sentinta este pronuntata dupa, mai am vreo sansa la apel? Va multumesc pentru raspunsuri

   • Florin Răican 6 oct. 2017 |

    Da, aveti sanse daca depuneti apel.

 307. Costi 3 oct. 2017 |

  Buna ziua
  Am si eu o intrebare.
  Azi am fost amendat de un politist local pentru ca am stationat 5 min cu masina parcata la un metru (asa a scris el in procesul verbal) distanta pana la trecerea de pietoni, eu zic ca erau cel putin vreo 5 m pana la trecerea de pietoni.
  A venit la mine s-a prezentat si mi-a zis ca imi da amenda, l-am rugat frumos sa nu imi dea ca numai ce plecam, mentionez ca lucrez la o firma de distributie si chiar nu aveam unde sa parchez, nu este asta o scuza sa incalc regulile de circulatie dar i-am explicat ca nu am parcat aiurea acolo, sa ma aflu in treaba, incercam si eu sa-mi fac meseria, raspunzandu-mi ca si el isi face meseria. Am zis bn asta este si mi-a cerut actele, i-am dat buletinu, certificatu masinii si permisu de conducere. Le-a luat si a zis sa ma prezint dupa 5 min la el la masina(care de asemenea era parcata neregulamentar) sa imi dea amenda fiind de 725 lei, pct etc si actele. Am zis bn si am asteptat sa treaca timpu mentionat de dansul, dupa care am mers la el la masina si i-am zis ca am si eu ceva de mentionat, zicandu-mi vezi ca iti pot creste amenda, insirandu-mi diferite infractiuni constatate de el. Am zis ii dreptu meu la sa treaca la mentiuni ce ii zic. I-am zis sa se consemne in pv ca agentul „cutarescu” nu este insotit de un alt organ competent al politiei locale, el spunandu-mi ca oricum nu rezolv nimica. In timp ce scria i-am atras atentia ca, Constantin se scrie cu „C”, el scriindu-l cu c mic de mana. O inceput cu amenintari, ca nu vad bn(se vede clar pe procesu verbal cum mi-a scris numele)si alte aberatii de-ale lui. Mi-a mai tinut „teorie” vreo 5 min ca daca maicamea trecea pe trecerea de pietoni si daca o lovea o masina din cauza mea ca nu o vedea, chestii de genu si eu i-am raspuns acum o saptamana soramea a fost furata in tramvai si a mers sa faca o plangere la sediul politiei locale si un domn de acolo i-a zis ca nu are rost ca nu rezolva nimica, el raspunzandu-mi ca nu ii chiar de competenta lor furturile de buzunare, ca exista o autoritate nationala pt asa ceva sau ceva de genu. I-am zis bn, i-am semnat amenda, i-am zis o zi buna, la revedere si am plecat.
  Intrebarea mea este: are rost sa fac contestatie la amenda? Mentionez ca am o cunostina cu specializare juridica si mi-a sugerat sa platesc amenda si imi formuleaza ea o cerere de plangere penala la pt anularea pv si recuperarea ulterioara a banilor.
  Multumesc anticipat. O zi buna!

  • Florin Răican 4 oct. 2017 |

   PL continua sa cultive modul burlesc de intocmire a PV. Cunostinta dvs. cu specializare juridica v-a sfatuit corect.

 308. ruxandra 2 oct. 2017 |

  La primul termen al procesului (am facut plangere impotriva unui PV de contraventie intocmit de politia locala ) i s-a solicitat PL prezentarea fisei postului agentului care a intocmit PV pentru urmatorul termen.1. Credeti ca e o proba in favoarea PL? Nu cred ca o fisa a postului prezinta amanuntit atributiile politistului local .2 in cazul in care s-a judecat primul termen in lipsa reclamantului, la urmatorul termen poate sa se prezinte prin avocat? Multumesc mult!

  • Florin Răican 2 oct. 2017 |

   1. Nu este o proba in favoarea PL. Instanta incearca sa stabileasca daca PL are printre atributiuni si pe aceea de a sanctiona contraventional indomeniul respectiv. Aceste atributii rezulta din lege dar si fisa postului poate fi edificatoare;
   2. Da. La oricare termen puteti fi reprezentata de avocat.

 309. Carmen 29 sept. 2017 |

  Buna ziua,

  Actul normativ : OUG 195/2002, ART99/2,, ART 108/1/a/8

  Multumesc

 310. Carmen 28 sept. 2017 |

  Buna ziua,

  Am fost amendata ieri, de catre Politia locala, pentru stationare neregulamentara.
  Am semnat procesul verbal. Acum, dupa ce m-am documentat, am aflat ca din data de 19.09.2017 a intrat in vigoare Decizia 11/2017 a ICCJ , potrivit careia Politia locala nu mai are competenta functionala de a aplica sanctiuni contraventionale, potrivit dispozitiilor art.7 lit f) din din Legea poliției locale nr. 155/2010.
  Vreau sa fac plangere la Judecatorie, dar nu stiu daca este cazul sa platesc in 48 de ore jumatate din cuantumul amenzii.
  Multumesc pentru un raspuns prompt.

  • Florin Răican 28 sept. 2017 |

   Plata a jumatate din minimul amenzii va ofera un plus de liniste. Nu ati precizat insa actul normativ la care ati fost sanctionata.

 311. Mihai 27 sept. 2017 |

  Buna seara Dl Avocat ,
  Locuiesc in sectorul 3 si sapt trecuta m-am trezit cu PL locala la usa . Am deschis , mi-au spus ca au venit in urma unei sesizari la etajul 5 , deoarece un vecin renoveaza ap. si a aruncat 20 saci cu moloz in spatele blocului. Eu faceam curat in balcon si scosesem in fata usii cateva chestii care vroiam sa le duc la curte (3 galeti plastic, cateva placi de faianta ramase si o cutie cu ceva lavabil). PL m-au intrebat ce fac cu deseurile . Eu le-am raspuns ca nu sunt deseuri, le-am scos pentru ca fac curat in balcon si le bag inapoi . PL a spus sa fac curat in 2 ore si au plecat. Dupa 40 min , au urcat iar , mi-au spus ca au terminat cu vecinul (l-au gasit si amendat) si m-au intrebat ce numar am la masina. Eu nu am stiut numarul , deoarece am nr rosii, iar PL a plecat . Luni 25.09.2017 , am primit prin posta PV , amenda 500 lei deoarece nu am incheiat contract pentru evacuarea deseurilor rezultate in urma executiei de lucrari de renovare. PV – ul are ora 09.15 , dar PL a plecat de la mine la ora 11 si au declarat in PV ca nu se aflau persoane pe holul blocului ca si martori . Unde au scris PV-ul si de ce nu m-au instiintat ? Amenda este aplicata incorect . In cel mai rau caz puteau sa ma sanctioneze cu 100 lei pentru depozitare pe spatiul comun , nici cum de transport , deoarece eu nu am transportat nimic. Va rog frumos sa-mi spuneti cum sa procedez .

  • Florin Răican 28 sept. 2017 |

   Singura posibilitate este sa depuneti o plangere impotriva PV. Dvs nu ati renovat nimic si nu ati produs nici un fel de deseuri. Nu aveau de ce sa va sanctioneze nici in varianta in care doar ati depozitat cateva bunuri pentru o perioada scurta de timp.

 312. Mihaela 2 sept. 2017 |

  Buna ziua…am primit o amenda pentru parcare in fata casei de la Politia Locala..situtia a fost cam asa..eu si sotul meu aveam masinile parcate…intrucat nu eram in localitate..un alt sofer a parcat intre cele doua..iar in momentul cand a vrut sa plece cred ca i s’a parut mai dificil sa iasa dintre cele doua..si a considerat ca a fost blocat in mod intentionat..si a anuntat politia locala..banuiesc ca a sunat la poarta dar nefiind acasa nu a raspuns nimeni si astfel am primit amenda cum ca i’am obstructionat iesirea..credeti ca are sens sa fac contestatie sau mai bine platesc amenda?

 313. Stefan 29 aug. 2017 |

  Buna ziua,

  Acum doua saptamani un domn nu mi-a acordat prioritate in sens, iar datorita faptului ca era foarte revoltat pe aceasta tema m-a sicanat in trafic. Individul a tras brusc dreapta, iar eu neavand timp de reactie am intrat cu bara din fata, stanga, in masina lui. Martori avem amandoi, inclusiv politia locala care era prezenta la fata locului. Am fost la politia rutiera, am declarat si am facut plangere, iar acum cand trebuia sa ne prezentam amandoi la politie (el nu a venit) respectivul politist imi spune ca eu am tras stanga de volan si ca al meu martor nu se ia in considerare, netinandu-se cont de nicio specificatie trasata de mine. Vinovat din toata tarasenia asta am iesit tot eu. Asadar, va rog, sa-mi spuneti cum as putea sa-i trezesc la realitate pe bugetarii astia care ne mananca banii de pomana si sa faca dreptate.

 314. Pantea Mirela 17 aug. 2017 |

  Buna ziua, sambata seara, 12.08.2017 am primit o amenda de la politia locala a judetului Arges pentru campare interzisa la Balea Lac ( cu toate ca nu stiam ca acolo nu se campeaza, avand in vedere ca era deja 4 corturi inaintea noastra ).In fine, amenda e data, sunt 1000 ron sau 500 ron in 48 ore.Am fost azi dimineata sa platim cei 500 ron si ni s-a spus ca am depasit termenul de 48 de ore.Duminca, luni si marti nu aveam cum sa o platim, sint zile nelucratoare, plus ca noi ne-am intors marti – 15.08, dupa-amiaza.Spuneti-ne, va rog cum se iau in considerare cele 48 de ore in caz de zile nelucratoare si ce putem face,

  • Florin Răican 17 aug. 2017 |

   Legea apune ca atunci când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte. Asadar, daca sanctiunea fost aplicata sambata 12 august trebuia platita pana marti 15 august pentru a putea beneficia de principiul ablatiunii (plata a jumatate din amenda in termen de 48 de ore). In mod categoric in ziua de 17 august termenul de 48 de ore era depasit.

 315. dan 16 aug. 2017 |

  buna ziua,am primit azi 16.08 2017 un proces verbal intocmit in data de 16.06 2017de la politia de frontiera precum ca am trecut fasia prin loc nepermis.Cum mai pot face contestatie deoarece au trecut cele 15 zile si eu nu am semnat de luarea la cunostinta.procesul verbal a fost lasat aseara la usa fara sa sune sau sa fiu instiintat,nu are plic cu data postei a fost lasat asa pur si simplu in usa.eram 3 persoane atunci la pescuit si unul a primit procesul verbal in iunie altul in iulie si eu doar acuma in 16 august

  • Florin Răican 17 aug. 2017 |

   Termenul de 15 zile pentru depunerea plangerii se calculeaza de la data comunicarii (16.08.2017) si nu de la data intocmirii (16.06.2017). Asadar sunteti in termenul care va permite sa formulati plangere impotriva PV.

 316. Aurelia Godorogea 9 aug. 2017 |

  Buna ziua,

  In data de 27.04.2017 am gasit in parbrizul masinii un biletel de la Politia Locala Sector 5, prin care mi se comunica urmatoarele:
  1) Contraventia Savarsita: – art. 142 din RAOUG 195/2002 Rep
  2) Puncte amenda 2 sau 3
  3) Puncte penalizare 2
  4) Filmat cu aparat „Nikon” omologat nr. 40118252/215194
  5) Semnatura contravenient: …..
  Nu am stiut ce trebuie facut in astfel de situatii, fiind prima data cand mi se intampla asa ceva .
  Ieri, 08.08.2017 am gasit in cutia postala PV intocmit in data de 29.06.2017 de catre Politia locala Sector 5 (290 RON si 2 puncte penalizare) si o adresa de la Primaria Sectorului 5 -PV de inmanare/afisare a PV de sanctionare contraventionala .
  Vreau sa fac urmatoarele precizari.:
  1.Pe biletul gasit in parbrizul masinii are trecut numele ag. Costrasel Ionel.
  2.PV intocmit in 29.06.2017 (ulterior Deciziei ICCJ 11/19.06.2017) este trecut la numele agentului constatator Bud Florentin, (deci o alta persoana).
  3. Adresa PV de inmanare/afisare a PV de sanctionare contraventionala are trecut numele Puncioiu Mihail (a treia persoana).
  De asemenea, precizez faptul ca nu exista pe niciunul dintre documentele primite semnatura mea.
  Cum pot fi amendata si cum mi se pot lua 2 puncte de penalizare (asta insemnand pe permisul meu de conducere) atata timp cat nu am fost eu la volan. Cum pot dovedi, mai ales ca nu era nimeni la masina atunci cand a fost lasat biletul in parbriz.
  Nu mi s-a lasat nicio fotografie cu masina,
  Va rog sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac in situatia expusa mai sus. Sa platesc astazi jumatate din minimul amenzii, adica 145 Ron si ulterior sa contest si sa sa cer anularea PV ( avand 15 zile la dispozitie) si returnarea banilor sau sa nu platesc.
  Faptul ca pentru aceeasi contraventie apar mai multe persoane ( ma refer la ag.constatatori) pe documentele emise este un lucru normal. Adica unul constata, altul scrie PV si altul inmaneaza/afiseaza PV?

  Va multumesc anticipat pentru raspuns.
  O zi buna!

 317. Decebal 30 iul. 2017 |

  Va salut. Va deranjez cu un caz legat de o amenda data de Politia Locală sector 3. Am parcat mașina socrului meu ( o duba vw caddy) pe care intenționăm sa o vindem in fata blocului in care locuim unde socrul meu are și apartament pe numele lui. Mașina avea 2 hârtii A4 lipite cu scotch pe Geamul din spate cu de vânzare și număr de telefon. Mașina nu era parcata pentru vânzare . Era la domiciliu. Am mai primit un avertisment de la poliția locală ca nu este voie sa am anunț de vânzare pe mașina dacă este parcata pe drum public.( atunci aveam și pe geamurile din fata). Am scos anunțurile de pe geamurile din fata și au rămas doar in geam spate și lateral . Am primit iar hârtie sa ma prezint la PL sa spun cine a parcat mașina . M-am dus cu actele apartamentului pe numele socrului și le am arătat ca este parcat la domiciliu și i am rugat sa ma ierte căci am uitat sa scot și anunțurile din spate. Doamna foarte drăguța M-a pus sa completez o hârtie cu numele persoanei care a parcat și a spus ca e totul ok ca voi primi avertisment și sa am grija pe viitor sa nu se mai întâmple . Am plecat liniștit acasă și am scos toate anunțurile de pe mașina . Peste o luna pe 25 Iulie primesc un PV întocmit pe 21.07. Ca am parcat pe 14.06.2017 și aveam anunț de vânzare . In PV scrie ca ocupa trotuarul străzii Calea Călărași (lucru neadevărat – nu era pe trotuar , era pe loc amenajat pt parcare și ca aveam afișe lipite pe mașina cu de vânzare . Am primit amenda 500 cu posibilitate 250 in 48 ore. Socrul meu nu m-a anunțat când a venit amenda și au trecut cele 48 ore in care puteam plăti la jumate . Ma aflu in termenul in care pot contesta PV și am constatat câteva nereguli in legătura cu PV . In primul rând scrie ca au fost efectuate fotografii cu telefonul de serviciu ( ma îndoiesc ca pozele făcute cu telefonul pot fi datate si sa arate ora când au fost făcute ) si in al doilea când PV este semnat doar de polițistul local . Fără semnătura contravenient sau martor. Am citit ca dacă nu semnează contravenientul polițistul trebuie sa găsească un martor sau in cazul in care nu găsește martor sa justifice acest lucru . Am șanse sa câștig procesul ? Cât M -ar costa sa îmi faceți Dvs plângerea ? Eu pe 31.07 merg la Terchirgiuol la sanatoriu și nu mai am cum sa trimit contestația decât prim posta . Dacă credeți ca sunt șanse as dori sa ma ajutați cu acest lucru . Pot da o fuga la Mangalia sapt viitoare . Aștept un răspuns . Mulțumesc . 0766.900.613

 318. Constantin 27 iul. 2017 |

  Se poate contesta in instanta un avertisment in cuantum de 500 lei in conditiile in care PV nu a fost adus la cunostinta vinovatului?
  Pe data de 20.03.2016 la ora 12.30 ma aflam impreuna cu 3 prieteni pe o strada din apropierea domiciliului meu. Un agent de politie a oprit langa noi si ne -a luat datele si ne-a comunicat ca vom primi fiecare cate o amenda in cuantum de 500 lei in baza legii 61/1991 art.2 pct.2 sanctionata de art.3 lit.c al legii 61/1991 (pe scurt ca am creat un grup organizat cu scopul de a savarsi actiuni ilicite -exact asa scrie in PV). 2 dintre noi au primit PV acasa la scurt timp si le-au contestat (eu fiind martor).In urma contestarii s-a hotarat anularea contraventiei pentru cei 2. Eu nu am primit acasa PV si am crezut ca nu mi s-a scris amenda de catre agent. Azi 27.07.2017 am aflat de la primaria de care apartin cum ca am de achitat o amenda de 500 lei. Am solicitat o copie a PV de la primarie si dupa cateva insistari mi.au dat-o. Tot cei de la primarie mi.au zis ca pe PV scrie ca a fost afisat pe poarta domiciliului meu pe data de 11.07.2016. Mentionez aici ca la domiciliul meu este in permanenta cineva care poate prelua recomandatele si domiciliul este dotat cu sonerie si casuta postala.Am fost dupa la politie sa stau de vorba cu agentul care a intocmit PV dar am aflat ca el a fost demis. Cum pot proceda in aceasta situatie? Nu am gasit nimic pe poarta lipit niciodata si nici in casuta postala. Cum pot contesta amenda ?

