iul. 10

Prescripția dreptului material la acțiune pentru plata ajutoarelor prevăzute de Legea 284/2010 a început să curgă de la data de 01.07.2017

Tags: , ,
Prescripția dreptului material la acțiune pentru plata ajutoarelor prevăzute de Legea 284/2010 a început să curgă de la data de 01.07.2017

La nivelul cadrelor militare, al polițiștilor și al tuturor celor care au trecut în rezervă în ultimii ani există o îngrijorare legitimă în ceea ce privește împlinirea termenului de prescripție a dreptului material la acțiune pentru plata ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

În general, prin împlinirea termenului de prescripție se stinge dreptul material la acțiune adică dreptul de a constrânge o anumită persoană cu ajutorul forței publice să execute o anumită prestație sau să respecte o anumită situație juridică. Din această perspectivă, prescripția dreptului la acțiune apare ca o sancțiune care intervine în situația creditorului nediligent, a celui care nu solicită debitorului îndeplinirea obligației într-un termen anume.
În ceea ce privește începutul prescripției, regula generală este aceea că prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiunea a cunoscut nașterea dreptului. De aceea, pentru militarii, polițiștii și toți ceilalți funcționari care au trecut în rezervă sub imperiul Legii nr. 284/2010, data de la care ar fi trebuit să înceapă să curgă termenul de prescripție a dreptului material la acțiune pentru plata ajutoarelor ar fi trebuit să fie data trecerii în rezervă. La data trecerii în rezervă s-a născut în patrimoniul fiecărui militar sau polițist dreptul la beneficiul sumelor de bani cu titlu de ajutoare. Numai că, prin ordonanțe anuale succesive, dreptul la plata ajutoarelor a fost suspendat. Pe cale de consecință și prescripția dreptului la acțiune a fost suspendată.
Dat fiind însă faptul că la data de 01.07.2017 Legea nr. 284/2010 a ieșit din fondul activ al legislației (a fost abrogată) ne întrebăm în mod firesc dacă dreptul la acțiune pentru plata ajutoarelor prevăzute de Legea 284/2010 mai este sau nu mai este suspendat în prezent și dacă termenul de prescripție a dreptului la plata ajutoarelor a început să curgă sau nu a început să curgă.

Un răspuns la aceste întrebări (o opinie juridică) am primit de la Tribunalul Gorj. În concret, într-o hotărâre recentă se arată că suspendarea dreptului la acțiune pentru plata ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010 a încetat la data de 01.07.2017 și că, de la aceeași dată, a început să curgă termenul de prescripție a dreptului la acțiune pentru plata acestor ajutoare.