 319. Daniel Arad 23 iul. 2017 |

  Buna. As vrea sa va intreb daca este legal ceea ce face Politia Locala din Arad si anume, periodic ei controleaza documentele taximetristilor solicitand acte precum Cazier Profesional (un document abuziv creat pentru a plati ceva bani in plus), Autorizatiile de Transport, atat cea pentru firma cat si cea pentru masina, Agreerea Taxi eliberata de Registrul Auto Roman (care in afara de Politia Locala este controlata de Politia Ruteira doar impreuna cu Registrul Auto Roman), de asemenea controleaza Analizele Medicale si Psiho. Pentru lipsa analizelor sau nevalabilitatea acestora amenda este nici mai mult si nici mai putin decat 2000 de lei, cu aceasi suma se penalizeaza si lipsa vizei anuale de pe autorizatie (o stampila).

  Au dreptul sa controleze aceste documente? (Un taximetrist i-a dat in judecata pentru amenda pentru analizele medicale si a castigat procesul)

 320. mircea a. 10 iul. 2017 |

  Politistii locali nu pot avea calitatea de agenţi rutieri deci nu pot aplica sancţiunile prevăzute de O.U.G. nr.195/2002, legea specială privind circulaţia
  publică(pietoni aiutovbehicule) , H.G. nr.1391/2006 norme metodologice şi OG nr.2 regimul juridic al contravenţiilor deoarece trebuie să fie agenţi de poliţie cu specializare în domeniul rutier numiti prin dispoziţia inspectorului şef al Inspectoratului General al Poliţiei Romane.A se vedera art 177 şi art 178 din H.G. nr.1391/2006 norme metodologice de aplicare a O.U.G. 195/2002.Este şi o Decizie a ICCJ nr.11 din 19.06.2017 care le interzice, poliţistilor locali sa desfăşoare actiuni conform celor trei acte normative.Deci nu are nici un efect juridic actele încheiate de politia locală şi se poate face plăngere penală pentru abuz în serviciu,

 321. Dana 10 iul. 2017 |

  Buna ziua sotul meu in data 18.02.2017 a parcat in municipiul Cluj in fata spitalului Militar ,si – cumparat bon de parcare dar din graba a uitat sa il razuiasca cand a iesit a gasit o hartie in care este chemat la Politia Locala a doua zi dar neputand ajunge am sunat si ni sa comunicat ca in termen de 6 luni o sa primeasca PV acasa dar masina nefiind pe el am vb cu proprietarul si ne a zis ca nu a primit nimic pana acum am fost si noi la posta si am intrebat daca nu a ajuns ceva de la Politia Locala .Oare care ar fi urmatori pasi care ar trebui sa ii facem deoarce pentru noi este un stres ca nu stim ce este de facut si de ce nu a ajuns nici o hartie nimic la proprietar prin care el trebuie sa declare cine a condus masina in ziua respectiva.

  Multumesc frumos !!

  • Florin Răican 14 iul. 2017 |

   Nu aveti de ce sa fiti asa de stresati pentru ca sotul dvs a platit parcarea! Daca mai aveti acel bon de parcare ar trebui sa il pastrati. S-ar putea sa aveti nevoie de ele in eventualitatea in care PL chiar va amendeaza. In rest, pana cand nu primiti (dvs. sau proprietarul masinii) PV de contraventie nu prea aveti ce face. Asadar, pasii la care va referiti incep abia dupa ce primiti un PV de contraventie.

 322. Aneta Cochirleanu 7 iul. 2017 |

  In data de 07.06.2017 am parcat în statiunea Eforie Nord unde parcarea este interzisă . Am gasit un fluturas la stergator de la Politia Locala prin care ma invita la sediu pentru a lua procesul verbal pentru contraventie parcare ilegală . Începând cu 22 iunie mai are voie politia locala sa dea amenzi ?

  • Florin Răican 10 iul. 2017 |

   PL poate da amenzi doar pentru faptele pentru care legea prevede ca au calitate de agenti constatatori. Spre exemplu nu va pot amenda pentru oprirea/stationarea interzisa potrivit OUG 195/2002 dar va pot amenda pentru aceleasi fapte daca exista vreo hotarare de consiliu local in acest sens.

 323. Vlad 3 iul. 2017 |

  Buna ziua.Am parcat masina in zona semnului interzis intre orele 22-06.30 neexistand un loc de parcare disponibil la acea ora..

 324. Horia Velcescu 29 iun. 2017 |

  Buna seara.
  Aminteati dvs mai jos de o decizie ICCJ privitoare la nelegalitatea aplicarii sanctiunilor de genul celor rutiere de catre politistii locali.
  A aparut aceasta decizie?
  Multumesc.

 325. Victor 28 iun. 2017 |

  Buna ziua Dl Avocat,

  Am o masina inmatriculata pe numele meu in Bucuresti dar este folosita de alta persoana in orasul Calarasi.
  Masina a fost parcata la Spitalul Clinic Calarasi in zona cu semn de oprirea interzisa.
  (A fost vorba de o urgenta medicala dar acest lucru nu scuza infractiunea.)
  Am primit acasa o instiintare de la Politia Locala Calarasi sa transmit datele de identificare al soferului dar nu as vrea sa le dau datele deoarece am citit de decizia ICCJ nr.11 în dosarul nr.3/2017 „doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice”.
  Ce ma sfatuiti sa fac? Sunt sanse sa scape fara amenda conducatorul auto?
  Va multumesc.

  • Florin Răican 30 iun. 2017 |

   PL va solicita datele in mod nelegal. Sfatul ar fi acela de anu da curs acelei solicitari.

 326. Maria 27 iun. 2017 |

  Bună ziua! În urmă cu 10 zile am fost sancționată (amendă 290ron)de către poliția locală Constanța, deoarece am fost surprinsă traversând un bulevard intens circulat, printr-un loc neamenajat. Au dreptul să facă asta? Mulțumesc!

  • Florin Răican 30 iun. 2017 |

   Potrivit Legii nr. 155/2010 PL pot constata contravenții și aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni.

 327. PETRICA 27 iun. 2017 |

  daca nu am avut autorizarie acces oras ( camion de 12 tone) ma pot folosi de legea 195/2002 ptr ca am fost amendat de o plitista de la politia locala GALATI SI NU DE UN POLITIST DE LA RUTIERA? LA PV AM AVUT OBIECTII DAR NEVAZAND FARA OCHELARII DE VEDERE POLITISTA A SCRIS CA NU AM OBIECTII SI EU AM SEMNAT

  • Florin Răican 30 iun. 2017 |

   Puteti sa formulati acele obiectiuni in interiorul unei plangeri impotriva PV.

 328. Mihailescu Andrei 21 iun. 2017 |

  Buna ziua,
  Ma numesc Mihailescu Andrei, in urma cu o zi, am trecut pe culoarea galbena a semaforului, in conditiile in care a fost verde la inceput si s-a schimbat in galben cam la mijlocul intersectiei in care ma aflam, pe partea dreapta a intersectiei se afla o masina a politiei, ulterior am fost tras pe dreapta de mi s-au cerut actele , le-am dat, m-a intrebat agentul daca stiu ce am facut, am spus ca nu am avut ce face pentru ca s-a schimbat culoarea in galben si am continuat drumul spre a nu incurca circulatia din intersectie. Agentul mi-a spus ca nu am trecut pe culoarea galbena ci pe culoarea rosie, asa ca imi va retine permisul , fapt ce a si facut, mi-a intocmit un proces verbal de contraventie, mi l-a dat sa il semnez, eu am vrut sa fac mentiune in scris ca nu am trecut de fapt pe culoarea rosie, am apucat de am scris un nu si atat pentru ca agentul mi-a smuls din mana procesul verbal si mi-a spus ca o sa mi-l trimita prin posta. I-am cerut respectuos pv pentru ca am dreptul de a face mentiuni si de a semna pv pentru ca am fost de fata cand acesta mi l-a intocmit, iar agentul a spus ca nu-mi da nimic si ca o sa-l gasesc in cutia postala. Consider ca mi s-a facut o nedreptate prin faptul ca nu-mi pot exercita dreptul de a face mentiune, consider ca este un abuz din partea agentului faptul ca nu mi-a inmanat pv pentru al semna si a putea plati amenda cat si a-l contesta in acest caz. Va rog sa-mi spuneti cam ce as putea face acum.
  Va multumesc

  • Florin Răican 25 iun. 2017 |

   Singurul lucru pe care il puteti face este sa atacati PV cu o plangere contraventionala.

 329. VIRGIL 20 iun. 2017 |

  A aparut decizia ICCJ :Decizia nr.11 în dosarul nr.3/2017

  Admite recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului şi, în consecinţă, stabileşte următoarele:

  În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 şi art. 105 pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 7 lit. h) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar agentul constatator din cadrul poliţiei rutiere are competenţa de a solicita proprietarului sau deţinătorului mandatat al unui vehicul comunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice, precum şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege, în cazul necomunicării relaţiilor solicitate.

  Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

  Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 19 iunie 2017.

 330. Octavian 19 iun. 2017 |

  buna ziua
  in dimineata acestei zile – 19.06.2017 – am gasit in parbrizul masinii un biletel de la Politia Locala Sector 5, prin care mi se comunica urmatoarele:
  1) Contraventia Savarsita: – art. 142 din RAOUG 195/2002 Rep
  2) Puncte amenda 2 sau 3
  3) Puncte penalizare 2
  4) Filmat cu aparat „Nikon” omologat nr. 40118252/215194
  5) Semnatura contravenient: …..

  Mentionez ca masina a fost parcata in spatele blocului, loc in care mereu se parcheaza si unde nu exista nici un semn de Oprirea Interzisa.

  Ce trebuie sa fac in aceasta situatie?

  • Florin Răican 25 iun. 2017 |

   Aceasta este doar o comunicare. In momentul in care veti primi un PV veti avea posibilitatea sa il atacati cu o plangere. In fotografie va aparea, probabil, un autoturism care stationeaza. Problema care se pune este aceea de a stii cine a savarsit contraventia. Exista hotarari favorabile in astfel de situatii intrucat din fotografiile efectuate de PL nu rezulta si cine a savarsit fapta de natura contraventionala.

 331. Rus Timea 13 iun. 2017 |

  Buna seara,

  In 2014 mi-au sosit acasa 2 amenzi de parcare neregulamentara la o masina vanduta. Respectivele procese verbale le-am contestat, depunand copi dupa acte (fara taxa de timbru deoarece nu stiam cat costa), pana sa imi vina intampinarea am mai primit si o amenda de rovinieta. La intampinare am aflat cat am de platit taxa judiciara si am mai solicitat si o adaugare la dosar a amenzi de la CNADR. Din pacate tribunalul de la Sighetul Marmatiei mi-a luat contestatia impotriva CNADR-ului separat iar impotriva amenzilor mi-a venit decizie finala de lipsa plata taxa judiciara.
  Deoarece am fost plecat din tara pana anul asta, am contestat din nou acele amenzi, dar de data asta am primit o comunicare prin care imi cere un raspuns in 10 zile cu privire la intampinarea de la politia locala, in care se specifica ca ii tardiva contestatia.
  In final ce vreau eu sa stiu ii, masina fiind vanduta si radiata in (toate copiile sunt la dosar), ce raspuns sa dau. Stiti dumneavoastra de vreun caz castigat dupa aproximativ 3 ani?

  • Florin Răican 13 iun. 2017 |

   Cu putina atentie ati fi putut castiga aceste procese. Termenul in care poate fi depusa o plangere impotriva unui PV este de 15 zile iar taxa judiciara de timbru este de 20 lei. Daca nu respectati aceste conditii minimale nu are rost sa depuneti o plangere. In plus, va agravati singur situatia dat fiind ca PL va poate obliga sa achitati si cheltuieli de judecat (onorariu aparator ales)

 332. Madalin 13 iun. 2017 |

  Domnule Avocat,
  Ma aflu, si eu, in situatia primirii unei contraventii din partea Politiei Locale. De aceasta data, este vorba de PL Sector1, Bucuresti privind stationarea neregulamentara (am stationat exact sub semnul informativ de statie de autobuz, neobservand-ul, la momentul respectiv, deoarece era mascat de vegetatia din zona, deci la aprox. 20-25m de statie). Tin sa va mentionez ca respectiva Comunicare gasita, pe parbrizul masinii, are doar o semnatura a agentului Politiei Locale si stampila Politiei Locale fara a exista vreun martor de la pricina fapte (nici macar un al martor asistent).
  Ce cale imi recomandati sa urmez? Sa merg pentru semnarea procesului verbal si plata contraventiei, urmand ca apoi sa actionez impotriva procesului verbal si recuperarea contraventiei? sau sa astept sosirea procesului verbal pentru a-l actiona in instanta in termen? Aveti Hotarari favorabile in acest sens pentru Sectorul 1, Bucuresti?

  Va multumesc,

 333. Doru Moldovan 8 iun. 2017 |

  Va salut. Ma numesc Moldovan Doru, sunt din Bistrita, B-N , si am o nelamurire cu privire la o amenda din partea politiei locale Satu-Mare,care , au intocmit o amenda contraventionala pentru necomunicarea datelor de identificare a autoturismului ,pe care l-am vandut de 2 ani de zile, dar noul proprietar nu a efectuat transcrierea acestuia, Ce se poate face in acest caz? In caz de plangere ,unde ma adresez? La tribunalul de resedinta sau la cel in raza caruia sa aplicat amenda? in cazul meu Satu-Mare. cu stima.

  • Florin Răican 13 iun. 2017 |

   Legea privitoare la transcrierea autoturismelor urmeaza sa se modifice. Pana atunci puteti actiona in instanta pe cumparator obligandu-l sa efectueze transcrierea autoturismului. De asemenea, puteti depune o plangere contraventionala in care sa aratati ca ati instrainat autoturismul. Plangerea se depune la judecatoria in raza caruia a fost savarsita fapta contraventionala.

 334. valentin 5 iun. 2017 |

  Buna ziua Dl. Avocat. Astazi 05.06.2017, am stationat aproximativ 1h intr-o zona in care stationarea era interzisa, deoarece nu erau alte locuri libere in zona si deoarece mai erau si alte masini stationate (aprox 10), in orasul Buzau, si m-am trezit cu o instiintare de la PL, lasata in parbriz prin care ma invitau la sectie sa lamurim de ce am stationat acolo incalcand Art. 108/Lit.B pct 7 din OUG 195/2002 si fiind pasibil de 4-5 pct amenda conform art 100/012 din OUG 095/2002, fiind si FOTOGRAFIAT. Am ales sa nu ma duc la sectie, in ideea ca oricum imi vor trimite acasa amenda in cazul in care vor dori si avand in gand sa o contest. Am dreptul sa contest avand in vedere ca am fost instiintat de PL? Pot anula PV? Sa amendeze frate nesimtitii care blocheaza benzi de circulatie, masini parcate etc. Eu eram oarecum parcat ca si ceilalti, fara a incurca traficul.

  • Florin Răican 6 iun. 2017 |

   Din experienta altor soferi chemati la PL a rezultat ca este mai bine sa nu va prezentati la sediul PL (economie de timp si nervi). Aveti dreptul sa atacati PV cu o plangere pe care o veti depune la Judecatoria Buzau in termen de 15 zile de la primirea PV. Instiintarea nu este tot una cu procesul verbal.(Pe data de 5 iunie m-am aflat si eu in Buzau si confirm faptul ca in zona Piata Centrala nu am putut gasi un loc de parcare.)

 335. Daniel 4 iun. 2017 |

  Buna seara
  V-am trimis pe avocat@raican.ro hotararea de la Judecatoria Craiova. Astept sa vad daca P.L. face recurs in 30 de zile. Multumesc pt sprijin.

  • Florin Răican 6 iun. 2017 |

   Rog trimiteti inca o data hotararea de la Judecatoria Craiova. Nu o gasesc in lista de e-mail-uri primite.

 336. Constantin 31 mai 2017 |

  Vă salut cu respect !
  Mă numesc Constantin, am vârsta de 50 ani si sunt conducător auto de aproape 30 ani, timp in care am încercat cât am putut să am un comportament legat de traficul rutier destul de decent. Cu toate acestea nu am scăpat de amenzi pt mici nereguli în special pt depasirea vitezei. Însă vreau sa va spun ca in dară zilei de ieri am trecut printr.O experienta destul de neplăcută si as vrea prin intermediul dvs sa stiu ce ar trebui să fac?
  Eu lucrez ca distribuitor si prin natura meseriei sunt obligat sa mai fac opriri la limita legii ,in functie de amplasarea diverselor magazine cu care colaborez. Fiind in activitate la un magazin pt încărcare descărcare, prin zonă a trecut un echipaj al politiei rutiere, a oprit masina in dreptul meu, a deschis geamul si cu o arogantă, cu un ton destul de deplasat sub forma,, ce faci baa, asa se oprește masina, pregateste.te de.O amendă ca imediat vin”. Au parcat masina la vreo 10 m si au venit la mine si la fel cu tonul ridicat, aroganti,, da ba actele”… am refuzat sa le prezint actele , invocând comportamentul neadecvat, timp in care nu au stat pe gânduri si s.au repezit toti 4 pe mine , cu bruscari amenintări ca ma duc la post. M.am opus oarecum spunându.le că fac un abuz, pt ca chiar nu făcusem nimic asa de grav încât să aibă o asa iesire. Bineinteles ca au intervenit si cativa oameni care asistasera la scena, spunându.le sa fiu lăsat in pace ca nu am făcut nimic, lucru pe care pana la urmă l.au făcut, faptul de a ma lăsa în pace, cu pretul unei amenzi pt oprire interzisă. Nu contest amenda, chiar dacă si in fata masinii mele si in spate erau multe masini oprite dar vreau sa stiu ce pot face pt comportamentul aproape de huliganism pe care l.au avut fată de mine? Astept un sfat… va multumesc!

  • Florin Răican 6 iun. 2017 |

   Rog precizati daca este vorba de politia rutiera (nationala) sau de politia locala (PL). Dupa comportament par de la PL… Indiferent cine este angajatorul puteti depune o plangere la Parchet pentru abuz in serviciu, cercetare nelegala, etc.

 337. Laura 29 mai 2017 |

  Buna Ziua. Ma confrunt de azi cu o problema clasica a nedreptatii romanesti si nu stiu exact cum ar trebui sa procedez. In data de 20.05.2017 am
  mers sa fac piata in zona Soselei Giurgiului ( pentru prima data, deoarece locuiesc in alta zona). Timp de 2 h cat am stat pe acolo, o doamna tot injura cu voce tare, se mai lua de oameni pe strada. Nu mi s-a parut o amenintare neaparat, dar am crezut ca e normal sa cer ajutorul cuiva competent pentru a-i face un bine . am sunat la 112, am expus problema, mi-au zis ca trimit un echcipaj. Timp de 10 min echipajul nu a venit, insa am obs ca la o distanta scurta, chiar in raza vizuala era politi locala, dintre care 2 organe care dormeau intr o masina. M-am dus si le-am batut in geam si le-am zis ca am sunat la 112 pe tru respectiva persoana. 1 organ mi-a zis ca e cunoscuta in zona pentru cum face…si apoi mi-au cerut numele si data nasterii. acum am fost la posta si surpriza… o recoamndata de la politia locala cu o contraventie in val de 100 de ron… pentru ca am fost un cetatean moral. Vreau sa o contest si nu stiu procedura in acest caz.

  • Florin Răican 30 mai 2017 |

   Pentru toate amenzile contraventionale legea prevede aceeasi modalitate de contestare si anume plangerea (contraventionala).

   • Laura 30 mai 2017 |

    Multumesc pentru info!

 338. VIRGIL 23 mai 2017 |

  Domnule avocat,
  Este legal si moral ca un echipaj de politie locala sa stationeze , (deci mai mult de 5 min) in raza de actiune a indicatorului oprire interzisa ( de fapt a stat mai mult de o ora) si sa sanctioneze pentru aceeasi fapta citeva zeci de masini?

 339. Laura Malcovici 22 mai 2017 |

  In data de 13.04.2017, mi s-a ridicat masina parcata pe o alee; desi nu era marcata in vre-un fel parcarea interzisa, sau cale de accest, etc. , blocam accesul la cateva garaje (construite ilegal); am ridiccat masina, am achitat taxa; m-am prezentat pe 14.04.2017 la sediul politiei locale pentru a lua legatura cu agentul constattor al politiei locale; domnul agent a fost liber pe 14, si mi s-a cerut sa revin a doua zi ; am revenit a doua zi si l-am gasit pe agentul constatator; i-am prezentat procesul de dispozitie – ridicare autovehicol + chitanta de la RADP; m-a mustrat, si mi-a comunicat ca primesc un avertisment, fara amenda sau puncte penalizare si cu; am plecat si credeam ca acolo a luat sfarsit povestea; asta era pe 15.04.2017 (sambata Pastelui);
  Astazi, 22.05.2017 am primit o scrisoare recomandata cu procesul verbal pentru amenda, datat pe 10.05.2017 prin care sunt penalizata cu 4 puncte de amenda plus 3 punte de penalizare;
  Ma puteti sfatui ce sa fac? de ce nu mi-a emis atunci amenda? nu vad pentru ce sa platesc penalizari?

  • Florin Răican 28 mai 2017 |

   Singura posibilitate juridica de a anula PV este plangerea impotriva PV. Ramane la aprecierea dvs. daca doriti sa folositi modelul de mai sus sau nu, daca va insusiti ideile de acolo sau nu.

 340. Cristian 20 mai 2017 |

  Buna ziua ! Pe data de 19.05.2017 am fost amendat de catre un politist al Politiei Locale a sect. 3, Bucuresti pentru conducerea unui autovehicul fara a respecta semnificatia indicatorului rutier „Acces interzis” cu 2 puncte de amenda in cuantum de 290 lei, respectiv 145 lei in termen de 48 de ore si 2 puncte penalizare.
  Mentionez urmatoarele si cer un sfat cu privire la modalitatea de a contesta PV:
  – am semnat PV, nu stiu daca am procedat bine in acest caz;
  – indicatorul rutier cu semnificatia de acces interzis nu era la loc vizibil, fiind vizibil doar pt cei care ieseau de pe strada, si nu de pe strada principala de pe care eu am intrat;
  – politistul local ce m-a sanctionat s-a prezentat ca fiind agent de circulatie, apoi am constatat pe procesul verbal ca este vorba de politist local „Princ.”, fapt pentru care nu stiu daca punctele de penalizare au fost acordate intr-un mod legal.
  As mai dori sa stiu care este modalitatea de a contesta PV si care pot fi urmarile in cazul in care i se acorda dreptate politistului local.
  Va multumesc frumos !

  • Florin Răican 28 mai 2017 |

   1. modalitatea de contesta cuprinsul PV este plangerea contraventionala. Aveti un model in articolul de mai sus.
   2. in cazul in care instanta va respinge plangerea exista posibilitatea sa fiti obligat la plata onorariului avocatului PL, daca PL are un astfel de avocat. In situatia in care PL va fi reprezentata de consilier juridic atunci nu va trebui sa platiti nimic in eventualitatea in care plangerea va este respinsa.

 341. Rotaru Liliana 18 mai 2017 |

  Mulțumesc mult pentru hotărârile transmise și pentru sfaturile menționate în comentariu, sunt de mare ajutor. Va țin la curent cu demersurile după ce se pronunța instanta. O seara buna!

 342. Grosu Aurelia 17 mai 2017 |

  Buna ziua.
  La sfarsitul lunii martie am gasit pe parbrizul masinii o instiintare de la Politia Locala, prin care se solicita comunicarea in scris in termen de 5 zile a datelor de identificare a persoanei care a utilizat autovehiculul la momentul respectiv. Instiintarea se incheie cu mentiunea: „In cazul in care in termenul stabilit nu veti comunica datele solicitate, vor fi luate masurile legale de sanctionare contraventionala care se impun.” Astfel, l-am cautat pe agentul constatator al PL si l-am rugat sa-mi explice ce inseamna mentiunea amintita mai sus. Raspunsul a fost urmatorul: daca in termenul de 5 zile nu se raspunde solicitarii din instiintare, urmeaza apoi identificarea proprietarului auto, caruia i se va trimite o solicitare de comunicare la domiciliu. Daca nici la aceasta solicitare nu se raspunde, urmeaza in final intocmirea unui proces verbal de contraventie pentru necomunicarea datelor (amenda mult mai mare). In baza acestor informatii, si depasind termemul initial de 5 zile, am asteptat sa primesc solicitarea de comunicare la domiciliu. Numai ca, saptamana trecuta, m-am trezit la usa cu doi agenti ai PL care doreau sa-mi predea un proces verbal de contraventie pentru necomunicare date in baza solicitarii de comunicare emise in 14.04.2017. Am refuzat primirea procesului verbal si am solicitat dovada trimiterii, respectiv a inmanarii, solicitarii de comunicare. Mi-au spus ca vor verifica. Insa, in loc de verificare, PL a trimis cu confirmare de primire procesul verbal pe care initial eu am refuzat sa-l primesc.
  Intrebarea mea este: se poate solicita in instanta anularea procesului verbal de contraventie pentru necomunicare pe motivul ca nu a fost primita solicitarea de comunicare? Mentionez ca nu contest fapta (oprire in loc nepermis) care a dus la emiterea instiintarii, ci doar faptul ca nu s-a respectat procedura prin care s-a emis procesul verbal de contraventie pentru necomunicarea datelor.
  Multumesc.

  • Florin Răican 18 mai 2017 |

   Se poate solicita instantei anularea PV deoarece PL nu este competetnta sa constate aceasta fapta contraventionala (necomunicarea datelor). Va trimit o hotarare in acest sens ca sa intelegeti si sa va inspirati.

 343. Liliana Rotaru 16 mai 2017 |

  Buna seara Domnule Avocat,

  Am primit PV de contraventie in baza art. 39/OUG 195/2002 intocmit de politia locala sector 3 – necomunicarea datelor conducatorului auto. Nu am primit instiintarea prin care mi se solicita aceste date, nu mai locuiesc la adresa de domiciliu iar pentru plicurile transmise eu nu am semnat de primire. Plicul cu procesul verbal l-am primit intamplator prin intermediul unui fost vecin care a si semnat de primire probabil. In aceste conditii, pot contesta procesul verbal de contraventie? Ca si stare de fapt pot invoca faptul ca nu mai locuiesc acolo, chiar daca in acte domiciliul nu l-am schimbat, si ca nu eu am semnat de primire. Ma putei ajuta, va rog, cu o hotarare pentru o speta similara?

  Multumesc anticipat!
  Cu stima,

  • Florin Răican 17 mai 2017 |

   Pe adresa de e-mail indicata de dvs. am trimis doua hotarari privitoare la necompetenta PL de a constata contraventia de necomunicare a datalor persoanei care a condus/parcat autoturismul. In ceea ce priveste prima parte a problemei, daca inca mai sunteti in termenul de 15 zile de la comunicarea PV depuneti plangere contraventionala. Daca termenul de 15 zilea fost depasit depuneti plangere si solicitati si repunerea in termenul de 15 zile motivat de imprejurarea ca PV a fost comunicat din greseala unui vecin. Faptul ca nu mai locuiti la adresa indicat in CI este culpa dvs. si nu ar trebui sa mai aduceti vorba despre asta. Aratati doar ca PV a fost comunicat din eroare unei alte persoane si ca a intrat in posesia dvs de curand.

 344. Daniel Alexandru 16 mai 2017 |

  Buna ziua, domnule avocat. Tin masina parcata in fata blocului de 1 an de zile cu 2 roti pe trotuar si 2 pe carosabil, am facut cerere pentru un loc de parcare la primaria orasului insa acestia mi-au spus ca nu sunt locuri disponibile in tot cartierul. Ieri, in data de 15.05.2017 m-am trezit cu Politia Locala ca mi-au blocat rotile, este indicator de stationarea interzisa. Acestia aveau dreptul de a-mi bloca rotile fara o decizie judecatoreasca, gandundu-ma ca consiliul local nu are nicio putere pentru a face asa ceva? Potrivit Art. 216. (art. 216 din H.G. 1391/2006)

  (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează de către poliţia rutieră,
  în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.
  (2) Imobilizarea se face, în prezenţa unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul verbal de constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.
  (3) În lipsa unui martor asistent poliţistul rutier precizează motivele care au condus
  la încheierea procesului verbal în acest mod.
  (4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea
  sunt interzise.

  Va rog sa imi spuneti ce ar fii de facut, cine are dreptate si daca este cazul sa ma vad cu ei in instanta.

  • Florin Răican 17 mai 2017 |

   Rugamintea mea ar fi sa precizati actul normativ inscris pe PV. Este vorba de HG 1391 sau vreo HCL? Singura arma juridica este plangerea contraventionala.

   • Daniel Alexandru 18 mai 2017 |

    An fost sanctionat potrivit HCL 61/2011 Sinaia, ce sa fac? Sa îi dau în judecată?

   • Florin Răican 18 mai 2017 |

    Va trimit copia unei hotarari judecatoresti pronuntate de Curtea de Apel Ploiești în care a fost invocata exceptia de nelegalitate a HCL Sinaia nr. 61/2011. Daca nu aveti cunostinte juridice s-ar putea sa aveti totusi nevoie de un avocat care sa va redacteze plangerea si sa invoce exceptia de nelegalitate.

 345. RADU FLORIN 13 mai 2017 |

  Buna ziua! In data de 05.04.2017, in intervalul orar 15:36-15:45, am stationat voluntat pe str. Ion Berindei, respectiv pe trotuarul de langa blocul 49, ce figureaza pe sos. Colentina nr. 29. Am lasat spatiu de 1m si 30 cm pentru circulatia pietonilor si cu toate acestea mi-a venit la domiciliu adresa de la Pol. Locala S2 ca sa le comunic datele persoanei care a savarsit fapta de mai sus. M-am dus la sediul lor si le-am explicat ca sunt constient de faptul ca nu este permis sa stationez in acel loc deoarece nu exista indicator care sa permita parcarea, insa nu am avut efectiv unde sa las autovehiculul deoarece este o problema cu locurile de parcare si mai mult de atat, prin modul in care am stationat nu am stanjenit circulatia pietonilor, acestia putand sa circule linistiti, chiar doi pe un rand, tinandu-se de mana, am vrut sa le arat si fotografii in acest sens, ocazie cu care o doamna „Maria” de la relatii cu publicul mi-a spus sa scriu pe adresa datele persoanei care a condus autoturismul in cauza si sa stau linistit ca voi primi un avertisment, deoarece este vorba de o reclamatie facuta de cineva din zona, pentru ca colegii ei nu au timp sa se sesizeze din oficiu pentru asa ceva. Treaba e ca mi-a venit acasa amenda de 580 lei (cu posibilitate de achitare 290 lei in 48 ore) iar in pv este mentionat ca i-am obligat pe pietoni sa foloseasca partea carosabila expunandu-i pericolului de a fi accidentati, acest lucru fiind filmat cu aparatura tehnica omologata si certificata. O sa formulez contestatie la Judecatoria S2 Bucuresti, si o sa precizez atat cele descrise mai sus (cu mentiunea ca, in cazul in care din filmare reiese ca i-am obligat pe pietoni sa circule pe partea carosabila, rugamintea este ca sa sa mentina sanctiunea pentru ca intradevar merit acest lucru) cat si faptul ca nu au competenta sa aplice sanctiuni la OUG 195 si la RAOUG 195. Aveti vreo speta similara judecata la Judecatoria S2 cu privire la competenta celor de la PL S2? Daca aveti, va rog sa mi-o trimiteti pe email. De asemenea va pot trimite si eu pe email pvcc, si toate actele depuse la judecatorie iar la final solutia primita.

  • Florin Răican 17 mai 2017 |

   Se pare ca nu a fost o idee prea buna sa va deplasati la sediul PL. Nu am spete de la Jud S2 dar va trimit de la alte instante.

 346. Cristi 12 mai 2017 |

  Dl. Raican,

  Revin cu o rugaminte: am trimis pe 7 martie plangerea insotita de restul anexelor (copii dupa acte, chitante si PV in original), insa acum cateva zile (2 mai) am primit de la JS4 o comunicare scrisa (insotita de intampinarea PLS4 formulata ca raspuns la intampinarea mea) din care deduc ca JS4 nu are plangerea mea initiala!

  Iata textul comunicarii:

  „Stimate domn,

  In leg. cu dosarul de mai sus, in calitate de Contestator, va comunicam intampinarea si faptul ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei comunicari, aveti obligatia de a depune raspuns la intampinare. Depuneti documentele solicitate si inscrisurile doveditoare intr-un exemplar pentru instanta si cate un exemplar pentru fiecare parte, cf. art. 150 NCPC
  Nota: cu copie intampinare, planse foto si inscrisuri.”