Astfel, prin Sentința nr. 544/03.06.2019, pronunțată în dosarul nr. 1684/95/2018*, Tribunalul Gorj a respins ca neîntemeiate excepțiile prescripției dreptului material la acțiune și prematurității invocate prin întâmpinare de pârâtul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt. Col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și a admis în parte acțiunea formulată de reclamanții Z.M. și Z.D.A. în calitate de moștenitori ai defunctului Z.V. cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la „Florin Răican – Cabinet de avocat” din Mangalia, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 8, bloc A7, scara A, apartament 2, județul Constanța.
A obligat pârâtul la plata către reclamanți a ajutorului egal cu 37 solde ale funcției de bază avute în luna schimbării poziției de activitate.
A obligat pârâtul la plata către reclamanți a dobânzii legale aferentă celor 37 de solde, calculată de la data de 01.07.2017 și până la data plății efective.
A obligat pârâtul la plata către reclamanți a sumei de 700 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de recurs în 15 zile.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța a stabilit că reclamanții Z.M. și Z.D.A. sunt moștenitorii defunctului Z.V. în calitate de soție supraviețuitoare și fiu. Defunctul Z.V. a îndeplinit funcția de ofițer, cu gradul de colonel în cadrul I.S.U. Gorj, iar la data de 01.10.2014, în baza Ordinului M.A.I. nr. II/4026 din 18.09.2014 a fost trecut în rezervă cu drept de pensie pentru limită de vârstă.
Prin cererea de chemare în judecată formulată, reclamantul Z.V., decedat în cursul procesului, acțiunea fiind continuată de moștenitori, a solicitat acordarea ajutorului constând în 37 de solde ale funcției de bază avută în luna schimbării poziției de activitate, în conformitate cu dispozițiile art. 20 alin. 1 și 2 din Anexa 7 la Legea nr. 284/2010.
Tribunalul a analizat cu prioritate excepțiile prescripției dreptului material la acțiune și prematurității acțiunii invocate de pârât prin întâmpinare.
Susținerile pârâtului în sensul că prin acte normative succesive începând cu anul 2011 nu s-au mai acordat ajutoarelor la trecerea în rezervă sunt întemeiate
De altfel, chiar și Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia numărul 5/2018 pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii a stabili că acțiunile având ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiază cadrele militare, polițiștii și funcționarii publici cu statut special la trecerea în rezervă sau direct în retragere formulate în temeiul art. 20 alineatul (1) din capitolul 2 al anexei VII din Legea nr. 284/2010 introduse în perioada de suspendare a exercițiului dreptului la acordarea ajutoarelor sunt prematur formulate.
De asemenea, prin decizia nr. 16/ 2015 pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii s-a stabilit că dispozițiile art. 9 din Legea nr. 118 pe 2010 prin care se prevedea că nu se mai acordă ajutoare sau după caz indemnizații la ieșirea la pensie retragere ori la trecerea în rezervă a vizat exercițiul dreptului la acordarea de ajutoare în sensul suspendării acestuia și nu existența acestui drept.
Așa fiind, este evident că pentru perioada 2011 – 1 iulie 2017 când a intrat în vigoare Legea nr. 153/2017 dreptul la aceste ajutoare a existat fiind suspendat numai exercițiul acestui drept și nu existența sa.
Prin Legea nr. 153/2017 a fost abrogată Legea nr. 284/ 2010, implicit și acele dispoziții privind ajutoarele la trecerea rezervă care nu a mai fost preluate în noua lege.
Abrogarea acestor dispoziții legale produce efecte pentru viitor având în vedere principiul neretroactivității legii, neproducând nici un efect cu privire la existența acestui drept pentru perioada anterioară datei de 01.07.2017.
Tribunalul apreciază că actele normative prin care a fost suspendat exercițiul dreptului la aceste ajutoare pot produce efecte numai pentru perioada cât actul normativ care reglementa dreptul la aceste ajutoare a fost în vigoare nu și după abrogarea sa.
Cu alte cuvinte, începând cu data de 1 iulie 2017 când prin Legea nr. 153/2017 s-au abrogat dispozițiile privind ajutoarele la trecerea în rezervă (incluse în Legea nr. 284/ 2010) nu se mai poate afirma că dreptul la aceste ajutoare, care s-a născut pentru perioada cât legea ce le prevedea era în vigoare, mai este suspendat.
A admite contrariul ar însemna că valabilitatea unei dispoziții prin care se dispune suspendarea aplicării unui text de lege să se prelungească și după abrogarea sa, lucru nepermis.
Această problemă de drept a efectelor produse de acte normative de suspendare sau de amânare a punerii în aplicare a dispoziției legale referitoare la dreptul dobândit, cu referire la dreptul magistraților la prime de concediu de odihnă a fost analizată și Înalta Curte de Casație și Justiție prin decizia numărul XXIII din 12.12.2005 în soluționarea unui recurs în interesul legii, concluzionându-se faptul că efectele trebuie limitate numai la perioada cât a fost în vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv.
Așa fiind, Tribunalul apreciază că termenul de prescripție a dreptului material la acțiune a fost întrerupt prin intrarea în vigoare a actelor normative succesive prin care s-a dispus suspendarea exercițiului acestui drept, un nou termen de prescripție începând să curgă de la data de 01.07. 2017 astfel încât față de data înregistrării cererii de chemare în judecată (15.05. 2018 data poștei), acțiune este considerată a fi introdusă în interiorul termenului de prescripție, excepția fiind, pe cale de consecință respinsă.
Așadar, susținerile pârâtului în sensul că prescripția dreptului material la acțiune a intervenit pentru perioada anterioară datei de 22.05. 2015 nu sunt întemeiate întrucât dreptul material la acțiune a început să curgă abia de la 01.07. 2017 .
Față de cele expuse anterior și excepția prematurității acțiunii apare ca fiind neîntemeiată întrucât începând cu data de 01.07. 2017 exercițiul drepturilor solicitate de reclamanți nu mai este suspendat astfel încât Decizia nr. 15/2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea unui recurs în interesul legii, invocată de pârât, nu mai este aplicabilă. Pe cale de consecință Tribunalul va respinge și această excepție.