  Ce trebuie sa raspund?

  multumesc mult,
  Cristi

  • Florin Răican 17 mai 2017 |

   Dvs. ati investit instanta cu o plangere iar PL a depus intampinare. Aveti posibilitatea de a depune un raspusn la intampinarea PL daca aveti ceva de adaugat la plangerea initiala sau daca doriti sa combateti ceva din intampinarea PL. Daca nu sunt astfel de elemente noi atunci nu este necesar sa depuneti raspuns la intampinare. Repet depuneti raspuns la intampinare doar daca doriti sa adaugati ceva, daca vreti sa fie administrate probe suplimentare etc.

 347. Sinescu constantin 12 mai 2017 |

  Va mulțumesc mult.

 348. Sinescu constantin 11 mai 2017 |

  Buna ziua, Constantin este numele meu,sunt din Andrieșeni jud Iași(60km de Iași)permis de 9 ani fara amenzi.Sambata după amiază după 3ore fotbal am consumat aproximativ 1,5l bere apoi am plecat acasă (distanta de100m)unde am parcat mașina regulamentar pe partea dreapta lângă poartă de acces,am intrat an casa.Dupa 5 mine.2 agenți locali(1cu mănuși chirurgicale) au intrat an mașină de unde au luat o borseta cu actele mașinii(toate la zi)au strigat la poarta,am ieșit și i-am văzut cu actele mașini an mana.Mi_au cerut permisul.Am refuzat,cerandule să cheme pol.Rutiera.Agentul cu mănuși mă amenințat cu cătușele,dacă nu merg,la Iași(60km.)să suflu an fiola.M_am conformat.A doua zi am predat permisul,pol.cu mănuși,cu toate că am insistat că am dreptul sa al predau singur an termen de5 zile la pol.Rutiera Iași.Daca mă puteți ajuta cu un sfat.Politia locala are dreptul de a retine permise așa?

  • Florin Răican 11 mai 2017 |

   Nu, PL nu are acest drept. Nu aveau dreptul sa va percheziționeze masina fara autorizarea unui judecator. Nu aveau dreptul sa va solicite recoltarea de probe biologice. Din moment ce nu ati fost retinut in trafic nu se poate știi cu siguranta unde ati consumat bauturi alcoolice, la terenul de fotbal sau acasa la dvs..Nu aveau dreptul sa va retina permisul de conducere. Adresati-va urgent unui avocat din zona deoarece aici este o inlantuire de abuzuri.

 349. Fabian 10 mai 2017 |

  Va salut cu stima dl. Avocat Florin Raican.
  Ma numesc Fabian K, lucrez in Timisoara si astazi am primit o amenda pentru ca am parcat pe spatiul verde in Timisoara.
  Aparent un domn a sunat la politie pentru ca eu eram urcat cu 2 roti pe bordura si pe circa 15 cm de spatiu verde, care nici macar nu era verde..
  La fara locului au venit doi domni de la politia locala, mi-au pus in parbriz un autocolant pe care scria sa ma prezint la sectie. M-am prezentat la sectie unde un agent constatator mi-a intocmit procesul verbal.
  Problema mea este ca in proces scrie ca eu am fost parcat pe strada Mircea cel Batran, iar eu eram de fapt pe strada perpendiculara Regimentul 6 Artilerie Grea. I-am adus la cunostiinta acest fapt agentului, si am decis sa trec asta si la mentiuni. Argumentul agentului a fost ca domnul care a facut plangerea are adresa (intrarea) pe strada Mircea C.B. Nr. 1 si terenul de pe lateral este tot al lui, dar pe aceeasi adresa, si ca el imi poate demonstra asta printr-un act CF. Eu am sustinut in continuare ca eu nu am fost parcat pe acea strada; ci pe Regimentul 6.
  Acum nu stiu cum sa actionez in continuare, sa platesc amenda? Sau sa contest cu faptul ca eu nu am fost pe acea strada?
  Agentul constatator mi-a spus ca cei de la politia locala au si filmare si poza cu mine parcat acolo. Teoretic, procesul verbal si filmarea ar trebui sa se bata cap in cap, deoarece este vorba de doua strazi diferite, cel putin asa ar fi normal.

  • Florin Răican 11 mai 2017 |

   Intr-o situatie similara instanta a anulat PV deoarece in fotografiile prezentate de PL nu aparea nici o persoana la volanul masinii astfel incat nu s-a putut stabili cine a parcat masina in acel loc. Folositi lucrul acesta. Daca totusi apareti in fotografii puteti spune ca ati fost acolo pentru a ridica masina parcata de altcineva, spre exemplu de sotie. Sigur este important ca locul unde a fost constatata presupusa fapta contraventionala sa fie indicat corect insa acesta nu este un element care sa atraga nulitatea PV (vezi art. 16 si 17 OG nr. 2/2001).

 350. Adriana Voinea 9 mai 2017 |

  Stimate dimn avocat,

  Fara sa mai lungesc vorba am parcat neregulamentar , a venit cei de la politia locala mi-a ridicat masina .In aceasi zi m-am dus am platit 450 lei sa-mi dea masina inapoi si dupa o saptamana imi vine proces verbal cu amenda de 580 lei (4 puncte de penalizare )art 108 din Oug 195/2002R.Citind articolul 108 constat ca trebuia sa-mi dea amenda doar 2 puncte penalizare adica 290 lei .pot face ceva in acest sens?
  Va multumesc ,

  Adriana Voinea

  • Florin Răican 10 mai 2017 |

   Puteti depune plangere in care sa dezvoltati cel putin doua aparari. In primul rand necompetenta PL iar in al doilea rand gresita incadrare a faptei.

 351. VIRGIL 9 mai 2017 |

  In termen de 2 zile de la comunicarea pv am achitatat jumatate din amenda utilizand o facilitate a legii. Aceasta facilitate nu as mai avea-o dupa luni de zile de derulare a procesului pina cand va apare o solutie definitiva. Deci asta o consider o vatamare a mea pentru ca am acces la analiza instantei privind legalitatea si temeinicia dar cu conditia sa platesc. Daca solutia e proasta pentru mine trebuie sa achit integral amenda, dac e buna in sensul anularii pv trebuie sa alerg pe la autoritatea fiscala sa recuperez banii dati. Deci am acces la instanta dar conditionat de plata . Eu personal o consider o vatamare dar nu stiu daca are acoperire juridica.

  • Florin Răican 10 mai 2017 |

   Tot ceea ce trebuie sa platiti pentru a depune plangerea este taxa judiciara de timbru de 20 lei. Faptul ca ati platit jumatate din minimul amenzii in termenul prevazut de lege este doar optiunea dvs.. Puteti depune plangere (sa cereti instantei sa analizeze temeinicia si legalitatea PV) si fara sa platiti jumatate din minimul amenzii.

 352. VIRGIL 8 mai 2017 |

  Buna seara,
  La intocmirea pv exista cateva capcane care neintocmite corect de catre politistul local pot conduce la nulitatea relativa a acestuia.( lipsa semnaturii martorului asistent in cazul intocmirii in lipsa contravenientului sau in situatia in care acesta este prezent dar refuza semnarea, lipsa mentiunilor contravenientului pt ca nu i s-a adus la cunostinta, s.a). Dar aceste nulitati relative pentru a fi si efective trebuie insotite de catre o vatamare a petentului ( in proces) in aparare ce nu poate fi inlaturata decat prin anulare. Asta cere instanta si neinvocarea acesteia conduce la pierderea proce-sului. Aveti idee ce aspecte pot fi luate in calcul in acest sens?

  • Florin Răican 9 mai 2017 |

   Pentru anularea unui PV in temeiul invocarii uneia sau mai multor nulitati relative trebuie probata vatamarea adusa petentului. Mai concret, ar trebui probata in instanta atingerea adusa petentului, spre exemplu, prin nesemnarea PV de catre un martor asistent. Este greu daca nu chiar imposibil de probat o astfel de vatamare din moment ce petentul a avut posibilitatea sa se adreseze instantei cu o plangere. Prin plangere se da posibilitatea instantei de a cenzura PV si de a analiza temeinicia acestuia. Asadar, petentul nu este vatamat. La fel este si situatia in care PL nu aduce la cunostinta celui pe care il sanctioneaza faptul ca are dreptul de a obiecta, de a-si spune punctul de vedere. Nu cunosc nici o situatie in care instanta a anulat PV deoarece petentul a invocat o nulitate relativa si a probat o vatamare.

 353. Nicolae Ovidiu 8 mai 2017 |

  Buna ziua domnule avocat , numele meu este Nicolae Ovidiu , medic veterinar . In 2016 in februiarie am fost sanctionat contraventional si mi s-a suspendat permisul pentru 30 de zile pentru o asa-zisa neacordare a dreptului de circulatie pietonilor , nu e cazul , nu erau pietoni pe trecere , politistul nici nu avea vizibilitate la intersectia respectiva , dupa mine au trecut si alte masini care nu au oprit si nici nu au fost oprite de agent …. am contestat procesul verbal , am castigat , iar politia a facut apel , urmand sa ma prezint pe data de 9 mai la apel . Nu am mai fost in situatii de genul asta , politia nu are nici dovezi care sa sustina procesul verbal nici altceva . Care e firul ce urmeaza a fi urmat pana la solutionarea definitiva a cazului ? Cat credeti ca mai dureaza ? va multumesc pentru informatiile acordate .

  • Florin Răican 8 mai 2017 |

   Speta dvs. nu face parte din categoria celor discutate aici. Cu toate acestea va pot spune ca este foarte probabil ca întregul proces sa se finalizeze pe 9 mai adica la primul termen al apelului. De regula, în apel nu se administreaza probe astfel incat apelul se judeca la primul termen. Dvs. va puteti prezenta sau nu. Oricum instanta nu va va lasa sa spuneti prea multe. In situatia in care alegeti sa va prezentati este suficient sa solicitati ca apelul sa fie respins.

 354. Trifan Lucian Sergiu 7 mai 2017 |

  Domnule Avocat,

  Astazi am am fost sanctionat contraventional de catre Politia Locala pentru urmatoarele:
  „…a condus auto auto marca Ford cu nr de inmatriculare…circuland pe strada…dinspre strada…catre strada…nerespectand semnificatia a doua indicatoare rutiere ” accesul interzis”.

  Va rog sa imi spuneti daca sunt suficiente legile care se contrazic, sau trebuie sa precizez si o ” neconformitate cu realitatea” sau alte motivari?

  Deasemenea va rog frumos sa-mi trimiteti o hotarare pentru o speta asemenatoare.

  Cu respect,

  • Florin Răican 8 mai 2017 |

   Nu am o hotarare cu o speta asemanatoare – conducere pe sens interzis. Puteti folosi modelul de mai sus, sa il adaptati si sa solicitati instantei sa constate ca PL nu are calitate sa va sanctioneze contraventional la OUG 195/2002.

 355. Mary 6 mai 2017 |

  Stimă,dle av. Doar o întrebare,vă rog- dacă câştigăm contestațiile la p.v.ale PL,în instanță,nu înseamnă că PL face o nedreptate sau un abuz în serviciu? Cum putem trage la răspundere instituția sau agentul pt.nedreptatea lor?Ei dau amenzi, noi plătim,câştigăm în instanță; ne recuperăm banii şi ei cu ce plătesc pt.timpul nostru şi nedreptatea, sau abuzul lor?Putem cere daune morale în special agentului de poliție locală?

  • Florin Răican 8 mai 2017 |

   In acest moment exista un recurs in interesul legii promovat de catre Avocatul Poporului iar Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa ne lamureasca daca PL are dreptul de a constata contraventii la OUG 195/2002 (Regimul circulatiei rutiere). Asta deoarece unele instante au hotarart ca nu au acest drept intimp ce altele, dimpotriva, au decis ca PL poate sanctiona contraventional. Insa nimic nu ne opreste sa solicitam daune morale in situatia in care comportamentul PL este vadit abuziv.

 356. Cristian 5 mai 2017 |

  Domnule avocat am fost si eu sanctionat de PL, am folosit modelul dumneavoastra si am contestat P-V. Mi-a venit si solutia : Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul, S C A, , în contradictoriu cu intimatul SERVICIUL PUBLIC POLIŢIA LOCALĂ – CIRCULAŢIE RUTIERĂ, , încheiat la data de 24.01.2017, ca neîntemeiată. Menţine în întregime procesul verbal contestat. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Zalău. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.04.2017. Nu am primit inca hotararea acasa am copiat solutia de pe portalul judecatoriei. Ce ma sfatuiti sa fac apel si daca da ce ar trebui sa scriu in apel ?

  • Florin Răican 8 mai 2017 |

   Pentru a face apel este util a cunoaste motivarea instantei. Trebuie sa stim de ce instanta a respins plangerea. Abia dupa asta am putea face un apel bine motivat. De asemenea, ar fi util sa cunoastem practica Tribunalului Salaj. Poate intre timp se pronunta si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe recursul in interesul legii introduls de Avocatul Poporului, recurs care vizeaza tocmai aceste aspecte.

 357. VIRGIL 3 mai 2017 |

  buna seara,
  Am facut o plangere contraventionala la judecatoria sect. 1, bucuresti in care am atacat sanctiunea privind contraventia de stationare interzisa aplicata de politia locala mergand pe 3 idei : calitatea politistului local versus politistul rutier( preluata de la dv-stra, motiv pentru care va multumesc) , lipsa martorului asistent la semnarea p-v si obligatia de a solicita mentiuni , ne-indeplinita). Dar am observat ca in luna Februarie Avocatul Poporului a promovat la ICCJ un recurs in interesul legii exact pe acest subiect privind competenta functionala a agentilor constatatori( din cadrul politiei locale sau politiei rutiere). In opinia A.P. politistul rutier este singurul care poate constata contraventiile reglementate de OUG 195/2002. Intrebarea este daca pot solicita in instanta suspendarea cauzei pina la o hotarare definitiva si daca am succes.

  • Florin Răican 8 mai 2017 |

   Da, puteti solicita suspendarea și mi se pare o idee foarte buna.

 358. Pavel Catalin Romeo 2 mai 2017 |

  Buna ziua, stimate domnule avocat!
  Apreciez mult disponibilitatea dvs. de a ajuta oameni in impas cu titlu gratuit. Este mare lucru in ziua de azi. Vin cu rugamintea , daca aveti disponibilitate in continuare si timpul necesar pentru a-mi trimite si mie pe e-mai unele hotari ale instantelor care sa ma ajute in urm[toarea speta<
  In data de 24.04.2017 ,am oprit in dreptul parcarii din fata Institului Oncologic Cluj ( la jumatea parcarii era semnul -Stationarea interzisa)pentru aproximativ 10 min. deoarece a trebuit sa conduc o persoana in varsta cu afectiuni oncologice la cabinetul medical, iar la intoarcere am gasit sub stergator o nota prin care eram invitat la sediul PL din Cluj pentru incheierea unui proces verbal, deoarece am stationat intr-o zona in care actiona indicatorul-Stationare interzisa. Mentionez ca la un spital precum cel din Cluj sunt alocate 20 locuri de parcare, fapt ce reiese si din cartografierea Google maps si deci este imposibil sa gasesti un loc de parcare (Ptr. exemplificare atasez link-ul.). am vorbit cu agentul constatator si acesta va merge pe amenda, respectiv 580 lei si 4 puncte ). As dori sa contest Procesul verbal, dar, in sensul de a mi se acorda AVERTISMENT, avand in vedere situatia de fapt privind urgenta medicala, precum si prin faptul ca am permis de 20 ani si nu am avut nici o amenda pana in prezent( eventual depunand si un cazier auto.
  Mentionez ca in prezent am domiciliul in Iasi si m-am deplasat la Cluj deoarece socrul meu este monitorizat post operatie de cancer de colon si gat. As aprecia mult un model daca mi-ati putea trimite prin e-mail 1-2 hotarari care sa ma ajute in speta prezentata . Cu stima , George Tomozei

  • Florin Răican 3 mai 2017 |

   OK. Va sfatuiesc sa folositi modelul de mai sus si sa solictati pe de o parte anularea PV deoarece este intocmit de un agent necompetent la OUG 195 iar, pe de altă parte (in subsidiar) sa solicitati transformarea amenzii contraventionale in avertisment. Pentru transformarea amenzii contraventionale in avertisment ar trebui sa depuneti acte medicale doveditoare eventual chiar o copie din registrul cabinetului medical sau un inscris provenit de la medicul curant, aratati ca persoana bolnava nu se poate deplsa si ati fost nevoit sa o aduceti cat mai aproape de cabinet. Aratati faptul ca nu sunteti din Cluj, ca nu cunoasteti zona si ca nu ati reusit sa identificati o alta parcare. Pe adresa de e-mail indicata veti primi si hotarari aplicabile la situatia prezentata de dvs.

 359. Petrut 2 mai 2017 |

  Buna ziua, domnule avocat. In data de 23.04.2017 am oprit masina pentru 10 secunde cu intentia de a o parca pe un trotuar, in vecinatatea unui cimitir din Galati, insa am constatat ca pietonii nu au suficient loc pentru a trece iar celelalte masini din trafic sunt nevoite sa ma ocoleasca, asa ca am plecat. La 50 m de mine era un agent de la Politia Locala Galati cu care am avut un schimb de replici, fara a-l injura (i-am spus sa mearga sa dirijeze circulatia in intersectie, dansul mi-a replicat ca ma amendeaza daca sunt obraznic). Agentul de la Politia Locala nu m-a legitimat. Dupa ce am gasit un loc de parcare in curtea unui magazin m-am intors in zona cimitirului unde am fost legitimat de un alt politist local (fara nicio legatura cu primul agent sau cu discutia avuta cu dansul). Mi s-au luat datele si am fost lasat sa plec. Ulterior, pe 28.04.2017 am primit o amenda prin posta, de la Politia Locala Galati, prin care eram sanctionat cu 200 lei si 2 puncte penalizare pentru ca as fi parcat pe trotuar, blocandu-l in totalitate, si pentru ca as fi adus injurii politistului local. Sunt invocate art. 108 din OUG 195/2002, art. 108, alin. 1, lit. a), pct. 8 si art 2, pct. 1 din legea 61/1991. Procesul Verbal a fost completat in lipsa, fara martor si fara dovada faptului ca am parcat pe trotuar. Ma consider sanctionat pe nedrept si doresc sa contest amenda. Pot folosi cu succes modelul de plangere prezentat de dvs mai sus?

  • Florin Răican 2 mai 2017 |

   Puteti folosi modelul de mai sus in ceea ce priveste OUG 195. Pentru L 61 ar trebui sa aratati ca agentul constatator nu este una si aceeasi persoana cu care ati avut scurta discutie. In plus, nici unul dintre cei doi PL nu pot proba incalcarea vreunui articol din L 61. Ar fi interesant de stiut cum a stabilit PL cuantumul amenzii.

   • Petrut 2 mai 2017 |

    Multumesc pentru raspunsul prompt! Daca judecatorul considera ca politistul local nu poate da amenzi pe OUG 195/2002 se anuleaza intreg procesul verbal sau ramane partea cu legea 61? Ce ma sfatuiti sa fac: sa merg pe ideea ca politistul local nu are competenta de a amenda pe OUG 195/2002 (nu stiu nici daca poate da puncte de penalizare) sau sa merg pe ideea ca ceea ce scrie in PV nu este adevarat si ca Politia Locala nu are probe sau martori?

   • Florin Răican 3 mai 2017 |

    PV poate fi anulat și in parte, respectiv in ceea ce priveste OUG 195. Va sfatuiesc sa folosti toate apararile disponibile.

 360. Mathe Daniel 25 apr. 2017 |

  Buna, am parcat citez PV ” neregulamentar partial pe carosabil, partial pe trotuar, stanjenind traficul rutier si pietonal „. Tin sa precizez ca pietonii aveau 2m de spatiu pe trotuar si traficul rutier nu aveam cum sa-l stanjenesc. Totusi, masina mi-a fost ridicata de catre angajatii RADP la data de 24.04.2017, ca in urmatoarea zi ( 25.04) sa merg la sediul PL sa mi se intocmeasca PV. Pe langa faptul ca masina mi-a fost avariata( aripa dreapta spate zgariata) in momentul cand mi s-a ridicat, agentul constatator de la PL ClujNapoca a mentionat ca fapta mea savarsita e prevazuta de art 108/11b/7 ( asa inteleg eu din PV) din OUG 195/2002R si sanctionat de art 100(2). Intrebarea mea este, sanse de castig sunt ? Daca da, se anuleaza doar contraventia primita sau si punctele PENALIZARE din PV ?
  Va multumesc frumos.

  • Florin Răican 2 mai 2017 |

   Nu pot aprecia ce sanse de castig aveti dvs.. In cazul anularii PV se anuleaza si sanctiunea complementara.

 361. CIMPOIAS D 20 apr. 2017 |

  Domnule Florin Raican am rugamintea sa imi transmiteti si mie hotararea data de catre Tribunalul Constanta si Mangalia cu privire la anularea unui PVCSC – stationare neregulamentara autoturism.
  Va multumesc.

  • Florin Răican 2 mai 2017 |

   V-am trimis copia hotararii pe adresa de e-mail indicata de dvs.

 362. Horea 19 apr. 2017 |

  Bună ziua,
  Am primit azi o amenda de 290 RON pentru ca am oprit masina blocând o trecere de pietoni.
  Am scris la mențiuni „am oprit din cauza unei defectiuni tehnice pentru a nu bloca carosabilul.
  Pot sa o contest, am o sansa

  • Florin Răican 19 apr. 2017 |

   Intotdeauna exista „o sansa”. Daca aveti si un martor care sa confirme cele mentionate de dvs. inPV atunci sansele vor creste.

 363. Bud Daniela 16 apr. 2017 |

  Buna seara. Ma numesc Daniela si sunt din Tm. Am gasit acum seara lipit de parbriz un afis cu o contraventie pt stationare voluntara ,mentionez ca sa intamplat la ora 23.35 eram la biserica in noaptea de inviere. Mi-au scris ca in termen 48h voi plati jumate din amenda. Dar cat e amenda? Avand in vedere ca urmeaza duminica si luni a 2-zi de Paste se duc cele 48h. Ce sa fac? Va multumesc.

  • Florin Răican 19 apr. 2017 |

   va trebui sa precizati daca ati gasit o instiintare sau un proces verbal de contraventie. Rog reveniti cu detalii.

 364. Mako Erika 15 apr. 2017 |

  Buna ziua! Ma confrunt si eu cu o problema asemanatoare! Ma deplasam spre casa si am trecut strada, trecerea de pieton fiind la un kilometru de mine! Am fost oprita de un agent de politie care nici macar nu mi-a prezentat act de identitate sau ceva anume ca ar fi de la Politie, mi-au solicitat o C.I. si mi-au spus ca sunt amendata pentru trecere prin loc nepermis! Domnul, daca se poate numi asa, mi-a mai spus ca normal ar trebui sa fiu sanctionata, dar imi da amenda, fiindca asa vrea el! Acum, eu inteleg ca am trecut prin loc nepermis, dar asta ar trebui sa fie un comportament adecvat Politiei Rutiere? E normal sa mi se ceara banii de catre agent? Care e amenda pentru un asemenea fapt? Am depus contestatie, acum astept sa vad ce mai urmeaza

 365. Daniel 14 apr. 2017 |

  buna ziua
  La judecatorie mi-au admis plangerea in 27.03.2017 , au anulat procesul verbal emis PL, cu apel in 30 zile de la comunicare. Asa scrie pe situl Judecatoriei pt ca eu nu am fost la proces. Ce urmeaza ? Imi vine hot. judecatoreasca acasa? PL e obligata sa faca recurs?

  • Florin Răican 14 apr. 2017 |

   Urmeaza sa vi se comunice hotararea instantei in forma scrisa. Din momentul comunicarii hotararii incepe sa curga termenul de apel de 30 de zile. PL nu este obligata sa faca apel dar, de obicei, face. Rugamintea mea ar fi ca in momentul in care primiti hotararea sa o scanati si sa o trimiteti si catre mine.

 366. Alexandru 13 apr. 2017 |

  Buna ziua!
  As vrea sa formulez o plangee impotriva PV emis de PL pentru oprire neregulamentara, insa am vazut ca in Legea 155/2010, ART. 7 precizeaza ca ” In domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locala are urmatoarele atributii:
  h) constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, avand dreptul de a dispune masuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar”

  In acest caz, cum mai poate fi contestata calitatea de agent costatator a celui de la Pol. Locala?

  Multumesc.

  • Florin Răican 13 apr. 2017 |

   Rog cititi articolul de mai sus. Veti gasi cu siguranta raspunsul la intrebarea dvs.

 367. Stefan 12 apr. 2017 |

  Buna seara! am primit astazi in parbriz o contraventie conform 143a 143g in raoug numarul 195/2002 (interzicerea stationari voluntare in statiile mijloacelor de transport public si la mai putin de 25 m inainte sau dupa ) in primu rand proprietarul masinii se afla in Anglia, iar masina nu se afla pe marcajul statiei de autobuz de pe carosabil intradevar e un semn de atentionare de statie si unu de parcare iar masina e parcata imediat dupa stalp. Pentru mine nu este clar de ce, daca ma puteti ajuta as fi recunoscator, va multumesc!

 368. Cristi 12 apr. 2017 |

  Va salut, am luat amenda de la PL, 290 lei, jumate’ in 48H pentru intrat pe interzis…contest sau platesc?
  Multumesc

  • Florin Răican 13 apr. 2017 |

   Si una si alta. Platiti si apoi depuneti plangere. Singura problema pe care trebuie sa o mai stiti este aceea ca in situatia in care pierdeti este posibil sa platiti si cheltuielile de judecata respectiv onorariul avocatului PL, daca bineinteles PL are avocat.

 369. Florin 11 apr. 2017 |

  Buna seara domnule avocat Florin.ma numesc Godja Florin Ioan si az am avut o mica mare problema cu politia locala din Sighetul Marmatiei eu locuiesc la 15 km distanta de Sighet.mergem regulamentar pe langa gara cu masina mica un citroen saxo si abia am pornit sa plec la drum cand deodata ma trezesc ca un Bmw ma claxoneaza din spate de multe ori eu eram cu tata in masina iar el mia spus fa dreapta eu pana mam gandit pe unde sa o iau ori in fata ori la dreapta find un pic confuz am loato la dreapta fara sa semnalisez mentionez bmw din spete ma presa si claxona era un drum nu prea circulat si bmw avea loc sa ma depaseasca pe stanga dar nu a facuto at eu mam enervat un pic si iam scos si iam aratat degetul mijlociu in trafic,ma depasit sa oprit in dreptul cu mine erau trei indivizi de la politia locala bmw era de germania masina personala fara vreun semn de politie pe ea, a zis trage dreapta eu nu leam adresat injuri nici nimic a venit unul din ei la mine disperat ca imi da amenda ca nu am semnalizat dreapta si ca leam aratat degetu.nu sa prezentat cum il cheama avea uniforma neagra de locali doar mia cerut buletinu mia scris datele si ma amenintat ca vad eu ca imi vine acasa amenda dar nu mia facut nici un proces verbal nici nu mia dat sa semnez absolut nimic mentionez nu erau in nici o misiune.11 aprilie 2017 .az sa petrecut evenimentul.astept un raspuns au drept sa imi aplice amenda in felul asta?mie nu mi se pare corect sa uitat la nr de masina si ma scris intrun carnet.mentionez politie locala in negru cu bmw privat nu in misiune.o seara buna.

 370. Gabi B 11 apr. 2017 |

  Buna seara,
  Parcasem masina intr-o dimineata pe o straduta in Cluj pentru 2 minute, am urcat in masina sa plec iar agentul PL de la distanta mi-a facut poza, masina fiind pornita si in mers.
  Nu a completat nici o nota de constatare.
  Asta s-a intamplat in data de 17.06.2016
  In data de 01.09.2016 s-a trimis catre proprietarul masinii pv cu contraventia.
  In data de 26.09.2016 s-a predat plicul catre proprietar.
  In pv este evidentiat faptul ca nu se afla nimeni la fata locului pentru a i se inmana pv. Nesimtitul, sunt sigur ca in poza care a facut-o arata ca in masina se afla o persoana la volan…
  Pv-ul este intocmit in data de 31.08.2016
  Initial am facut contestatie si am cerut prezentarea dovezilor mentionate de agent in pv, poza care sa arate ca nu se afla nimeni la volan. Asa as putea dovedi ca agentul a completat abuziv pv-ul.
  Masina nu era proprietatea mea, am facut contestatia mentionanad ca autovehiculul se afla in posesia mea la momentul respectiv, proprietarul fiind din Deva.
  Astazi, 08.03.2017 am primit citatie cu chemare la proces. Evident in raspunsul celor de la PL era evidentiata si nota de constatare, care nu a fost pusa in parbriz, normal, imi vine sa sparg ceva….
  Ce sfaturi imi puteti da pentru un raspuns la intampinare?
  Va multumesc!

  • Florin Răican 12 apr. 2017 |

   Avand masina imobilizata doar 2 minute inseamna ca ati oprit. Asadar pentru a fi amendat ar trebuit ca pe acea straduta sa fie oprirea interzisa. Apoi ar trebui sa valorificati faptul ca a fost amendat proprietarul si nu dvs. asa cum ar fi fost corect. Nu proprietarul este cel care a oprit ci dvs. Pentru acest motiv PV poate fi anulat. Sper ca ati depus plangerea in numele proprietarului. Daca nu ati facut trimitere si la necompetenta agentului constatator din cadrul PL atunci ati putea face acest lucru in cuprinsul raspunsului la intampinare. In ceea ce priveste fotografiile PL situatia este urmatoarea: daca in fotografii nu apare nici o persoana la volan atunci nu se poata aplica sanctiunea contraventionala pentru ca nu se stie cine a savarsit fapta. Daca in fotografii apareti dvs la volan atunci inseamna ca nu proprietarul este cel care a savarsit fapta ci dvs. motiv pentru care PV trebuie anulat. De asemenea, daca apareti dvs la volan si ati fost amendat dvs. puteti contesta PV aratand ca masina nu era oprita ci doar rula cu viteza redusa. Din fotografie nu se poate trage concluzia certa ca autoturismul era oprit sau era in miscare.

 371. Nicu 8 apr. 2017 |

  Buna ziua ,
  Am gasit lipit pe parbrizul masinii, zilele trecute, un afis de la PL Timisoara, ca masina a fost parcata pe un spatiu verde din spatele UVT Timisoara. Sunt invitat la sediul PL. Nu au lasat un PV scris sau altceva. In plus nu stiu ce drept au sa lipeasca acel afis pe masina proprietate personala.
  Intrebarea este:trebuie sa merg la sediul lor sau sa astept pv prin posta ?
  Multumesc

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   Deplasarea la sediul PL ramane optiunea dvs. Din experienta altor cititori a rezultat ca nu merita efortul (timp pierdut, cel care a lipit afisul nu este de gasit, atitudine ironica a PL, sanse minime pentru inlocuirea amenzii cu avertisment, s.a.m.d.)

 372. Daniel N 6 apr. 2017 |

  Buna Seara domnule avocat Florin Raican,

  Am primit si eu astazi, ca multi alti soferi Bucuresteni o „comunicare” de la PL in geamul masinii ce spune ca intre orele 16:00 si 16:09 autvehiculul meu a fost depistat stationand neregulamentar in intersectie conform art 143a/143f din RAOUG 195/2002 R, iar aceasta fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu 580 lei si 3 puncte penalizare. Tot aici mai spune ca s-au facut fotografii si ca trebuie sa ma prezint la sediul serviciului 1 ordine si liniste publica din Calea Grivitei. In caz de neprezentare procesul verbal va fi trimis prin posta.
  Eu lucrez in acea zona de ceva vreme si nu am avut pana acum „norocul” sa primesc asa ceva cu toate ca i-am vazut de multe ori facand asta. Ceea ce fac ei mi se pare totusi abuziv pentru ca in zona sunt mereu parcate masini si nu sunt locuri de parcare iar eu parchez exact acolo unde am primit comunicarea de mai bine de jumatate de an. Iar daca nu as parca eu cu siguranta ar fi altcineva. Din cate am vazut asta este un fel de „ruleta ruseasca” pana cand ei isi fac norma si pleaca.
  Eu m-am gandit sa ma duc si sa platesc aceasta amenda pentru a plati doar jumatate din ea dar nu as vrea sa las lucrurile asa.
  Imi puteti spune va rog ce imi recomandati sa fac ? As putea sa platesc si dupa sa incerc sa contest ? Ce motive as putea invoca pentru a contesta ?

  Mai tin sa precizez ca masina nu este pe numele meu si in cazul neprezentarii amenda se va duce catre proprietar.

  Va multumesc,
  O seara buna,
  Daniel

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   PV va fi trimis catre proprietarul masinii. Vorbiti cu el. Din momentul in care primiti PV puteti plati jumatate din minimul amenzii. Nimic nu il impiedica insa pe proprietar sa depuna apoi o plangere. Doua lucruri ar trebui evidentiate. In primul rand fotografiile indica doar o masina nu si o persoana care se afla la volanul masinii asadar nu se poate stabili exact pe baza fotografiilor cine este cel care a savarsit fapta contraventionala.
   In al doilea rand, proprietarul se poate apara indicandu-va pe dvs. drept sofer sau pe alta persoana, presupunand ca un acea zi a imprumutat masina mai multor persoane. Folositi modelul de plangere de mai sus si invocati inclusiv necompetenta agentului constatator.