În continuare, Tribunalul a analizat și constatat îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute de lege pentru a beneficia de ajutoarele reglementate de dispozițiile art. 20 alin. 1 și 2 din Anexa 7 la Legea nr. 284/2010. Prin urmare a stabilit că reclamantul are dreptul la un număr de 37 solde ale funcției de bază avute în luna schimbării poziției de activitate.
În ceea ce privește dobânda legală, Tribunalul a apreciat că cererea reclamantului este întemeiată numai în parte, începând cu data de 01.07.2017, când exercițiul dreptului nu a mai fost suspendat și nu de la data trecerii în rezervă, așa cum a solicitat reclamantul.
De asemenea, Tribunalul a apreciat că pârâtul se află în culpă procesuală și l-a obligat la plata către reclamanți a sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat.

La cererea celor interesați și cu indicarea unei adrese de e-mail valide punem la dispoziție în mod gratuit și integral Sentința nr. 544/03.06.2019, pronunțată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. 1684/95/2018*.

 1. GROPAN NICOLAE 3 feb. 2020 | reply

  As dori sa vad si plangerea prealabila , intampinarea la ea si cererea de chemare in judecata. Imi sunt necesare pentru materialul pe care LADPM il pregateste pentru sesizarea CSM. Cu stima, Gropan Nicolae – presedinte LADPM

 2. Chirita Stelian 3 feb. 2020 | reply

  Buna ziua
  Am proces pe rol, faza apel la Curtea de Apel Bucuresti, privind ajutoarele acordate militarilor la iesirea la pensie. Pe fond instanta a stabilit ca cererea este prematur formulata.
  Va rog sa-mi trimiteti pe email sentinta integrala.
  Va multumesc!
  SPOR IN TOATE!

 3. Rodeanu Antonio 7 aug. 2019 | reply

  cele mai sincere aprecieri pentru rezultatele demersurilor Dvs. in apararea drepturilor militarilor
  sunt interesat de textul integral al sentintei
  aveti cunostinta daca completul de RIL sau cel de dezlegarea unor chestiuni de drept de la Inalta curte au fost sesizate in urma solutiilor adoptate de Tribunalul VL, GJ sau Suceava cu motivari asemanatoare ?

  • Florin Răican 7 aug. 2019 | reply

   Nu cunosc ca ICCJ să fi fost sesizată ulterior acestor hotărâri. Am încercat să vă trimit hotărârea dar, se pare, adresa de e-mail furnizată de dvs este incorectă. Reveniți cu precizări.

 4. Cotruță Mihai 12 iul. 2019 | reply

  Mai exact ce înseamnă? Ce înseamnă că termenul de prescripție curge de la 01.07.2017? Și dacă și cum îmi afectează procesul care este acum la CA? Mulțumesc

  • Florin Răican 12 iul. 2019 | reply

   Ideea principală nu este neapărat aceea a stabilirii datei de la care începe să curgă prescripția ci aceea potrivit cu care de la 01.07.2017 nu mai poate fi suspendat dreptul la plata ajutoarelor prevăzute de Legea nr. 284/2010.

Adăugați un comentariu

reset all fields