   Puteti plati amenda pentru a beneficia de principiul ablatiunii (plata a jumatate din minim in 48 de ore). Pastrati acst lucru pt. dvs. Ulterior, puteti depune plangere. Defapt, plangerea ar trebui sa o depuna proprietarul masinii pentru ca lui ii va veni acasa PV.

 373. Iuliana 5 apr. 2017 |

  Buna seara, soțul meu a primit o astfel de Înștiințare lăsată in parbriz. Problema e ca proprietarul mașinii este socrul meu, iar acesta nu deține permis de conducere. daca nu ne prezentam la poliție, amenda se va trimite pe numele socrului? multumesc frumos

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   Da, cel mai adesea PV se trimite proprietarului masinii.

 374. Alexandru Coratu 3 apr. 2017 |

  Buna ziua,
  Am primit două instiintari la domiciliu pentru a ma prezenta la sediul politiei locale sector 2 intrucat in datele de 23.02. 2017 si 24.02.2017 am statinat neregulamentar pe strada unde este sediul institutiei unde lucrez. Mentionez ca in perioada 20.02-24.02.2017 am lasat autoturismul parcat la sediul institutiei si am plecat in altă localitate. In fond voi primi doua amenezi (in data de 23.02. si 24.02.)pentru aceeasi fapta intrucat autoturismul a fost stationat 5 zile in acel loc.
  Va rog sa imi spuneti cum ar trebui sa procedez in acest caz.

  Cu stima,

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   Probabil ca veti primi doua PV. Daca fapta chiar ar exista, corect ar fi sa primiti un singur PV deoarece fapta contraventionala este una continuata in sensul ca exista aceeași rezolutie contraventionala. Altfel spus, nu ati parcat de doua ori ci doar o singura data doar ca a durat mai mult… Singura modalitate de aparare impotriva PV este plangerea contraventionala. Asteptati sa vedeti daca veti primi vreun PV si apoi depuneti plangere sau plangeri.
   Mai discutam dupa ce primiti PV…

 375. Madalin 30 mart. 2017 |

  Buna ziua! Am primit un pv de la pl Ploiesti in care este sanctionat pentru oprire neregulamentara si neprezentarea documentelor pentru identificarea soferului , precizandu-se totodata si refuzarea tramsmiterii oricaror informatii in ceea ce priveste identificarea conducatorului auto. PV este întocmit pe numele meu desi nu ma aflam eu la volanul masinii ci un sofer angajat pe firma ce detine masina. Totodata precizez ca masina este taxi si conforn legii 38/2003 taximetrele au voie sa oprească in locurile in care este interzisa oprirea atat timp cat nu incurca traficul. Intrebarea mea este daca nu exista obligativitatea PL sa intrebe oficial firma detinatoare cine se afla la volanul masinii in acel moment, si daca da in baza carei legi ? Multumesc

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   Depuneti plangere si, pe langa motivele de necompetenta a agentului constatator din cadrul PL, aratati ca nu dvs. erati la volan ci o alta persoana. Nu exista o astfel de obligatie, respectiv de a intreba firma detinatoare cine era la volanul masinii in acel moment.

 376. Laurentiu A 29 mart. 2017 |

  Buna ziua.Am parcat masina in fata Universitatii Spiru Haret de la Aparatorii Patriei si am gasit o astfel de instiintare pe parbriz.Acel loc daca il cunoasteti, nu este nicidecum un trotuar. Are cel putin 10 m latime,masinile erau parcate pe partea cu universitatea si pe partea cu micul parculet,neingradind circulatia pietonilor. Consider ca este un abuz grosolan (pe langa faptul ca puteau intai sa aduca la cunostinta printr-un avertisment ca masina nu este parcata regulamentar si pe urma sa amendeze).Spuneti-mi va rog ce pot face in acest caz?
  Va multumesc.

  • Florin Răican 8 apr. 2017 |

   Tot ceea ce puteti face este sa asteptati sa va fie comunicat PV de amenda. Daca vi se va trimite un astfel de PV atunci puteti depune plangere. Pana atunci nu aveti decat sa va pregatiti…

 377. Brindusa 28 mart. 2017 |

  Buna seara, ma confrunt cu urmatoarea problema:
  Am gasit lipite pe usa apartamentului in care locuiesc, doua Procese Verbale si anume, un PV de Afisare cu data de astazi si un PV incheiat de Politia Locala Sector 1 in data de 03.03.2017.
  In constatarea facuta de agentului Politiei locale, este trecut numele meu si datele mele exacte din Cartea de Identitate (CNP, Seria CI, Adresa) dar in descrierea faptei savarsite apare un autoturism Ford cu un numar de inmatriculare care NU IMI APARTINE.
  Cum este posibil sa imi trimita mie Politia Locala Sector 1 o amenda pentru parcarea neregulamentara a unui autoturism pe care NU IL DETIN si nici nu am cunostinta al cui este. Eu ce pot face in aceasta situatie?
  Sa ma adresez Politiei Locale Sector 1? Am hartiile de la Directia Taxe si Impozite unde figureaza ce am eu Rol, unde nu apare nici un Ford inventat de ei.
  Am citit pe PV ca pot depunde contestatie in termen de 15 zile, la Judecatoria Sectorului 1, alta cale nu exista ?
  Incredibil asa ceva, nu inteleg ce au oamenii aia in evidentele lor.

  • Florin Răican 31 mart. 2017 |

   PL si-ar putea anula propriul PV daca ajunge la conscluzia ca in interiorul sau s-a strecurat o eroare materiala. Dar cum PL nu admite ca poate face si greseli cred ca nu va ramane decat varianta plangerii contraventionale.

 378. VIRGIL 28 mart. 2017 |

  D’le avocat
  La data de 22.03.2017 am gasit in parbrizul masinii o hartie prin care mi se comunica ca masina mea a fost depistata stationand neregulamentar la adresa B-DUL EXPOZI-TIEI 1-3, SECT. 1 intre orele 11,47-11,53, si conform art. 143,a/art142,a fapta cons-tituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala in valoare de 580 lei si 3 puncte de penalizare.Totodata mi se pune in vedere sa ma prezint la Politia Locala in 2 zile pt. intocmirea PV. M-am prezentat a doua zi si am incercat sa am o discutie cu politistul local ( altul decat cel care a constatat fapta). In primul rand cele doua articole se refera la contraventii diferite iar dupa timpul constatat de 6 minute rezulta ca este incidenta doar aceea de stationare interzisa respectiv art. 143a, . Practic eu am stationat conform legislatiei rutiere ( imobilizarea autovehicolului mai mult de 5 min) 1 minut. Alta obiectie a mea a ca exista si alte instrumente sanctionare tinand cont de imprejurarile si consecintele faptei si conduita contravenientului care nu are cazier contraventional. Mi s-a raspuns ca vin acum dupa 2 zile sa cer avertis-ment scris, ca dansul nu a fost la constatare si nu poate sa ia in considerare solicitarea mea mergind in schimb pe cea a colegului. Nu am fost intrebat daca am mentiuni de precizat pt. ca le-as fi facut si am refuzat semnarea PV. Discutia a fost mai conton-denta dar in limitele decentei si bunului simt. Practic m-am considerat vinat, au asteptat sa depasesc cu un minut astfel incit sa treaca de a o sanctiune la alta mai usturatoare .Acum astept sa vina procesul verbal urmand a-l contesta in instanta prin plangere contraventionala. Va rog sa ma ajutati cu hotararile castigate in spete asemanatoare astfel incit sa reclam competenta politistului local fata de cele ale politistului rutier conform OUG 195/2002.
  Cu multumiri,

  • Florin Răican 31 mart. 2017 |

   Va trimit hotararile dar as avea si o remarca. Contraventia nu poate fi savarsita de masina ci doar de conducatorul auto, indiferent daca acesta este sau nu proprietarul masinii. Asadar, nu exista nici o dovada ca dvs. ati oprit/ stationat in acel loc. Fotografia, daca exista, nu va surprinde pe dvs. in masina stationand ci doar o masina fara conducator auto oprita undeva.

 379. Bogdan F 27 mart. 2017 |

  Buna seara.

  In data de 01.08.2016 am primit o instiintare de la politia locala sector 3 in care scria urmatoarele: „Conform prevederilor OUG 195/ 2002 modificata si republicata si a HG 1391/ 2006 modificata si republicata, fapta dumneavoastra de a STATIONA VOLUNTAR in acest loc constituie contraventie, conform ART 143, lit. a, din HG 1391/ 2006 si se sanctioneaza conform ART 100, alin. 2, cu 4-5 puncte de amenda si de ART. 108, alin. 1, lit. 3, pct. 7 cu 2/3 puncte de penalizare, fapt pentru care va rugam sa ne comunicati datele de identificare ale conducatorului auto”.

  Mentionez faptul ca masina era stationata pe un trotuar lat de aproximativ 8-9 metri. Paralel cu masina mea erau alte doua masini stationate dintre care o singura masina era parcata fix pe trotuarul pietonal. Intr-o margine a trotuarului se afla strada si in cealalta margine se afla gardul locului de joaca pentru copii. In acest spatiu erau cele 3 masini stationate. In spatele masinii mele aflate pe partea de langa strada se afla un spatiu verde cu bordura de jur imprejur inalta de 50 cm. Consider ca pe acest spatiu nu se poate circula. Trotuarul fiind infundat de acest spatiu verde.
  Dupa primirea acestei instiintari, mai exact in data de 03.08.2016 am primit o comunicare din partea politiei locale (conforma cu art. 39 din OUG 195/ 2002) din care reiese ca in termen de 5 zile sa comunic datele de identificare a persoanei care a parcat autovehicului in acel loc. In aceasta comunicare scrie ca am savarsit urmatoarele: „A stationat voluntar pe trotuar fara a asigura un metru pt. circulatia pietonala in intervalul orar 12:03 – 12:11”

  Mentionez faptul ca nu am semnat nimic si nu am dat datele persoanei care a parcat masina deoarece consider ca masina a fost parcata intr-un spatiu care nu incurca cu nimic circulatia pietonala si exista suficient spatiu de jur imprejurul masinii. O singura masina incurca intradevar circulatia pietonilor si pentru aceea masina am luat amenda mai multi vecini. Politia locala a sanctionat abuziv mai multi vecini.

  In data de 24.01.2017 am primit procesul verbal in valoare de 1250 lei in care scrie „Subsemnatul nu a comunicat in termenul legal datele de identificare ale conducatorului auto, care la data de 01.08.2016 a stationat neregulamentar, date solicitate prin adresa nr….. primita la data de 10.01.2017 , nerespectand astfel obligatia art. 39 din OUG 195/ 2002”

  Nu am semnat nici acest proces verbal. Am facut poze in locul in care a fost parcata masina la data respectiva si am facut plangere la Judecatoria Sector 3, Bucuresti.

  Plangerea a fost inregistrata in dosarul cu nr. 3877/301/2017, materia civila, stadiu procesual al dosarului: Fond, Complet C1 stagiar. In urma acestei plangeri am primit o comunicare emisa la data de 21.03.2017 de Judecatorie in care scrie „In legatura cu dosarul avand datele de identificare de mai sus, in calitate de Petent, va comunicam intampinarea si faptul ca in termen de 5 zile de la primirea prezentei comunicari, aveti obligatia de a depune raspuns la intampinare. Depuneti documentele solicitate si inscrisurile doveditoare intr-un exemplar pentru instanta si cate un exemplar pentru fiecare parte, cf. art. 150 NPC. Nota: cu mentiunea de a indica dovezile pe care intelegeti sa le solicitati in cauza.”

  In intampinare, politia locala scrie ca nu am comunicat datele de identificare in termen legal ale conducatorului auto care la data de 01.08.2016 a stationat voluntar, neregulamentar pe trotuarul pentru pietoni, datele fiind solicitate la data de 10.01.2017.

  In data de 10.01.2017 au venit la mine la adresa doi politisti locali cu o COMUNICARE INVITATIE pe care am semnat-o. Aceasta era completata la punctul C) susnumitul nu se afla la domiciliu, am inmanat invitatia domnului……

  La finalul intampinarii apare scris: „In ipoteza in care petentul solicita, in cadrul probei cu martori, audierea vreuneia dintre persoanele prevazute de art. 315 alin. (1) pct. 1, 2 si 3 din Codul de Procedura Civila, r2, NE OPUNEM AUDIERII ACESTORA”.

  Urmatorul termen este pe data de 04.04.2017. Va rog frumos sa imi spuneti ce as putea face in acest caz. Ce probe sa mai duc? Sa fac alte poze cu o vedere de la departare in care sa se vada clar ca masina mea nu a incurcat cu nimic circulatia pietonala?. Tatal meu parcheaza in acelasi loc de 20 de ani si nu a primit niciodata amenda. Ce as putea face?

  • Florin Răican 31 mart. 2017 |

   Proba faptului ca PV este netemeinic si nelegal o puteti face cu inscrisuri (cum ar fi PV, ori altele asemenea) sau cu martori. Daca exista alte inscrisuri sau martori ar trebui sa le propuneti. La martori aratati numele, prenumele si adresa.

 380. Dumitru Marius 27 mart. 2017 |

  Pe data de 23.03.2017 dimineata, circulam in zona Piata Sudulu Bucuresti.Zona extrem de aglomerata din cauza lucrarilor la pasajul din acea arie. Apropiindu-ma de intersectie fiind pe banda a 2-a din 3, culoarea semaforului fiind galbena, iar eu eram cu botul masinii pe trecere, am accelerat sa traversez intersectia deoarece nu puteam oprii in conditii de siguranta. In acest moment apare agentul de la politia locala de undeva din stanga care ma trage pe dreapta pentru ca nu i-am respectat semnalul de a ma opri, inainte de trecere. I-am explicat ca nu l-am vazut fiind prea in stanga si pentru ca era mascat de masina de pe banda 3. I-am cerut sa se prezinte in timp ce i-am dat actele si nu a binevoit sa faca acest lucru, spunandu-mi ca o sa vad pe procesul verbal, care o sa-l intocmeasca in lipsa. I-am spus ca vreau sa mi-l intocmeasca pe loc, pentru ca am mentiuni de facut. Nici nu s-a uitat la mine. L-am intrebat inca o data cum il cheama si mi-a spus acelasi lucru. Toata intamplarea a fost surprinsa de camera de bord, iar ca martor am o colega care era cu mine-n masina. Astazi 27.03.2017 am primit prin posta amenda din care nu inteleg absolut nimic, fiind scrisa extrem de marunt. Singura chestie ce am putut sa disting au fost 2 fraze. ” Ati incalcat art.29 al.2 din OUG 195/2002 republicata. Sunteti sanctionat conform art.100 al.1 punct 1 din OUG 195/2002.” Mai disting undeva legea 165/2010 care nu are legatura cu subiectul. As dori sa fac contestatie pentru ca :
  1. Agentul de la locala, nu s-a prezentat deloc, desi am cerut acest lucru.
  2. Nu inteleg nimic din ce scrie in PV
  3. Faptele nu prezinta realitatea. Martorul + camera prezinta realitatea
  4.De ce mi s-a intocmit PV in lipsa daca eu n-am fugit si am fost prezent la locul si-n momentul comiterii contraventiei ??
  Nu am mai facut pana acum contestatie si as vrea daca se poate sa ma indrumati cam ce ar trebuie sa fac. Multumesc anticipat.

  • Florin Răican 31 mart. 2017 |

   1. faptul ca PL nu si-a declinat identitatea tine mai degraba de respect si de bun-simt. Puteti exploata asta spre exemplu pentru a arata ca PV a fost intocmit de un alt PL decat cel care a constatat contraventia;
   2. un PV se poata anula si pentru faptul ca este scris ilizibil;
   3. este foarte bine ca va puteti baza pe un martor si pe imagini pentru a demonstra netemeinicia PV;
   4. nu stiu de ce PL a preferat sa va intocmeasca PV in lipsa, doar banuiesc…

 381. Praja Sebastian 27 mart. 2017 |

  Am nevoie de o lamirire. Am primit amenda pt ca am parcat pe trotuar în fata blocului deoarece nu mai sunt disponibile locuri de parcare toate sunt pline. Am lipsit 2 minute doar am urcat pana sus sa iau ceva acte am găsit amenda pe parbriz am întrebat agentul de politie dc am primit amenda el sa enervat mia cerut actele spunândumi ca mă înlăturată dacă nu prezint actele și a luitat amenda din parbriz și mia scris proces verbal cu o alta amenda mult mai mare. Ce as putea face în aceasta privința ? Este legal cea ce a făcut mia dat maxim amenda deoarece lam întrebat pt ce mia dat amenda?

  • Florin Răican 27 mart. 2017 |

   Nu puteti primi doua sanctiuni contraventionale pentru aceeasi fapta. Nu este legal.

 382. Alina 27 mart. 2017 |

  Buna ziua, am parcat vis a vis de spitalul Bagdazar, intr-un loc unde era indicata parcarea si semn cu parcare interzisa in lateralul trotuarului. Pietonilor le ramanea mai mult de 2 m trotuar am facut si poze.
  Am bilet sa ma prezint la sectia de politie sa primesc amenda de 540 lei in 5 zile conf 195/2002 bla bla bla.
  Voi depune contestatie dar nu am inteles daca intai trebuie sa trec pe la ei sa platesc amenda..
  Ma puteti ajuta va rog?

  • Florin Răican 27 mart. 2017 |

   Amenda nu se plateste la PL ci la ghiseele serviciilor de taxe si impozite din cadrul primariilor. Puteti depune plangere indiferent daca platiti sau nu platiti amenda. Recomandabil este sa achitati jumatate din minim (ca sa puteti beneficia de reducerea la jumatate a amenzii) si apoi sa depuneti plangere. Daca plangerea va fi admisa atunci va veti putea recupera jumatatea de amenda platita iar daca plangerea va fi respinsa nu veti mai plati nimic altceva dn amenda.

   • Bogdan Arsene 13 apr. 2017 |

    Foarte ciudat sa recomandati sa plateasca amenda acum pentru a o plati la jumatate. Tinand cont ca vrea sa conteste, toate sanctiunile prevazute de pv se suspenda pana la solutionare, deci inclusiv amenda. Sunteti avocat?

   • Florin Răican 14 apr. 2017 |

    Sunteti atent? Intelegeti ce se discuta pe aici? Introducerea unei plangeri contraventionale suspenda doar executarea sanctiunii amenzii. In schimb, de posibilitatea platii a jumatate din minimul amenzii beneficiati doar in primele 48 de ore de la primirea PV, indiferent daca depuneti sau nu depuneti o plangere in acest termen. Asadar, cel mai bun lucru pentru cel care a primit o amenda contraventionala este sa plateasca in 48 de ore jumatate din minim si apoi sa depuna plangere. Daca va pierde procesul va avea totusi consolarea ca a economisit niste bani, adica jumatate din amenda. Daca va castiga isi va putea recupera ceea ce a platit in primele 48 de ore, adica jumatatea de amenda. Acum ati inteles?

 383. Nedea Ruxandra 26 mart. 2017 |

  Buna ziua,
  Multumiri pentru ajutor, sfaturile sunt de un real folos si sunt optimista ca se vor materializa in anularea procesului verbal.As dori sa-mi mai spuneti daca ex.pentru judecatorie in care se anexeaza PV in original, restul anexelor-instiintarea, adresa Politiei Locale, etc, se pun toate in original ?

  • Florin Răican 27 mart. 2017 |

   Idea este ca trebuiesc trimise doua seturi de inscrisuri: unul pentru instanta si unul pentru PL. Ambele trebuie sa contina aceleasi piese scrise indiferent daca acestea sunt in original sau sunt copii. Singura precizare este aceea ca instantei i se trimite PV in original (dvs. va puteti opri o copie a PV). Pe toate inscrisurile care nu sunt in original veti scrie mentiunea „conform cu originalul” si va veti semna.

 384. Doru 24 mart. 2017 |

  Buna ziua,
  Sunt taximetrist si am oprit in fata unei institutii, in spatele liniei transversale care delimita zona trecerii pentru pietoni. Nu exista un indicator pentru stationare interzisa. Am mers sa anunt clientul ca am sosit si m-am intors cu el in mai putin de 5 minute. La cateva zile am primit prin posta 2 procese verbale pentru 2 contraventii constatate de pol. loc. la interval de 5 minute intre ele: unul pentru oprire/stationare (195/2002) in loc interzis si unul ca nu am prezentat actele agentului (61/1991), amenzile fiind in cuantum maxim.

  Va rog sa ma ajutati cu hotarari judecatoresti in ceea ce priveste necompetenta pol. loc. pe 195/2002 si cu unele lamuriri: daca la cerere imi trebuie timbru si de ce valoare, cum se calculeaza termenul de 15 zile, unde sa platesc taxa judiciara – la primarie in orasul meu sau in orasul unde se afla judecatoria competenta (am savarsit contraventiile in alt oras) ?

  Multumesc anticipat.

  • Florin Răican 25 mart. 2017 |

   1. hotararile v-au fost trimise la adresa dvs de e-mail;
   2. nu va trebuie timbru ci taxa judiciara in cuantum de 20 lei;
   3. termenul de depunere a plangerii curge din momemntul primirii PV. Numarati 17 zile (prima si ultima zi nu intra in calculul termenului de 15 zile) si puteti stabili care este ultima zi in care puteti depune plangerea impotriva PV;
   4. taxa judiciara se plateste la serviciul taxe si impozite din cadrul primariei in a carei raza locuiti.

 385. Nedea Ruxandra 24 mart. 2017 |

  Buna ziua,
  Parcarea neregulamentara , dar la adresa de domiciliu, poate ajuta in anularea procesului verbal de contraventie? Exista un articol din lege care face referire la acest aspect? Cu multumiri,

  • Florin Răican 25 mart. 2017 |

   Nu cred ca ajuta dar merita sa incercati deoarece in talonul de inmatriculare este specificata adresa de domiciliu a proprietarului.

 386. VIRGIL 23 mart. 2017 |

  D’le avocat
  Va rog sa-mi transmiteti si mie cele doua hotarari definitive pentru ca am cazut in pacat. Deocamdata am gasit gasit hartia in geamul masinii , in care ma invita in termen de 2 zile la sediul politiei locale sect. 1.

 387. Nedea Ruxandra 22 mart. 2017 |

  Buna ziua,
  Ma numesc Nedea Ruxandra.Sotul meu a primit un PV in 20.03.2017 pentru stationare neregulamentara pe sos Colentina nr 26 sect 2(este adresa la care locuim).Fapta s-antamplat in 12.12.2016, cand a primit o instiintare mototolita, prin care politia locala a consiliului local sect 2 il instiinteaza ca va fi sanctionat contraventional „daca situatia se va repeta”.Acest text in ghilimele a fost taiat cu pixul, pur si simplu.E prima data cand este astfel sanctionat.Mentionez ca in perioada anterioara datei de 12.12.2016, masina a fost parcata pe o strada laturalnica, in fata casei parintilor mei, si-n interval de cateva luni i-a fost furata bateria de 2 ori.A doua oara a chemat politia, dar, nu s-a gasit hotul, probabil acelasi.La sugestia verbala a unuia din politisti, a mutat masina la sosea, unde sunt camere si permanent stationate sau parcate masini, (bineinteles nelegal).Considerati ca ar avea vreo sansa in urma unei plangeri in instanta?Daca credeti ca da, poate imi trimiteti pe mail modele de hotarari castigate cu aceasta speta.Va multumesc mult!

  • Florin Răican 25 mart. 2017 |

   Daca a fost amendat la Codul rutier (OUG 195/2002) cred ca are sanse sa obtina anularea in instanta a PV. In plangere expuneti si situatia cu furtul bateriei si cu recomandarile politiei.

 388. Daniel 22 mart. 2017 |

  Buna ziua, am primit o INSTIINTARE prin care se aduce la cunostinta, dupa ce se constata parcarea nelegala pe trotuar cf art. 142 lit. n din HG 1361/ 06, ca VETI FI SANCTIONATI CONFORM LEGII, precizand ca trebuie sa ma prezit la PL pentru a declara proprietarul autovehiculului cu copii dupa buletin, permis si certifcat masina si ca o sa am de plata 2-3 pcte penalizare.
  Din cate cunosc, singurul docuemnt legal de aplicare a unei amenzi contraventionale in domeniul rutier, este PV de constatare.
  Intrebare: are vreo valoare juridica ac instiintare si daca exista vreo obligatie legala de prezentare la sediul PL ? Ce am de facut legal ptr a anula aceasta ineptie a lor? Mentionez ca masina era parcata intr un loc unde nu exista vre um indicator si nici marcaje si mai lasam minim 4 metri pietonilor ptr circulatie. Multumesc

  • Florin Răican 25 mart. 2017 |

   Rog cititi comentariile anterioare privitoare la instiintarile PL. Pe scurt, nu exista o astfel de obligatie.

 389. sorin 21 mart. 2017 |

  Buna ziua. In sect 4, pe bd. Tineretului si Sincai, incepand cu 17.03.2017, PL sect 4 a inceput sa lase pe parbrizele masinilor parcate pe trotuar, INSTIINTARI prin care se aduce la cunostinta, dupa ce se constata parcarea nelegala pe trotuar cf art. 142 lit. n din HG 1361/ 06, ca VETI FI SANCTIONATI CONFORM LEGII, fara alte precizari.
  Din cate cunosc, singurul docuemnt legal de aplicare a unei amenzi contraventionale in domeniul rutier, este PV de constatare. deci, in mod normal, ar trebui sa primesc prin posta recomandata, acest PV,
  Intrebare: are vreo valoare juridica ac instiintare si daca exista vreo obligatie legala de prezentare la sediul PL ?

  • Marian 23 mart. 2017 |

   Buna ziua. Sunt in aceeasi situatie cu Sorin. Am gasit in parbrizul masinii parcate pe trotuarul pe care parchez de ani de zile o fituica( Instiintare i-au zis ei)cu antetul Politiei Locale S4 care spune ca *** in conformitate cu prevederile OUG 195/2002 si a HG 1391/2006-reg de aplicare a OUG 195/2002, republicata , cu modificarile si completarile aduse de HG 965/2016, fapta de a opri autovehicolul in acest loc constituie contraventie si se sanctioneaza cf. OUG 195/2002 cu 2-3 puncte amenda si 2 pcte penalizare. Tinand seama de cele mai sus enuntate va aducem la cunostinta ca veti fi sanctionat cf. prevederilor legislatiei in vigoare.
   Data.. … Politist Local……Xulescu***
   As avea si eu aceleasi intrebari.
   Va multumesc.

  • Florin Răican 25 mart. 2017 |

   PL solicita prezenta la sediu pentru comunicarea datelor persoanei care a condus/ parcat/ oprit autoturismul. Aceasta prerogativa o ara doar politia rutiera nu si PL. Rog cititi comentariile anterioare pe acesta tema.

   • Marian 27 mart. 2017 |

    Am citit comantariile anterioare, dar in instiintarea primita de mine NU mi s-a solicitat prezenta la sediul PL… Doar au daus la cunostinta ca cineva va fi sanctionat.

    Nu mi-e clar: cine primeste punctele de penalizare daca nu era nimeni la masina? Pe numele cui vine amenda, daca vine?
    Va multumesc.

   • Florin Răican 31 mart. 2017 |

    Buna intrebare! Vom vedea pe cine intelege PL sa sanctioneze: pe proprietarul masinii sau pe conducatorul auto.

 390. Catalin 17 mart. 2017 |

  Buna seara. Am fost si eu sanctionat de PL pe motivul „Parcat in Mun. Bacau pe domeniul public” si sanctionat conform „HCL 362/2007 art.27 lit.l MMA >/= 3,5 t”. Mentionez ca pe acel sector de drum nu sunt restrictii care interzic stationarea sau oprirea. De asemenea la intrarea in Mum. Bacau nu exists nici un indicator care sa indice faptul ca este interzisa stationarea in Mum. Bacau a autovehicolelor cu masa maxima admisa >/= 3,5t. Eu ca si conducator auto am obligatia sa respect decretul de circulate.. si toate semnele si marcajele de pe drumurile public. Atata timp cat administratorul drumului public nu a marcat sectoral de drum, si nici la intrarea in Mum. nu a instalat indicator de stationarea interzis si cu semn aditional de MMA >/= 3,5t nu vad de ce ma amendeaza cu HCL. De aceea vreau sa contest PV cu HCL-ul lor in instanta si daca ma puteti ajuta cu un formular.

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   Nu exista un formular special pentru a depune o plangere. Puteti insa folosi partial modelul de mai sus. Spun partial deoarece va trebui sa inlocuiti motivarea de acolo cu situatia dvs concreta (necunoasterea HCL-urilor din alt oras, lipsa indicatoarelor, etc.)

 391. Rodica S. 17 mart. 2017 |

  Cum procedez cu o instiintare a PL ca voi fi amendata pentru cf. art.142 lit. n) din HG 1391/2006, articol modificat si intrat in vigoare in 21.01.2017, daca masina e parcata in fata blocului de domiciliu, distanta lasata libera pentru pietoni e de peste 2 metri, dar administratorul drumului public nu a marcat spatiile respective (si nici nu cred ca e interesat s-o faca, din moment ce e o sursa de bani)? Mentionez, daca mai e nevoie, ca locurile de parcare puse la dispozitie de primarie sunt extrem de putine. Pur si simplu, pentru ca nu avem unde sa parcam cand ajungem acasa, PL va patrula si va da amenzi zilnic.

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   Cea mai eficienta arma juridica este plangerea impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei.

 392. Claudiu S 17 mart. 2017 |

  La fel am primit si eu o instiintare de la PL Resita la firma sa trimita numele persoanei careia i s-a incredintat masina. Art 20, alin 1, lit b din legea 155/2010 coroborat cu art 39din OUG 195/2002. In cazul in care imi trimit pv ma puteti ajuta cu o decizie de genul pentru a putea contesta

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   Pe adresa de e-mail v-am trimis o astfel de hotarare.

 393. aida 17 mart. 2017 |

  traiasca politia locala

  https://politialocala3.wordpress.com

 394. fane 16 mart. 2017 |

  Domnule Raican am nevoie de ajutorul dumneavoastra!
  Asta seara eram stationat in fata unui indicator unde era orpirea interzisa find masina electrica motorul masini nu se aude (BMW i 3) am fost amendat cu suma de 500 de lei pentru oprire eu find stationat circa 2 min cat am stat de vb cu cineva au venit domni de la locala si au zis ca sunt oprit i-am rugat pe domni sa scrie la mentiuni ca am depasit raza de actiune al indicatorului cu 15 cm si ca eram stationat nu oprit acestia au refuzat sa scrie partea cu stationatul am vro sansa sa castig daca fac o plangere ?

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   Trebuie sa lamurim un aspect. Stationarea nu este altceva decat o oprire cu o durata mai mare de 5 minute. Însă, in situatia dvs. trebuie sa depasiti aceste aspecte (daca a fost oprire sau stationare). Important este ca PL nu au competenta sa va sanctioneze la OUG 195/2002 (Codul rutier). Cred ca asta ar trebui sa aveti in vedere cu prioritate…

 395. Catalin Ioan 15 mart. 2017 |

  Bună ziua. Am primit o înștiințare pentru parcarea pe trotuar cu semnul de intezis în zona și ca trebuie sa ma prezint la sediul politiei locale Brașov cu documentele. Asta înseamnă că voi fi amendat de politia locala, lucru care din discuțiile prezente nu este legal. 1. Unde pot sa depun aceasta plângere împotriva PV? 2. Daca PV este cu data de 15.03 am 48 de ore în care sa plătesc 50% din amenda. Asta înseamnă că trebuie să depun plângerea cât mai repede sa ma încadrez în acest interval pentru a nu întra în vigoare amenda întreaga? Mulțumesc

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   1. La Judecatoria Brasov;
   2. Plangerea se depune in termen de 15 zile de la data la care ati primit PV. Termenul de 48 de ore in care puteti beneficia de plata a jumatate din minimul amenzii nu are legatura cu termenul de 15 zile. Puteti plati jumatate din amenda in 48 de ore si depune plangere in 15 zile sau puteti sa depuneti plangere in 15 zile si fara sa achitati jumatate din minim in 48 de ore.

 396. Grecu Andrei Victor 15 mart. 2017 |

  Bună ziua
  v-am trimis un mesaj pe e-mailul specificat aici, v-aș fi recunoscător dacă aţi avea timp să îmi răspundeți. Vă mulțumesc

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   Rog postati mesajele privind problemele cu PL aici.

 397. Enescu George 15 mart. 2017 |

  Cu stima si respect va adresez o intrebare. …am fost oprit in trafic de catre politia locala sector1,argumentand ca am intrat cu masina pe strada cu sens interzis. …am refuzat sa arat actele, si au zis ca o sa-mi vina acasa…..la ce sa ma astept daca o sa vina procesul verbal acasa si care sunt pasii de atac a procesului verbal. ..

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   In situatia in care primiti vreun PV de la PL puteti alege sa depuneti o plangere impotriva PV. Un model de plangere gasiti mai sus.

 398. Bogdan Ilie 13 mart. 2017 |

  Buna ziua! Pe data de 31.03.2016 Am mers la Universitatea româno americană cu fiul meu și am parcat mașina În raza de acțiune a indicatorului oprirea interzisă circa 30 minute iar în acel loc erau parcate zeci de mașini, cu greu găsind loc între două mașini. Există o parcare cu plata cu la circa 100 metri dar era ocupată am mers către mașină unde mi-am continuat drumul spre casă menționez că pe parbriz nu am găsit niciun avertisment .In data de 8.08.2016 A fost emisă o înștiințare pe care nu am primit-o personal eu nefiind în București . Mi s-a cerut să comunic în termen de cinci zile datele de identificare ale conducătorului auto mașina fiind pe numele meu iar la volan a fost soția mea . În data de 11.03. 2017 pentru prima dată am luat contact cu cei de la poliția locală Sector 6 Prezentindu-se la domiciliu cu procesul verbal de la Sector 1 pe care nu l-am semnat doarece nu mi-au comunicat conținutul procesului verbal iar eu neputând -ul citit deoarece era scris foarte mărunt iar eu nu aveam ochelari de citit . Cei de la poliția locală au spus că lipesc pe poartă și eu am fost de acord . Menționez că am fost încadrat la OUG numărul 195 / 2002 art.102 aln. (1) pct. 14 din OUG 195/2002 ( Sancționând urmă cu 9 puncte x 125 = 1125 lei
  . În cazul acesta am câștig de cauză la contestație , și dacă plătesc ½ din amendă se mai recuperează în instanță ? Mă puteți ajuta cu o soluție ? Mulțumesc !

  • Florin Răican 20 mart. 2017 |

   1. puteti depune plangere si dupa ce achitati jumatate din minimul amenzii;
   2. textul de lege (art. 102 al. 1, pct. 14) este urmatorul – necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus. Asadar,nu aveti de ce sa comunicati acele informatii catre PL ci doar catre politia rutiera (atunci cand este cazul).

 399. ciuras daniel 10 mart. 2017 |

  Buna, ciuras daniel ma numesc, am contestat un PV al poloitiei locale Timisoara, la Judecatorie am primit solutie favorabila, din amenda in avertisment, iar la Tribunaklul timis s-a schimbat total sentinta ,tibunalul acceptand apelul politiei locale, nu am primit inca motivarea acestei decizii, mai pot sa fac o noua contestatie invocand motivul mentionat mai sus cum ca politistul local nu are competenta sa aplice amenzi contraventionale …etc. asa cum ati aratat in modelul de mai sus. Pe scurt ce sa intamplat, am oprit ,max cinci minute in tr-o statie de taxi goala si am pus pe bord cardul de parcare gratuita pt. persoane cu handicap, cei de la PL nu au luat in calcul acest card, eu nu am semnat PV-ul si ei mi-au dat 500 lei amenda contraventionala, in PV se invoaca doar HCL timisoara, multumesc

 400. Felszegi Lorant 9 mart. 2017 |

  Buna ziua, am stationat partial pe un trotuar, intr-o ulita, si sunt sanctionat cu 290 lei amenda pt stationarea, de catre un agent de la Poliția Locală Odorheiu Secuiesc. Ma puteti ajuta cu niste hotarari judecatoresti in acest sens? Va multumesc anticipat.

 401. Gabi B 8 mart. 2017 |

  Buna seara,
  Parcasem masina intr-o dimineata pe o straduta in Cluj pentru 2 minute, am urcat in masina sa plec iar agentul PL de la distanta mi-a facut poza, masina fiind pornita si in mers.
  Nu a completat nici o nota de constatare.
  Asta s-a intamplat in data de 17.06.2016
  In data de 01.09.2016 s-a trimis catre proprietarul masinii pv cu contraventia.
  In data de 26.09.2016 s-a predat plicul catre proprietar.
  In pv este evidentiat faptul ca nu se afla nimeni la fata locului pentru a i se inmana pv. Nesimtitul, sunt sigur ca in poza care a facut-o arata ca in masina se afla o persoana la volan…
  Pv-ul este intocmit in data de 31.08.2016
  Initial am facut contestatie si am cerut prezentarea dovezilor mentionate de agent in pv, poza care sa arate ca nu se afla nimeni la volan. Asa as putea dovedi ca agentul a completat abuziv pv-ul.
  Masina nu era proprietatea mea, am facut contestatia mentionanad ca autovehiculul se afla in posesia mea la momentul respectiv, proprietarul fiind din Deva.
  Astazi, 08.03.2017 am primit citatie cu chemare la proces. Evident in raspunsul celor de la PL era evidentiata si nota de constatare, care nu a fost pusa in parbriz, normal, imi vine sa sparg ceva….
  Ce sfaturi imi puteti da pentru un raspuns la intampinare?

  Va multumesc!

 402. Bican Marian Valeriu 8 mart. 2017 |

  Plangere Respsinsa (Judecatoria Targu Jiu).

  • Florin Răican 8 mart. 2017 |

   Imi pare rau! Inca se mai intampla. Urmariti solutionarea recursului in interesul legii promovat de Avocatul Poporului la Inalta Curte de Casatie și Justitie. Poate ca se va solutiona inainte de expirarea termenului de apel din dosarul dvs.

   • Ramona Ciocaniu 20 mart. 2017 |

    Recursul în interesul legii promovat de Av poporului a primit nr. de dosar 3/2017 cu termen de soluționare la 19.06.2017. Sper ca instanta sa-l admită. Argumentele sunt destul de convingătoare. Bafta tuturor!

 403. Raluca Furtuna 7 mart. 2017 |

  Buna ziua! As vrea daca se poate sa ma lamuriti cu un aspect, prietenul meu a stationat azi, 7 martie, partial pe un trotuar, pentru a isi lua mancare, maximum 3 minute. S-a intors in masina, iar un domn de la PL, a venit si l-a sanctionat cu 100lei amenda pt stationarea voluntara interzisa pe trotuar. Fapta savarsita, conform spuselor dumnealui, constituie contraventie conform Hcl 47/2007 art 2 lit a. Am cautat aceasta hotarare in orasul Codlea, jud. Brasov,(locul faptei) pe site-ul primariei si nimic, cel mult o hotarare referitoare la o deratizare din 2012(coincide cu ceea ce a scris ca fiind hotararea cl care sanctioneaza stationarea). Redactez o plangere a pv-ului, as vrea sa-mi trimiteti 2-3 hot favorabile anulate de instantele din Ro, pe litigiul acesta, daca se poate..si as vrea sa ma sfatuiti daca pot invoca si acest aspect nu neconcordanta intre hcl, sau faptul ca nu este publica. Multumesc anticipat! Astept cu interes raspunsul dvs!

  • Florin Răican 8 mart. 2017 |

   Modelul de plangere de mai sus are in vedere amenzile aplicate prin raportare la OUG 195/2002. Pentru anularea unei amenzi date pe HCL trebuie invocata exceptia de nelegalitate a HCL. Pe adresa de e-mail v-am trimis o astfel de hotarare pentru a va inspira dar precizez ca este nevoie de un minim de cunostinte juridice si ca n-ar fi rau sa consultati un jurist.

 404. Morarasu Marius 7 mart. 2017 |

  mentionez ca P.V. amenda a venit prin posta la Braila din Galati, data de 28.02.2017a amenzii si primita ieri pe 6 martie,eu aflandu-ma in Ct in data de 28, pe proces scriind ca masina imi apartine mie,dar la mentiuni ca nu a fost nimeni de fata sa poata contesta deoarece PV a fost intocmit in lipsa soferului invocand faptele de parcare neregulamentara din art 10 lit h hcl 79/2002 si art 29 lit d ,nu prea este lizibil,abia se intelege ce a vrut sa scrie, fiind 2 agenti ,cel constatator cu numele BouBatrin Ionut si martor Macrii Marius

 405. Morarasu Marius 7 mart. 2017 |

  cel mai frumos dar nu imposibil este cand te trezesti cu o amenda la o masina vanduta de 2.5 ani pentru parcare neregulamentara(prin Galati) eu locuind in Constanta…fosta masina fiind de Braila,intr-adevar a fost prostia mea sa nu-mi pastrez numerele si sa nu o radiez,din fericire inca mai am contractul de vanzare cumparare si de comodat(ca de altfel nu mi-o cumpara la momentul respectiv,nu a fost alegerea mea dar nici nu avem incotro),se poate face o contestatie/plangere la judecatoria din Constanta si cu trimitere prin posta la Tribunalul Galati?(anexand copii xerox la cv si contract comodat,sau trebuie sa merg personal acolo),se mai poate radia masina? am inteles ca trebuie sa platesc o amenda care as fi dispus sa o platesc numai ca sa scap de problema asta,se poate radia doar de pe raza judeteana de unde apartine masina sau si din orice judet daca ii aduc contract CV si dovada ca s-a platit impozitul pe ultimul an cand am avut-o? 2014)

  • Florin Răican 8 mart. 2017 |

   Daca PV a fost intocmit de PL Galati atunci plangerea trebuie depusa la Judecatoria Galati. Evident ca se poate depune si prin posta. Tot ceea ce trebuie sa respectati este termenul de 15 zile de la comunicarea PV. Tot ceea ce trebuie sa aratati este faptul ca nu mai sunteti dvs. proprietarul masinii si că nu ati savarsit dvs presupusa contraventie. Dovada o puteti face cu orice mijloc de proba. Ce trebuie facut cu masina si cu actele pentru a nu mai primi astfel de amenzi reprezinta un alt subiect.

 406. Alexandru 6 mart. 2017 |

  Va salut domnule Raican!
  Solicit ajutorul dumneavoastra .
  Speta mea este urmatoarea: am venit de la Buzau la o prietena, si negasind loc de parcare am parcat pe un trotuar pentru a nu bloca circulatia rutiera. Mentionez ca langa trotuar este un spatiu verde destul de mare, circulatia pietonilor nefiind obturata de catre masina mea. Masina nu era parcata pe spatiul verde , doar pe trotuar.
  Dupa 20-30 min cand am coborat ma trezesc in geam cu o instiintare conform o.u.g 195/2002 respectiv art 142 litN din HG 1391/2006.
  Tinanad seama de cele mai sus enuntate va adresam rugamintea de a ne comunica datele de identificare ale conducatorului auto in termen de 5 zile de la data prezentei, in caz contrar urmand a fi aplicate prevederile legale in materie.
  Ora 19:45 Politist local Salam M.

  Mentionez ca respectiva strada este ingusta si nu sunt amenajate parcari. Asa se obisnuieste sa se parcheze acolo, toti stand la casa si tinandu-si masina pe trotuar , dar eu avand numere de Buzau am fost luat in colimator.
  Ce este de facut?
  Sa ma prezint maine la sediul politiei locale pentru a inamana documentele pentru a mi da PV ca mai apoi sa il platesc? Termenul de 24h pentru a plati jumatate din suma decurge din momentul in care se elibereaza PV sau din momentul instiintarii primite?

  Credeti ca am vre o sansa sa contest aceasta amenda? cunoasteti cazuri favorabile sau sa patesc maine ? Cat este cunatumul contraventiei pentru oprire pe trotuar?

  Va multumesc si astept un raspuns cat mai rapid!

  • Florin Răican 8 mart. 2017 |

   1. Doar dvs. hotarati ce trebuie facut adica daca va prezentati sau nu la sediul PL;
   2. Termenul de 24 de ore incepe sa curga de la comunicarea PV;
   3. Da, cred ca aveti sanse reala sa obtineti anularea PV in instanta;
   4. Pe adresa de e-mail v-am trimis a hotarare favorabila data intr-un caz asemanator.

 407. Cristi 6 mart. 2017 |

  A fost instiintat pe data de 5.4.2017 de pol loc s4 sa comunic datele soferului c urmare a faptului ca am sttionat neregulamentar. Puteti sa-mi dati cateva precedente care u castigat in instanta pe sect 4 sau pe alt sector.
  Va multumesc.

  • Florin Răican 8 mart. 2017 |

   V-am trimis o astfel de hotarare de la Judecatoria Sector 3 Bucuresti.

 408. Lupescu R. 4 mart. 2017 |

  Buna ziua. Azi au venit doi domni de la politia locala Brasov si mi-au inmanat un PV intocmit in luna ianuarie pentru ca am parcat masina in parcarea cu plata dar nu am avut tichetul la vedere. Fiind din alt oras nu am observat vreun semn cu parcare cu plata si nici automatul de plata prin apropiere. In procesul verbal se spune ca e intocmit de un plutonier de la politia locala iar ca proba masina mea dar nu se observa decat masina si nu un semn cu parcare cu plata. Mai mult, la martori se specifica ca nu sunt pentru ca PV a fost intocmit la sediul politiei locale dupa ce au cautat proprietarul( eu) in baza de date. Ca contraventie se mentioneaza HCL 129/2005 art 31 lit b. Pot contesta sau nu am sanse? Va multumesc

  • Lupescu R. 4 mart. 2017 |

   Mai adaug ca in parbriz nu am gasit nimic nicio instiintare decat acum azi 4 martie. Fapta a fost in Decembrie 2016. Procesul verbal intocmit in 6 ianuarie 2017

  • Florin Răican 5 mart. 2017 |

   Interesant este faptul că doi agenti de la PL Brasov s-au deplasat in alt oras pentru a comunica un PV.
   Puteti depune o plangere impotriva PV aparandu-va in două feluri. In primul rand, puteti invoca necunoasterea HCL-ului (sunteți din alt oraș si nu cunoasteti reglememnarile particulare din Brasov). In al doilea rand, va puteti apara pe starea de fapt invocand ca din fotografii nu rezulta faptul ca dvs ati savarsit contraventia (nu apareti in acele fotografii) și nici faptul ca este o zona de parcare cu plata.

 409. Marius George 4 mart. 2017 |

  Buna ziua! Aceeiasi problema Domnul Alex am intampinato si eu… mi – am parcat masina 10 min, pe avarie. pentru a ma duce la farmacie sa cumpar un antibiotic.
  Surprinza cand m-am intors am gasti amenda de 580 lei.
  Problema este urmatoarea nu am timp de pierdut cu astfel de entitati….
  Daca ma duc si depun plangerea de mai sus… este rezolvata cumva!? s-au amanata in veci!?
  Multumesc anticipat

  • Florin Răican 4 mart. 2017 |

   De solutionat, plangerea se va solutiona cumva, adica va fi admisa sau va fi respinsa. De obicei, un astfel de proces dureaza aproximativ 3- 4 luni.

 410. Mihai 4 mart. 2017 |

  Buna ziua
  In luna ianuarie am gasit pe parbriz o instiintare de la Politia Locala S2, ca am oprit/stationat neregulamentar si trebuie sa comunic datele celui care a condus. Am transmis faptul ca am avut o petrecere, iar masina a fost condusa de 4 prieteni, in intervale de timp diferite si nu stiu exact care dintre ei a lasat-o in zona respectiva la intervalul orar indicat de PL. Dupa o luna am primit acasa pv de sanctionare pe numele meu, PL invocand ca eu am transmis ca am condus eu, fapt neadevarat.
  Mai mult, pv a fost intocmit de un functionar ce nu avea calitatea oficiala necesara.
  Ma puteti ajuta cu niste hotarari judecatoresti in acest sens? Va multumesc anticipat!

  • Florin Răican 4 mart. 2017 |

   Da. Vi le-am trimis pe adresa de e-mail.

 411. Alex 3 mart. 2017 |

  Salutari, astazi am primit o instiintare in parbriz in care am fost sanctionat contraventional cu 580 lei ! Masina am parcat-o, unde parchez de 2 ani de zile, zi de zi.
  Pentru a depune plangere, trebuie sa ridic PV ? Care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmez ? Unde si cu ce documente trebuie sa ma prezint ? Am fost sanctionat de Politia Locala a Sectorului 1.

  • Florin Răican 3 mart. 2017 |

   Plangerea o puteti depune numai impotriva PV nu si impotriva instiintarii. Asadar, in lipsa PV nu aveti impotriva la ce sa faceti plangere.
   Algoritmul formularii plangerii il gasiti explicat putin mai sus, in articol. Tot acolo gasiti si un model de plangere. Fiind sanctional de PL sector 1, plangerea o veti depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

 412. gogot bianca 3 mart. 2017 |

  buna ziua…
  speta mea este urmatoarea :
  mi-au ridicat masina pe 20 mai 2015….procesul verbal de constatare l-au eliberat pe 31 august 2015 si l-au comunicat pe 15 septembrie 2015.
  in acest caz nu cumva s-a depasit termenul legal prev de OG 5/20015 de 2 luni pt eliberarea procesului verbal de constatare…?!
  eu am aflat de aceasta amenda acum martie 2017 cand am vrut sa platesc impozitul la masina pe 2017…
  mentionez ca in perioada iunie – noiembrie 2015 nu ma aflam in tara pt a lua la cunostinta de pv comunicat la adresa de domiciliu in sept 2015, punand martor un locatar probabil.
  pot sa contest acum aceasta amenda ?
  va multumesc !

  • Florin Răican 3 mart. 2017 |

   Da. Puteti depune o plangere impotriva PV de contraventie si pe langa apararile cu privire la depasirea termenului de redactare/comunicare PV solicitati instantei si repunerea in termenul de 15